Темы статей
Выбрать темы

Премія за квартал: враховуємо при обчисленні середньої

Долгая Ирина, эксперт по оплате труда
У попередніх статтях цього номера ми розібрали зміни, внесені до Порядку № 100 в частині включення премій у розрахунок середньої зарплати. Зараз розглянемо на прикладах, як враховувати квартальну премію при розрахунку середньої зарплати виходячи з двомісячного розрахункового періоду та відпускних.

Єдиний механізм включення премій

Механізм врахування премій при розрахунку середньої зарплати єдиний, як при щомісячному нарахуванні премії, так і при нарахуванні за більш тривалий період (квартал, півріччя, рік).

Премії включаємо до розрахунку середньої зарплати у відповідній кількості місяців, починаючи з місяця, в якому вони нараховані. При цьому не має значення, нарахована премія в межах періоду, за який вона надається, чи за його межами. Головне, що місяці, в яких вона враховується, потрапили до розрахункового періоду (див. лист Мінекономіки від 21.09.2021 № 4711-06/46416-07).

Наприклад, розрахунковий період для обчислення відпускних: травень 2021 року — квітень 2022 року. Працівнику нараховувалася квартальна премія.

Варіант 1. Премія нарахована у квітні 2021 року за 1 квартал цього року, у липні — за 2 квартал року тощо.

Премія, що нарахована у квітні за 1 квартал, враховується у трьох наступних місяцях починаючи з квітня, але до розрахункового періоду входять тільки два з них — травень і червень.

Тому і частину премії, нарахованої у квітні, враховуємо тільки в травні і червні. Як вона включається в розрахунковий період, покажемо на рис. 1.

img 1

Рис. 1. Квартальна премія нарахована поза межами кварталу

Премію, яка нарахована в липні за 2 квартал, включаємо в розрахунковий період у липні, серпні і вересні.

Варіант 2. Премія нарахована в березні 2021 року за 1 квартал цього ж року, у червні — за 2 квартал тощо. Тобто в межах кварталу.

Як вона включається в розрахунковий період, покажемо на прикладі її нарахування в березні 2021 року за 1 квартал (див. рис. 2).

img 2

Рис. 2. Квартальна премія нарахована в межах кварталу

Аналогічно включаємо премію (іншу заохочувальну виплату) за підсумками роботи за більш тривалий період. Наприклад, премію, яка нарахована за підсумками роботи за рік, у розрахунковий період при обчисленні середньої включаємо починаючи з місяця її нарахування і протягом 12 наступних місяців (у ті місяці, які потрапляють у розрахунковий період).

При включенні премії у розрахунок середньої також потрібно виконувати правило щодо обмеження її розміру, якщо період, за який вона нарахована, відпрацьований не повністю.

При цьому відразу виникає запитання: як враховувати обмеження, якщо не всі місяці, в які включається премія, входять у розрахунковий період?

Наприклад, премія нарахована за квартал (3 місяці), а до розрахункового періоду входить лише один місяць із тих, на які розподіляється премія (див. рис. 2).

Знову повертаємося до абз. 3 п. 3 Порядку № 100. Якщо період, за який нараховано премію, працівником відпрацьовано частково, то під час обчислення середньої зарплати враховується сума в розмірі не більше фактично нарахованої суми премії. На жаль, більше жодних пояснень щодо цього не надано.

На наш погляд, при застосуванні цього обмеження потрібно порівняти фактичну суму премії і розрахункову суму премії, що припадає на ті місяці, які увійшли до розрахункового періоду. Адже саме ці місяці ми враховуємо під час обчислення середньої зарплати.

Середня виходячи з двомісячного розрахункового періоду

Розглянемо урахування квартальної премії в розрахунку на прикладі обчислення середньої зарплати виходячи з двомісячного розрахункового періоду.

Приклад 1. Працівник здавав кров 11 травня 2022 року. За день донації та за наступний день відпочинку за ним зберігається середній заробіток. Розрахунковим періодом для обчислення середньоденної зарплати буде березень — квітень 2022 року.

Квартальна премія нараховується в останньому місяці кварталу. У березні 2022 року працівнику нарахована премія за 1 квартал цього року в сумі 6800 грн. У цьому кварталі з повної кількості (61)робочих днів відпрацьовано 45.

За умовами прикладу 1 нарахована в березні 2022 року премія за 1 квартал (три місяці) враховується в березні, квітні та травні, якщо ці місяці потраплять до розрахунку. Але до розрахункового періоду входять лише два місяці — березень і квітень 2022 року.

Розрахункову суму премії визначаємо за загальними правилами. Нараховану суму премії ділимо на кількість відпрацьованих днів у кварталі, за який вона нарахована, та множимо на відпрацьовані дні в місяцях розрахункового періоду, на які вона припадає.

А потім загальну суму розрахункової премії за місяці розрахункового періоду березень — квітень 2022 року порівнюємо з фактично нарахованою її сумою в березні 2022 року.

Вихідні дані і розрахунок частини суми квартальної премії, яку включаємо в розрахунок середньої зарплати наведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Включення квартальної премії в розрахунок середньої зарплати виходячи з двомісячного розрахункового періоду

Нарахована (фактична) премія

Розрахункова премія

Місяць нараху-

вання

Сума

премії,

грн

Квартал,

за який

нарахована

премія

Кількість

відпрацьо-

ваних

днів

у кварталі

Місяці розрахун-

кового

періоду

Кількість

відпра-

цьованих

днів

Сума

премії,

грн

Березень-

2022

6800,00

1 квартал

2022 року

45

Березень-2022

22

3324,44

Квітень-2022

21

3173,33

РАЗОМ

6497,77

Перший квартал відпрацьований частково (період, за який нарахована премія). Тоді обов’язково перевіряємо обмеження щодо суми премії.

Як бачите з табл. 1, загальна сума розрахункової премії (6497,77 грн) менша за суму фактично нарахованої премії. Отже, саме цю суму беремо для розрахунку середньої зарплати.

Зверніть увагу: розрахункову суму премії, яка припадає на травень 2022 року, до уваги не беремо, бо цей місяць не входить до розрахункового періоду.

Порівнюємо з фактично нарахованою премією тільки ту суму премії, що ввійшла до розрахункового періоду.

Відпускні / відпускна компенсація

Тепер покажемо, як працює цей механізм при розрахунку відпускних. Припустимо, що квартальна премія нараховується в місяці, наступному за кварталом. Розглянемо врахування такої премії на прикладі.

Приклад 2. Працівник помер 30 квітня 2022 року. Свідоцтво про смерть роботодавець отримав у травні. Припиняє дію трудового договору з ним 30.04.2022. На день смерті працівник має 4 календарні дні невикористаної відпустки. Розрахунковим періодом для обчислення середньоденної зарплати для відпускної компенсації буде квітень 2021 року — березень 2022 року. Із 1 березня 2022 року по 30 квітня 2022 року працівник був у відпустці без збереження зарплати.

Квартальна премія нараховувалася в наступному за кварталом місяці. Премія за 1 квартал 2022 року не нараховувалась.

У табл. 2 наведемо вихідні дані та порядок урахування квартальної премії в розрахунковому періоді для обчислення відпускної компенсації.

Таблиця 2. Включення квартальної премії в розрахунок відпускних

Нарахована премія

Врахована премія в розрахунковому періоді

Місяць нараху-

вання

Сума

премії,

грн

За який

квартал

Кіль-

кість

відпр.

днів

Місяці,

в яких

врахо-

вується премія

Кіль-

кість

відпр.

днів

Розра-

хована

сума

премії,

грн

Включаємо

в розрахунок

Квітень-

2021

6300,00

1 квартал

2021 року

45*

Квітень-

2021

22

3080,00

Загальна сума розрахункової премії (3080 + 2520 + 2800 = 8400 грн) вища за суму фактично нарахованої премії за 1 квартал 2021 року (6300 грн).

Квартал, за який нараховано премію, відпрацьований частково.

Враховуємо фактичну суму 6300 грн

Травень-

2021

18

2520,00

Червень-

2021

20

2800,00

Липень-

2021

8400,00

2 квартал

2021 року

60

Липень-

2021

22

3080,00

Загальна сума розрахункової премії (3080 + 2940 + 3080 = 9100 грн) вища за суму фактично нарахованої премії за 2 квартал 2021 року (8400 грн).

Квартал, за який нараховано премію, відпрацьований повністю.

Враховуємо розрахункову суму 9100 грн

Серпень-

2021

21

2940,00

Вересень-

2021

22

3080,00

Жовтень-

2021

8400,00

3 квартал

2021 року

65

Жовтень-

2021

10

1292,31

Загальна сума розрахункової премії (1292,31 + 2843,08 + 2843,08 = 6978,47 грн) менша за суму фактично нарахованої премії за 3 квартал 2021 року (8400 грн).

Враховуємо розрахункову суму 6978,47 грн

Листопад-

2021

22

2843,08

Грудень-

2021

22

2843,08

Січень-2022

7500,00

4 квартал

2021 року

54*

Січень-

2022

9

1250,00

Загальна сума розрахункової премії (1250 + 2777,78 + 0 = 4027,78 грн) менша за суму фактично нарахованої премії за 4 квартал 2021 року (7500 грн).

Враховуємо розрахункову суму 4027,78 грн

Лютий-

2022

20

2777,78

Березень-

2022

0

0,00

РАЗОМ

30600,00

РАЗОМ

28506,24

26406,25

* Відпрацьовано частково.

Як бачите, премія 6300 грн, нарахована у квітні 2021 року за 1 квартал 2021 року, враховується у квітні, травні і червні 2021 року (трьох місяцях відповідно, починаючи з місяця її нарахування), які потрапили до розрахункового періоду.

Розрахункову суму премії за кожен із цих місяців знаходимо діленням фактично нарахованої суми премії за 1 квартал (6300 грн) на 45 відпрацьованих днів у цьому кварталі і множенням на кількість днів відповідного місяця, на який припадає премія (22, 18, 20 відповідно).

Але оскільки 1 квартал (період, ЗА який нарахована премія) відпрацьований не повністю, то застосовуємо обмеження за сумою премії, яку враховуємо в розрахунковому періоді. Тобто загальна сума розрахункових частин премії 8400 грн (3080 + 2520 + 2800) виявилася більшою за фактично нараховану премію. А за новими правилами Порядку № 100, у випадку з частковим відпрацюванням періоду, за який вона нарахована, включати в розрахунок можна тільки суму премії в межах фактично нарахованої. Тому вона ввійде до розрахункового періоду за квітень, травень і червень 2021 року в сумі 6300 грн.

Премія 8400 грн за 2 квартал 2021 року враховується в розрахунковому періоді в липні, серпні і вересні 2021 року. Сума її розрахункових частин, які враховуються в цих місяцях, становить 9100 грн (3080 + 2940 + 3080). І також виявляється більшою за фактично нараховану суму премії. Але оскільки 2 квартал (період, ЗА який вона нарахована) відпрацьований повністю, то обмеження не застосовуємо і включаємо її в розрахунковий період у сумі 9100 грн.

Премія 8400 грн за 3 квартал, нарахована в жовтні, враховується в жовтні, листопаді та грудні. Її розрахункова сума (6978,47) менша за фактично нараховану. Тоді включаємо в розрахунок 6978,47 грн.

Премія 7500 грн за 4 квартал 2021 року, нарахована в січні 2022 року і в розрахунковому періоді, враховується в січні, лютому і березні 2022 року відповідно. Її розрахункова сума (4027,78 грн) вийшла меншою за фактично нараховану. І до розрахунку увійде 4027,78 грн. Зауважте: 4 квартал відпрацьований частково, але обмеження в цьому випадку немає сенсу застосовувати, оскільки розрахункова сума і так менша за фактичну.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше