Темы статей
Выбрать темы

Тривалість щорічної основної відпустки

Печать

№ з/п

Категорія працівників

Тривалість щорічної основної відпустки

Нормативно-правовий акт

1

Будь-який працівник, якщо законодавством не передбачена інша тривалість відпустки

Не менше 24 календарних днів

ч. 1 ст. 6 Закону про відпустки

2

Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар’єрів, рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин

24 календарних дні із збільшенням за кожні 2 відпрацьованих роки(1) на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів

ч. 2 ст. 6 Закону про відпустки

(1) Формулювання «за кожні 2 відпрацьованих роки» означає, що час виконання зазначених робіт потрібно підсумовувати незалежно від наявності перерв у роботі, у тому числі їх тривалості, а також від того, на одному чи декількох підприємствах працівник виконував ці роботи (див. листи Мінпраці від 15.07.2009 р. № 178/13/116-09 та від 14.04.2011 р. № 116/13/116-11). При цьому майте на увазі: стаж роботи, що дає право на збільшення тривалості щорічної основної відпустки, потрібно обчислювати з дати набрання чинності Законом про відпустки (з 01.01.97 р.), оскільки раніше такої норми в законодавстві не було.

3

Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною до 150 метрів

24 календарних дні зі збільшенням на 4 календарних дні (тобто до 28 календарних днів) при стажі роботи на цьому підприємстві 2 роки і більше

ч. 3 ст. 6 Закону про відпустки

4

Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар’єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче

28 календарних днів незалежно від стажу роботи

5

Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв (за Списком № 570)

28 календарних днів

ч. 4 ст. 6 Закону про відпустки

6

Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин

30 календарних днів

ч. 5 ст. 6 Закону про відпустки

7

Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин

24 календарних дні зі збільшенням за кожні 2 відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів

8

Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та науковці

До 56 календарних днів(1)

ч. 6 ст. 6 Закону про відпустки, Порядок № 346

(1) Зверніть увагу: право на відпустку такої тривалості мають тільки ті працівники, посади яких наведені в додатку до Порядку № 346 (див. лист Мінпраці від 14.07.2008 р. № 456/13/84-08). При цьому тривалість відпустки за такою підставою різниться від посади педагогічного або науково-педагогічного працівника, типу закладу, в якому він працює.

Вам також може стати в нагоді стаття «Відпустки для педагогів: готуємося до літнього марафону» // спецвипуск «ОП», 2017, № 8/1, с. 13.

9

Помічники вихователів закладів дошкільної освіти

28 календарних днів

ч. 4 ст. 30 Закону № 2628

10

Особи з інвалідністю I і II груп

30 календарних днів

ч. 7 ст. 6 Закону про відпустки

11

Особи з інвалідністю III групи

26 календарних днів

12

Особи віком до 18 років

31 календарний день(1)

ч. 8 ст. 6 Закону про відпустки

(1) Ця категорія працівників має право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день за період роботи по день досягнення ними 18 років. Наприклад, неповнолітній працівник прийнятий до установи 23.05.2018 р. У відпустку за перший рік роботи він іде з 15.05.2019 р. При цьому 18.11.2018 р. працівникові виповнилося 18 років. У цьому випадку за період з 23.05.2018 р. по 18.11.2018 р. тривалість щорічної відпустки працівника визначатиметься з розрахунку 31 календарного дня, а з 19.11.2018 р. — з розрахунку 24 календарних днів.

Дізнайтеся більше про особливості трудових відносин із неповнолітніми зі статті «Працюй, доки молодий…», або Трудові відносини з неповнолітніми» // «ОП», 2018, № 12, с. 15.

13

Тимчасові та сезонні працівники за Списком № 278

Пропорційно відпрацьованому часу

ч. 9 ст. 6 Закону про відпустки

14

Держслужбовці(1)

30 календарних днів (якщо законодавством не передбачено відпустку більшої тривалості)

ч. 1 ст. 57 Закону № 889

15

Посадові особи органів місцевого самоврядування(1)

ч. 5 ст. 21 Закону № 2493

(1) Детальніше про відпустки цієї категорії працівників ви можете дізнатися зі статей «Особливості відпусток держслужбовців» // спецвипуск «ОП», 2017, № 8/1, с. 3; «Відпустки посадових осіб МС: нагадуємо особливості» // спецвипуск «ОП», 2017, № 10/1, с. 19.

16

Прокурори

30 календарних днів

ч. 1 ст. 82 Закону № 1697

17

Судді

30 робочих днів

ст. 136 Закону № 1402

18

Працівники державних спеціалізованих установ, які мають кваліфікацію судового експерта

30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено відпустку більшої тривалості

ч. 1 ст. 181 Закону № 4038

19

Посадові особи дипломатичної служби

Відповідно до Закону № 889

ч. 1 ст. 41 Закону № 2449

20

Журналісти

36 календарних днів

ч. 3 ст. 13 Закону № 540

21

Працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі хворі

36 календарних днів

ч. 1 ст. 23 Закону № 2586

22

Працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов’язків

45 календарних днів з використанням відпустки у літній або інший зручний для них час

ч. 3 ст. 23 Закону № 2586

23

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), що мають вислугу:

• до 10 років

30 календарних днів(1)

ст. 101 Закону № 2011

• від 10 до 15 років

35 календарних днів(1)

• від 15 до 20 років

40 календарних днів(1)

• понад 20 років

45 календарних днів(1)

(1) Без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і назад, але не більше 2 діб в один кінець.

24

Військовослужбовці строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Не менше

30 календарних днів

(без урахування часу проїзду)

ст. 25 Закону № 796

25

Працівники, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення (пропорційно відпрацьованому на цих територіях часу(1)):

• у зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення

44(2) календарних дні (загальна тривалість не повинна перевищувати 56(3) календарних днів)

ст. 47 Закону № 796

• у зоні гарантованого добровільного відселення

37(2) календарних днів (загальна тривалість не повинна перевищувати 49(3) календарних днів)

• у зоні посиленого радіологічного контролю

30(2) календарних днів (загальна тривалість не повинна перевищувати 42(3) календарних днів)

(1) Різниця між тривалістю відпустки, що надається працівнику згідно із Законом № 796 і тривалістю щорічної відпустки відповідно до Закону про відпустки та інших законів України, відшкодовується установам за рахунок бюджету органами соціального захисту населення. Така компенсація надається згідно з Порядком використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936.

(2) Без урахування додаткової відпустки.

(3) Загальна тривалість основної та додаткової щорічних відпусток(якщо працівник

має право на додаткову відпустку).

Зверніть увагу: тривалість відпустки у цьому випадку розраховується пропорційно

відпрацьованому на цих територіях часу.

Використані документи

Закон № 540 — Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.97 р. № 540/97-ВР.

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII.

Закон № 1697 — Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII.

Закон № 2011 — Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-XII.

Закон № 2493 — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Закон № 1402 — Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII.

Закон № 2586 — Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 05.07.2001 р. № 2586-III.

Закон № 2628 — Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-III.

Закон № 2449 — Закон України «Про дипломатичну службу» від 07.06.2018 р. № 2449-VІІІ.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 4038 — Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.94 р. № 4038-ХII.

Порядок № 346 — Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Список № 278 — Список сезонних робіт і сезонних галузей, затверджений постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278.

Список № 570 — Список робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, затверджений постановою КМУ від 09.06.97 р. № 570.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше