Індексуємо заробітну плату за листопад і грудень 2012 року

Друк

У газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 83, с. 37 опубліковано індекси для проведення індексації грошових доходів за жовтень і листопад 2012 року відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078). У сьогоднішньому номері розглянемо особливості індексації заробітної плати за листопад і грудень 2012 року.

Нагадаємо, що індекс споживчих цін за вересень склав 100,1 %, за жовтень — 100 %.

При проведенні індексації заробітної плати працівників необхідно дотримуватись таких правил.

1. Індексації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, у межах прожиткового мінімуму, установленого для відповідних соціальних та демографічних груп населення. Заробітна плата індексується в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI розміри прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць становлять: у січні — березні 2012 року — 1073 грн.; у квітні — червні 2012 року — 1094 грн.; у липні — вересні 2012 року — 1102 грн.; у жовтні — листопаді 2012 року — 1118 грн.; у грудні 2012 року — 1134 грн.

Таким чином, зарплата за листопад 2012 року індексується в межах 1118 грн., а зарплата за грудень — у межах 1134 грн.

2. Сума індексації нараховується та виплачується одночасно з нарахуванням та виплатою (відповідно) заробітної плати за місяць, доходи за який підлягають індексації..

Наведемо величини приросту індексів споживчих цін для індексації зарплати за листопад і грудень 2012 року.

 

Базовий місяць (місяць прийняття на роботу або підвищення заробітної плати)

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації (%)

листопад

грудень

 

2006 рік

Січень

104,0

104,0

Лютий

100,4

100,4

Березень

101,0

101,0

Квітень

101,8

101,8

Травень

100,8

100,8

Червень

100,6

100,6

Липень

98,8

98,8

Серпень

98,8

98,8

Вересень

94,9

94,9

Жовтень

90,0

90,0

Листопад

86,6

86,6

Грудень

85,0

85,0

2007 рік

 

Січень

84,1

84,1

Лютий

82,9

82,9

Березень

82,6

82,6

Квітень

82,6

82,6

Травень

81,5

81,5

Червень

77,6

77,6

Липень

75,2

75,2

Серпень

74,1

74,1

Вересень

70,4

70,4

Жовтень

65,6

65,6

Листопад

62,0

62,0

Грудень

58,7

58,7

2008 рік

Січень

54,2

54,2

Лютий

50,2

50,2

Березень

44,7

44,7

Квітень

40,3

40,3

Травень

38,5

38,5

Червень

37,4

37,4

Липень

38,1

38,1

Серпень

38,2

38,2

Вересень

36,7

36,7

Жовтень

34,5

34,5

Листопад

32,5

32,5

Грудень

29,7

29,7

2009 рік

Січень

26,1

26,1

Лютий

24,2

24,2

Березень

22,5

22,5

Квітень

21,4

21,4

Травень

20,8

20,8

Червень

19,5

19,5

Липень

19,6

19,6

Серпень

19,9

19,9

Вересень

18,9

18,9

Жовтень

17,9

17,9

Листопад

16,6

16,6

Грудень

15,5

15,5

2010 рік

 

Січень

13,5

13,5

Лютий

11,4

11,4

Березень

10,4

10,4

Квітень

10,7

10,7

Травень

11,4

11,4

Червень

11,8

11,8

Липень

12,1

12,1

Серпень

10,7

10,7

Вересень

7,6

7,6

Жовтень

7,1

7,1

Листопад

6,8

6,8

Грудень

5,9

5,9

2011 рік

Січень

4,9

4,9

Лютий

4,0

4,0

Березень

2,5

2,5

Квітень

1,2

1,2

Травень

Червень

Липень

Серпень

1,1

1,1

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2012 рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 

Тепер пояснимо, як користуватися даними таблиці на практиці.

Наведена таблиця використовується для розрахунку суми індексації заробітної плати. При цьому необхідно знати базовий місяць для кожного працівника підприємства.

Механізм визначення базового місяця встановлено п. 5 Порядку № 1078. У загальному випадку базовим місяцем при розрахунку індексу споживчих цін вважається місяць, в якому відбувається підвищення заробітної плати працівника за рахунок збільшення її постійних складових. Місяць підвищення грошових доходів працівників завжди вважається базовим, незалежно від того, перевищила сума підвищення заробітної плати суму можливої індексації чи ні.

Для визначення суми індексації у місяці підвищення зарплати необхідно порівнювати зарплату до підвищення з урахуванням можливої індексації та зарплату після підвищення.

Окремо зупинимося на питанні обліку премії при проведенні порівняльних розрахунків. Ще недавно Мінсоцполітики в листі від 06.08.2012 р. № 169/20/137-12 (див. «Податки та бухгалтерський облік, 2012, № 75) стверджувало, що премії, які виплачуються залежно від фінансових можливостей (виплачуються нерегулярно або щомісячно, але із змінним відсотком), не беруть участі в порівняльних розрахунках. А вже в листі від 12.10.2012 р. № 385/10/136-12 (далі — лист № 385) (див. на с. 18) Мінсоцполітики змінює категоричну позицію з цього питання на лояльну: «На нашу думку, якщо розмір премії не має постійного характеру виплати, при визначенні базового місяця для проведення індексації розмір премії може не враховуватися». Ураховуючи, що згідно з п. 14 Порядку № 1078 роз’яснення щодо застосування цього Порядку надає Мінсоцполітики, вважаємо доцільним не враховувати «непостійну» премію при проведенні порівняльних розрахунків.

Що стосується премії, передбаченої умовами оплати, яка виплачується постійно і розмір якої, визначений у відсотках до посадового окладу, не змінюється, то така премія враховується при проведенні порівняльних розрахунків у місяці підвищення заробітної плати.

Усі премії продовжують залишатися об’єктом індексації згідно з п. 2 Порядку № 1078 (див. лист Мінсоцполітики від 06.08.2012 р. № 204/10/136-12 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, лист № 385).

Після проведення порівняльних розрахунків порядок дій такий:

— якщо зарплата після підвищення перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням індексації, загальний дохід працівника в місяці підвищення дорівнює зарплаті з урахуванням підвищення;

— якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до підвищення, то в базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення (абзац третій п. 5 Порядку № 1078). Інакше кажучи, у такому разі загальний дохід працівника в місяці підвищення заробітної плати складатиметься із заробітної плати з урахуванням підвищення та фіксованої суми індексації, що дорівнює різниці між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати. Розрахована в такий спосіб сума індексації фіксується та виплачується у зазначеному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, за якого таке збільшення перевищить цю фіксовану величину. Якщо в період між переглядом зарплати працівника в нього виникло право на індексацію, то загальний дохід працівника в цьому місяці складатиметься із зарплати, фіксованої суми індексації та суми індексації.

Крім того, необхідно враховувати таке:

1) якщо в місяці підвищення зарплати працівник відпрацював неповний робочий місяць, фіксована сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованим робочим дням (див. листи Мінсоцполітики від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, № 385);

2) якщо в місяці підвищення зарплати працівник не відпрацював жодного робочого дня, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується (див. листи Мінсоцполітики від 06.08.2012 р. № 169/20/137-12, від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12);

3) якщо працівник працює на умовах неповного робочого часу, то фіксована сума індексації визначається з урахуванням навантаження працівника (див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 75, с. 36).

Слід також мати на увазі, що Мінсоцполітики наполягає на тому, що у відпрацьованому не повністю місяці звичайні суми індексації повинні розраховуватися пропорційно відпрацьованому робочому часу аналогічно фіксованим сумам індексації (див. листи Мінсоцполітики від 27.08.2012 р. № 261/10/136-12, № 385). Фахівці Мінсоцполітики пояснюють свою позицію тим, що для всіх працівників нарахування звичайної індексації та фіксованої суми індексації у відпрацьованому не повністю місяці має здійснюватися однаково. Проте такий підхід суперечить нормам Порядку № 1078. Річ у тім, що згідно з абзацом шостим п. 4 Порядку № 1078 сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

На нашу думку, для працівника, в якого не відбувалося підвищення зарплати після 21.06.2012 р., нові правила проведення індексації не застосовуються. Наприклад, зарплата працівника за 5 відпрацьованих днів листопада 2012 року склала 681,82 грн. (з 1 по 23 листопада 2012 року він хворів). За умови, що базовим місяцем є квітень 2008 року, індексація повинна розраховуватися так: 681,82 грн. х 40,3 : 100 = 274,77 грн.

А якщо дотримуватися позиції Мінсоцполітики, то сума індексації буде іншою: (1118 грн. х 40,3 :
: 100): 22 роб. дн. х 5 роб. дн. = 102,40 грн. Проте ще раз підкреслимо, що такий підхід не випливає з положень
Порядку № 1078, та чи і далі дотримуватимуться його фахівці Мінсоцполітики, поки що невідомо.

При визначенні базового місяця необхідно враховувати такі положення Порядку № 1078:

1. Для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця прийняття на роботу (новий абзац третій п. 101 Порядку № 1078). Отже, для новоприйнятих працівників обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком починається з урахуванням індексу споживчих цін за місяць прийняття на роботу. Для визначення індексу, на який індексується зарплата новоприйнятих працівників з 21.06.2012 р., у лівій колонці необхідно знайти місяць, що передує місяцю прийняття на роботу, а в правій — розраховані величини приросту індексів споживчих цін. Поки зарплата таких працівників індексації не підлягає.

2. У місяці, коли працівників було переведено на іншу роботу, і при цьому їм було підвищено зарплату:

сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менше суми індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць. При визначенні суми індексації необхідно врахувати суму підвищення;

— індексація не проводиться, якщо сума збільшення зарплати більше суми індексації, яку має бути нараховано за відповідний місяць.

Місяць підвищення зарплати стає базовим.

3. У місяці, коли працівників переведено на іншу роботу, і заробітна плата не підвищується, зарплата продовжує індексуватися виходячи зі старого базового місяця.

Отже, щоб визначити індекс, на який індексується зарплата за листопад і грудень 2012 року, у лівій колонці таблиці знаходимо базовий місяць для кожного працівника, а в правій колонці — уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, вживані відповідно в листопаді і грудні 2012 року. Наприклад, якщо базовим місяцем є червень 2010 року, індекс, на який проводиться індексація зарплати і за листопад, і за грудень 2012 року, становить 11,8 % (див. таблицю на с. 41). Для розрахунку суми індексації нарахована в листопаді 2012 року зарплата працівника в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (1118 грн.) помножується на 11,8 і ділиться на 100. Сума індексації, яку має бути нараховано в грудні 2012 року, розраховується аналогічно: зарплата працівника в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (1134 грн.) помножується на 11,8 і ділиться на 100.

Для наочності розрахунок суми індексації заробітної плати за листопад 2012 року розглянемо на конкретних прикладах.

Приклад 1. Заробітна плата Півненко Н. Г. за листопад 2012 року становить 2500 грн. Востаннє зарплата працівниці підвищувалася в червні 2010 року. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Оскільки заробітна плата Півненко Н. Г. перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, індексувати її заробітну плату за листопад 2012 року слід у межах 1118 грн.

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати працівниці за листопад 2012 року складає 11,8 % (базовий місяць — червень 2010 року).

Сума індексації заробітної плати Півненко Н. Г. за листопад 2012 року становить:

1118 грн. x 11,8 : 100 = 131,92 грн.

Заробітна плата за листопад 2012 року з урахуванням індексації дорівнює:

2500 грн. + 131,92 грн. = 2631,92 грн.

Приклад 2. Доценко О. П. прийнято на роботу в березні 2009 року з окладом 2000 грн. Базовий місяць — березень 2009 року. У листопаді 2012 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 2200 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Визначимо суму можливої індексації за листопад 2012 року: 1118 грн. х 22,5: 100 = 251,55 грн.

У зв’язку з тим, що сума підвищення зарплати (200 грн.) менше суми можливої індексації, необхідно визначити фіксовану суму індексації: 251,55 грн. - 200 грн. = 51,55 грн.

Розрахована сума індексації фіксується та виплачується у вказаному розмірі до наступного збільшення розміру зарплати, коли таке збільшення перевищить загальну суму індексації.

Листопад 2012 року стає базовим, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

Заробітна плата Доценко О. П. за листопад 2012 року з урахуванням індексації складає:

2200 грн. + 51,55 грн. = 2251,55 грн.

Приклад 3. Використовуючи дані прикладу 2, припустимо, що з 1 по 9 листопада 2012 року працівниця перебувала на лікарняному. Сума зарплати за фактично відпрацьовані дні склала 1500 грн., сума лікарняних — 733,25 грн.

У зв’язку з тим, що листопад 2012 року, в якому відбулося підвищення зарплати, відпрацьовано працівницею не повністю, фіксована сума індексації розраховується пропорційно відпрацьованим дням.

Визначимо розмір фіксованої суми індексації: 51,55 грн. : 22 роб. дн. х 15 роб. дн. = 35,15 грн.

Дохід Доценко О. П. за листопад 2012 року з урахуванням індексації в цьому випадку становить:

1500 грн. + 733,25 грн. + 35,15 грн. = 2268,40 грн.

Приклад 4. Видозмінимо приклад 2. Доценко О. П. прийнято на роботу в березні 2009 року з окладом 2000 грн. У листопаді 2012 року її заробітну плату було підвищено і вона склала 2300 грн. Підприємство є основним місцем роботи цієї працівниці.

Заробітна плата працівниці з урахуванням підвищення (2300 грн.) перевищує суму зарплати до підвищення з урахуванням можливої індексації (2251,55 грн. = 2000 грн. + 251,55 грн.). У зв’язку з цим індексація не проводиться. Працівниці має бути нараховано зарплату з урахуванням підвищення, тобто 2300 грн.

Листопад 2012 року стає базовим для подальшого проведення індексації, оскільки в ньому відбулося підвищення зарплати.

 

Матеріал підготувала економіст-аналітик
Видавничого будинку «Фактор»
Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі