«Без тебе я як без рук…»: відкликаємо працівника з відпустки

В избранном В избранное
Печать
Беляева Елена, эксперт по вопросам оплаты труда
Оплата труда Июль, 2019/№ 14/1
Іноді виробнича необхідність змушує роботодавця відкликати працівника з відпустки. Чи завжди можна піти на такий крок? Чи має право працівник відмовитися переривати свій відпочинок? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете у пропонованому матеріалі.

Переривати щорічну відпустку ні з того ні з сього трудове законодавство не дозволяє. Але як бути, якщо раптом стався аврал і без відпускника в цей момент як без рук? Чи можна потурбувати його на відпочинку? На жаль, не завжди.

Коли можна відкликати працівника з відпустки?

Відкликати працівника зі щорічної відпустки можна виключно, щоб (ч. 8 ст. 79 КЗпП, ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки):

• відвернути стихійне лихо;

• відвернути виробничу аварію;

• усунути наслідки стихійного лиха або виробничої аварії;

• відвернути нещасний випадок, простій, загибель або псування майна підприємства;

• в інших випадках, передбачених законодавством.

Зверніть увагу! Зазначений перелік підстав для відкликання працівника з відпустки — вичерпний. Жодні інші причини не надають роботодавцю права безапеляційно заявити працівнику, що його відпочинок переривається.

Утім, навіть при настанні обумовлених законом форс-мажорних обставин викликати відпускника на роботу можна лише при виконанні певних умов. Назвемо їх.

Умови відкликання з відпустки

Умова 1. Працівник повинен надати письмову згоду на відкликання з відпустки (виняток — держслужбовці, про них ми скажемо далі).

Зверніть увагу: відмову працівника перервати свій відпочинок і повернутися «до верстата» не можна вважати порушенням трудової дисципліни (зокрема, прирівнювати до прогулу). І вже, звичайно, це не привід для звільнення.

Неправомірне відкликання працівника з відпустки та/або відкликання без його згоди є порушенням трудового законодавства, яке може «накликати» на роботодавця штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП). Крім того, посадових осіб установи можуть покарати адмінштрафом у розмірі від 510 до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 КпАП1).

1 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

Умова 2. Відкликати працівника можна тільки зі щорічної відпустки. З інших видів відпусток відкликати працівника, навіть за його згодою, заборонено (див. таблицю на с. 8). Аналогічні роз’яснення надані в листі Мінсоцполітики від 17.10.2016 р. № 576/13/116-16 (див. спецвипуск «ОП», 2018, № 8/1, с. 28).

З якої відпустки можна/не можна відкликати працівника

Можна

відкликати працівника з:

Не можна

відкликати працівника з:

— щорічної основної відпустки;

— додаткової відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці;

— додаткової відпустки за особливий характер праці;

— інших додаткових щорічних відпусток, передбачених законодавством (зокрема, додаткових відпусток за стаж держслужби і служби в органах місцевого самоврядування)

— соціальної відпустки (зокрема, соцвідпустки «на дітей»);

— навчальної відпустки;

— творчої відпустки;

— відпустки для підготовки та участі в змаганнях;

— «чорнобильської» відпустки;

— «бойової» відпустки, наданої на підставі ст. 162 Закону про відпустки;

— відпустки без збереження заробітної плати

Умова 3. Основна безперервна частина відпустки повинна становити не менше 14 календарних днів. Це випливає з ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки. У ній сказано, що відкликання зі щорічної відпустки допускається з дотриманням вимог частини першої цієї статті. У свою чергу, ч. 1 ст. 12 Закону про відпустки регламентує можливість поділу щорічної відпустки на частини з таким розрахунком, щоб основна безперервна її частина становила не менше 14 календарних днів.

Таким чином, роботодавець має право відкликати працівника з відпустки лише за умови, що він відгуляє безперервні 14 календарних днів (до або після відкликання).

Проте Мінсоцполітики вважає інакше. У листі від 19.04.2017 р. № 8285/0/2-17/28 сказано:

ЦИТАТА

«Законодавством не передбачена норма, відповідно до якої працівника неможливо відкликати із щорічної відпустки, якщо він ще не використав 14 календарних днів такої відпустки або якщо йому залишається використати менше 14 календарних днів».

