Темы статей
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Дистанційне звільнення «декретниці»: шукаємо варіанти

Долгая Ирина, эксперт по оплате труда
Оплата труда Апрель, 2020/№ 8/1
Печать
Працівниця, перебуваючи у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, надіслала поштою лист із заявою про звільнення за угодою сторін з 10.04.2020 р. та заяву-згоду на отримання трудової книжки. Лист надійшов 14.04.2020 р. Заява про звільнення надрукована та має особистий підпис працівниці. Чи можна звільняти у відпустці для догляду за дитиною? Чи має законну силу надрукована заява або заява повинна бути написана власноруч? Чи може роботодавець відмовити такій працівниці у звільненні? Чи потрібна її особиста присутність для звільнення?

Одна ситуація, а одразу стільки нюансів. Тож давайте розбиратися по черзі.

Звільнення у відпустці для догляду за дитиною за угодою сторін

Звільнення працівниці у період відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років за угодою сторін можливо. Заборона щодо звільнення такої категорії працівників передбачена у ст. 184 КЗпП. Але вона стосується звільнення за ініціативою роботодавця. Звільнення за ініціативою самої працівниці не заборонено. Тому роботодавець, якщо дійде згоди з працівницею про умови та дату звільнення, може звільнити останню на підставі п. 1 частини першої ст. 36 КЗпП (за угодою сторін).

Але законодавством не встановлено порядку чи конкретних строків припинення трудового договору за цією підставою. У своєму листі від 04.04.2014 р. № 60/06/186-14 Мінсоцполітики зазначило, що звільнення за угодою сторін означає, що роботодавцем та найманим працівником досягнуто спільної згоди щодо припинення трудового договору у визначений строк.

Тож ініціатором звільнення за угодою сторін може виступати як працівник, так і роботодавець.

Головна умова — обопільна згода сторін щодо звільнення.

Але коли йдеться про звільнення «декретниці», ініціатором звільнення має бути сама працівниця.

Якщо роботодавець не погоджується на звільнення за угодою сторін, він має право відмовити працівниці в її проханні.

Дата звільнення

Роботодавець отримав заяву із запізненням (після зазначеної працівницею дати звільнення). Якщо оформити звільнення заднім числом, то це загрожує роботодавцю недотриманням трудових гарантій, бо в день звільнення він повинен був повністю розрахуватися з працівницею та надіслати їй трудову книжку.

Звільнити працівницю в інший день теж не можна, бо на іншу дату звільнення працівниця не давала згоди.

Отже, щоб звільнити працівницю в інший день, потрібно отримати від неї нову заяву.

Документальне оформлення згоди на звільнення

Вимога щодо форми домовленості сторін про звільнення за п. 1 ст. 36 КЗпП законодавчо не передбачена, тож можливі такі варіанти.

1. Усна домовленість. Така форма узгодження можлива (див. лист Мінсоцполітики від 04.04.2014 р. № 60/06/186-14). Свою згоду на звільнення за угодою сторін працівник може підтвердити підписом у відповідному наказі. Але якщо працівник передумає та звернеться до суду для оскарження звільнення — роботодавця можуть спіткати неприємності. Тож, як кажуть, береженого Бог береже. Тому радимо завжди такі моменти документувати.

2. Письмова згода. Якщо ініціатором є працівник — він своє бажання фіксує в наданій заяві про звільнення, якщо ж роботодавець — він направляє працівнику повідомлення або оформляє угоду про звільнення за угодою сторін, де працівник вносить відмітку про своє рішення.

У ситуації, яку ми розглядаємо, ініціатором є працівниця. Щодо форми заяви, то тут не буде порушенням, якщо заява роздрукована, а особистий підпис зазначений власноруч.

З огляду на те, що заяву можна віднести до інформаційно-аналітичних документів, то на неї поширюються вимоги Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55 (далі — ДСТУ 4163-2003).

А саме п.п. 7.1 ДСТУ 4163-2003 передбачено виготовлення документів за допомогою комп’ютерної техніки. Утім, окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні й доповідні записки тощо), авторами яких є посадові та інші фізичні особи, дозволено оформлювати рукописним способом.

Керуючись цими правилами, можна сказати, що перевага надана саме надрукованим документам, а не написаним власноруч.

Деякі підприємства навіть розробили трафаретні форми заяв, у яких працівник власноруч зазначає тільки свої дані, дату та підпис.

Вимога щодо власноручно написаної заяви стосується держслужбовців. У п. 4 розд. ІV Порядку ведення та зберігання особових справ держслужбовців, затвердженого наказом НАДС від 22.03.2016 р. № 64, встановлено, що заяви про призначення, переведення на іншу посаду, звільнення оформляються власноручно і підписуються із зазначенням дати.

3. Електронний документ. Деякі роботодавці вже перейшли на електронний документообіг та з легкістю використовують це благо цивілізації не лише для обміну документами з контрагентами, а й для ведення внутрішньої діяльності. Після запровадження карантину такий формат спілкування з працівниками став дуже актуальним.

На сьогодні відносини з електронного документообігу регулюють Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV (далі — Закон № 851) та Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII.

Вимоги щодо обов’язкових реквізитів та оформлення електронних документів, їх збереження регулює Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом Мін’юсту від 11.11.2014 р. № 1886/5. Згідно з п. 2 розд. ІІ наказу № 1886/5 електронний документ має бути оформлений за загальними правилами документування і мати реквізити, що встановлені для аналогічного документа з паперовим носієм інформації. Статтею 7 Закону № 851 визначено, що до обов’язкових реквізитів слід відносити й електронний підпис або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Таким чином, заява, надана працівником роботодавцю в електронному вигляді (підписана його електронним підписом), має таку ж юридичну силу, як і заява у паперовому вигляді з власноруч нанесеним підписом. Однак, як ми згадували вище, заява на звільнення держслужбовця має бути оформлена власноручно.

Звільнення без особистої присутності працівниці

Чинним законодавством прямо не передбачена особиста присутність працівника при звільненні. Тому змусити його особисто з’явитися для оформлення звільнення роботодавець не має права. Тож звільнення як за угодою сторін, так і з інших підстав може відбуватися і без особистої явки працівника до роботодавця. Але при «заочному» звільненні роботодавцю потрібно виконати деякі формальні вимоги трудового законодавства.

1. Ознайомлення з наказом. Після отримання від працівниці заяви на звільнення роботодавець у разі згоди видає наказ (розпорядження) про звільнення.

Наказ може бути складений як за типовою формою № П-4, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489, так і за довільною формою, але з додержанням вимог законодавства щодо необхідних реквізитів наказу згідно з п.п. 4 ДСТУ 4163-2003 (ср. ).

Із наказом обов’язково треба ознайомити працівницю під підпис та за її вимогою видати їй копію наказу (ч. 2 ст. 47 КЗпП). У зв’язку з тим, що працівниця не з’явилася особисто в день звільнення, то і в наказі про звільнення особистий підпис вона не поставить.

Тоді роботодавець має зробити відповідну позначку в наказі про звільнення (у своєму примірнику), а копію наказу надсилає працівниці поштою (рекомендований лист з описом вкладення).

2. Остаточний розрахунок. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства (заробітна плата, грошова компенсація невикористаних відпусток тощо), провадиться в день звільнення. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення вимоги про розрахунок. Про нараховані суми при звільненні власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум (ст. 116 КЗпП).

Звісно, про нарахування таких сум можна повідомити працівницю по телефону або за допомогою месенджерів чи електронної пошти. Але, окрім цього, обов’язково надайте таку інформацію працівниці письмово. Повідомлення про нараховані суми можна оформити як додаток до наказу про звільнення та надіслати разом із наказом.

3. Трудова книжка. Роботодавець повинен у день звільнення видати працівникові трудову книжку, до якої належним чином внести запис про звільнення (ст. 47 КЗпП).

У день звільнення при отриманні трудової книжки працівниця повинна поставити підпис в особовій картці та у книзі обліку трудових книжок. Але працівниця не прийде отримати її особисто.

Зауважте: відправити трудову книжку поштою можна тільки за особистою згодою працівниці. У ситуації, яку ми розглядаємо, ця умова виконана. Тому трудову книжку роботодавець відправляє працівниці рекомендованим листом з описом вкладення. А до книги обліку трудових книжок та особової картки вносить відповідний запис про відправлення з посиланням на заяву-згоду працівниці.

Висновки

• У період відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років можливе звільнення за угодою сторін, якщо його ініціює працівниця.

• Надрукована заява з особистим підписом має таку ж законну підставу, що і написана власноруч (виняток стосується тільки держслужбовців).

• Звільнення за угодою сторін передбачає обопільну згоду між сторонами (роботодавцем та працівницею), але якщо роботодавець проти — він може відмовити працівниці в її проханні.

• Роботодавець не може примусити працівницю з’явитися особисто для звільнення. Тому дистанційне звільнення цілком можливе.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше