Як ураховувати середній заробіток за час відрядження при розрахунку лікарняних, матдопомоги та оплати відряджень

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2009/№ 8
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

ЯК УРАХОВУВАТИ СЕРЕДНІЙ ЗАРОБІТОК ЗА ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЛІКАРНЯНИХ, МАТДОПОМОГИ ТА ОПЛАТИ ВІДРЯДЖЕНЬ

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Як середній заробіток за час перебування у відрядженні бере участь у розрахунку матеріальної допомоги, допомоги по тимчасовій непрацездатності, середньої заробітної плати для оплати періоду відрядження?

(м. Львів)

 

Насамперед нагадаємо, що середню заробітну плату обчислюють на підставі таких нормативних документів:

Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266). Ним керуються при розрахунку допомог по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах;

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), який застосовується при розрахунку матеріальної допомоги, для оплати періоду відпусток та днів перебування у відрядженні (як у службовому, так і на курсах підвищення кваліфікації), виплати вихідної допомоги та в інших передбачених законодавством випадках, коли за працівником зберігається середня заробітна плата.

Кожний із наведених вище документів містить свій порядок розрахунку середньої заробітної плати.

У загальному випадку середня заробітна плата розраховується виходячи з виплат, нарахованих працівнику за визначений розрахунковий період.

Розрахунковий період

— це період, що передує місяцю, в якому настала подія (відрядження, відпустка, хвороба тощо), коли за працівником зберігається середня заробітна плата.

Стандартними розрахунковими періодами є:

— згідно з

Порядком № 100: 12 календарних місяців (для оплати відпусток) і два календарні місяці (для оплати періоду відряджень, виплати вихідної допомоги, матеріальної допомоги тощо);

— згідно з

Порядком № 1266: 6 повних календарних місяців (для розрахунку лікарняних).

Ці розрахункові періоди застосовуються в загальному випадку, коли працівником відпрацьовано зазначену кількість місяців. В інших випадках слід керуватися положеннями

п. 2 Порядку № 100 та пп. 4, 5, 6 Порядку № 1266.

 

Виплати, що беруть участь у розрахунку середньої заробітної плати

Кожний із зазначених вище порядків містить умови щодо включення до розрахунку середнього заробітку виплат, нарахованих працівнику протягом розрахункового періоду.

Так, згідно з

Порядком № 1266 для включення до розрахунку лікарняних виплати в розрахунковому періоді повинні відповідати таким умовам:

1) включатися до фонду оплати праці згідно з

Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5);

2) обкладатися податком з доходів фізичних осіб;

3) з них має бути сплачено внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Відповідно до вимог

Порядку № 100 при визначенні сумарного заробітку за розрахунковий період для визначення середньої заробітної плати слід ураховувати виплати, наведені в п. 3 Порядку № 100, та не враховувати виплати, наведені в п. 4 Порядку № 100.

Оскільки в запитанні йдеться про таку виплату, як середня зарплата за час перебування працівника у відрядженні, то її розглянемо докладніше.

 

Якщо в розрахунковому періоді було відрядження

Порядок № 100

. Виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час щорічної відпустки, виконання державних та громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога по тимчасовій непрацездатності:

ураховуються при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або компенсації за невикористані відпустки (абзац 4 п. 3 Порядку № 100);

не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці на підставі абзацу 2 п. 4 Порядку № 100.

Порядок № 1266.

Виплати за невідпрацьований час, розраховані згідно з Порядком № 100 (усі види відпусток, компенсації за невикористану відпустку, збереження середньої заробітної плати за час навчання на курсах підвищення кваліфікації, виконання державних та громадських обов’язків у робочий час, оплата простою), не включаються до розрахунку лікарняних. При цьому не враховуються також і дні, протягом яких за працівником зберігалася середня заробітна плата. На це звертало увагу Мінпраці в листі від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07.

Водночас

середню заробітну плату, нараховану працівнику за період службового відрядження, включають до розрахунку лікарняних як виплату за відпрацьований час. Дні перебування працівника у відрядженні не виключають із розрахункового періоду. Добові та інші витрати, пов’язані з відрядженням, у розрахунку лікарняних участі не беруть (лист Мінпраці від 02.04.2007 р. № 211/020/153-07).

Наведемо викладене в таблиці.

 

Вид виплати

Включення до розрахунку середньої заробітної плати відповідно до:

Порядку № 100

Порядку № 1266

для розрахунку матдопомоги

для оплати відрядження

для розрахунку відпускних

Середній заробіток за час перебування у службовому відрядженні

Не включається

Не включається

Включається

Включається

Середній заробіток за час перебування на курсах підвищення кваліфікації

Не включається

Не включається

Включається

Не включається

 

Порядок розрахунку середньої заробітної плати в разі, якщо в розрахунковому періоді було службове відрядження, розглянемо на прикладах.

 

Порядок розрахунку середньої заробітної плати

Приклад 1.

РОЗРАХУНОК МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Державний службовець іде у відпустку з 6 лютого 2009 року. Йому нараховується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Згідно з п. 2 Порядку № 100 розрахунковим періодом у цьому випадку будуть 2 календарні місяці, що передують місяцю надання матдопомоги. У зв’язку з цим розрахунковим періодом є грудень 2008 року — січень 2009 року. У розрахунковому періоді працівнику нараховано:

 

Дані

Розрахунковий період

Усього

Участь у розрахунку середньої з/п

грудень 2008 року

січень 2009 року

Нараховано за розрахунковий період, грн.:

— зарплату

1000,00

1500,00

2500,00

Ураховується (п. 3 Порядку № 100)

— премію щомісячну*

450,00

450,00

900,00

Ураховується пропорційно відпрацьованому часу (п. 3 Порядку № 100)**

— середній заробіток за період відрядження (з 15 по 18 грудня)

350,00

350,00

Не враховується (абз. 2 п. 4 Порядку № 100)

— добові та інші витрати у відрядженні

300,00

300,00

Не враховуються

Фактично відпрацьовано робочих днів у розрахунковому періоді, роб. дн.

19

20

39

Норма робочого часу за графіком роботи установи, роб. дн.

23

20

43

* Виплачується у фіксованому розмірі. ** Згідно з п. 3 Порядку № 100, якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді працівником відпрацьовано не повністю, то премії при розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

 

Згідно з

п.п. 3 п. 2 постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 державним службовцям матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки може надаватися в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату працівника.

Середньомісячну заробітну плату розраховують згідно з

п. 8 Порядку № 100 шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньоденна заробітна плата

визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані робочі дні протягом двох місяців на кількість відпрацьованих робочих днів за цей період.

Середньомісячна кількість робочих днів

визначається діленням на два сумарної кількості робочих днів за останні два календарні місяці згідно із затвердженим графіком роботи установи, організації.

При визначенні сумарного заробітку за розрахунковий період

ураховуються виплати, наведені в п. 3 Порядку № 100, і не враховуються виплати, перелічені в п. 4 Порядку № 100.

Зокрема, до виплат, які

враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, належать премії, що не мають разового характеру.

Якщо робочі дні в розрахунковому періоді працівником відпрацьовано не повністю, то

премії при розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (це стосується випадків, коли працівник хворів, перебував у відрядженні, відпустці).

Розрахуємо суму матеріальної допомоги згідно з умовою, наведеною вище.

1. У розрахунковому періоді держслужбовцем робочі дні відпрацьовано не повністю, оскільки у грудні 2008 року він перебував у відрядженні. Тому нарахована в розрахунковому періоді щомісячна премія

враховується пропорційно відпрацьованому часу:

900,00 грн. : 43 роб. дн.

х 39 роб. дн. = 816,28 грн.

2. Сума доходу, що бере участь в розрахунку середньої заробітної плати, становитиме:

3316,28 грн. (2500,00 грн. + 816,28 грн.).

3. Середньоденна заробітна плата для розрахунку матеріальної допомоги дорівнює:

85,03 грн. (3316,28 грн. : 39 роб. дн.).

4. Середньомісячна кількість робочих днів у розрахунковому періоді дорівнює:

21,50 роб. дн. ((23 роб. дн. + 20 роб. дн.) : 2).

5. Сума матеріальної допомоги складе: 85,03 грн.

х х 21,50 роб. дн. = 1828,15 грн.

 

Приклад 2.

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЧАСУ ВІДРЯДЖЕННЯ

Держслужбовець перебував у відрядженні з 12 по 17 січня 2009 року. Згідно з п. 2 Порядку № 100 розрахунковим періодом для оплати часу відрядження є два календарні місяці, що передують місяцю направлення держслужбовця у відрядження. У зв’язку з цим розрахунковим періодом є листопад — грудень 2008 року. У розрахунковому періоді працівнику нараховано:

 

Дані

Розрахунковий період

Усього

Участь у розрахунку середньої з/п

листопад

грудень

Нараховано за розрахунковий період, грн.:

— заробітну плату

1000,00

1500,00

2500,00

Ураховується (п. 3 Порядку № 100)

— премію квартальну

450,00

450,00

Уключається до частини, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді*

— середній заробіток за період відрядження (з 10 по 14 листопада)

350,00

350,00

Не враховується

— добові та інші витрати у відрядженні

300,00

300,00

Не враховуються

Фактично відпрацьовано робочих днів у розрахунковому періоді, роб. дн.

15

23

38

Норма робочого часу за графіком роботи установи, роб. дн.

20

23

43

* Крім того, згідно з п. 3 Порядку № 100, якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді працівником відпрацьовано не повністю, то премії під час розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

 

Середню заробітну плату для оплати часу відрядження визначають шляхом множення

середньоденної заробітної плати працівника на кількість робочих днів, що припадають на період відрядження.

Середньоденна заробітна плата

визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів за цей період (п. 8 Порядку № 100).

Особливий порядок включення до розрахунку мають премії. Згідно з

п. 3 Порядку № 100 премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю із заробітної плати. Щомісячні премії враховуються в повній сумі в місяці, в якому їх нараховано. Решта видів премій (квартальна, піврічна) включаються до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців в розрахунковому періоді.

Крім того, якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді працівником відпрацьовано не повністю, то

премії при розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді (це стосується випадків, коли працівник хворів, перебував у відрядженні, відпустці).

Розрахуємо середню заробітну плату за період відрядження згідно з умовою, наведеною вище:

1. Визначимо розмір премій, який слід урахувати при розрахунку середньої заробітної плати.

Згідно з п. 3 Порядку № 100 квартальна премія включаються до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді, тобто в розмірі 300 грн. (450 грн.: 3 міс.

х 2 міс.).

У розрахунковому періоді держслужбовцем робочі дні відпрацьовано не повністю, оскільки в листопаді він перебував у відрядженні. Тому розрахована вище премія

враховується пропорційно відпрацьованому часу , тобто в розмірі 265,12 грн. (300 грн. : 43 роб. дн. х 38 роб. дн.).

2. Сума доходу, що бере участь у розрахунку середньої заробітної плати, становитиме:

2765,12 грн. (2500 грн. + 265,12 грн.).

3.

Середньоденний заробіток складе 72,77 грн. (2765,12 грн. : 38 роб. дн.).

4. Кількість робочих днів, що припадають на період відрядження за графіком роботи установи, — 5. Середню заробітну плату за період відрядження держслужбовцю має бути нараховано в розмірі 363,85 грн. (72,77 грн.

х 5 роб. дн.).

 

Приклад 3.

РОЗРАХУНОК СУМИ ДОПОМОГИ ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Працівник хворів з 12 по 21 січня 2009 року, на підтвердження чого було надано листок непрацездатності. Страховий стаж працівника — 6 років і 3 місяці. Згідно з п. 4 Порядку № 1266 розрахунковим періодом є останні 6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Тому розрахунковим періодом є липень — грудень 2008 року. У цьому періоді працівнику було нараховано:

 

Місяць розрахункового періоду

Відпрацьовано роб. дн.

Вид виплати

Сума, грн.

Інформація про участь у розрахунку відпускних

Включення до розрахунку, грн.

Липень

23

1. Зарплата

1500,00

Ураховується

1500,00

2. Премія щомісячна

450,00

Ураховується

450,00

Серпень

2

1. Відпускні за час щорічної відпустки з 5 по 29 серпня

1450,00

Не враховують при розрахунку лікарняних як виплату за невідпрацьований час. Дні, протягом яких працівник перебував у відпустці, виключають із розрахункового періоду

2. Матдопомога на оздоровлення

1750,00

Ураховується

1750,00

3. Зарплата

50,00

Ураховується

50,00

Вересень

22

1. Зарплата

1500,00

Ураховується

1500,00

2. Премія щомісячна

450,00

Ураховується

450,00

Жовтень

18

1. Середній заробіток за період службового відрядження (з 13 по 17 жовтня)

500,00

Ураховують при розрахунку лікарняних як виплату за відпрацьований час. Дні відрядження не виключають із розрахункового періоду

500,00

2. Добові та інші витрати у відрядженні

200,00

Не беруть участі в розрахунку

3. Зарплата

1000,00

Ураховується

1000,00

4. Премія щомісячна

450,00

Ураховується

450,00

Листопад

13

1. Лікарняні (працівник хворів з 10-го по 18-е число)

650,00

Не враховують при розрахунку лікарняних як виплату за невідпрацьований час. Дні, протягом яких працівник перебував у відпустці, виключають із розрахункового періоду

2. Зарплата

950,00

Ураховується

950,00

3. Премія до ювілею

450,00

Ураховується пропорційно відпрацьованому часу (п. 9 Порядку № 1266)

292,50 (450,00 : 20 роб. дн. х х 13 роб. дн.)

