Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перевіряємо правильність проведення індексації зарплати у 2009 році

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2009/№ 48
Друк
Стаття

ПЕРЕВІРЯЄМО ПРАВИЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРПЛАТИ У 2009 РОЦІ

 

Традиційно кінець року — час підбиття підсумків. Крім усього іншого, у цей час не зайвим буде перевірити правильність нарахування індексації заробітної плати працівникам у 2009 році й у разі виявлення помилок — виправити їх. У цій статті розповімо, як це зробити.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ПРОВОДИТИ ІНДЕКСАЦІЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТРЕБА ОБОВ’ЯЗКОВО

Нагадаємо, що індексацію заробітної плати мають проводити всі роботодавці незалежно від своєчасності її виплати працівникам.

Статтею 15 Закону № 491 передбачено, що за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності згідно із законом.

Функції державного контролю та нагляду за дотриманням законодавства про працю покладено на Державний департамент нагляду за дотриманням законодавства про працю та його територіальні органи. Під час перевірки зазначені органи можуть прийняти рішення про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб установ та організацій за порушення порядку проведення індексації на підставі

ст. 41 КпАП. Розмір штрафу становить від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.).

Під час прийняття рішення про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності посадові особи Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю чи його територіальні органи складають протокол про адміністративне правопорушення.

Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду. Рішення про накладення адміністративного штрафу за

ст. 41 КпАП може бути прийнято тільки судом.

Крім того, за порушення порядку проведення індексації заробітної плати можуть притягти винних осіб до адміністративної відповідальності й працівники ДКРС. Тому до проведення індексації заробітної плати слід віднестися з усією відповідальністю.

 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ІНДЕКСАЦІЇ ЗА 2009 РІК

Протягом 2009 року ми щомісячно публікували таблицю з розрахованими коефіцієнтами індексації за поточні місяці.

У цій статті наводимо зведену таблицю, в якій наведено коефіцієнти для проведення індексації заробітної плати за всі місяці 2009 року (див. с. 11). Вони допоможуть вам перевірити правильність нарахування індексації в цьому періоді.

Користуватися цією таблицею дуже просто. Для визначення відсотка, на який індексується зарплата в конкретному місяці 2009 року, в

колонці 1 таблиці необхідно знайти базовий місяць для кожного працівника (тобто рік і місяць приймання на роботу або останнього підвищення заробітної плати, сума якого перевищила суму індексації, яку могло бути нараховано працівнику в місяці підвищення зарплати).

Наприклад, працівника прийнято на роботу в лютому 2008 року і його заробітна плата відтоді не підвищувалася, отже, лютий 2008 року для нього є базовим місяцем. Для такого працівника коефіцієнти індексації за місяцями зазначено в рядку напроти лютого 2008 року (виділено напівжирним шрифтом). Так, у січні 2009 року його заробітну плату необхідно було індексувати на 13,4 %, у лютому — на 15,7 %, у березні — на 19,1 % тощо.

Якщо ж базовим для працівника є, наприклад, травень 2009 року, то його заробітна плата індексується тільки в серпні — листопаді 2009 року на 1,1 % й у грудні 2009 року на 2,5 %.

Пам’ятайте, що індексувати заробітну плату необхідно в

межах прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб. Так, з 01.01.2009 р. по 31.10.2009 р. розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу дорівнював 669 грн. У листопаді — грудні 2009 року розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу дорівнює 744 грн.

У базовому місяці індексація не проводиться.

Базовим для проведення індексації вважається місяць:

а) приймання працівника на роботу;

б) підвищення заробітної плати (окладу, тарифної ставки), не пов’язаної з підвищенням мінімальної заробітної плати. При цьому підвищення має відбуватися за рахунок збільшення постійних складових зарплати;

в) підвищення мінімальної заробітної плати (якщо таке підвищення мінімальної заробітної плати супроводжується зростанням заробітної плати працівника).

Місяць підвищення зарплати (мінімальної заробітної плати) вважається базовим

тільки в тому випадку, якщо сума підвищення більше суми індексації, яку могло бути нараховано цього місяця.

Детально порядок проведення індексації розглядався в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2008, № 25, с. 26.

Якщо під час проведення самоперевірки ви виявили помилку (індексація не проводилася або суму індексації занижено), то помилку необхідно виправити і донарахувати суми, яких бракує.

 

ДОНАРАХУВАННЯ СУМ ІНДЕКСАЦІЇ ЗА МИНУЛІ МІСЯЦІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В ПОТОЧНОМУ МІСЯЦІ

Згідно з

п.п. 1.6.2 Інструкції № 5 нарахування фонду оплати праці за попередній період, пов’язане з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, відображається у фонді оплати праці того місяця, в якому воно здійснюється.

У свою чергу, сума індексації включається до фонду оплати праці на підставі

п.п. 2.2.7 Інструкції № 5.

Таким чином, якщо суми індексації заробітної плати донараховуються за минулі місяці у зв’язку з виправленням помилки, їх слід уключати до фонду оплати праці місяця проведення такого донарахування.

У бухгалтерській довідці слід зазначити період, протягом якого неправильно нараховувалася індексація, та які суми індексації нараховано в поточному місяці.

 

ОПОДАТКУВАННЯ СУМ ДОНАРАХОВАНОЇ ІНДЕКСАЦІЇ

ПДФО

У зв’язку з тим, що нарахування сум індексації за минулі місяці здійснюється у звітному періоді (місяці), то для цілей обкладення податком з доходів фізосіб донараховані суми індексації є

доходом звітного періоду (місяця) згідно з п. 1.2 Закону № 889. Інакше кажучи, для цілей обкладення ПДФО суми донарахованої індексації за минулі місяці не відносять до відповідних місяців, за які проводиться нарахування.

Водночас суми донарахованої індексації слід віднести до відповідних місяців, за які проводиться донарахування під час проведення

перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг відповідно до п.п. 6.5.2 Закону № 889. Нагадаємо, що такий перерахунок проводять:

— за результатами кожного звітного податкового року;

— при проведенні розрахунку за останній місяць застосування ПСП у разі зміни місця її застосування за самостійним рішенням платника податків або у випадках, визначених

п.п. 6.3.3 Закону № 889;

— при проведенні остаточного розрахунку з працівником, який припиняє трудові відносини з роботодавцем.

Внески до соцфондів

Сума індексації, що нараховується за минулі місяці, уключається до бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування поточного місяця. Відповідно застосовуються ті ставки внесків, що діють на момент донарахування доходу.

У звітності перед фондами соціального страхування, у тому числі й до Пенсійного фонду, а також у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ суми індексації, нараховані за минулі місяці,

відображаються за ті періоди, в яких їх було нараховано.

 

СУМА ІНДЕКСАЦІЇ, ЩО НАРАХОВУЄТЬСЯ ЗА МИНУЛІ МІСЯЦІ В ПОТОЧНОМУ, КОМПЕНСАЦІЇ НЕ ПІДЛЯГАЄ

Згідно з

абз. 7 п. 4 Порядку № 1078 у разі несвоєчасної виплати сум індексації грошових доходів громадян здійснюється їх компенсація згідно із законодавством.

У свою чергу, відповідно до

п. 2 Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159, компенсація громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати здійснюється в разі затримки на один та більше календарних місяців виплати нарахованих громадянам грошових доходів.

Сума компенсації розраховується як різниця суми нарахованої, але не виплаченої працівнику заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків та обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації), поділене на 100.

Із зазначеного випливає, що доходи громадян, у тому числі заробітна плата, компенсуються в тому випадку, якщо їх було нараховано, але не виплачено своєчасно.

Згідно з

п.п. 2.2.7 Інструкції № 5 суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, належать до фонду додаткової заробітної плати.

Таким чином,

у цьому випадку компенсація сум індексації не здійснюється, оскільки їх не було нараховано.

Якщо ж під час проведення перевірки правильності нарахування індексації виявиться, що працівнику було зайво нараховано суму індексації, то її необхідно утримати. Порядок утримання із заробітної плати працівника зайво нарахованих сум розглядався у статті «Заборгованість працівника перед роботодавцем: порядок погашення та відображення в обліку» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 27, с. 17).

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

Закон № 491

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Порядок № 1078

Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

 

КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У 2009 РОЦІ

Базовий місяць

Індекс інфляції

Коефіцієнти індексації

2009 рік (місяць проведення індексації)

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Заробітна плата індексується в межах:

669 грн.

744 грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2008 рік

Лютий

102,7

13,4

15,7

19,1

20,9

22,6

22,6

24,3

25,7

25,7

25,7

25,7

27,4

Березень

103,8

9,2

11,5

14,7

16,5

18,1

18,1

19,7

21,1

21,1

21,1

21,1

22,8

Квітень

103,1

5,9

8,2

11,3

13,0

14,5

14,5

16,1

17,4

17,4

17,4

17,4

19,1

Травень

101,3

4,6

6,8

9,9

11,5

13,1

13,1

14,7

15,9

15,9

15,9

15,9

17,5

Червень

100,8

3,7

5,9

9,0

10,6

12,2

12,2

13,7

15,0

15,0

15,0

15,0

16,6

Липень

99,5

4,2

6,4

9,5

11,2

12,7

12,7

14,3

15,6

15,6

15,6

15,6

17,2

Серпень

99,9

4,4

6,6

9,6

11,3

12,8

12,8

14,4

15,7

15,7

15,7

15,7

17,3

Вересень

101,1

3,2

5,4

8,4

10,1

11,6

11,6

13,2

14,4

14,4

14,4

14,4

16,0

Жовтень

101,7

1,5

3,6

6,6

8,2

9,8

9,8

11,3

12,5

12,5

12,5

12,5

14,1

Листопад

101,5

2,1

5,1

6,6

8,1

8,1

9,6

10,8

10,8

10,8

10,8

12,4

Грудень

102,1

2,9

4,4

5,9

5,9

7,4

8,6

8,6

8,6

8,6

10,1

2009 рік

Січень

102,9

1,5

2,9

2,9

4,4

5,5

5,5

5,5

5,5

7,0

Лютий

101,5

1,4

1,4

2,8

4,0

4,0

4,0

4,0

5,4

Березень

101,4

1,4

2,5

2,5

2,5

2,5

4,0

Квітень

100,9

1,6

1,6

1,6

1,6

3,0

Травень

100,5

1,1

1,1

1,1

1,1

2,5

Червень

101,1

1,4

Липень

99,9

1,5

Серпень

99,8

1,7

Вересень

100,8

Жовтень

100,9

Листопад

101,1

Грудень

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі