Індексуємо заробітну плату за серпень- вересень 2012 року

Друк

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 57, с. 34 опубліковано індекси для проведення індексації грошових доходів за липень та серпень 2012 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). Крім того, у зазначеному номері нашої газети висвітлено нові правила проведення індексації заробітної плати, що діють із дати набуття чинності постановою КМУ від 13.06.2012 р. № 526, якою було внесено зміни до Порядку № 1078, що набрали чинності 21 червня 2012 року. У сьогоднішньому номері розглянемо особливості індексації заробітної плати за серпень та вересень 2012 року.

Нагадаємо: індекс споживчих цін за червень 2012 року становив 99,7 %, за липень 2012 року — 99,8 %.

При проведенні індексації заробітної плати працівників необхідно дотримуватись таких правил.

1. Індексації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, у межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних та демографічних груп населення. Заробітна плата індексується в межах
прожиткового мінімуму на працездатну особу. Відповідно до
ст. 12 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI розміри прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць становлять: у січні — березні 2012 року — 1073 грн.; у квітні — червні 2012 року — 1094 грн.; у липні — вересні 2012 року — 1102 грн.; у жовтні — листопаді 2012 року — 1118 грн.; у грудні 2012 року — 1134 грн.

Таким чином, зарплата за серпень та вересень 2012 року індексується в межах 1102 грн.

2. Сума індексації нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням та виплатою (відповідно) заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації.

Наведемо величини приросту індексів споживчих цін для індексації зарплати за серпень і вересень 2012 року.

 

Базовий місяць (місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

серпень

вересень

 

2006 рік

Січень

104,0

104,0

Лютий

100,4

100,4

Березень

101,0

101,0

Квітень

101,8

101,8

Травень

100,8

100,8

Червень

100,6

100,6

Липень

98,8

98,8

Серпень

98,8

98,8

Вересень

94,9

94,9

Жовтень

90,0

90,0

Листопад

86,6

86,6

Грудень

85,0

85,0

 

2007 рік

Січень

84,1

84,1

Лютий

82,9

82,9

Березень

82,6

82,6

Квітень

82,6

82,6

Травень

81,5

81,5

Червень

77,6

77,6

Липень

75,2

75,2

Серпень

74,1

74,1

Вересень

70,4

70,4

Жовтень

65,6

65,6

Листопад

62,0

62,0

Грудень

58,7

58,7

2008 рік

Січень

54,2

54,2

Лютий

50,2

50,2

Березень

44,7

44,7

Квітень

40,3

40,3

Травень

38,5

38,5

Червень

37,4

37,4

Липень

38,1

38,1

Серпень

38,2

38,2

Вересень

36,7

36,7

Жовтень

34,5

34,5

Листопад

32,5

32,5

Грудень

29,7

29,7

2009 рік

Січень

26,1

26,1

Лютий

24,2

24,2

Березень

22,5

22,5

Квітень

21,4

21,4

Травень

20,8

20,8

Червень

19,5

19,5

Липень

19,6

19,6

Серпень

19,9

19,9

Вересень

18,9

18,9

Жовтень

17,9

17,9

Листопад

16,6

16,6

Грудень

15,5

15,5

2010 рік

Січень

13,5

13,5

Лютий

11,4

11,4

Березень

10,4

10,4

Квітень

10,7

10,7

Травень

11,4

11,4

Червень

11,8

11,8

Липень

12,1

12,1

Серпень

10,7

10,7

Вересень

7,6

7,6

Жовтень

7,1

7,1

Листопад

6,8

6,8

Грудень

5,9

5,9

2011 рік

Січень

4,9

4,9

Лютий

4,0

4,0

Березень

2,5

2,5

Квітень

1,2

1,2

Травень

Червень

Липень

Серпень

1,1

1,1

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2012 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

 

Тепер пояснимо, як користуватися даними таблиці на практиці.

Наведена таблиця використовується для розрахунку суми індексації заробітної плати. При цьому необхідно знати базовий місяць для кожного працівника підприємства.

Механізм визначення базового місяця встановлено п. 5 Порядку № 1078. У загальному випадку базовим місяцем при розрахунку індексу споживчих цін вважається місяць, в якому відбувається підвищення заробітної плати працівника за рахунок збільшення її постійних складових.

Крім того, при визначенні базового місяця необхідно мати на увазі, що з 21 червня 2012 року:

місяць підвищення грошових доходів працівників завжди вважається базовим, незалежно від того, перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації чи ні. Про особливості порядку розрахунку сум індексації в разі підвищення заробітної плати читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 62, с. 7;

— обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття на роботу (абзац третій п. 101 Порядку № 1078). Отже, для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається з урахуванням індексу споживчих цін за місяць прийняття на роботу. Тобто фактично базовим місяцем для новоприйнятих працівників є місяць, що передує місяцю прийняття на роботу;

— у місяці, коли працівників було переведено на іншу роботу і при цьому їм було підвищено зарплату, сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менше, ніж сума індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць. При визначенні суми індексації необхідно врахувати суму підвищення. Місяць підвищення стає базовим;

— місяць, коли працівників було переведено на іншу роботу і сума збільшення зарплати більше, ніж сума індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації. Індексація в цьому місяці не нараховується;

— у місяці, коли працівників переведено на іншу роботу та заробітна плата не підвищується, зарплата продовжує індексуватися виходячи зі старого базового місяця.

Щоб визначити індекс, на який індексується зарплата за серпень та вересень 2012 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника, а у правій колонці — уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються відповідно в серпні та вересні 2012 року. Наприклад, якщо базовим місяцем є березень 2010 року, індекс, на який проводиться індексація зарплати, і за серпень 2012 року, і за вересень 2012 року становить 10,4 % (див. таблицю). Для розрахунку суми індексації нарахована в серпні 2012 року зарплата працівника в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (1102 грн.) помножується на 10,4 та ділиться на 100. Сума індексації, яку має бути нараховано у вересні 2012 року, розраховується аналогічно: зарплата працівника в межах 1102 грн. помножується на 10,4 і ділиться на 100.

Для визначення індексу, на який індексується зарплата новоприйнятих з 21.06.2012 р. працівників, у лівій колонці необхідно знайти місяць, що передує місяцю прийняття на роботу, а у правій — розраховані величини приросту індексів споживчих цін.

Для наочності розрахунок суми індексації заробітної плати за серпень 2012 року розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад 1. Заробітна плата Дмитриєнко Н. В. за серпень 2012 року становить 2500 грн. Востаннє зарплата працівниці підвищувалася в березні 2010 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Оскільки заробітна плата Дмитриєнко Н. В. перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексувати її заробітну плату за серпень 2012 року слід у межах 1102 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівниці за серпень 2012 року складає 10,4 % (базовий місяць — березень 2010 року).

Сума індексації заробітної плати Дмитриєнко Н. В. за серпень 2012 року становить:

1102 грн. x 10,4 : 100 = 114,61 грн.

Заробітна плата за серпень 2012 року з урахуванням індексації:

2500 грн. + 114,61 грн. = 2614,61 грн.

Приклад 2. Постник О. І. прийнято на роботу в лютому 2009 року з окладом 2000 грн. У серпні 2012 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 2100 грн. Базовий місяць — лютий 2009 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Визначимо суму можливої індексації за серпень 2012 року: 1102 грн. х 24,2 : 100 = 266,68 грн.

У зв`язку з тим, що сума підвищення зарплати (100 грн.) менше суми можливої індексації, необхідно визначити фіксовану суму індексації: 266,68 грн. - 100 грн. = 166,68 грн.

Розрахована сума індексації фіксується та виплачується у зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, коли таке збільшення перевищить загальну суму індексації.

Серпень 2012 року стає базовим, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

Заробітна плата Постник О. І. за серпень 2012 року з урахуванням індексації складає:

2100 грн. + 166,68 грн. = 2266,68 грн.

Приклад 3. Тепер видозмінимо приклад 2. Постник О. І. прийнято на роботу в лютому 2009 року з окладом 2000 грн. У серпні 2012 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 2300 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Сума, на яку в квітні 2012 року підвищена заробітна плата працівниці, складає (300 грн.) перевищує можливу суму індексації (266,68 грн.). Отже, індексація не проводиться. Працівниці має бути нараховано зарплату з урахуванням підвищення, тобто 2300 грн.

Серпень 2012 року стає базовим, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

 

Матеріал підготувала економіст-аналітик
Видавничого будинку «Фактор»
Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі