Темы статей
Выбрать темы

Перезавантаження триває: дисциплінарне провадження стосовно держслужбовців за новим Порядком

Носиков Александр, заведующий отделом мониторинга социальных процессов НИИ труда и занятости населения Минсоцполитики и НАН Украины, канд. соц. наук
Оплата труда Февраль, 2020/№ 4/1
Печать
Персонал є головним ресурсом у системі державної служби, а його організованість та дисциплінованість мають вирішальне значення для належного виконання завдань держави. З метою підвищення ефективності державного управління Кабмін постановою від 04.12.2019 р. № 1039 затвердив новий Порядок здійснення дисциплінарного провадження (далі — Порядок). Саме цей документ тепер регламентує процедуру здійснення дисциплінарних проваджень стосовно державних службовців. Розглянемо головні елементи цього Порядку.

Новації

У кадровій сфері державної служби останнім часом здійснено низку важливих кроків. Так, серед іншого:

• ВР України дозволила оформляти трудові відносини електронно та обмежила оклади в судовій владі;

• запущено процес цифровізації держслужби;

• Національне агентство державної служби запустило в дослідну експлуатацію інформаційну систему управління людськими ресурсами PoClick, до системи вносяться всі відомості про всіх, хто має сьогодні статус держслужбовця: від їхніх завдань та обов’язків до розміру заробітної плати;

• Кабмін спростив конкурсну процедуру на посади держслужби;

• спрощено й удосконалено процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: тестування на знання спеціального законодавства зробили не обов’язковим, а додатковим; перед співбесідою кандидата перевірятимуть на доброчесність; кандидати на зайняття посад категорії «А» розв’язуватимуть ситуаційні завдання у Центрі оцінювання письмово з використанням комп’ютерної техніки у присутності не менш як двох адміністраторів Центру оцінювання;

• для професійного навчання держслужбовців буде створений портал управління знаннями (портал є державною спеціалізованою інформаційно-телекомунікаційною системою, що забезпечує доступ до безоплатних інформаційних послуг у сфері професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, посадових осіб місцевого самоврядування через Інтернет) тощо.

Прийнято й низку законодавчих актів стосовно удосконалення діяльності щодо персоналу державної служби. Окрім того, серед нормативно-правових актів, прийнятих на виконання Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VII, які стосуються кадрової роботи в органах державної служби, можна виділити згаданий вище Порядок.

Він наразі й визначає процедуру здійснення дисциплінарними комісіями з розгляду дисциплінарних справ дисциплінарних проваджень стосовно державних службовців (див. рисунок нижче).

img 1

Етапи здійснення дисциплінарного провадження

Розглянемо ці етапи більш детально.

Порушення дисциплінарного провадження

Рішення про порушення дисциплінарного провадження приймає посадова особа (або держорган), яка призначила на посаду державного службовця (див. таблицю).

Суб’єкти та об’єкти прийняття рішення про порушення дисциплінарного провадження

Хто приймає рішення?

Стосовно кого приймаються рішення?

Міністр

Стосовно державного секретаря відповідного міністерства

Суб’єкт призначення (посадові особи, які призначили на посаду державних службовців)

Стосовно інших державних службовців

КМУ

Щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»

Голова місцевої держадміністрації

Щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах, а також їх заступників

Керівник державної служби в державному органі

Щодо інших державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»

Зауважимо, що тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати 15 календарних днів. Але за потреби міністр або суб’єкт призначення може продовжити строк, але не більш як до одного місяця.

Дисциплінарна комісія

Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюють дисциплінарну комісію у складі не менше трьох членів. При цьому склад дисциплінарної комісії затверджує наказом керівник державної служби.

До складу дисциплінарної комісії включають:

• щонайменше одну особу, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня та досвід роботи за фахом;

• представника служби управління персоналом,

які є працівниками органу, в якому утворюється відповідна дисциплінарна комісія.

Таким чином, чисельність членів дисциплінарної комісії має складати не менше трьох осіб.

У випадку якщо в державному органі неможливо утворити дисциплінарну комісію, дисциплінарні провадження щодо державних службовців цього органу здійснює дисциплінарна комісія держоргану вищого рівня в порядку підпорядкування.

Дисциплінарною комісією стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», є Комісія з питань вищого корпусу державної служби.

Основні засади роботи дисциплінарної комісії

Формою роботи дисциплінарної комісії є засідання. Засідання дисциплінарної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Засідання дисциплінарної комісії можна фіксувати за допомогою технічних засобів.

Увага!

Обов’язковою умовою для такої фіксації є рішення членів дисциплінарної комісії та згода державного службовця.

Усі рішення комісії ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. Рішення дисциплінарної комісії оформляють протоколом, в якому зазначають:

• прізвище та ініціали голови, секретаря і присутніх на засіданні членів дисциплінарної комісії;

• місце, дату проведення засідання;

• час початку і час закінчення засідання;

• порядок денний;

• результати розгляду порядку денного;

• результати голосування за кожним пунктом порядку денного;

• прийняті рішення.

Формування дисциплінарної справи

З метою збору інформації про обставини, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, для визначення ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку дисциплінарна комісія формує дисциплінарну справу, в якій мають бути зазначені:

• дата і місце її формування;

• підстави для відкриття дисциплінарного провадження;

• характеристика держслужбовця, складена його безпосереднім керівником, та інші відомості, що характеризують держслужбовця;

• відомості щодо наявності чи відсутності дисциплінарних стягнень;

• пояснення державного службовця щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, та/або акт про відмову від надання таких пояснень;

• пояснення безпосереднього керівника державного службовця з приводу обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження;

• пояснення інших осіб, яким відомі обставини, що стали підставою для порушення дисциплінарного провадження (за наявності);

• належним чином завірені копії документів і матеріалів, що підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисциплінарного проступку;

• подання (пропозиції) дисциплінарної комісії з висновком про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності;

• опис матеріалів, які містяться в дисциплінарній справі.

Дисциплінарна комісія запрошує держслужбовця на своє засідання для надання пояснення щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, та пропонує надати таке пояснення у письмовому вигляді.

Розгляд дисциплінарної справи та прийняття рішення

Дисциплінарна комісія розглядає сформовану дисциплінарну справу та приймає рішення з двох ключових питань — про наявність чи відсутність у діях держслужбовця дисциплінарного проступку та про наявність підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Для цього дисциплінарна комісія повинна встановити:

• чи мали місце обставини, на підставі яких порушено дисциплінарне провадження;

• чи містять дії державного службовця ознаки дисциплінарного проступку;

• чим характеризується дисциплінарний проступок, обставини, за яких він був вчинений, обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, результати оцінювання службової діяльності державного службовця, наявність заохочень, стягнень та його ставлення до державної служби;

• чи підлягає державний службовець притягненню до дисциплінарної відповідальності;

• який вид дисциплінарного стягнення може бути застосований до державного службовця.

Відповіді на зазначені запитання відображаються у протоколі засідання.

Результатом розгляду дисциплінарної справи є подання (пропозиція) дисциплінарної комісії.

Дисциплінарна комісія вносить суб’єкту призначення (керівникові державної служби) пропозицію (подання) разом з матеріалами дисциплінарної справи не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня її (його) підписання.

Після прийняття рішення за результатами розгляду дисциплінарного провадження суб’єкт призначення (керівник державної служби) передає дисциплінарну справу до служби управління персоналом держоргану, стосовно посадової особи якого здійснювалося дисциплінарне провадження (державного органу, в якому здійснювалося дисциплінарне провадження), для її зберігання в установленому порядку.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше