Розрахунок середньої заробітної плати працівників сільських та селищних рад після підвищення окладів

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2009/№ 29
В обраному У обране
Друк
Стаття

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД ПІСЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОКЛАДІВ

 

Дарина ДАВИДЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Постановою № 504 підвищено посадові оклади керівних працівників та спеціалістів апарату сільських та селищних рад і їх виконавчих органів та знято надбавку за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи. У зв’язку з цим відбулися зміни в розрахунку середньої заробітної плати для виплати відпускних та матеріальної допомоги. З чим це пов’язане і як правильно розрахувати середню заробітну плату, розповімо у статті.

 

З 1 червня 2009 року змінилася структура заробітної плати працівників сільських та селищних рад

Отже, згідно з

постановою № 504 :

посадові оклади керівних працівників та спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів, затверджені додатком 54 до постанови № 268 , збільшено на 50 %;

знято надбавку за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи.

Оскільки

постанова № 504 набрала чинності 30 травня 2009 року (30 і 31 травня вихідні дні), то посадові оклади працівників сільських та селищних рад переглянуто (збільшено на 50 %) з червня 2009 року, а надбавку за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи знято.

Зверніть увагу: як роз’яснило Мінпраці (див. консультацію в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 28, с. 30),

постановою № 504 було підвищено посадові оклади працівників органів місцевого самоврядування з одночасною зміною структури заробітної плати. Це означає, що при розрахунку середньої заробітної плати для виплати відпускних та матеріальної допомоги (якщо вона виплачується в розмірі середньомісячної зарплати) необхідно дотримуватися вимог абз. 7 і 8 п. 2 Порядку № 100. Розглянемо, в чому вони полягають.

 

Розрахунковий період — з червня 2009 року

Як відомо, обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток та виплати матеріальної допомоги здійснюється згідно з

Порядком № 100.

Розрахунок відпускних

. Пунктом 2 Порядку № 100 установлено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористану відпустку здійснюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористану відпустку.

Розрахунок середньої заробітної плати провадять шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців (або за менший фактично відпрацьований період) на кількість календарних днів розрахункового періоду (за винятком святкових та неробочих днів). Отримане значення помножується на кількість календарних днів відпустки (

п. 7 Порядку № 100).

Розрахунок матдопомоги

. Згідно з п.п. 3 п. 2 постанови № 268 матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки може надаватися в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату працівника.

Середньомісячну заробітну плату розраховують згідно з

п. 8 Порядку № 100 шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньоденна заробітна плата

визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані робочі дні впродовж двох місяців на кількість відпрацьованих робочих днів за цей період.

Середньомісячна кількість робочих днів

визначається діленням на два сумарної кількості робочих днів за останні два календарні місяці згідно із затвердженим графіком роботи установи, організації.

При визначенні сумарного заробітку за розрахунковий період

ураховуються виплати, наведені в п. 3 Порядку № 100, і не враховуються виплати, перелічені в п. 4 Порядку № 100.

Таким чином, у загальному випадку розрахунковим періодом для обчислення відпускних є 12 календарних місяців*, для обчислення матеріальної допомоги — 2 календарні місяці.

* Якщо працівником відпрацьовано менше року, то середня заробітна плата розраховується за фактично відпрацьований період (повні відпрацьовані місяці з 1-го по 1-ше число).

При цьому слід мати на увазі, що

підлягає виключенню з розрахункового періоду час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства чи з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково. Це час відпустки для догляду за дитиною, відпустки без збереження заробітної плати, простою (п. 2 Порядку № 100).

Порядком № 100

передбачено ще один випадок, коли певний період виключається з розрахункового (абз. 7 і 8 п. 2). Стосується він працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Так, згідно з

абз. 7 п. 2 Порядку № 100 у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

Таким чином, оскільки

постановою № 504 посадові оклади керівних працівників та спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів підвищено з 1 червня 2009 року з одночасною зміною структури, то розрахунковим періодом для проведення нарахувань виходячи з середньої заробітної плати буде період починаючи з червня 2009 року.

Крім того, в

абз. 8 п. 2 Порядку № 100 установлено, що в разі коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулася в періоді, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата в розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати здійснюється з урахуванням виплат, передбачених працівнику згідно з умовами оплати праці, які встановлено після підвищення посадових окладів.

Нагадаємо: востаннє посадові оклади

з одночасною зміною структури заробітної плати було підвищено 1 січня 2006 року згідно з постановою № 268.

Ще одне запитання, яке виникає у зв’язку з цим: якщо до набуття чинності

постановою № 504 окремим працівникам надбавка за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи не встановлювалася і не виплачувалася, чи необхідно застосовувати щодо таких працівників положення абз. 7 і 8 п. 2 Порядку № 100? Відповідаємо — так. Постановою № 504 змінено структуру заробітної плати з одночасним підвищенням окладів усіх (а не окремих) керівних працівників та спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів. Тому незалежно від того, виплачувалася до набуття чинності постановою № 504 надбавка за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи чи ні, необхідно дотримуватись вимог абз. 7 і 8 п. 2 Порядку № 100.

Зверніть увагу:

п. 10 Порядку № 100 про проведення коригування заробітної плати, що бере участь у розрахунку середньої заробітної плати, у разі підвищення посадових окладів на коефіцієнт їх підвищення не застосовується.

Покажемо викладене на прикладах. Зауважимо: після прийняття

постанови № 268 роз’яснення щодо застосування норм Порядку № 100 при зміні структури заробітної плати з одночасним підвищенням заробітної плати було надано у спільному листі Мінпраці та Мінфіну України від 04.04.2006 р. № 2300/0/14-06/13-15, 31-18040-02-5/6826 з конкретними прикладами розрахунку середнього заробітку з урахуванням вимог п. 2 Порядку № 100.

Оскільки на сьогодні аналогічних роз’яснень не з’явилося, то при проведенні розрахунків керуватимемося згаданим

листом.

 

Розрахунок середньої заробітної плати

Як випливає з викладеного, порядок розрахунку середньої заробітної плати залежатиме від часу виходу працівника у відпустку. Тому далі на умовному прикладі розглянемо порядок розрахунку середньої заробітної плати для виплати відпускних та матеріальної допомоги спеціалісту сільської ради, якщо він йде у відпустку з:

— 8 червня;

— 10 серпня.

Наведемо дані щодо заробітної плати працівника в таблиці:

 

Вид виплати

До змін, грн. (до 1 червня 2009 року )

Після змін, грн. (після 1 червня 2009 року)

Посадовий оклад

642,00

963,00

Доплата за ранг

50,00

50,00

Надбавка за вислугу років (20 %)

138,40

202,60

Надбавка за високі досягнення у праці (50 %)

415,20

Усього

1245,60

1215,60

 

Приклад 1.

Спеціаліст сільської ради йде в щорічну відпустку з 8 червня 2009 року на 30 календарних днів. До відпустки йому надається матеріальна допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Згідно з

абз. 7 п. 2 Порядку № 100 у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до актів законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду. Обчислення середньої заробітної плати для виплати відпускних має здійснюватися з урахуванням виплат, які встановлено після підвищення посадових окладів.

Розрахунок відпускних

. Обчислення середньої зарплати здійснюється з урахуванням виплат, які встановлено після підвищення посадових окладів, тобто розрахункова заробітна плата становитиме: 1215,60 грн. (963,00 грн. + 50,00 грн. + 202,60 грн.).

Далі згідно з п. 7 Порядку № 100 визначаємо середню заробітну плату:

41,09 грн.

(1215,60 грн. х 12 міс. : 355 к. дн.),

де 1215,60 грн. — розрахункова заробітна плата;

355 к. дн. — кількість календарних днів у році (365) за винятком святкових та неробочих днів (10);

12 міс. — кількість місяців у році.

Сума відпускних складе:

1232,70 грн. (41,09 грн. х 30 к. дн.).

Розрахунок матдопомоги

. Виходячи з положень абз. 7 і 8 п. 2 Порядку № 100 сума матеріальної допомоги складе: 1215,60 грн. (963,00 грн. + 50,00 грн. + 202,60 грн.).

Приклад 2.

Спеціаліст сільської ради йде в щорічну відпустку з 20 серпня 2009 року на 30 календарних днів.

Згідно з

абз. 7 п. 2 Порядку № 100 у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду. У зв’язку з цим розрахунковим періодом для проведення нарахувань виходячи з середньої заробітної плати буде період починаючи з червня 2009 року.

Таким чином, розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки та виплати матеріальної допомоги: червень — липень 2009 року.

Решту даних наведено в таблиці:

 

Місяць розрахункового періоду

Вид виплати

Інформація про участь у розрахунку відпускних

Червень (20 роб. дн.)

1. Допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 300 грн. (за 7 робочих днів хвороби)

Уключається до розрахунку відпускних (п. 3 Порядку № 100).

Не включається до розрахунку матеріальної допомоги (абз. 2 п. 4 Порядку № 100)

2. Зарплата за відпрацьовані дні — 800 грн.

Уключається (п. 3 Порядку № 100)

3. Сума індексації — 151,19 грн.

Уключається (п. 3 Порядку № 100)

Липень (23 роб. дн.)

1. Заробітна плата за відпрацьовані дні — 1215,60 грн.

Уключається (п. 3 Порядку № 100)

2. Сума індексації — 162,57 грн.

Уключається (п. 3 Порядку № 100)

 

Розрахунок відпускних

. Заробітна плата за розрахунковий період: 2629,36 грн. (300,00 грн. + 800,00 грн. + 151,19 грн. + 1215,60 грн. + 162,57 грн.).

Середньоденна заробітна плата становитиме:

44,57 грн. (2629,36 грн. : (31 к. дн. + 30 к. дн. - 2 св. та нероб. дн.)), де:

— 31 к. дн. і 30 к. дн. — кількість календарних днів у червні та липні відповідно;

— 2 св. та нероб. дн. — кількість святкових та неробочих днів у червні.

Сума заробітної плати за час відпустки складе:

1337,10 грн. (44,57 грн. х 30 к. дн.).

Розрахунок матдопомоги

. Сума доходу, що бере участь у розрахунку середньої заробітної плати, складе: 2329,36 грн. (800,00 грн. + 151,19 грн. + 1215,60 грн. + 162,57 грн.).

Середньоденна заробітна плата для розрахунку матеріальної допомоги дорівнює:

64,70 грн. (2329,36 грн. : 36 роб. дн.), де 36 роб. дн. — кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньомісячна кількість робочих днів у розрахунковому періоді:

21,50 роб. дн. ((20 роб. дн.+ 23 роб. дн.): 2).

Сума матеріальної допомоги складе:

1391,05 грн. (64,70 грн. х 21,50 роб. дн.).

Звертаємо увагу, що нараховану суму лікарняних за червень 2006 року не потрібно перераховувати. Це пов’язане з тим, що допомога по тимчасовій непрацездатності розраховується не згідно з

Порядком № 100, а згідно з іншим документом — постановою КМУ «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 р. № 1266, якою не передбачено спеціальні правила розрахунку середньої заробітної плати в разі підвищення заробітної плати (разом зі зміною її структури) працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Постанова № 504

— постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268» від 27.05.2009 р. № 504.

Постанова № 268 —

постанова КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд