Темы статей
Выбрать темы

Табель обліку робочого часу — необхідний документ

Ушакова Лилия, эксперт по кадровым и налоговым вопросам
Табель обліку робочого часу (далі — Табель) потрібен для обліку використання робочого часу, контролю за його дотриманням, розрахунку заробітної плати. Давайте разом пригадаємо особливості ведення цього важливого кадрового документа.

Табель — це поіменний список працівників структурного підрозділу (цеху (відділу), дільниці) установи, організації, підприємства (фізособи-підприємця). Його зобов’язані вести всі роботодавці незалежно від кількості працівників (лист Мінпраці від 13.05.2010 р. № 140/13/116-10).

Якщо працівників небагато, Табель заповнює бухгалтер. На великих підприємствах Табель ведуть працівники кадрової служби (відділу), а за потреби може вводитися спеціальна посада «табельник».

Де шукати форму Табеля? Його типова форма (№ П-5) затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489. Вона має рекомендаційний характер (лист Держкомстату від 19.03.2010 р. № 17/1-25/ж-61/10/59). Тому роботодавці можуть змінювати та/або доповнювати цю форму іншими показниками, необхідними для обліку використання робочого часу з урахуванням специфіки своєї діяльності. Кожному працюючому присвоюється табельний номер. Якщо ж працівник звільняється (переводиться до іншого підрозділу), то його колишній табельний номер іншому працівникові не присвоюють, а залишають вільним не менше трьох років.

На працівника в Табелі зазвичай заповнюється тільки один рядок. Виняток становлять внутрішні сумісники, на них заповнюють два рядки: в одному зазначають час основної роботи, а в другому — час роботи за сумісництвом.

Для відображення використаного робочого часу за кожним днем місяця в Табелі відведено дві комірки. У верхній ви проставляєте кількість відпрацьованих (чи невідпрацьованих) годин за відповідними видами витрат робочого часу, у нижній — умовне позначення видів витрат робочого часу. До речі, умовні позначення відпрацьованого часу (буквене та числове) представлені на титульному аркуші Табеля типової форми № П-5. Наведемо їх у табл. 1.

Таблиця 1. Умовні позначення в Таблелі (типова форма № П-5)

Умовні позначення

Код

буквений

цифровий

Години роботи, передбачені колдоговором

Р

01

Години роботи працівників, яким установлено неповний робочий день (тиждень) відповідно до законодавства

РС

02

Вечірні години роботи

ВЧ

03

Нічні години роботи

РН

04

Надурочні години роботи

НУ

05

Години роботи у вихідні та святкові дні

РВ

06

Відрядження

ВД

07

Основна щорічна відпустка (ст. 6 Закону про відпустки)

В

08

Щорічна додаткова відпустка (ст. 7, 8 Закону про відпустки)

Д

09

Додаткова «чорнобильська» відпустка, передбачена ст. 20, 21, 30 Закону України від 28.02.91 р. № 796-XII

Ч

10

Творча відпустка (ст. 16 Закону про відпустки)

ТВ

11

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14, 15, 151 Закону про відпустки)

Н

12

Відпустка без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням (пп. 12, 13, 17 ст. 25 Закону про відпустки)

НБ

13

Додаткова відпустка без збереження заробітної плати в обов’язковому порядку

ДБ

14

Додаткова оплачувана відпустка працівникам, що мають дітей (ст. 19 Закону про відпустки)

ДО

15

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17 Закону про відпустки) і відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону про відпустки)

ВП

16

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (п. 3 ст. 25 Закону про відпустки)

ДД

17

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 26 Закону про відпустки)

НА

18

Інші відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)

БЗ

19

Неявки у зв’язку з переведенням за ініціативою роботодавця на неповний робочий день (тиждень)

НД

20

Неявки у зв’язку з тимчасовим переведенням на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання

НП

21

Інший невідпрацьований час, передбачений законодавством (виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгул тощо)

ІН

22

Простій

П

23

Прогули

ПР

24

Масові невиходи на роботу (страйки)

С

25

Оплачувана тимчасова непрацездатність

ТН

26

Неоплачувана тимчасова непрацездатність у випадках, передбачених законодавством (у зв’язку з побутовою травмою тощо, що підтверджено довідками лікувальних закладів)

НН

27

Неявка з нез’ясованих причин

НЗ

28

Інші види неявок, передбачені колективними договорами, угодами

ІВ

29

Інші причини неявок

І

30

Зазначимо: при заповненні Табеля роботодавець може використовувати або буквений, або числовий код. Табель потрібно заповнювати щодня! Саме тоді у вас буде забезпечений достовірний облік робочого часу.

У кінці місяця в Табелі відображають загальні підсумки — кількість годин, відпрацьованих кожним співробітником. Заповнений Табель підписується особою, відповідальною за його ведення, керівником підрозділу, а також працівником кадрової служби та передається до бухгалтерії для нарахування зарплати за відпрацьований місяць. На великих підприємствах іноді практикують складання «прогнозного» табеля для прискорення процесу нарахування зарплати. Його передають за два-три дні до початку наступного календарного місяця.

А чи потрібно заповнювати окремий Табель на аванс? Дійсно, для того, щоб розрахувати суму авансу, бухгалтерові потрібен заповнений Табель за першу половину місяця (з 1-го по 15-те число включно). Яким чином він до нього потрапить — кожен роботодавець вирішує самостійно. Наприклад, відділ кадрів може передавати до бухгалтерії заповнений Табель за першу половину місяця 16-го числа для розрахунку авансу, а бухгалтерія повертатиме його назад 17-го. Ще один варіант — засвідчена копія Табеля на аванс, яка залишатиметься в бухгалтерії і підшиватиметься під розрахунок.

Можна й окремі табелі формувати за першу і другу половини місяця, а потім ще й зведений.

Загалом, усе у ваших руках! Головне — зафіксуйте порядок передачі Табеля на аванс у внутрішніх документах, щоб механізм «відділ кадрів — бухгалтерія» працював як годинник. Далі розглянемо в табл. 2 окремі ситуації, при настанні яких можуть виникнути запитання із заповненням Табеля.

Таблиця 2. Табель обліку робочого часу: окремі ситуації

Ситуація

Вирішення

Як табелювати вихідні (святкові) дні працівника?

Табель не передбачає кодування для позначення вихідних днів (днів щотижневого відпочинку). Тому в полях навпроти вихідних днів (а також святкових і неробочих) можна проставляти прочерки або залишати їх незаповненими.

Водночас якщо працівника спеціально залучають до роботи у вихідний для нього день, святковий/неробочий, то відпрацьований час табелюють кодом «РВ» (06)

Робота на умовах неповного робочого часу

У такому випадку використовують код «РС» (02). До речі, цей же код застосовується для кодування робочого часу, відпрацьованого сумісником, оскільки робота за сумісництвом є різновидом роботи на умовах неповного робочого часу

Працівник іде в щорічну основну відпустку

Для цих цілей передбачено код «В» (08). Причому ним слід позначати не лише робочі, але й вихідні дні, які припадають на період щорічної відпустки.

А ось святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП), що припадають на період щорічної відпустки, прокреслюють або залишають незаповненими

Відрядження

Робочі дні перебування працівника у відрядженні в Табелі позначаються таким чином:

• у верхній комірці зазначають кількість відпрацьованих годин згідно з графіком роботи підприємства-роботодавця (наприклад, 8);

• у нижній — умовне позначення відрядження «ВД» (07).

День відрядження, що припадає на вихідний день, відображають таким чином:

• у верхній комірці — прочерк або залишають її незаповненою;

• у нижній — «ВД» (07).

Якщо працівник спеціально відряджався для роботи у вихідний для нього день, то такий день, на наш погляд, доцільно позначити в Табелі таким чином:

• у верхній комірці проставити кількість фактично відпрацьованих у цей день годин;

• у нижній через дріб — «РВ/ВД» (06/07) .

Працівник виїжджає у відрядження або повертається з нього у вихідний (святковий, неробочий) день? У такій ситуації день від’їзду у відрядження (повернення з нього) позначають кодом «ВД» або «07», а наданий пізніше відгул — кодом «ІН» або «22»

У працівника ненормований робочий день

У Табелі зазначають тривалість робочого дня відповідно до встановленої для працівника норми. Праця таких осіб зазвичай не підлягає точному обліку в часі. Години, відпрацьовані надурочно, не оплачують. Їх компенсують шляхом:

• надання щорічної додаткової відпустки;

• установлення доплат у випадках, передбачених законодавством

Підсумований облік робочого часу

У Табелі в загальному порядку фіксують дані про явку/неявку співробітників за їх графіками виходу на роботу (графіками змінності). Інтерес викликає ситуація, коли відповідно до графіка змінності час роботи припадає на різні доби (наприклад, при роботі в нічну зміну). На наш погляд, у цьому випадку табелювати такі робочі години слід, розбиваючи їх між суміжними датами, на які вони припадають

Тимчасова непрацездатність

У Табелі зазначають усі дні тимчасової непрацездатності, що припадають на робочі, вихідні, святкові/неробочі дні. У Табелі передбачено 2 коди тимчасової непрацездатності:

• «ТН» («26») — позначають оплачувану тимчасову непрацездатність;

• «НН» («27») — відображають неоплачувану тимчасову непрацездатність.

Увага! Для відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами є спеціальний код — «ВП» («16»)

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше