Індексуємо заробітну плату за липень - серпень 2012 року

Друк

 

Приводом для написання цієї статті стали зміни, унесені постановою КМУ від 13.06.2012 р. № 526 до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. Ці зміни набрали чинності 21 червня 2012 року. Ознайомитися з текстом Порядку з урахуванням змін наші читачі могли в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 51, с. 6. Розглянути докладно механізм індексації грошових доходів населення за новими правилами — мета цієї статті. Крім того, тут же опубліковано величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати за липень і серпень 2012 року.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 491 — Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV.

Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 526 — постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 13.06.2012 р. № 526.

 

Механізм проведення індексації грошових доходів громадян установлено Законом № 491 і Порядком № 1078. До останнього документа постановою № 526 було внесено зміни, що набрали чинності 21 червня 2012 року. Унесені зміни стосуються, зокрема, розрахунку сум індексацій при підвищенні заробітної плати, порядку проведення індексації при прийнятті на роботу та переведенні на іншу роботу.

Нагадаємо: індексація — це законодавчо встановлений механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг, і її проведення — обов’язок усіх роботодавців, у тому числі фізичних осіб — підприємців, які використовують працю найманих працівників.

Про те, як роботодавцям проводити індексацію зарплати працівників з урахуванням нововведень, ітиметься в цій статті.

 

Які доходи підлягають індексації?

Об’єктом індексації є грошові доходи громадян, що отримані у гривнях на території України та не мають разового характеру, у тому числі оплата праці найманих працівників у грошовому виразі, яка включає:

— оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) та відрядними розцінками;

— доплати;

— надбавки;

— премії;

— гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством;

— інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер (п. 2 Порядку № 1078).

Виплати, що мають разовий характер (матеріальна допомога, винагорода за підсумками роботи за рік, доплата за роботу у святковий, неробочий чи вихідний день, разові премії тощо), а також ті, розмір яких визначається виходячи із середньої заробітної плати (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, відпускні, компенсація за невикористану відпустку тощо), не індексуються. Також не належить до об’єктів індексації допомога на поховання.

Інформацію про необхідність проведення індексації щодо кожної з виплат, перелічених в Інструкції № 5, наші читачі можуть знайти в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 34.

 

У яких межах індексується заробітна плата працівників?

Оплата праці працівників, як і раніше, підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи. Розміри прожиткового мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць установлено ст. 12 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI і становлять:

— у січні — березні 2012 року — 1073 грн.;

— у квітні — червні 2012 року — 1094 грн.;

— у липні — вересні 2012 року — 1102 грн.;

— у жовтні — листопаді 2012 року — 1118 грн.;

— у грудні 2012 року — 1134 грн.

Таким чином, у липні і серпні 2012 року в загальному випадку заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої суми, але в межах 1102 грн. Частина заробітної плати, що перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

При цьому необхідно враховувати нові правила розрахунку суми індексації в разі підвищення зарплати працівника (див. розділ статті «Чи змінився порядок проведення індексації при підвищенні зарплати працівників?» на с. 39). Якщо працівнику, який відпрацював неповний місяць, підвищується зарплата і сума підвищення не перевищує суму можливої індексації, то фіксована сума індексації виплачується в повному розмірі незалежно від відпрацьованого часу.

 

Коли необхідно проводити індексацію та в якому розмірі?

Індексація проводиться в разі, якщо величина індексу споживчих цін, розрахована наростаючим підсумком, перевищила поріг індексації. Поріг індексації встановлено на рівні 101 % (ст. 1 Закону № 491).

Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком починаючи з місяця набрання чинності Законом № 491 (тобто з березня 2003 року) до перевищення індексом 101 %. Для проведення подальшої індексації розрахунок індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається заново з місяця, наступного за місяцем, в якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації. Індексація доходів здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.

 

Чи змінився підхід до визначення базового місяця?

Як і раніше, при проведенні індексації використовується поняття «базовий місяць». Базовий місяць визначається для кожного працівника окремо.

Механізм визначення базового місяця встановлено п. 5 Порядку № 1078. У загальному випадку базовим місяцем при розрахунку індексу споживчих цін вважається місяць, в якому відбувається підвищення заробітної плати працівника за рахунок збільшення її постійних складових.

Причому зверніть увагу, що з дня набуття чинності постановою № 526, а саме з 21 червня 2012 року, місяць підвищення грошових доходів працівників завжди вважатиметься базовим, незалежно від того, перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації чи ні. Нагадаємо: раніше місяць підвищення зарплати міг бути визначений як базовий тільки у випадку, якщо сума підвищення зарплати в цьому місяці перевищувала суму можливої індексації.

Для працівників-відрядників базовим місяцем при проведенні індексації вважається місяць підвищення відрядних розцінок (див. лист Мінпраці від 15.03.2007 р. № 15/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 82).

У разі суміщення професій (посад) на одному підприємстві, якщо суміщення має постійний характер, при збільшенні грошових доходів за рахунок збільшення постійних складових оплати праці за однією з професій місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим (див. лист Мінпраці від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 74). Якщо суміщення має тимчасовий характер, індексація проводиться на загальних підставах, визначених Порядком № 1078.

Індексацію в базовому місяці не проводять. Для подальшого проведення індексації індекс споживчих цін наростаючим підсумком розраховують з місяця, наступного за базовим, до перевищення порога індексації.

Окремо слід зупинитися на особливостях визначення базового місяця для новоприйнятих та переведених на іншу роботу працівників.

Новоприйняті працівники. До внесення змін Порядок № 1078 не передбачав механізму проведення індексації заробітної плати для новоприйнятих працівників. Базовий місяць визначався за рішенням керівника підприємства. Ним міг бути як місяць підвищення заробітної плати за відповідною (аналогічною) посадою, так і місяць прийняття на роботу (див. лист Мінпраці від 20.09.2007 р. № 59/10/136-07). Для подальшого проведення індексації індекс споживчих цін наростаючим підсумком розраховували з місяця, наступного за базовим, до перевищення порога індексації. Тепер ситуація змінилася.

З 21 липня 2012 року обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття на роботу (новий абзац третій п. 101 Порядку № 1078). Тобто для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається з урахуванням індексу споживчих цін за місяць прийняття на роботу. Отже, місяць прийняття на роботу тепер не може бути базовим «у чистому вигляді». По суті, базовим місяцем для новоприйнятих працівників можна вважати місяць, що передує місяцю прийняття на роботу.

Так, для працівників, прийнятих у червні 2012 року (починаючи з 21 числа), індекс споживчих цін наростаючим підсумком розраховується з урахуванням індексу споживчих цін за червень 2012 року (99,7 %).

Переведені працівники. З 21 червня 2012 року в Порядку № 1078 з’явився новий п. 102, який установлює особливі правила проведення індексації грошових доходів для осіб, яких було переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість, та у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці в разі продовження такими працівниками роботи.

Згідно з новими правилами в місяці, коли працівників було переведено на іншу роботу, сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менше ніж сума індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць. Якщо сума збільшення зарплати більше ніж сума індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць, такий місяць вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації.

Крім того, при підвищенні доходу за новим місцем роботи необхідно враховувати підхід, що змінився, у механізмі нарахування індексації в разі підвищення зарплати працівника (див. розділ «Чи змінився порядок проведення індексації при підвищенні зарплати працівників» на с. 39).

Слід зауважити: у разі звільнення працівника на підставі п. 5 ст. 36 КЗпП (переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу, організацію), при прийнятті на нове місце роботи з таким працівником укладається новий трудовий договір. Тобто, вочевидь, що у зазначеній ситуації працівник вважається новоприйнятим, а для таких працівників п. 101 Порядку № 1078 передбачено особливий порядок проведення індексації. Чому ця категорія працівників потрапила до п. 102 Порядку № 1078, поки що залишається загадкою. Сподіваємося отримати роз’яснення фахівців Мінсоцполітики щодо цього питання. До появи таких роз’яснень з метою виконання вимог п. 102 Порядку № 1078 для правильного визначення базового місяця для працівника, прийнятого на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, необхідно, щоб такий працівник надав довідку з попереднього місця роботи, в якій колишній роботодавець повинен вказати, зокрема, оклад працівника, суму заробітної плати, що підлягає індексації виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця, фіксовані суми індексації, які виплачувалися працівнику (за наявності).

Розглянемо порядок застосування нововведень на конкретному прикладі.

Приклад. У липні 2012 року працівника перевели на іншу посаду на цьому ж підприємстві. До переведення оклад працівника становив 3000 грн., після переведення — 3250 грн. Базовим місяцем для працівника був вересень 2008 року.

Оскільки в липні 2012 року відбулося підвищення зарплати працівника, цей місяць стає базовим. Для визначення суми індексації визначимо суму можливої індексації та суму підвищення зарплати.

Сума можливої індексації становить: 1102 х 36,7 : 100 = 404,43 (грн.).

Сума підвищення зарплати після переведення на іншу посаду склала: 3250 грн. - 3000 грн. = 250 грн.

Як бачимо, сума підвищення зарплати не перевищила суму можливої індексації. Тому з урахуванням нових положень додатка 4 до Порядку № 1078 розрахуємо суму індексації, що підлягає виплаті працівнику за липень 2012 року: 404,43 грн. - 250 грн. = 154,43 грн.

Розрахована сума індексації фіксується, зберігається та виплачується в такому розмірі до наступного підвищення доходу, коли таке підвищення перевищить фіксовану величину індексації. Для подальшого розрахунку індексу споживчих цін для проведення індексації зарплати (уже підвищеної) розрахунок величини приросту індексу починаємо з місяця, наступного за базовим (у цьому випадку — починаючи із серпня 2012 року).

Загальна сума доходу працівника за липень 2012 року становить: 3250 грн. + 154,43 грн. = 3404,43 грн.

 

Чи змінився порядок розрахунку величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації?

Ні, не змінився. Як і раніше, редакція газети «Податки та бухгалтерський облік» щомісячно публікуватиме вже розраховані величини приросту індексу споживчих цін для кожного базового місяця. У зв’язку з цим нагадаємо, що в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 49, с. 34 опубліковано індекси для проведення індексації грошових доходів за червень і за липень 2012 року. У цій статті далі в таблиці наведемо індекси споживчих цін наростаючим підсумком для проведення індексації зарплати за липень і за серпень 2012 року.

 

 

Базовий місяць (місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

липень

серпень

2006 рік

Січень

104,0

104,0

Лютий

100,4

100,4

Березень

101,0

101,0

Квітень

101,8

101,8

Травень

100,8

100,8

Червень

100,6

100,6

Липень

98,8

98,8

Серпень

98,8

98,8

Вересень

94,9

94,9

Жовтень

90,0

90,0

Листопад

86,6

86,6

Грудень

85,0

85,0

2007 рік

 

Січень

84,1

84,1

Лютий

82,9

82,9

Березень

82,6

82,6

Квітень

82,6

82,6

Травень

81,5

81,5

Червень

77,6

77,6

Липень

75,2

75,2

Серпень

74,1

74,1

Вересень

70,4

70,4

Жовтень

65,6

65,6

Листопад

62,0

62,0

Грудень

58,7

58,7

2008 рік

Січень

54,2

54,2

Лютий

50,2

50,2

Березень

44,7

44,7

Квітень

40,3

40,3

Травень

38,5

38,5

Червень

37,4

37,4

Липень

38,1

38,1

Серпень

38,2

38,2

Вересень

36,7

36,7

Жовтень

34,5

34,5

Листопад

32,5

32,5

Грудень

29,7

29,7

2009 рік

Січень

26,1

26,1

Лютий

24,2

24,2

Березень

22,5

22,5

Квітень

21,4

21,4

Травень

20,8

20,8

Червень

19,5

19,5

Липень

19,6

19,6

Серпень

19,9

19,9

Вересень

18,9

18,9

Жовтень

17,9

17,9

Листопад

16,6

16,6

Грудень

15,5

15,5

2010 рік

Січень

13,5

13,5

Лютий

11,4

11,4

Березень

10,4

10,4

Квітень

10,7

10,7

Травень

11,4

11,4

Червень

11,8

11,8

Липень

12,1

12,1

Серпень

10,7

10,7

Вересень

7,6

7,6

Жовтень

7,1

7,1

Листопад

6,8

6,8

Грудень

5,9

5,9

2011 рік

Січень

4,9

4,9

Лютий

4,0

4,0

Березень

2,5

2,5

Квітень

1,2

1,2

Травень

Червень

Липень

Серпень

1,1

1,1

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2012 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

 

Наведена таблиця використовується для розрахунку суми індексації заробітної плати. При цьому необхідно знати базовий місяць для кожного з працівників підприємства.

Щоб визначити індекс, на який індексується зарплата за липень і за серпень 2012 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника, а в правій колонці — уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються відповідно в липні і в серпні 2012 року. Звертаємо увагу: з урахуванням нових правил, що діють з 21 червня 2012 року, для визначення індексу, на який індексується зарплата новоприйнятих працівників, у лівій колонці необхідно знайти місяць, що передує місяцю прийняття на роботу, а у правій — розраховані величини приросту індексів споживчих цін.

У загальному випадку сума індексації грошових доходів, у тому числі заробітної плати, визначається як добуток грошового доходу, що підлягає індексації, та величини приросту індексу споживчих цін, ділений на 100.

Зобразимо розрахунок суми індексації у вигляді формули:

І = Д х Iсц : 100,

де І — сума індексації;

Д — індексований грошовий дохід (у межах прожиткового мінімуму);

Iсц — індекс споживчих цін, розрахований наростаючим підсумком для цілей проведення індексації.

 

Чи змінився порядок проведення індексації при підвищенні зарплати працівників?

Так, з 21.06.2012 р. такий порядок змінився, а причина цього — викладений у новій редакції абзац третій п. 5 Порядку № 1078. Наведемо його: «у разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення». Практичний приклад застосування цієї норми викладено в додатку 4 до Порядку № 1078.

Для наочності розглянемо порядок застосування положень абзацу третього п. 5 Порядку № 1078 на конкретних ситуаціях.

 

 

Ситуація

Сума загального доходу працівника

1

2

1. Працівнику підвищується заробітна плата вперше після набуття чинності постановою № 526 (з 21.06.2012 р.). При цьому сума заробітної плати після підвищення перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням індексації

Місяць підвищення заробітної плати — базовий.
Загальний дохід працівника дорівнює заробітній платі з урахуванням підвищення

Приклад 1. Заробітну плату працівника підвищено в липні 2012 року з 2500 грн. до 3000 грн. (тобто на 500 грн.). До цього зарплата працівника підвищувалася в березні 2011 року (базовий місяць). Підприємство є основним місцем роботи цього працівника.
Визначимо суму можливої індексації, яку було б нараховано працівнику за липень 2012 року. Оскільки зарплата працівника перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексувати заробітну плату за липень 2012 року слід у межах 1102 грн.
1102 х 2,5 : 100 = 27,55 (грн.),
де 2,5 — величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівника за липень 2012 року (базовий місяць — березень 2011 року).
Оскільки сума заробітної плати з урахуванням підвищення (3000 грн.) перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням індексації (2527,55 грн. = 2500 грн. + 27,55 грн.), то грошовий дохід працівника в липні 2012 року становитиме 3000 грн.
Для подальшого проведення індексації липень 2012 року стає базовим місяцем.

2. Працівнику підвищується заробітна плата вперше після набуття чинності постановою № 526. При цьому сума заробітної плати після підвищення менше суми зарплати до підвищення з урахуванням індексації

Місяць підвищення заробітної плати — базовий.
Загальний дохід працівника складатиметься із:
1) заробітної плати з урахуванням підвищення;
2) суми індексації, що дорівнює різниці між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати.
Розрахована в такий спосіб сума індексації фіксується та виплачується в зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, при якому таке збільшення перевищить цю фіксовану величину

Приклад 2. Заробітну плату працівника підвищено в липні 2012 року з 3000 грн. до 3100 грн. (тобто на 100 грн.) До цього зарплата працівника підвищувалася в січні 2010 року (базовий місяць). Підприємство є основним місцем роботи цього працівника.
Визначимо суму можливої індексації, яку було б нараховано працівнику за липень 2012 року:
1102 х 13,5 : 100 = 148,77 (грн.).
У цьому випадку сума заробітної плати з урахуванням підвищення (3100 грн.) менше суми зарплати до підвищення з урахуванням індексації (3148,77 грн. = 3000 грн. + 148,77 грн.). Отже, загальна сума доходу в липні 2012 року дорівнюватиме сумі заробітної плати з урахуванням підвищення та індексації, розмір якої визначається з урахуванням суми підвищення зарплати.

Визначимо суму індексації:
148,77 - 100 = 48,77 (грн.)
Розрахуємо грошовий дохід працівника в липні 2012 року:
3100 + 48,77 = 3148,77 (грн.)
Оскільки в липні 2012 року відбулося підвищення зарплати, то липень 2012 року стає базовим місяцем для проведення подальшої індексації. Починаючи з серпня 2012 року розрахунок індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком.
Сума індексації 48,77 грн. фіксується та виплачується в такому розмірі до наступного підвищення заробітної плати, при якому сума підвищення перевищить суму виплат індексації.

3. Заробітна плата працівника вже індексувалася за новими правилами. Її розмір не підвищується, але у працівника настало право на індексацію

Базовий місяць не змінюється.
Загальний дохід працівника складатиметься із:
1) заробітної плати;
2) фіксованої суми індексації;
3) суми індексації

Приклад 3. Використовуючи умови прикладу 2 припустимо, щ

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі