Темы
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Щодо зміни істотних умов праці для окремих категорій працівників у державному органі, які втратили статус державних службовців у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну службу»

Міністерство соціальної політики України
Оплата труда Январь, 2017/№ 2/1
В избранном В избранное
Печать
Лист від 12.12.2016 р. № 489/0/22-16/13

Юридичним департаментом Міністерства розглянуто лист від 01.11.2016 р. № 98 та в межах компетенції повідомляється.

У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про державну службу» (далі — Закон) окремі категорії працівників у державному органі втратили статус державних службовців.

Разом з тим процедура запровадження зміни статусу державного службовця Законом не передбачена.

У зв’язку з цим у даному випадку слід керуватися нормами статті 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Слід зазначити, що зміна статусу посади не може вважатися зміною істотних умов праці, оскільки зазначене не передбачено законодавством.

Разом з тим, у разі якщо внаслідок зміни статусу державного службовця змінюється, зокрема, система та розміри оплати праці, пільги, режим роботи, то виходячи зі змісту норм частини третьої статті 32 КЗпП, працівника слід повідомляти про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці до запровадження цих змін.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.

Зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою не потребує переведення працівника.

Процедура переведення запроваджується в юридичній особі у разі, коли працівнику пропонується інша робота (посада).

Згідно з частиною першою статті 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 КЗпП та в інших випадках, передбачених законодавством.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер.

Директор Юридичного департаменту О. Туліна

Коментар редакції

Екс-держслужбовці: де про це написано?

Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889 (далі — Закон № 889) набрав чинності 1 травня 2016 року. Частиною 3 ст. 3 цього Закону визначено посади, які не належать до посад державної служби. Крім того, Законом № 889 встановлено нову категорію працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, на яких не поширюється дія цього Закону.

У зв’язку з цим ще напередодні набрання чинності Законом № 889 постало питання щодо порядку оформлення втрати статусу державного службовця окремими категоріями працівників державних органів, але на законодавчому рівні зазначену процедуру не врегульовано до цього часу. Зважаючи на те, що від правильності її оформлення залежить обчислення стажу державної служби, який працівник «заслужив», перебуваючи на державній службі, до редакції продовжують надходити запитання щодо правильності оформлення втрати статусу державного службовця. А саме, який юридичний факт мав місце: зміна істотних умов праці (оплата праці) без переведення на іншу посаду чи переведення працівників-держслужбовців на інші посади працівників, які виконують функції з обслуговування, у зв’язку з чим у них відбулася зміна умов оплати праці? З огляду на зазначене, редакція звернулася до профільного Міністерства за наданням відповідних роз’яснень.

У листі, що коментується, Мінсоцполітики зазначило: Законом № 889 процедура запровадження зміни статусу державного службовця не передбачена. У зв’язку з чим необхідно керуватися нормами ст. 32 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП), яка визначає зміну істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою.

Таким чином, на осіб, які продовжили працювати в державному органі за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, але на яких не поширюється дія Закону № 889 у зв’язку з втратою статусу державного службовця, а відповідно і розмір оплати праці, заохочення і соціальні гарантії згідно з цим Законом. Система та розмір оплати праці, пільги та гарантії відповідно до ч. 3 ст. 32 КЗпП належать до істотних умов праці і про них працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці до запровадження цих змін.

У зв’язку з цим та зважаючи на положення абзацу третього п. 5 розд. ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 щодо продовження виконання своїх посадових обов’язків у відповідному державному органі Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (далі — Комітет) затвердив Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України «Про державну службу» в частині порядку оформлення втрати статусу державного службовця окремими категоріями працівників державних органів (далі — Роз’яснення) (див. «Оплата праці», 2016, № 9, с. 7).

У Роз’ясненні Комітет висловив свою позицію, яка полягає в такому: враховуючи зазначені положення законодавства про працю, працівників державних органів, які мали статус державних службовців згідно із Законом України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII та з набранням чинності Законом № 889 втратили такий статус, мали повідомляти про зміну істотних умов праці у перший робочий день після 1 травня 2016 року в порядку, передбаченому ст. 32 КЗпП.

Але не все так сталося, як гадалося. 1 травня 2016 року разом з набранням чинності Законом № 889 набрали чинності постанови КМУ, які регулюють оплату праці працівників державних органів: від 06.04.2016 р. № 268, від 06.04.2016 р. № 292 і від 05.05.2016 р. № 323. Відповідно до вимог зазначених постанов усі державні органи мали розробити новий штатний розпис.

А відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування» від 06.04.2016 р. № 271 (далі — Критерії) державним органам, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, було надано доручення у місячний строк з дня набрання чинності Законом № 889 (тобто до 1 червня 2016 року) розробити відповідно до затверджених цією постановою критеріїв та подати Національному агентству України з питань державної служби (чи її територіальних органів) для затвердження переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

Таким чином, на практиці ми мали зовсім іншу картину: деякі державні органи подавали для затвердження переліки таких посад і після 1 червня. Отже, повідомлення вищезазначених працівників про зміну істотних умов праці у перший робочий день після 1 травня 2016 року практично було не реальним, зважаючи на те, що зміна істотних умов оплати праці у зазначених працівників повинна була відбутися з моменту введення в дію штатного розпису. А штатний розпис міг бути затверджений наказом відповідної установи лише після отримання установою затвердженого Нацдержслужбою переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

З огляду на вищезазначене, Державна судова адміністрація України (далі — ДСА) для урегулювання проблемних питань у листі від 13.07.2016 р. № 12-5013/16 (див. «Оплата праці», 2016, № 15, с. 13) надала роз’яснення щодо штатного розпису державного органу та нарахування заробітної плати працівникам. Зокрема, ДСУ зазначила: у деяких працівників держоргану зміна істотних умов праці відбудеться з моменту введення в дію штатного розпису. Таким чином, працівників, у яких відбулася зміна істотних умов праці (зміна розміру заробітної плати), необхідно було повідомити про запровадження цих змін з моменту видання наказу про введення в дію штатного розпису.

При цьому зазначені зміни умов праці повинні були бути введені після спливу двомісячного строку від дати ознайомлення працівника з повідомленням про зміну істотних умов праці або меншого строку, якщо працівник погодився на нові умови раніше і подав відповідну заяву.

У зв’язку з недопущенням відповідно до ст. 22 Конституції України звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів на період попередження цієї категорії працівників оплата їх праці, пільги, гарантії, компенсації, а також зобов’язання (посадові обов’язки), які вони мали у зв’язку з наявністю статусу державного службовця, а відповідно і стаж державної служби, мали бути за ними збережені відповідно до законодавства, що діяло до 1 травня 2016 року.

Про збереження статусу державного службовця після 1 травня 2016 року на час до завершення строку попередження про зміни в організації праці зазначав і Комітет у своєму Роз’ясненні.

З огляду на вищезазначене, для працівників, які втратили статус державного службовця, для визначення стажу державної служби необхідно внести відповідний запис до трудової книжки. У разі невнесення такого запису є всі підстави вважати, що такий працівник продовжує бути «на папері» державним службовцем, а відповідно державна служба не припинена, значить, і стаж державної служби триває. А це є порушенням діючого законодавства України, тому що відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону № 889 державний службовець — це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі. Згідно з п. 4 ст. 2 зазначеного Закону посада державної служби — визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених ч. 1 ст. 1 цього Закону. А відповідно до штатного розпису такі працівники займають посади у державних органах, які виконують не державні функції, а функції з обслуговування чи є працівниками патронатних служб. Враховуючи, що втрата (зміна) статусу державного службовця діючим законодавством не передбачена, про це зазначає і Мінсоцполітики в листі, що коментується, слід керуватися нормами ст. 32 КЗпП, тому що для таких працівників змінюються, зокрема, розмір оплати праці та пільги — істотні умови праці.

Але у цьому випадку не можна говорити про те, що працівник продовжує роботу в межах тієї ж роботи, посади і це не вважається переведенням та не потребує згоди працівника. Перш за все відбулася зміна категорії посади: якщо раніше ця посада належала до категорії посад державної служби і була пов’язана з виконанням завдань і функцій держави, то тепер відповідно до Закону № 889 та затверджених штатних розписів вищезазначені посади не належать до категорії посад державної служби, а належать до категорії посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, чи до посад працівників патронатних служб державних органів. Таким чином, відбулися зміни в структурі державних органів та в організації праці. Крім того, у більшості випадків змінилася і сама назва посади, наприклад, назву посади спеціаліста 1 категорії сектору інформаційного забезпечення апарату райдержадміністрації змінено на інженера-програміста 1 категорії. Водночас нагадаємо: згідно з Критеріями працівники, до компетенції яких належить адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних, а також забезпечення захисту інформації, не належать до працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

Але навіть якщо назва посади таких працівників залишилася незмінною, а це виняткові випадки, тому що посади держслужби, визначені постановою КМУ від 06.04.2016 р., і посади працівників, які виконують функції з обслуговування, не можуть бути тотожні за назвою, все одно має місце зміна категорії посади: з посади держслужби — на посаду працівника, який виконує функції із забезпечення належних умов функціонування державного органу. Таким чином, виконувані працівником функції змінилися і вони не пов’язані вже з виконанням завдань та функцій держави, тому фактично має місце переведення на іншу роботу (посаду). У штатних розписах працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, відсутні, зокрема, такі найменування посад, як «головний спеціаліст», «провідний спеціаліст». Таким чином, у трудових книжках працівників, посади яких перестали бути посадами державної служби, і такі працівники у зв’язку з набранням чинності Законом № 889 втратили статус державних службовців, але продовжують працювати в цьому державному органі і відповідно до нового штатного розпису цього органу їх посади віднесені до посад працівників, які виконують функції з обслуговування, повинен бути запис про переведення на відповідну посаду, визначену у штатному розписі державного органу. При цьому не слід плутати посади, які раніше були віднесені до посад державної служи, а тепер згідно із Законом № 889 та затвердженими штатними розписами державних органів належать до посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, з посадами службовців, визначених у постанові КМУ від 09.03.2006 р. № 268, зокрема завідувача господарства, завідувача архіву, завідувача бібліотеки, касира, діловода, інспектора та ін., які і до 1 травня 2016 року не були віднесені до посад державної служби. Для цієї категорії працівників, як і для робітників, визначених наказом Мінпраці від 02.10.96 р. № 77, переведення не оформлюється.

Олена БОРИСОВА, юрист

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал
stop

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете сайт Factor Войдите и читайте дальше бесплатно