На думку Мінсоцполітики, вимоги надати працівнику безперервну частину щорічної відпустки тривалістю не менше 14 календарних днів роботодавець зобов’язаний дотримуватися виключно в разі, коли працівник бажає поділити відпустку на частини. На ситуацію відкликання з відпустки ця норма не поширюється. Відповідно при настанні форс-мажорних обставин працівника можна відкликати зі щорічної відпустки незалежно від того, відгуляв він чи ще зможе відгуляти безперервно не менше 14 календарних днів. (ср. 025069200)

Умова 4. Невикористана частина щорічної відпустки надається працівнику після закінчення дії причин, через які він був відкликаний з відпустки, або за згодою сторін переноситься на інший період.

Зауважте: у загальному випадку ця частина щорічної відпустки має бути надана працівнику зазвичай до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Оформляємо відкликання з відпустки

1. Зазвичай усе починається з доповідної або службової записки на ім’я керівника установи. У ній керівник підрозділу, в якому працює працівник, наводить причини, через які викликати на підмогу потрібно саме відпускника. Доповідна записка може виглядати так, як показано на рис. 1.

Рис. 1. Приклад доповідної записки про відкликання співробітника з відпустки

2. Після того як керівник установи схвалив відкликання (проставив відповідну резолюцію на доповідній (службовій) записці), потрібно отримати згоду працівника на відкликання з відпустки. Згода може фігурувати в окремо складеному документі або в наказі (розпорядженні) про відкликання з відпустки. Наприклад, працівник може зазначити: «На відкликання із щорічної відпустки згоден».

3. Керівник установи видає наказ (розпорядження) про відкликання працівника з відпустки. Уніфікованої форми такого документа немає, тому його складають у довільній формі (див. рис. 2).

Рис. 2. Приклад наказу про відкликання співробітника з відпустки

Зверніть увагу: якщо на момент видання такого наказу з працівником уже узгодили період, на який переноситься невідгуляна частина його відпустки, то все можна оформити в одному документі.

4. До розділу V особової картки працівника (типова форма № П-2, затверджена спільним наказом Держкомстату і Міноборони від 25.12.2009 р. № 495/656) вносять інформацію про відкликання працівника з відпустки. При цьому акуратно закреслюють однією рискою попередній запис про кількість днів і дату закінчення відпустки. А нижче (або поряд) зазначають фактичну кількість наданих днів і дату закінчення відпустки. Навпроти нової дати у графі «Підстава, наказ № » зазначають номер і дату наказу (розпорядження) про відкликання з відпустки.

Не забудьте також внести нові дати відпустки, які виникли через відкликання працівника, до графіку відпусток.

Відкликання держслужбовців

Для держслужбовців прописано спеціальний порядок відкликання із щорічної (основної, додаткової за стаж держслужби) відпустки. Їм у цьому питанні трохи не пощастило.

Процедура відкликання держслужбовців з відпустки регламентована ст. 60 Закону про держслужбу2 і Порядком № 2303.

2 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

3 Порядок відкликання державного службовця із щорічної відпустки, затверджений постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 230.

Так, підставою для відкликання держслужбовця із щорічної відпустки є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо при наданні щорічної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою. Тобто держслужбовця (на відміну від працівників інших сфер) можуть викликати із щорічної відпустки і без наявності форс-мажорних обставин (стихійного лиха, аварії тощо).

Зверніть увагу! Згода держслужбовця на його відкликання із щорічної відпустки не потрібна. Такої вимоги немає ані в Законі про держслужбу, ані в Порядку № 230.

Ініціатори відкликання з відпустки держслужбовців визначені пп. 4 і 5 Порядку № 230.

У загальному випадку держслужбовця повідомляють про відкликання з відпустки по телефону й електронному зв’язку (за наявності), а також поштою не пізніше ніж за 5 календарних днів до такого відкликання. Якщо ж ідеться про те, щоб уникнути стихійного лиха, захистити та/або зберегти життя і здоров’я громадян, забезпечити захист та/або відновлення прав або інтересів людини або громадянина, то служба управління персоналом повідомляє держслужбовця по телефону і засобами електронного зв’язку не пізніше ніж за 2 календарних дні до відкликання з відпустки (п. 7 Порядку № 230).