4. Надбавка за виконання особливо важливої роботи

500,00

Ураховується

500,00

Грудень

23

1. Зарплата

1500,00

Ураховується

1500,00

2. Премія щомісячна

450,00

Ураховується

450,00

Усього

101

13800,00

11342,50

 

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата

для розрахунку лікарняних обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді.

Порядок включення до розрахунку середньої заробітної плати виплат, нарахованих працівнику в розрахунковому періоді, ми зазначили в таблиці. Окремо зупинимося на включенні одноразових виплат до розрахунку лікарняних.

Сьогодні, починаючи зі страхових випадків, що настали з 22.05.2008 р., включення одноразових виплат до розрахунку лікарняних виконується на підставі

абз. 2 п. 9 Порядку № 1266.

Відповідно до

абз. 2 п. 9 Порядку № 1266 , якщо застрахована особа частину місяця в розрахунковому періоді не працювала з поважних причин (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами, відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком), для обчислення середньої заробітної плати заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, та виплати, які не передбачені актами законодавства чи здійснюються понад установлені зазначеними актами норми, у такому місяці враховуються пропорційно відпрацьованому часу.

Це означає, що пропорційний розрахунок

заохочувальних та компенсаційних виплат, наведених у п. 2.3 Інструкції № 5 (матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки; винагорода за підсумками роботи за рік; щорічна винагорода за вислугу років; премії за виконання важливих та особливо важливих завдань; одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці, наприклад, до ювілейних дат), провадиться, якщо частину місяця не відпрацьовано з поважних причин, вичерпний перелік яких наведено в абз. 2 п. 9 Порядку № 1266.

Виплати, наведені в

п. 2.2 Інструкції № 5, у тому числі премії, які не мають разового характеру (надбавка за високі досягнення у праці та за виконання особливо важливої роботи), нараховані в місяці, в якому працівник частину місяця не працював з поважних причин, при розрахунку середнього заробітку згідно з Порядком № 1266 ураховуються повністю.

Розрахуємо середню заробітну плату для оплати періоду тимчасової непрацездатності згідно з умовою, наведеною вище:

1. Визначимо суму заробітної плати, яка бере участь у розрахунку лікарняних

.

Премія до ювілею, нарахована працівнику в листопаді 2008 року, ураховується пропорційно відпрацьованому в цьому місяці часу, оскільки частину місяця він не працював з поважної причини (тимчасова непрацездатність). Кількість робочих днів у листопаді 2008 року згідно з графіком роботи установи — 20. Фактично відпрацьовано працівником — 13. Розмір премії, що включається до розрахунку лікарняних:

292,50 грн. (450,00 грн. : 20 роб. дн. х 13 роб. дн.). Надбавка за виконання особливо важливої роботи, нарахована працівнику в листопаді 2008 року, повністю включається до розрахунку, оскільки вона не належить до заохочувальних та компенсаційних виплат, а є додатковою заробітною платою (п.п. 2.2 Інструкції № 5).

У розрахунку лікарняних бере участь заробітна плата в загальній сумі —

11342,50 грн.

Кількість фактично відпрацьованих працівником днів у розрахунковому періоді: 131 роб. дн. - 18 роб. дн. - 5 роб. дн. - 7 роб. дн. =

101 роб. дн., де 131 роб. дн.— кількість робочих днів за графіком роботи установи в розрахунковому періоді; 18 роб. дн. — робочі дні, що припадають на серпневу відпустку; 5 роб. дн. — робочі дні перебування працівника у відрядженні; 7 роб. дн. — робочі дні, що припадають на період хвороби.

На підставі цих даних розраховуємо суму середньоденної заробітної плати:

11342,50 грн. : 101 роб. дн. =

112,30 грн.

На період тимчасової непрацездатності (з 12 по 21 січня 2009 року) припадає 8 робочих днів. При страховому стажі, що становить 6 років і 3 місяці, листок непрацездатності оплачується в розмірі 80 % середньої заробітної плати.

2. На перші п’ять днів хвороби припадає 5 робочих днів. Отже, за рахунок роботодавця буде сплачено

449,20 грн. (112,30 грн. х 80 % х 5 роб. дн.).

3. За рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності оплачуються решта 3 робочі дні в розмірі 269,52 грн. (112,30 грн.

х 80 % х 3 роб. дн.).
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд