Темы
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Щорічна відпустка після відпустки для догляду за дитиною: розбираємо ситуації з практики

Усенко Олена, головний спеціаліст сектору режимів праці, відпочинку та норм праці Департаменту заробітної плати та умов праці
Оплата труда Сентябрь, 2017/№ 18/1
В избранном В избранное
Печать
Надання щорічних відпусток працівницям, що повернулися до роботи після соцвідпусток для догляду за дитиною до 3 років або відпусток без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років, має свої особливості. У кожної матусі — своя «відпускна» історія. Але у кожній з них є схожі елементи. Як надати щорічну відпустку після «декрету»? У цьому допоможуть практичні ситуації з поясненнями з їх вирішення.

Право на щорічну відпустку після соцвідпустки для догляду за дитиною

Працівниця установи прийнята на роботу 07.10.2010 р. За четвертий робочий рік вона використала щорічну основну відпустку повної тривалості (24 календарні дні) з 02.12.2013 р. по 25.12.2013 р., а потім пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (126 календарних днів) з 26.12.2013 р. по 30.04.2014 р. З 01.05.2014 р. працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Вона приступила до роботи після закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років — 07.03.2017 р.

Ця працівниця наполягає на наданні їй щорічної основної відпустки тривалістю 24 календарні дні з 25.09.2017 р. Чи зобов’язаний роботодавець задовольнити вимогу працівниці? Чи правомірно вважати, що такій працівниці належить щорічна відпустка повної тривалості в перший рік після виходу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років?

Надання щорічної основної відпустки прив’язане до робочого року. Тобто щорічна основна відпустка повної тривалості належна тим працівникам, які відпрацювали весь робочий рік. При цьому відлічується робочий рік з дня укладення трудового договору (ч. 1 ст. 6 Закону № 504/96).

З працівницею, що перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і відпустці для догляду за дитиною до 3 років або у відпустці без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років (на підставі медичного висновку), трудовий договір не припиняється.

Важливо! Робочий рік відлічується з дня укладення трудового договору і не змінюється після виходу на роботу працівниці з відпустки для догляду за дитиною до 3 або 6 років.

Пояснимо на прикладі випадку, наведеного у запитанні. Для працівниці рамки робочого року залишаються незмінними і є такими:

— перший робочий рік — з 07.10.2010 р. по 06.10.2011 р.;

— другий робочий рік — з 07.10.2011 р. по 06.10.2012 р.;

— третій робочий рік — з 07.10.2012 р. по 06.10.2013 р.;

— четвертий робочий рік — з 07.10.2013 р. по 06.10.2014 р. (на цей робочий рік припала відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустка для догляду за дитиною до 3 років);

— п’ятий робочий рік — з 07.10.2014 р. по 06.10.2015 р. (весь цей робочий рік працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років);

— шостий робочий рік — 07.10.2015 р. по 06.10.2016 р. (весь цей робочий рік працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років);

— сьомий робочий рік — 07.10.2016 р. по 06.10.2017 р. (на цей робочий рік припало закінчення відпустки для догляду за дитиною до 3 років і вихід працівниці на роботу).

При цьому норма про надання щорічної відпустки повної тривалості після закінчення 6 місяців безперервної роботи в установі стосується виключно працівників, які працюють у цій установі перший робочий рік (ч. 5 — 7 ст. 10 № 504/96), а саме працівників-новачків.

Нагадаємо, що трудовий договір з працівницями, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 (чи 6) років, не припиняється. Тому і норма про надання щорічної відпустки повної тривалості після закінчення 6 місяців безперервної роботи не поширюється на працівниць, що вийшли з відпустки для догляду за дитиною.

Водночас для таких працівниць актуальна норма ч. 9 ст. 10 Закону № 504/96: щорічні відпустки за другий і наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року. Період щорічної відпустки визначається за узгодженням між працівником і роботодавцем. При цьому в ч. 13 ст. 10 Закону № 504/96 наведені категорії працівників, за бажанням яких щорічні відпустки надаються в зручний для них час.

Що це означає? Дійсно, після виходу працівниці на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років їй можуть відразу ж надати щорічну відпустку. При цьому період щорічної відпустки має бути узгоджений між працівницею і роботодавцем, а якщо така працівниця має право на використання щорічної відпустки в зручний для неї час (ч. 13 ст. 10 Закону № 504/96), то роботодавець зобов’язаний надати їй цю відпустку в період, на якому вона наполягає.

Проте в робочому році, в якому працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років, тривалість щорічної основної відпустки необхідно визначити розрахунковим шляхом (див. далі). За результатами розрахунків і стане відомо, якої тривалості щорічною основною відпусткою працівниця може скористатися в році, в якому вона вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

При цьому працівниці не може бути надана щорічна основна відпустка за робочий рік, який ще не почався. Річ у тому, що законодавством про відпустки не передбачено надання щорічної відпустки за робочий рік, який ще не почався. Наприклад, у випадку, наведеному в запитанні, працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років у межах сьомого робочого року, а значить щорічна основна відпустка за восьмий робочий рік їй може бути надана повної тривалості тільки з 07.10.2017 р. У разі ділення щорічної відпустки на частини пам’ятайте, що одна з частин такої відпустки має бути не менше 14 календарних днів (ч. 1 ст. 12 Закону № 504/96).

Для проведення розрахунків необхідно знати, які «декретні» періоди враховуються в стажі для надання щорічної основної відпустки, а які — ні (пп. 3 і 4 ч. 1 ст. 9 Закону № 504/96).

Важливо! Період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується в стаж, що надає право на щорічну основну відпустку, а період відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) — не зараховується.

Визначимо право працівниці на щорічну основну відпустку, починаючи з робочого року, на який припали відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами і початок відпустки для догляду за дитиною до 3 років, по робочий рік, протягом якого працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

Четвертий робочий рік (з 07.10.2013 р. по 06.10.2014 р.). Нагадаємо, що саме на цей робочий рік припали відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами, а також початок відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

Розрахуємо кількість днів щорічної основної відпустки, належних працівниці за четвертий робочий рік:

1. Визначаємо кількість календарних днів у періоді з дати початку четвертого робочого року по дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (з 07.10.2013 р. по 30.04.2014 р.), які зараховуються в стаж, що надає право на щорічну основну відпустку (без урахування святкових і неробочих днів, що припали на цей період). Усього 202 календарні дні.

Тут же відзначимо, що період з 01.05.2014 р. по 06.10.2014 р. четвертого робочого року не враховується в стажі для надання щорічної основної відпустки, оскільки у вказаний період працівниця вже перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

2. Розраховуємо кількість днів щорічної основної відпустки, що припадають на один день року: 24 : (365 - 10) = 0,0676056 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, належна працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний четвертий робочий рік працівниці;

10 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), що припали на повний четвертий робочий рік працівниці.

3. Визначаємо кількість днів щорічної основної відпустки, належних працівниці за четвертий робочий рік: 202 х 0,0676056 = 13,6563 ≈ 14 (к. дн.).

При цьому перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами працівниця використала щорічну основну відпустку повної тривалості — 24 календарні дні. Зроблено це цілком обґрунтовано, адже щорічна відпустка за другий і наступні роки може бути надана в будь-який час відповідного робочого року. Більше того, за бажанням жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї роботодавець зобов’язаний надати щорічну відпустку тієї тривалості, на якій наполягає така працівниця, у тому числі і повної (п. 3 ч. 13 ст. 10 Закону № 504/96). На жаль, на практиці роботодавці дуже часто перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами надають працівницям щорічну основну відпустку тривалістю, визначеною пропорційно відпрацьованому часу у відповідному робочому році, що неправильно.

Як бачимо, фактично за четвертий робочий рік працівниці належна щорічна основна відпустка тривалістю 14 календарних днів. Отже, 10 (24 - 14) календарних днів їй надані «наперед».

За п’ятий (з 07.10.2014 р. по 06.10.2015 р.) і шостий (з 07.10.2015 р. по 06.10.2016 р.) робочі роки у працівниці не виникає права на щорічну основну відпустку, оскільки протягом цих робочих років працівниця повністю перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Сьомий робочий рік (з 07.10.2016 р. по 06.10.2017 р.). Частина цього робочого року (з 07.10.2016 р. по 06.03.2017 р.) не зараховується в стаж, що надає право на щорічну основну відпустку, унаслідок того, що у вказаний період працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

Розрахуємо кількість днів щорічної основної відпустки, належних працівниці за сьомий робочий рік:

1. Визначаємо кількість календарних днів у періоді з дати виходу працівниці на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років по дату закінчення сьомого робочого року, а саме з 07.03.2017 р. по 06.10.2017 р. (без урахування святкових і неробочих днів, що припали на цей період). Усього 206 календарних днів.

2. Розраховуємо кількість днів щорічної основної відпустки, що припадають на один день року: 24 : (365 - 11) = 0,0677966 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, належна працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний сьомий робочий рік працівниці;

11 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), що припали на повний сьомий робочий рік працівниці.

3. Визначаємо кількість днів щорічної основної відпустки, належних працівниці за сьомий робочий рік (за умови, що працівницею не буде оформлена відпустка для догляду за дитиною до 6 років до закінчення цього робочого року): 206 х 0,0677966 = 13,9661 ≈ 14 (к. дн.).

Оскільки працівниці перед «декретом» було надано 10 календарних днів щорічної основної відпустки «авансом», то з 25.09.2017 р. вона може використати 4 (14 - 10) календарні дні цієї відпустки. Причому якщо працівниця віднесена до категорій працівників, визначених ч. 13 ст. 10 Закону № 504/96, вона має право самостійно обрати період надання їй цих 4 календарних днів щорічної основної відпустки, і роботодавець повинен задовольнити таке прохання.

При цьому за восьмий робочий рік (з 07.10.2017 р. по 06.10.2018 р.) працівниці може бути надана щорічна основна відпустка повної тривалості лише після 07.10.2017 р.

Висновок: У робочому році, в якому працівниця приступила до роботи після відпустки для догляду за дитиною до 3 років, їй може бути надана щорічна основна відпустка тривалістю, визначеною розрахунковим шляхом. А вже після початку наступного робочого року (за умови, що працівниця продовжує виконувати свої посадові обов’язки) їй може бути надана щорічна основна відпустка повної тривалості.

Щорічні основна і додаткова відпустки: скільки належить після відпустки для догляду за дитиною

Працівниця працевлаштована до установи 04.10.2010 р. Вона має право на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні і щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці унаслідок роботи з комп’ютером тривалістю 4 календарні дні.

За перший і другий (з 04.10.2010 р. по 03.10.2011 р. і з 04.10.2011 р. по 03.10.2012 р.) робочі роки їй надані належні дні щорічної відпустки в повному обсязі.

За третій робочий рік (з 04.10.2012 р. по 03.10.2013 р.) такій працівниці надана щорічна основна відпустка тривалістю 14 календарних днів, а щорічна додаткова відпустка не надавалася. При цьому на третій робочий рік працівниці припала відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами — з 14.03.2013 р. по 17.07.2013 р.

З 18.07.2013 р. по 23.05.2016 р. працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. З 24.05.2016 р. вона приступила до роботи після відпустки для догляду за дитиною до 3 років. З 19.09.2016 р. по 12.03.2017 р. перебувала у відпустці без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років. З 13.03.2017 р. приступила до роботи і продовжує виконувати свої посадові обов’язки і зараз.

Якої тривалості працівниці належні щорічна основна відпустка і щорічна додаткова відпустка за роботу з комп’ютером за третій — сьомий робочі роки?

Нам слід визначити тривалість щорічної основної відпустки і щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (за роботу з комп’ютером), яка належить працівниці за робочі роки, на які припали відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років і відпустка без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років.

Для цього необхідно визначити стаж, що надає право на вказані щорічну (основну і додаткову) відпустку (див. табл. 1 нижче).

Таблиця 1

Період «декретної» відпустки

Включається (+) / не включається (-) в стаж,

що надає право на:

щорічну основну відпустку

щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

+

-*

Відпустка для догляду за дитиною до 3 років

-

-*

Відпустка без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років

-

-*

* Указані періоди «декретних» відпусток не ввійдуть до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці внаслідок того, що перебуваючи в таких відпустках, працівник не зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленої за займаною ним посадою (вимога п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону № 504/96).

Зазначимо, що в стаж для цілей надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці включаються періоди цієї відпустки, а також щорічної основної відпустки (п. 2 ч. 2 ст. 9 Закону № 504/96). Зверніть увагу: стаж, що надає право на щорічну основну відпустку, обчислюється в календарних днях, а стаж, що надає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, — у робочих днях.

З визначенням стажу для цілей надання щорічної основної і щорічної додаткової відпусток визначилися. Тепер розрахуємо тривалість цих відпусток у ситуації, наведеній у запитанні (див. розрахунки в табл. 2 далі).

Таблиця 2

Розрахунок календарних днів щорічної відпустки, належних працівниці за роки, на які припали «декретні» відпустки

Щорічна основна відпустка

Щорічна додаткова відпустка за роботу з комп’ютером

Третій робочий рік (з 04.10.2012 р. по 03.10.2013 р.). На період цього робочого року припала відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (з 14.03.2013 р. по 17.07.2013 р.) і відпустка для догляду за дитиною до 3 років (з 18.07.2013 р. по 03.10.2013 р.)

1. Визначаємо кількість днів третього робочого року, які зараховуються в стаж, що надає право на відповідну відпустку:

Кількість календарних днів у періоді з 04.10.2012 р. по 17.07.2013 р. (без урахування святкових і неробочих днів, що припали на цей період) — 278 к. дн.

Кількість робочих днів у періоді з 04.10.2012 р. по 13.03.2013 р. — 112 роб. дн.*

* Тут і далі кількість робочих днів при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні з вихідними днями в суботу і неділю й однаковою тривалістю робочих днів протягом тижня.

2. Розраховуємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, що припадають на один день року:

24 : (365 - 10) = 0,0676056 (к. дн.),

4 : 251 = 0,0159362 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, належна працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

4 — повна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (за роботу з комп’ютером), належна згідно з колективним договором працівникові за цією посадою за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний третій робочий рік працівниці;

10 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), що припали на повний третій робочий рік працівниці;

251 — кількість робочих днів при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні з вихідними днями в суботу і неділю й однаковою тривалістю робочих днів протягом тижня за повний третій робочий рік працівниці (з 04.10.2012 р. по 03.10.2013 р.).

3. Визначаємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, належних працівниці за третій робочий рік:

278 х 0,0676056 = 18,7944 ≈ 19 (к. дн.), з яких працівниця вже використала 14 к. дн. Тобто після виходу на роботу за третій робочий рік працівниця може скористатися 5 (19 - 14) календарними днями щорічної основної відпустки

112 х 0,0159362 = 1,7849 ≈ 2 (к. дн.)

Четвертий (з 04.10.2013 р. по 03.10.2014 р.) і п’ятий (з 04.10.2014 р. по 03.10.2015 р.) робочі роки. У ці робочі роки працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років і не працювала. Отже, право на щорічну (основну і додаткову) відпустку за четвертий і п’ятий робочі роки у неї не настає

Шостий робочий рік (з 04.10.2015 р. по 03.10.2016 р.). У цьому робочому році працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років і виконувала свої обов’язки з 24.05.2016 р. по 18.09.2016 р. Уже з 19.09.2016 р. по 03.10.2016 р. працівниця перебувала у відпустці без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років. Тільки за період фактичної роботи (з 24.05.2016 р. по 18.09.2016 р.) працівниця «заробляє» собі дні щорічної (основної і додаткової) відпустки

1. Визначаємо кількість днів шостого робочого року, які зараховуються в стаж, що надає право на відповідну відпустку:

Кількість календарних днів у періоді з 24.05.2016 р. по 18.09.2016 р. (без урахування святкових і неробочих днів, що припали на цей період) — 115 к. дн.

Кількість робочих днів у періоді з 24.05.2016 р. по 18.09.2016 р. — 81 роб. дн.

2. Розраховуємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, що припадають на один день року:

24 : (366 - 10) = 0,0674157 (к. дн.),

4 : 251 = 0,0159362 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, належна працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

4 — повна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (за роботу з комп’ютером), належна згідно з колективним договором працівникові за цією посадою за повністю відпрацьований робочий рік;

366 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний шостий робочий рік працівниці;

10 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), що припали на повний шостий робочий рік працівниці;

251 — кількість робочих днів при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні з вихідними днями в суботу і неділю й однаковою тривалістю робочих днів протягом тижня за повний шостий робочий рік працівниці (з 04.10.2015 р. по 03.10.2016 р.).

3. Визначаємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, належних працівниці за шостий робочий рік:

115 х 0,0674157 = 7,7528 ≈ 8 (к. дн.)

81 х 0,0159362 = 1,2908 ≈ 1 (к. дн.)

Сьомий робочий рік (з 04.10.2016 р. по 03.10.2017 р.). Працівниця приступила до роботи після відпустки без збереження зарплати з 13.03.2017 р. Наведені нижче розрахунки тривалості щорічної (основної і додаткової) відпустки будуть правильні, якщо працівниця продовжить виконувати свої посадові обов’язки до закінчення сьомого робочого року

1. Визначаємо кількість днів сьомого робочого року, які зараховуються в стаж, що надає право на відповідну відпустку:

Кількість календарних днів у періоді з 13.03.2017 р. по 03.10.2017 р. (без урахування святкових і неробочих днів, що припали на цей період) — 198 к. дн.

Кількість робочих днів у періоді з 13.03.2017 р. по 03.10.2017 р. — 140 роб. дн.

2. Розраховуємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, що припадають на один день року:

24 : (365 - 11) = 0,0677966 (к. дн.),

4 : 250 = 0,016 (к. дн.),

де 24 — тривалість щорічної основної відпустки, належна працівниці за повністю відпрацьований робочий рік;

4 — повна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці (за роботу з комп’ютером), належна згідно з колективним договором працівникові за цією посадою за повністю відпрацьований робочий рік;

365 — кількість календарних днів року. За основу беремо повний сьомий робочий рік працівниці;

11 — кількість святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), що припали на повний сьомий робочий рік працівниці;

250 — кількість робочих днів при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні з вихідними днями в суботу і неділю й однаковою тривалістю робочих днів протягом тижня за повний сьомий робочий рік працівниці (з 04.10.2016 р. по 03.10.2017 р.).

3. Визначаємо кількість днів відповідної щорічної відпустки, належних працівниці за сьомий робочий рік:

198 х 0,0677966 = 13,4237 ≈ 13 (к. дн.)

140 х 0,016 = 2,24 ≈ 2 (к. дн.)

Таким чином, після закінчення відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років працівниця може скористатися 26 календарними днями щорічної основної відпустки (за третій робочий рік — 5 к. дн., за шостий робочий рік — 8 к. дн. і за сьомий робочий рік — 13 к. дн.) і 5 календарними днями щорічної додаткової відпустки за роботу з комп’ютером (за третій робочий рік — 2 к. дн., за шостий робочий рік — 1 к. дн. і за сьомий робочий рік — 2 к. дн.).

Висновки:

— У стаж, що надає право на щорічну основну відпустку, включається період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, але не включаються періоди відпустки для догляду за дитиною до 3 років і період відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років.

— У стаж, що надає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, не включаються періоди відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до 3 років і відпустки без збереження зарплати для догляду за дитиною до 6 років.

Щорічна основна відпустка вчителя: коли «на повну» після «декрету»

Учитель гімназії після відпустки для догляду за дитиною до 3 років 28.08.2017 р. приступила до роботи. Якої тривалості їй належна щорічна основна відпустка влітку 2018 року?

Особливості надання щорічної основної відпустки педагогічним працівникам навчальних закладів наведені в Порядку № 346 (ср. 025069200). В абз. 3 п. 2 цього Порядку вказано: керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, в перший і наступні роки надаються в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Тобто вчителям (на відміну від ситуацій з працівницями після «декрету» інших сфер) після їх виходу на роботу з відпустки для догляду за дитиною до 3 років тривалість щорічної основної відпустки не потрібно визначати пропорційно відпрацьованому часу в робочому році, на який припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, і в робочому році, протягом якого вчитель приступив до роботи після відпустки для догляду за дитиною.

У випадку, наведеному в запитанні, влітку 2018 року учителеві належить щорічна основна відпустка повної тривалості — 56 календарних днів. При цьому не має значення період її фактичної роботи в поточному робочому році, а також кількість календарних днів щорічної основної відпустки, наданих у робочому році, на який припала відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

Уже при звільненні вчителя роботодавець повинен визначити кількість календарних днів щорічної основної відпустки, належні за вказані робочі роки і робочий рік, у якому такий учитель звільняється. У разі, якщо учителеві були надані дні щорічної основної відпустки в рахунок невідпрацьованої частини робочого року, то за такі дні роботодавець робить відрахування із зарплати (ч. 1 ст. 22 Закону № 504/96). При цьому зазначимо, що в ч. 2 і 3 ст. 22 цього Закону наведені категорії працівників, стосовно яких указані відрахування не здійснюються.

Висновок: Педпрацівникам надають щорічну основну відпустку повної тривалості в період літніх канікул незалежно від відпрацьованого робочого часу в робочому році, в якому такий педпрацівник приступив до роботи після відпустки для догляду за дитиною.

Щорічна додаткова відпустка за держстаж після «декрету»

Держслужбовець перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років з 10.10.2014 р. по 16.08.2017 р., після завершення якої вона приступила до виконання своїх посадових обов’язків 17.08.2017 р. Стаж держслужби в цього держслужбовця за станом на 07.09.2017 р. склав 12 років.

Чи надавати держслужбовцю щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби понад 10, понад 11 і понад 12 років?

Держслужбовцям, що мають стаж держслужби понад 5 років, надається щорічна додаткова відпустка тривалістю 1 календарний день. Починаючи з 6-го року стажу держслужби ця відпустка збільшується на 1 календарний день за кожен наступний рік держслужби, але не більше 15 календарних днів (п. 2 Порядку № 270)*.

* Про надання держслужбовцям щорічних відпусток див. статтю в спецвипуску «ОП», 2017, № 8/1, с. 3.Прим. ред.

Тривалість щорічної додаткової відпустки за стаж держслужби залежить від наявного стажу держслужби і не прив’язана до відпрацьованого часу.

Так от, період перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років включається в стаж держслужби (п. 4 Порядку № 229). Проте щорічна додаткова відпустка за стаж держслужби не надається держслужбовцю за період перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (п. 11 Порядку № 270).

Як працюють такі норми на практиці застосовно до цієї ситуації, покажемо в табл. 3.

Таблиця 3

Дата досягнення стажу держслужби

Дата виникнення права на відпустку

Тривалість відпустки

Право на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби

07.09.2015 р. —

10 років

08.09.2015 р.

(за стаж держслужби понад 10 років)

6 календарних

днів

Не має, оскільки держслужбовець після здобуття права на таку відпустку не працювала з 08.09.2015 р. по 07.09.2016 р.

07.09.2016 р. —

11 років

08.09.2016 р.

(за стаж держслужби понад 11 років)

7 календарних

днів

Має, оскільки держслужбовець приступила до виконання посадових обов’язків 17.08.2017 р., тобто в період з 08.09.2016 р. по 07.09.2017 р.

07.09.2017 р. —

12 років

08.09.2017 р.

(за стаж держслужби понад 12 років)

8 календарних

днів

Має, оскільки в період після здобуття права на цю відпустку за 12 років держслужби держслужбовець уже виконує свої посадові обов’язки (з 17.08.2017 р.)

Як бачимо, весь період відпустки для догляду за дитиною до 3 років включається в стаж держслужби. Проте якщо держслужбовець з моменту виникнення права на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби весь рік (до моменту виникнення права на щорічну додаткову відпустку за наступний досягнутий рік стажу держслужби) не виконував своїх посадових обов’язків унаслідок перебування у відпустці для догляду за дитиною, то щорічна додаткова відпустка за цей рік держслужби йому не належить.

Так, у цій ситуації держслужбовцеві не надається щорічна додаткова відпустка за стаж держслужби понад 10 років тривалістю 6 календарних днів. Проте вона здобула право на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби понад 11 років тривалістю 7 календарних днів і за стаж держслужби понад 12 років тривалістю 8 календарних днів.

Висновок: Період відпустки для догляду за дитиною до 3 років включається в стаж держслужби, але перебування в такій відпустці протягом усього року після здобуття права на щорічну додаткову відпустку за стаж держслужби не надає підстави скористатися щорічною додатковою відпусткою за держстаж за відповідний досягнутий рік стажу держслужби.

Використані документи

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 504/96 — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Порядок № 229 — Порядок обчислення стажу державної служби, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 229.

Порядок № 270 — Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, затверджений постановою КМУ від 06.04.2016 р. № 270.

Порядок № 346 — Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал
stop

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете сайт Factor Войдите и читайте дальше бесплатно