Після прибуття на роботу держслужбовця ознайомлюють з наказом (розпорядженням) про відкликання зі щорічної відпустки і надають йому копію такого наказу (розпорядження).

Частина невикористаної відпустки за узгодженням з керівником установи надається держслужбовцю в будь-який час відповідного року або приєднується до відпустки в наступному році з відшкодуванням непередбачених витрат держслужбовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки (ч. 2 ст. 60 Закону про держслужбу). Порядок відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки затверджено постановою КМУ від 25.03.2016 р. № 231.

Відкликання посадових осіб ОМС4

4 Органи місцевого самоврядування.

Наші читачі часто ставлять запитання: як відкликати із щорічної (основної, додаткової за стаж служби в ОМС) відпустки посадову особу ОМС — згідно із загальним механізмом (ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки) або спеціальним, передбаченим для держслужбовців (ст. 60 Закону про держслужбу, Порядок № 230)?

Мінсоцполітики вважає, що в цій ситуації слід керуватися механізмом відкликання, визначеним для держслужбовців (див. лист від 19.04.2017 р. № 8285/0/2-17/28). При цьому Міністерство посилається на п. 2 розд. VII Закону про службу в ОМС5. У ньому сказано, що дія Закону про держслужбу поширюється на органи та посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР, Закону про службу в ОМС та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.

5 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Проте на момент прийняття Закону про службу в ОМС діяв старий Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII, який поширювався і на службовців ОМС. Проте він давно втратив чинність. Нині чинний Закон про держслужбу, навпаки, прямо встановлює, що його дія не поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування (п. 11 ч. 3 ст. 3 Закону про держслужбу).

Тому, на наш погляд, до посадових осіб ОМС не можна застосовувати особливий порядок відкликання із щорічної відпустки, встановлений для держслужбовців. Ми вважаємо, що, відкликаючи посадових осіб ОМС, краще керуватися лояльнішими загальними нормами трудового законодавствач. 8 ст. 79 КЗпП, ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки.

Оплачуємо працю «відкликанця»

Працю працівника, відкликаного з відпустки, оплачують з урахуванням тієї суми, яка була нарахована в оплату невикористаної частини відпустки (ч. 8 ст. 79 КЗпП, ч. 3 ст. 12 Закону про відпустки). Це означає, що за час фактичної роботи працівнику нараховують заробітну плату, а відпускні за невикористані дні відпустки сторнують.

Як ми вже зазначали, невикористану частину щорічної відпустки:

• або надають працівнику після закінчення дії причин, з яких він був відкликаний з відпустки;

• або переносять за згодою сторін на інший період.

Чи потрібно перераховувати середню зарплату при наданні згодом невикористаних днів щорічної відпустки? Тут усе залежить від того, коли працівник вирішить догуляти відпустку.

Якщо він вирушить догулювати відпустку відразу після закінчення дії причин, з яких був відкликаний з відпустки, і це відбудеться в тому ж місяці, коли почалася перервана відпустка, то морочитися з перерахунком не варто.

Розрахувати наново середню зарплату для нарахування відпускних за дні відпустки, що залишилися, доведеться, якщо:

— невикористана частина відпустки перенесена на інший період;

— місяць, на який припадає початок відпустки, наданої після закінчення дії причин, з яких працівник був відкликаний з відпустки, не збігається з місяцем виходу в перервану відпустку.

Приклад. Установа надала працівнику Криворучку В. А. щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні з 01.07.2019 р.

З 17.07.2019 р. працівника з його письмової згоди і на підставі відповідного наказу керівника відкликали з відпустки на два дні для ліквідації аварії на лінії електропередач. Аварію усунено 18.07.2019 р.

У цій ситуації у працівника залишилися невикористаними 2 календарних дні щорічної основної відпустки. Цю частину відпустки за узгодженням з роботодавцем він може:

а) використати відразу після закінчення раніше оформленої відпустки (з 25.07.2019 р.). У цьому разі перераховувати середню зарплату не потрібно;

б) перенести на інший період, наприклад, на серпень 2019 року. У такому разі середню зарплату для нарахування відпускних доведеться розрахувати наново.

При донарахуванні зарплати за липень 2019 року і виплаті липневого доходу врахуйте, що частину коштів працівник вже отримав на руки у вигляді відпускних.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
Скачайте наше мобильное приложение ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд