Теми статей
Обрати теми

Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів

Редакція ББ
Лист від 28.11.2008 р. № 1/9-770

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА ЗАМІНУ ТИМЧАСОВО ВІДСУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Лист від 28.11.2008 р. № 1/9-770

 

Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на численні запити з місць стосовно порядку організації заміни (заміщення) тимчасово відсутніх учителів та оплати праці за виконання цієї роботи роз’яснюють наступне.

У випадку заміни відсутнього учителя іншим учителем забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки, порядок здійснення якої унормовано п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року № 102. При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці.

Розмір погодинної ставки заробітної плати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідну норму годин навчального навантаження на тиждень, на середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102, а саме шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за своєчасне і повне виконання програм з усіх навчальних предметів у межах часу, передбаченого на кожний предмет відповідно до навчального плану, а також встановленої максимальної кількості навчальних годин на тиждень для учнів, не допускаючи їх перевантаження.

Як правило, керівники навчальних закладів повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до п. 73, 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

У такому ж порядку здійснюється оплата праці учителів, які постійно не працюють у даному навчальному закладі, а лише залучаються до заміщення тимчасово відсутніх педагогів.

В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму зі свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної програми.

У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом всього часу, як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Учителю, який був раніше відсутнім, після виходу на роботу виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати праці відповідно до п. 73 Інструкції.

Одночасно повідомляємо, що обмеження розміру доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, передбачене п.п. 3-а) п. 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557, не має поширюватися на учителів, оскільки вони витрачають на виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад встановлену їм норму.

Оплата праці за заміну тимчасово відсутніх учителів у зв’язку із хворобою, навчанням у вищих навчальних закладах, при перебуванні на курсах підвищення кваліфікації, у службовому відрядженні, у творчих відпустках, за час виконання державних або громадських обов’язків, інших випадках, передбачених чинним законодавством, здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці. Для забезпечення відповідних виплат мають бути передбачені необхідні видатки при визначенні потреби фонду оплати праці.

 

Міністр освіти і науки України І. Вакарчук
Голова ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Л. Сачков

 

Коментар редакції

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ заміни ТИМЧАСОВО ВІДСУТНІХ УЧИТЕЛІВ: РОЗ’ЯСНЕННЯ ВІД МІНОСВІТИ

Світлана МЕРЕНКОВА, провідний контролер-ревізор КРВ у м. Харкові

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

Лист

Міносвіти, що коментується, дає відповіді на запитання, пов’язані з організацією та оплатою заміни тимчасово відсутніх учителів, і, безумовно, стане в нагоді як керівникам навчальних закладів, так і бухгалтерам, які нараховують заробітну плату педагогічним працівникам. Водночас, на нашу думку, деякі твердження листа можна поставити під сумнів. Розглянемо все по черзі.

Насамперед, як справедливо зазначено в

листі, керівники навчальних закладів повинні організувати заміни тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до п. 73, 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

При цьому порядок оплати годин заміщення тимчасово відсутніх учителів залежить від того, скільки тривало заміщення.

1. ЯКЩО ЗАМІЩЕННЯ ТРИВАЛО НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ МІСЯЦІВ

. У цьому випадку години заміщення повинні оплачуватися понад установлену тарифікацію тижневого навантаження виходячи з погодинного розрахунку за фактично відпрацьований час. Зверніть увагу: погодинна оплата допускається при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин учителів, вихователів, викладачів тощо.

При цьому зауважимо, що згідно з

п. 73 Інструкції № 102 розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, установленої за:

— 18 годин педагогічної роботи на тиждень, — на 76,2;

— 20 годин педагогічної роботи на тиждень, — на 84,7;

— 24 години педагогічної роботи на тиждень, — на 101,6;

— 25 годин педагогічної роботи на тиждень, — на 105,8;

— 30 годин педагогічної роботи на тиждень, — на 127,0;

— 36 годин педагогічної роботи на тиждень, — на 152,4;

— 41 годину педагогічної роботи на тиждень, — на 173,1.

Водночас у

листі Міносвіти, що коментується, розмір погодинної оплати пропонується розраховувати так: шляхом ділення місячної тарифної ставки, установленої за відповідну норму годин навчального навантаження на тиждень, на середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік.

Наприклад

, у 2009 році за 18 годин педагогічної роботи на тиждень середньомісячна кількість годин, передбачена балансом робочого часу, складе: 75,3 (903,6 год. : 12 міс.), де 903,6 год. — норма тривалості робочого часу у 2009 році при 18-годинному робочому тижні згідно з листом Мінпраці від 30.09.2008 р. № 10338/0/14-08/13.

Відповідно середньомісячна кількість годин, передбачена балансом робочого часу у 2009 році для інших норм тривалості робочого часу, розрахована згідно з

листом, що коментується, становитиме (див. колонку 3 таблиці):

 

Норма годин на ставку

Коефіцієнт, наведений у п. 73 Інструкції № 102

Середньомісячна кількість годин, передбачена балансом робочого часу на 2009 рік

18

76,2

75,3

20

84,7

83,7

24

101,6

100,4

25

105,8

104,6

30

127,0

125,5

36

152,4

150,6

41

173,1

 

Як бачимо, значення середньомісячної кількості годин (колонка 3 таблиці) дещо відрізняються від коефіцієнтів, наведених у

п. 73 Інструкції № 102 (див. колонку 2 таблиці).

Думка, висловлена в

листі, що коментується, ґрунтується на такому: щороку норма тривалості робочого часу змінюється, відповідно п. 73 Інструкції № 102 логічніше було б застосовувати з урахуванням середньомісячної кількості годин, що припадають безпосередньо на відповідний рік.

Однак саме це і викликає сумніви. Висловимо всі «за» і «проти».

По-перше

, будь-якої згадки про застосування в розрахунку погодинної оплати середньомісячної кількості годин, передбаченої балансом робочого часу на відповідний рік, немає. У п. 73 Інструкції № 102 наведено конкретні значення коефіцієнтів, що застосовуються при розрахунку погодинної оплати. Ураховуючи «похилий вік» Інструкції № 102, сказати сьогодні, звідки взялися значення цих коефіцієнтів, неможливо. Найімовірніше, вони розраховані на підставі даних за певний проміжок часу (декілька років). Тобто є усередненими показниками.

По-друге

, Міносвіти пропонує визначати середньомісячну кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний рік. Тобто використовувати, знову ж таки, усереднений показник. То чому б тоді не використовувати дані Інструкції № 102?

Якщо вже й відходити від практики застосування коефіцієнтів, наведених у

п. 73 Інструкції № 102, то можна було б застосувати такий підхід: якщо нам відомий конкретний місяць, в якому здійснювалося заміщення, наприклад, лютий 2009 року, чому б для визначення розміру погодинної оплати праці не брати норму тривалості, установлену саме в цьому місяці, тобто — 72,0?

По-третє

, у п. 68 Інструкції № 102 визначено: установлена при тарифікації заробітна плата виплачується педпрацівникам щомісячно незалежно від кількості тижнів та робочих днів у різні місяці року. Тобто первісно передбачалося, що заробітна плата педагогічних працівників не залежить від норми тривалості робочого місяця або балансу робочого часу на відповідний рік.

Водночас

Інструкцію № 102 розроблено та затверджено безпосередньо Міносвіти, тому цьому відомству видніше, як нараховувати заробітну плату педагогічним працівникам.

Однак, на наш погляд, правильніше і менш клопітно для бухгалтера — брати значення, наведені в

п. 73 Інструкції № 102. Тим більше, що є й інший бік медалі. Як відомо, листи мають роз’яснювальний характер, тобто роз’яснюють ту чи іншу норму законодавства і не мають сили нормативно-правового акта.

Зі свого боку зауважимо, що зазначену проблему може бути вирішено шляхом внесення змін безпосередньо до

Інструкції № 102. На сьогодні підстав для розрахунку способом, який пропонує Міносвіти в листі, що коментується, немає.

Приклад.

Учителю школи першої категорії встановлено 11-й тарифний розряд, якому станом на 01.01.2009 р. відповідає ставка заробітної плати 1074,00 грн. У січні 2009 року він у порядку заміщення відсутнього вчителя відпрацював 10 годин. Його тижневе педагогічне навантаження складає 18 годин.

Згідно з п. 73 Інструкції № 102 зазначені години заміщення оплачуються на умовах погодинної оплати в розмірі

140,95 грн. (1074 грн. : 76,2 х х 10 год.), де 76,2 — коефіцієнт, наведений у п. 73 Інструкції № 102.

2.

ЯКЩО ЗАМІЩЕННЯ ТРИВАЛО ПОНАД ДВА МІСЯЦІ. У цьому випадку оплата здійснюється з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102.

Інакше кажучи, оплата повинна здійснюватися за тарифікацією: шляхом множення ставки заробітної плати на фактичне навантаження на тиждень та ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

У цьому випадку до тарифікації необхідно внести зміни: з першого дня заміни встановити навантаження вчителя з урахуванням навантаження вчителя, якого він замінює.

Приклад.

Учитель має тижневе педагогічне навантаження в розмірі 18 год. У зв’язку з виходом у декретну відпустку своєї колеги він замінюватиме її більше двох місяців. З приводу цього йому встановлюється додаткове навантаження в розмірі 10 год. на тиждень.

У цьому випадку в тарифікаційному списку навантаження вчителя має бути встановлено на рівні 28 год. на тиждень (18 год. + 10 год.).

3.

ЯКЩО ПОРЯДОК ЗАМІНИ, який ми РОЗГЛЯдали, ЗАБЕЗПЕЧИТИ НЕМОЖЛИВО. У цьому випадку, як роз’яснює Міносвіти, заміщення здійснюється таким чином.

Учителі з інших дисциплін, заміщуючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму зі свого предмета заздалегідь, щоб згодом передати відповідні години вчителю, який зараз відсутній, для виконання пропущеної програми.

У такому разі вчителю, який забезпечує заміну тимчасово відсутнього колеги,

додаткова оплата не здійснюється. Йому виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом усього часу, як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли відповідні години було тимчасово передано раніше відсутньому вчителю для виконання програми.

Учителю, який був раніше відсутнім, після виходу на роботу виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на умовах погодинної оплати відповідно до

п. 73 Інструкції № 102.

У цьому разі в керівників середніх загальноосвітніх навчальних закладів може виникнути проблема з оплатою додатково проведених уроків. Відповідно до

п. 73 Інструкції № 102 погодинна оплата праці педагогічних працівників допускається лише при оплаті годин за години заміни тимчасово відсутніх через хворобу або з інших причин учителів. Оплата за заміни провадиться на підставі журналу «Заміщених та пропущених уроків», в якому зазначається П. І. Б. відсутнього вчителя та клас і предмет, який заміщав учитель. Якщо вчитель з іншої дисципліни, заміщаючи тимчасово відсутнього колегу, виконав програму зі свого предмета заздалегідь, і йому в повному обсязі виплачується заробітна плата за тарифікацією, у класному журналі стоять позначки про проведені заняття, його уроки не може бути оплачено як заміна, адже фактично він має бути відсутнім.

І останнє, на що звертає увагу Міносвіти. Як відомо, згідно з

п.п. 3 п. 4 наказу Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці і затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557 доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників установлюється в розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати).

Таке обмеження

не повинне поширюватися на вчителів, оскільки вони витрачають на виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад установлену їм норму.

Як відомо, під виконанням обов’язків тим часово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). Тобто виконання обов’язків здійснюється в межах тривалості робочого дня (зміни).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі