Темы статей
Выбрать темы

Помилки в 4ДФ: як виправити

Долгая Ирина, эксперт по оплате труда
Помилилися в додатку 4ДФ і сумніваєтесь щодо виправлення? Цей додаток не громіздкий за структурою і не складний за заповненням, але має свої нюанси. Щоб виправити помилку, яка до нього потрапила, потрібно визначити характер помилки, а вже потім обирати спосіб її виправлення. Зараз допоможемо вам зорієнтуватися.

Тип Податкового розрахунку

Звітний. Визначення типу Податкового розрахунку і додатка 4ДФ до нього при виправленні помилки напряму залежить від проведення нарахувань які виправляємо в бухобліку. Тобто якщо йде мова про виправлення помилки шляхом нарахування/сторнування зарплатних виплат за минулі періоди в поточному, то в 4ДФ такі маніпуляції показуємо в Податковому розрахунку з типом «Звітний» у тому місяці, в якому вони проведені в бухобліку.

«Звітний новий» і «Уточнюючий». Якщо виправлення помилки в 4ДФ за минулий період не пов’язане з донарахуванням/сторнуванням зарплатних виплат у бухобліку в поточному періоді, то коригування цього додатка проводимо залежно від часу його подання за допомогою Податкового розрахунку з типом:

— «Звітний новий» — у разі проведення коригувань Податкового розрахунку з типом «Звітний» чи «Звітний новий» (якщо вже виправляли помилки) до закінчення строку його подання;

— «Уточнюючий» — якщо виправляємо помилки після закінчення строку подання звітності з типом «Звітний» за попередні періоди, у тому числі до 2021 року.

Отже, помилки у звіті за 2 квартал 2022 року можна було виправити за допомогою звіту «Звітний новий» до 9 серпня, а після цієї дати — лише за допомогою уточнюючого звіту.

До помилок у 4ДФ, які виправляємо за допомогою коригуючого Податкового розрахунку з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий», належать: невідображення проведеної в бухобліку інформації (наприклад, забули показати зарплату новачка), відображення неправильної суми нарахованого доходу (більшої або меншої, ніж проведено в бухобліку), відображення помилкових індивідуальних даних або ознак (наприклад, помилка в податковому номері платника податків, ознаки доходу, ознаки ПСП).

Механізм виправлення

Розглянемо правила виправлення 4ДФ Податкового розрахунку через «Звітний новий» або «Уточнюючий» тип звіту.

1. Коригуючий звіт формуємо за той період, за який будемо виправляти помилку.

2. Коригуючий звіт складатиметься безпосередньо з самого Податкового розрахунку і додатку/додатків 4ДФ до нього, дані якого коригуємо. У Податковому розрахунку заповнюємо тільки реквізитну частину (рядки 01 — 05) та в рядку 06 зазначаємо відомості про додаток, який подаємо, та кількість аркушів у ньому.

Якщо в інших додатках коригування не проводимо, то їх подавати не треба.

3. Нумерацію Податкового розрахунку і 4ДФ до нього проводимо в межах одного звітного кварталу. Тобто якщо за 2 квартал 2022 року, який коригуємо, подані три Податкові розрахунки з типом «Довідковий» (під номерами 1, 2, 3), потім подано «Звітний» (під номером 4), то наступний «Звітний новий» або «Уточнюючий» за цей квартал буде під номером 5.

Детальніше розкажемо про заповнення рядка 02 коригуючого 4ДФ. У ньому зазначаємо звітний (податковий) період, за який подаємо/уточнюємо Податковий розрахунок із типом «Звітний новий», або «Уточнюючий»:

— рік, квартал і номер місяця в кварталі, дані якого уточнюємо;

— номер розрахунку буде відповідати номеру Податкового розрахунку, до якого формуємо додаток;

— номер додатка в розрахунку буде відповідати додаткам 4ДФ до цього Податкового розрахунку в хронологічній послідовності. Наприклад, коригуємо 4ДФ за травень і червень 2 кварталу 2022 року. Тоді номер додатка за травень буде «1», номер додатка за червень буде «2».

4. Коригуючий 4ДФ міститиме інформацію тільки за рядками, які уточнюються/додаються/вилучаються.

5. 4ДФ для типу «Звітний новий» і «Уточнюючий» коригується за єдиним механізмом. А саме через ознаку в графі 10 «0» чи «1». Тобто для введення інформації (наприклад, забули відобразити дані по працівнику) вводимо пропущений рядок. Для цього необхідно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 зазначити «0» — рядок на введення. Коли потрібно видалити зайво відображену інформацію, то формуємо рядок, в якому повторюємо всі графи помилкового рядка із попередньо поданої звітності і в графі 10 зазначити «1» — рядок на вилучення.

Якщо міняємо інформацію, то треба поміняти рядок з неправильними даними на рядок із правильними даними шляхом вилучення неправильного і введення правильного рядка. Для цього вилучаємо помилкову інформацію, повторюючи рядок із помилково поданими даними, зазначивши у графі 10 позначку «1», і вводимо окремим рядком правильну інформацію, зазначивши у графі 10 такого рядка позначку «0». Інші рядки з правильно поданою інформацією не дублюємо, бо це призведе до їх задвоєння.

6. У разі подання додатка 4ДФ до Податкового розрахунку з типом форми «Звітний новий» або «Уточнюючий» та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо внесеною інформацією і введення нового або пропущеного рядка, підсумковий рядок «Всього» у графах 3а, 3, 4а, 4, 5а та 5 розд. I не заповнюємо (роз’яснення підкатегорії 103.25 ЗІР).

Види помилок

Помилки можуть бути допущені в дотабличних і післятабличних показниках 4ДФ або ж у розділах цього додатка.

Усі ці помилки можна поділити на сумові і несумові. Звісно, сумові можуть бути тільки в табличних частинах 4ДФ. І як уже прийнято вважати — несумові помилки не є штрафонебезпечними. Адже вони не спричиняють зменшення або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або зміну платника податку.

А от сумові помилки, наслідком яких є зменшення або збільшення податкових зобов’язань платника податку, є штрафонебезпечними.

Нижче розглянемо, які помилки частіше зустрічаються на практиці та методи їх виправлення.

Нетабличні дані

Приклади помилок. У нетабличних показниках 4ДФ можна допустити таку помилку:

— неправильно вказали код Кодифікатора при заповненні рядка 032;

— помилилися при заповненні рядка 04 «Працювало за трудовими договорами (контрактами)» або рядка 05 «Працювало за цивільно-правовими договорами».

Інші помилки щодо нетабличних реквізитів, як правило, трапляються нечасто. Адже більшість роботодавців формують Податковий розрахунок у спеціалізованих програмах, які передбачають перевірку документа, тим самим мінімізуючи можливість помилок.

Як виправити. Так чи інакше, але алгоритм виправлення помилок, допущених у нетабличних показниках 4ДФ Податкового розрахунку, нормативними актами не встановлений.

Проте якщо існують помилки — мусить бути і шлях їх виправлення. Він тернистий, але таки є.

Податківці в роз’ясненні з категорії 103.25 ЗІР радять коригувати показники у нетабличних показниках 4ДФ при поданні 4ДФ з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий». При цьому помилки у рядках 04 та 05, а також у рядку 032 можна виправляти одночасно з виправленням помилок у розділах 4ДФ. Окреме коригування цих рядків не передбачено.

Чому саме з одночасним виправленням у табличній частині? Тому, що при поданні коригуючого 4ДФ ці рядки повинні бути заповнені.

Тобто якщо немає помилок у табличній частині цього додатка, то нетабличні помилкові показники ніяк не виправити? Вважаємо, що в такому випадку можна зробити «фальш-коригування» табличної частини (видалити правильний рядок і ввести такий само) і разом з цим здійснити коригування необхідного нетабличного показника.

Несумові табличні помилки

Приклади помилок. У табличній частині 4ДФ можуть бути як сумові, так і несумові помилки. До поширених несумових помилок І розділу 4ДФ належать:

— помилка в податковому номері платника податку. Якщо її виправити самостійно або протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про помилку від контролерів, то штрафів не буде (п. 119.3 ПКУ);

— помилки ознаки доходу, помилки ознаки ПСП, помилки в даті прийняття/звільнення тощо.

Виправлення. Описаний вище механізм виправлення однаковий для коригування як сумових, так і несумових помилок. Отже, виправляємо несумову помилку поданням коригуючого Податкового розрахунку з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий» за той період, який коригуємо, та 4ДФ до нього.

Виправляємося за допомогою ознак «1» та «0» у графі 10 4ДФ. У разі заміни неправильної інформації на правильну повторюємо рядок з помилкою, в графі 10 якого зазначаємо «1» — рядок на вилучення і вводимо новий рядок із правильними даними, у графі 10 якого зазначаємо «0» — рядок на введення.

Сумові помилки

Помилки, виправлені в поточному звітному періоді. До сумових помилок у 4ДФ належить, наприклад, неправильний розрахунок суми ПДФО. І цю помилку можна виправити шляхом перерахунку податку в поточному звітному періоді.

Законодавством передбачений обов’язковий (п.п. 169.4.2 ПКУ) і добровільний (п.п. 169.4.3 ПКУ) перерахунок ПДФО.

Добровільний перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку може проводитися за будь-який період і в будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування.

Результати такого перерахунку ПДФО відображаємо в 4ДФ за той місяць кварталу, в якому він проведений. У цьому випадку ніякої уточненки не подаємо. Відображаємо результати перерахунку в 4ДФ з типом «Звітний».

Оскільки окреме виділення перерахунку в 4ДФ не передбачене, показуємо його в загальній сумі ПДФО місяця, в якому такий перерахунок проведений.

У розділі I додатка 4ДФ:

— у рядках 3а і 3 проставляємо суму нарахованого і виплаченого доходу;

— у рядках 4а і 4 проставляємо суму ПДФО з урахуванням суми недоплати або переплати (підкатегорія 103.25 ЗІР).

Виправляти ПДФО за допомогою його перерахунку — оптимальне рішення, оскільки воно дозволяє уникнути штрафних санкцій. Це прямо передбачено в п. 119.1 ПКУ (ср. ).

Що стосується виправлення неправильно утриманих сум ВЗ, то таких привілеїв тут немає.

Неправильно відображені показники в 4ДФ. Виправити ситуації, коли проведені в бухобліку дані були відображені в 4ДФ з помилками або взагалі не відображені в цьому додатку, коригуємо шляхом подання Податкового розрахунку і додатка 4ДФ до нього з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий» за той період, який коригуємо.

Зверніть увагу, що помилки в сумі доходу, ПДФО, ВЗ, допущені у звітних періодах, як до 2021 року, так і після, виправляємо за допомогою діючої на сьогодні форми Податкового розрахунку в додатку 4ДФ.

Механізм виправлення (із застосуванням показників «1» та «0» у графі 10 4ДФ) описаний вище.

Але будь-яка теорія завжди вимагає практичного застосування. Тому радимо попрактикуватися за допомогою статті «Виправлення помилок в 4ДФ: практичні приклади» у цьому випуску.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше