Темы статей
Выбрать темы

Працівник-студент: надаємо й оплачуємо навчальну відпустку

Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Ваш працівник хоче отримати вищу освіту, прагне самовдосконалюватися і готовий для цього жертвувати своїм вільним часом? Цінуйте і підтримуйте його. Що може зробити роботодавець для полегшення життя працівника-студента? Звичайно, створити необхідні умови для поєднання роботи і навчання, надавши йому додаткову відпустку у зв’язку із навчанням. Про особливості надання навчальних відпусток студентам ПТНЗ*, ВНЗ, навчальних закладів післядипломної освіти й аспірантам поговоримо у сьогоднішній статті.

* Професійно-технічних навчальних закладів.

Умови надання

Право працівників-студентів на навчальну відпустку передбачене ст. 213 — 216 КЗпП і ст. 14, 15, 151 Закону про відпустки**. Це додаткова оплачувана відпустка. Її надають:

** У цій статті ми не розглядатимемо питання надання відпусток у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах (ст. 211 КЗпП, ст. 13 Закону про відпустки).

• учням ПТНЗ (ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону про відпустки);

• студентам ВНЗ, навчальних закладів післядипломної освіти й аспірантам (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки);

• особам, що проходять профспілкове навчання (ст. 151 Закону про відпустки).

Для того, щоб працівник, що поєднує роботу і навчання, зміг отримати оплачувану навчальну відпустку, необхідно дотриматися ряду обов’язкових умов. Представимо їх в табл. 1 нижче.

А всі особливості, характерні для навчальної відпустки, для більшої наочності представимо в табл. 2.

Таблиця 1. Умови надання навчальної відпустки

Умова

Пояснення

1

2

1. Працівник навчається в навчальному закладі

З точки зору законодавства навчальними є заклади, які:

• включені до Реєстру суб’єктів освітньої діяльності;

• отримали ліцензію відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187;

• мають право видавати документ про освіту встановленого зразка;

• діють згідно з національним законодавством про освіту;

• пройшли акредитацію (для ВНЗ)

Якщо працівник навчається за кордоном, підприємство надає йому навчальну відпустку тільки у разі дотримання двох умов:

навчання проходить у порядку, встановленому законодавством відповідної держави;

після закінчення навчання працівникові-студентові буде виданий диплом, еквівалентний диплому українського ВНЗ, тобто який визнаний в Україні (лист Мінсоцполітики від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13).

Водночас у цьому випадку питання надання навчальних відпусток можуть бути врегульовані колективним договором установи, в якій працює працівник

2. Працівник проходить навчання без відриву від виробництва

Навчальну відпустку надають працівникам, які суміщують роботу за трудовим договором з навчанням у ПТНЗ, ВНЗ, закладі післядипломної освіти або аспірантурі

3. Працівник навчається заочно та/або на вечірній формі навчання

Право на додаткову оплачувану навчальну відпустку є в працівників, які навчаються на вечірніх відділеннях у ПТНЗ або на вечірній/заочній формі навчання у ВНЗ, оскільки саме про ці форми навчання йдеться в КЗпП і Законі про відпустки

Працівникам інших форм навчання (денна, дистанційна) навчальну відпустку роботодавець не надає. Суміщати таке навчання з роботою працівник може, працюючи за певним графіком. В окремі періоди працівник може оформити відпустку без збереження зарплати на підставі ст. 25 або 26 Закону про відпустки. Також для цих цілей може бути використана щорічна відпустка.

4. Працівник навчається успішно

Підтвердити успішність свого навчання працівник може, надавши довідку-виклик на сесію (форма № Н-5.01, затверджену наказом Міносвіти від 16.02.2018 р. № 160). Це єдиний документ, який потрібен для підтвердження успішного навчання. Вимагати від працівника довідку про відсутність академзаборгованості роботодавець не має права (див. листи Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13 та від 28.12.2013 р. № 563/13/116-13)

Працівникам, у яких є академзаборгованість, роботодавець може надати відпустку без збереження зарплати на підставі ст. 26 Закону про відпустки або вони можуть для цього використати свою щорічну відпустку.

5. Навчальну відпустку надаємо тільки за основним місцем роботи

На час навчальних відпусток за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата (ст. 217 КЗпП). Це ж прописано і в п. 4 ч. 1 ст. 62 Закону про вищу освіту.

Сумісникам (внутрішнім і зовнішнім) оплату часу навчальних відпусток не передбачено

На період навчальної відпустки за основним місцем роботи, на роботі за сумісництвом студентові в обов’язковому порядку надають відпустку без збереження зарплати (п. 14 частини першої ст. 25 Закону про відпустки, лист Мінсоцполітики від 12.09.2016 р. № 1294/13/84-16).

6. Навчальна відпустка обмежена строком і має цільове призначення

Навчальну відпустку надають на період:

• настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, складання держіспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) — для студентів ВНЗ (ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки);

• підготовки і складання іспитів — для студентів ПТНЗ (ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону про відпустки)

Навчальна відпустка не надається на період:

вступних іспитів — на цей період роботодавець зобов’язаний надати працівникові відпустку без збереження зарплати — 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад (ст. 214 КЗпП, п. 12 частини першої ст. 25 Закону про відпустки);

навчання на підготовчих відділеннях при ВНЗ — для цього протягом навчального року працівникові надають за бажанням 1 вільний від роботи день на тиждень без збереження зарплати (ст. 214 КЗпП);

закінчення дисертаційних робіт, написання підручників — на цей період працівник має право оформити творчу відпустку (ст. 16 Закону про відпустки);

проїзду до навчальних закладів (ст. 214 КЗпП, пп. 12, 13 частини першої ст. 25 Закону про відпустки).

Таблиця 2. Особливості надання навчальної відпустки

Особливість

Пояснення

1. Навчальну відпустку надають:

• в обов’язковому порядку

Якщо працівник звернувся із заявою про надання йому оплачуваної навчальної відпустки і на руках у нього є довідка-виклик, то роботодавець не має права відмовити працівникові в наданні такої відпустки. Більше того, відмовити в наданні навчальної відпустки роботодавець не може навіть у зв’язку з виробничою необхідністю (лист Мінпраці від 06.09.2005 р. № 09-402). Ненадання додаткової оплачуваної навчальної відпустки розглядається як порушення інших вимог трудового законодавства, за що роботодавцеві загрожує штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення порушення (абз. 8 частини другої ст. 265 КЗпП). На посадових осіб установи може бути накладений адмінштраф згідно з ч. 1 ст. 41 КпАП (у загальному випадку в розмірі від 510 до 1700 грн.)

• незалежно від відпрацьованого часу на підприємстві (в установі, організації)

Оформити навчальну відпустку можна в будь-який момент незалежно від строку безперервної роботи співробітника, навіть якщо він відпрацював на підприємстві менше 6 місяців (на відміну від щорічних відпусток: на такі відпустки повної тривалості працівник може претендувати, відпрацювавши на підприємстві не менше 6 місяців)

• за навчальний рік

А не за календарний (частина шоста ст. 216 КЗпП і частина шоста ст. 15 Закону про відпустки). Навчальний рік триває 12 місяців і починається, зазвичай, 1 вересня

• незалежно від того, збігається профіль навчання з профілем діяльності установи чи ні

Трудове законодавство не обмежує право працівників на вільний вибір напряму підготовки та спеціальності і не вимагає, щоб профіль навчання збігався з профілем діяльності установи. Тому, якщо, наприклад, учитель школи навчається у ВНЗ для оволодіння професією менеджера з туризму, йому має бути надана додаткова оплачувана навчальна відпустка

• незалежно від джерела фінансування навчання

Працівник має право на додаткову оплачувану навчальну відпустку незалежно від джерела фінансування його навчання — за рахунок бюджетних коштів чи коштів фізичних/юридичних осіб (навчається він на «бюджеті» чи «за контрактом»)

2. Навчальна відпустка:

• не поділяється на частини

Оскільки навчальна відпустка не належить до категорії щорічних, на неї не поширюються правила надання щорічних відпусток. І якщо навчальна відпустка збіглася зі щорічною, то саме щорічна відпустка має бути продовжена або перенесена на інший період за бажанням працівника (п. 4 частини другої ст. 11 Закону про відпустки)

• не переноситься

• не подовжується на святкові та неробочі дні і дні хвороби

• не зараховується в обов’язкові 24 календарні дні, які працівник повинен використати для отримання компенсації за невикористані дні щорічної відпустки

• не переривається, тобто роботодавець не може відкликати працівника з навчальної відпустки

Тривалість навчальної відпустки

Тривалість оплачуваної навчальної відпустки визначена ст. 213, 216 КЗпП, ст. 14, 15, 151 Закону про відпустки і залежить від форми навчання (вечірня, заочна), рівня акредитації навчального закладу, курсу, на якому навчається працівник, і цілі навчальної відпустки (див. табл. 3).

Таблиця 3. Тривалість навчальної відпустки

Період, на який надається навчальна відпустка

Курс

Форма навчання

Рівень акредитації ВНЗ

Тривалість навчальної відпустки

Професійно-технічна освіта

1. Період підготовки і складання іспитів (окрім вступних)

Не має значення

Вечірня

35 к. дн. протягом навчального року

Вища освіта

2. Період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

I і II

Вечірня

I і II

10 к. дн.

III і IV

20 к. дн.

Заочна

Не має значення

30 к. дн.

III і наступні

Вечірня

I і II

20 к. дн.

III і IV

30 к. дн.

Заочна

Не має значення

40 к. дн.

3. Період складання державних іспитів

Вечірня і заочна

Не має значення

30 к. дн.

4. Період підготовки і захисту дипломного проекту (роботи)

Вечірня і заочна

I і II

2 місяці

III і IV

4 місяці

Працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту в навчальних закладах післядипломної освіти і ВНЗ, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, навчальну оплачувану відпустку ви надаєте тієї ж тривалості, що і студентові третього і вище курсів ВНЗ відповідного рівня акредитації.

Аспірантура

5. Період підготовки і складання вступних іспитів до аспірантури

10 к. дн. на кожен іспит (один раз на рік)

6. Виконання індивідуального плану підготовки

30 к. дн.

Профспілкове навчання

7. Період профспілкового навчання

до 6 к. дн.

Навчальна відпустка у зв’язку з профнавчанням надається працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації.

Зверніть увагу: тільки навчальний заклад має право визначати період навчальної відпустки конкретному працівникові і розподіляти його протягом навчального року.

Тому ви зобов’язані надати працівникові навчальну відпустку такої тривалості і на той період, який установлено навчальним закладом у довідці-виклику. І зменшити його за власною ініціативою ви не можете.

Водночас працівники-студенти можуть за узгодженням із роботодавцем відмовитися (повністю або частково) від навчальної відпустки. Це не буде порушенням трудового законодавства.

Окрім загальної тривалості навчальної відпустки, для працівників — студентів ВНЗ і аспірантури нормами трудового законодавства передбачені додаткові дні, вільні від роботи (див. табл. 4).

Таблиця 4. Кількість додаткових вільних днів для студентів ВНЗ і аспірантури (ст. 218 КЗпП)

Кому надаємо

Період надання

Кількість додаткових вільних днів

Працівникам, що навчаються на останніх курсах ВНЗ

10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів

1 — 2 дні на тиждень без збереження зарплати (за бажанням працівника-студента)

при 6-денному робочому тижні

щотижня 1 день для підготовки до занять з оплатою його у розмірі 50 % отримуваної зарплати, але не нижче мінімального розміру зарплати

при 5-денному робочому тижні

залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільного від роботи часу*

* Порядок розрахунку кількості вільних від роботи днів при 5-денному робочому тижні чи при підсумованому обліку робочого часу роз’яснило Мінсоцполітики у листі від 01.12.2011 р. № 1084/13/84-11. Спершу треба визначити кількість вільних годин за графіком 6-денного робочого тижня упродовж 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломної роботи або складання державних іспитів. Наприклад, переддипломний період триває з вересня по червень наступного року. Тоді маємо:

40 год. (на тиждень) : 6 (робочих днів тижня) х 43,3 тижня (з вересня по червень — 303 днів : 7 днів/тиждень) = 289 год.

Тобто загальна кількість вільних годин має становити 289 годин.

Потім цю кількість вільних годин ділимо на тривалість зміни або щоденної роботи (норма кількості годин у зміну або в робочому дні) при інших режимах роботи.

Наприклад, установа працює за 5-денним (40 год.) робочим тижнем із двома вихідними днями (субота і неділя) та однаковою щоденною тривалістю робочого часу (8 год.). Тоді кількість вільного від роботи часу для підготовки до занять становитиме:

289 год. : 8 год. = 36 днів 1 год.

Таким чином, у розглянутому прикладі загальна кількість вільного часу, який установа може надати працівникові протягом 10 навчальних місяців з оплатою в розмірі 50 % заробітної плати (але не нижче її мінімального розміру), становить 36 днів і 1 год.

Працівникам-аспірантам

протягом 4-х років навчання

1 день на тиждень з оплатою його у розмірі 50 % середньої зарплати працівника

протягом 4-го року навчання

додатково 1 день на тиждень без збереження зарплати

Для працівників, що успішно навчаються на вечірній і заочній формах навчання у ВНЗ незалежно від рівня акредитації, у яких навчальний план має свої особливості, додатково до навчальних відпусток надаються відпустки, тривалість яких установлена Порядком № 634 (див. табл. 5). Тобто студентам творчих професій (музикантам, акторам тощо) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) виділяють «бонусні» дні оплачуваної навчальної відпустки, понад дні, зазначені в пп. 2 — 4 табл. 3.

Таблиця 5. Тривалість додаткової навчальної відпустки, що надається згідно з Порядком № 634

Напрям підготовки

Тривалість навчальної відпустки

оплачуваної

неоплачуваної

Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові і ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)

10 к. дн. щорічно

10 к. дн. щорічно

Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-, телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно- і телеоператорство)

20 к. дн. щорічно

Філологія (мова, література)

Зверніть увагу: п. 3 Порядку № 634 передбачено право ВНЗ, де навчальний процес має свої особливості, у разі потреби перерозподіляти додаткові відпустки між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.

Відпустки у зв’язку з навчанням у ВНЗ, навчальних закладах післядипломної освіти й аспірантурі можуть надаватися незалежно одна від одної. Працівник може здобувати освіту, наприклад, одночасно у двох навчальних закладах. У такому разі йому мають бути надані додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням як в одному, так і в іншому вищому навчальному закладі. Причому гранична тривалість таких відпусток також визначається окремо.

Документальне оформлення

Для оформлення навчальної відпустки вам потрібні:

довідка-виклик з навчального закладу.

Увага! Починаючи з 2018/2019 навчального року застосовується нова форма від ВНЗ довідки-виклику № Н-5.01, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.02.2018 р. № 160;

заява працівника на ім’я керівника підприємства (установи, організації) про надання йому додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. У ній працівник обов’язково зазначає дату початку навчальної відпустки та її тривалість (вона повинна «вписуватися» в період, зазначений у довідці-виклику).

Текст заяви може бути таким: «Прошу надати додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди тривалістю 20 календарних днів з 05.11.2018 для складання заліково-екзаменаційної сесії. До заяви додаю довідку-виклик на сесію № 7321 від 17.10.2018».

На підставі зазначених документів ви видаєте наказ (розпорядження) про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням. Для цього можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 (ср. ).

Контролювати дотримання режиму робочого часу працівником-студентом ви будете в Табелі обліку використання робочого часу (типова форма № П-5). Для цього використовуйте такі умовні позначення:

1) буквений код — Н, цифровий код — 12 — для позначення періоду додаткової оплачуваної навчальної відпустки (ст. 13, 14, 15, 151 Закону про відпустки);

2) буквений код — НБ, цифровий код — 13 — для відпустки без збереження зарплати у зв’язку з навчанням (пп. 12, 13, 17 ст. 25 Закону про відпустки).

Оплата навчальної відпустки

Розрахунок «навчальних» відпускних у вас не повинен викликати будь-яких труднощів, оскільки особливостей, що відрізняють навчальну відпустку від інших видів відпусток, немає.

Для розрахунку «навчальних» відпускних ви традиційно застосовуєте Порядок № 100. Виплачуєте відпускні не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 21 Закону про відпустки).

А зараз давайте зупинимося на особливостях оплати навчальної відпустки.

1. Оплатити ви повинні всі календарні дні навчальної відпустки відповідно до довідки-виклику, у тому числі святкові та неробочі дні (лист Мінпраці від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10). При цьому на святкові та неробочі дні навчальна відпустка, на відміну від щорічної, не подовжується.

2. За невикористані дні навчальної відпустки грошову компенсацію не виплачуєте (навіть у разі звільнення). Використовувати чи ні навчальну відпустку — право працівника. Але роботодавець не може відмовити працівникові в наданні такої відпустки, якщо працівник про це його попросить.

3. Дні хвороби працівника, що припадають на час навчальної відпустки, не оплачуються (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105). Але якщо час хвороби поширюється і на робочі дні, то дні хвороби, які припадають на робочі дні, потрібно оплатити.

4. Дні навчальної відпустки, протягом яких працівник перебував на робочому місці, оформляють і оплачують як робочі дні. Якщо працівник достроково вийшов із навчальної відпустки на роботу, надміру видані «навчальні» відпускні з нього не утримують, зважаючи на відсутність для цього правових підстав (див. лист Мінсоцполітики від 26.03.2018 р. № 479/0/101-18/284 // «ОП», 2018, № 8, с. 12).

Висновки

Особам, які суміщають роботу і навчання на заочній або вечірній формі навчання, надають додаткові оплачувані відпустки.

Тривалість навчальної відпустки залежить від різних факторів: виду навчального закладу, форми навчання, курсу, мети навчальної відпустки та ін.

Щоб скористатися правом на навчальну відпустку, працівник повинен подати заяву і довідку-виклик навчального закладу.

Оплачувану навчальну відпустку надають тільки за основним місцем роботи працівникам, що успішно навчаються.

Використані документи

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

Закон про відпусткиЗакон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон про освітуЗакон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Закон про вищу освітуЗакон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Закон № 1105Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 634Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634.

Порядок № 100Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше