Атестація бухгалтерів

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2009/№ 8
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

АТЕСТАЦІЯ БУХГАЛТЕРІВ

Тетяна РЯБУХА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Якими нормативними документами необхідно керуватися для встановлення кваліфікаційних категорій бухгалтерам? Чи має значення освіта і стаж роботи? Хто повинен входити до складу атестаційної комісії? Чи повинні бухгалтери проходити підвищення кваліфікації? Які вимоги встановлення кваліфікаційних категорій?

(Івано-Франківська обл.)

 

Згідно зі

ст. 96 КЗпП посадові оклади службовцям встановлює власник або уповноважений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника. За результатами атестації власник або уповноважений ним орган має право змінювати посадові оклади службовцям у межах затверджених у встановленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді.

Посадові оклади працівників бюджетної сфери визначаються відповідно до нормативних документів, які регламентують умови оплати праці різних галузей: освіта, наука, культура тощо. Більшість окладів працівників бюджетної сфери залежить від кваліфікаційних розрядів або категорій, які встановлюються за результатами атестацій. Деякі категорії працівників бюджетної сфери, наприклад медичні працівники, проходять атестації за межами закладів, в яких вони фактично працюють, при спеціально створених атестаційних комісіях.

Що стосується бухгалтерів, то вони проходять атестацію при комісіях, створених безпосередньо в установах та організаціях, в яких вони працюють.

Проведення атестації окремих категорій працівників бюджетної сфери регламентують нормативно-правові акти для: держслужбовців —

Положення № 1922, лікарів — Положення № 359, педагогічних працівників — Положення № 310 тощо. Для працівників бухгалтерій бюджетних установ окремого положення не існує, але основні вимоги щодо проведення атестації бухгалтерів можна визначити, проаналізувавши положення про атестацію для інших працівників.

Проведення атестації заздалегідь оголошується наказом по установі, в якому також визначається склад атестаційної комісії. До складу атестаційної комісії повинні включатися представник профспілки або особа, яка представляє трудовий колектив, а також уповноважена особа адміністрації, відділу кадрів та спеціалісти в тій області знань, за якою проводиться атестація працівника, у нашому випадку — головний бухгалтер та інші спеціалісти з бухгалтерського обліку.

Періодичність проведення атестації може бути встановлена керівником установи

один раз на три або п’ять років.

При складанні списку працівників, які підлягають атестації, слід урахувати загальні положення, згідно з якими окремі працівники атестації не підлягають. Це, зокрема:

— працівники, які працювали на обійманій посаді менше року;

— вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до одного року;

— молоді спеціалісти в період обов’язкової роботи за направленням після закінчення навчального закладу.

Жінки, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною віком до трьох років, проходять атестацію

не раніш як через рік після виходу на роботу.

Керівники структурних підрозділів (у нашому випадку головний бухгалтер або його заступник) готують характеристики на працівників, які підлягають атестації. У характеристиці доцільно вказати такі якості працівників, як: професійні і ділові вміння і навички, досвід роботи на посаді, виконання посадових обов’язків, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, професійна компетентність, відповідальність, ініціативність, самостійність у роботі, застосовування в роботі нормативно-правових документів, особисті якості та інше.

Працівник повинен бути ознайомлений з характеристикою під особистий підпис за тиждень до початку атестації і має право висловити згоду чи незгоду зі змістом характеристики.

Характеристика подається до атестаційної комісії разом з атестаційним листом, які після проведення атестації зберігаються в особовій справі працівника за місцем роботи.

На відділ кадрів або працівників, зайнятих добором, розстановкою та обліком кадрів при проведенні атестації, зазвичай покладають такі функції:

— складання та оформлення документації щодо атестації та переатестації працівників;

— підготовка наказу та складання графіка проведення атестації, доведення його до атестаційної комісії та працівників, які атестуються;

— збирання матеріалів, які характеризують працівників, що атестуються (характеристик);

— заповнення атестаційних листів та внесення до них висновків атестаційної комісії;

— ведення протоколу засідання атестаційної комісії;

— підбиття підсумків атестації та складання звіту про результати атестації працівників.

Засідання комісії проводиться відповідно до графіка у спеціально підготовленому приміщенні.

Оцінка професійних якостей працівника атестаційною комісією зазвичай ґрунтується на його характеристиці та його відповідях на запитання членів атестаційної комісії.

Кваліфікаційні вимоги до бухгалтерів, які необхідно враховувати при проведенні атестації, визначені

наказом № 336, що служить основою для присвоєння і підвищення категорій за посадою працівника за результатами кваліфікаційної атестації.

Наведемо кваліфікаційні вимоги до бухгалтерів у таблиці.

 

Кваліфікаційна категорія

Кваліфікаційні вимоги

1

2

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією бухгалтера I категорії — не менше 2-х років

Бухгалтер I категорії (з дипломом спеціаліста)

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 2-х років

Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста)

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст), стаж роботи за професією бухгалтера — не менше одного року

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Бухгалтер-ревізор

Провідний бухгалтер-ревізор

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора I категорії — не менше 2-х років

Бухгалтер-ревізор I категорії

Повна освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора II категорії — не менше 2-х років

Бухгалтер-ревізор II категорії

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст), стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора — не менше одного року

Бухгалтер-ревізор

Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу робот

Бухгалтер

Бухгалтер I категорії

Базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр чи молодший спеціаліст), стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше одного року

Бухгалтер II категорії

Базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр чи молодший спеціаліст), стаж роботи за професією бухгалтера — не менше одного року

Бухгалтер

Базова або неповна вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст); для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи на посаді технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики, бухгалтерського обліку — не менше одного року

 

Що стосується проходження бухгалтерами курсів підвищення кваліфікації, то звичайно це б їм не завадило, але такі вимоги для присвоєння їм кваліфікації нормативними документами не висуваються. Атестаційній комісії слід керуватися кваліфікаційними вимогами, визначеними

наказом № 336, які наведено в таблиці.

Рішення атестаційної комісії стосовно кожного працівника приймається простою більшістю голосів членів комісії і

заноситься до протоколу та атестаційного листа. У разі однакового розподілу голосів рішення приймається на користь працівників, які атестуються. Наведемо приклад атестаційного листа (див. с. 27).

У разі невідповідності працівника обійманій посаді комісія може рекомендувати керівникові перевести працівника, за його згодою, на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити працівника відповідно до

п. 2 ст. 40 КЗпП (невідповідність працівника обійманій посаді або виконуваної роботи внаслідок недостатньої кваліфікації).

При визначенні кваліфікаційної категорії бухгалтеру, який не має вищої освіти, слід звернути увагу на

п. 11 наказу № 336, в якому визначено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на обійманій посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Тому, як виняток з правил, керівник установи може збільшити кваліфікаційну категорію бухгалтеру, який не має базової вищої освіти.

З цього приводу дивіться також консультацію «Кваліфікаційні вимоги до професії бухгалтер» («Бюджетна бухгалтерія», 2007, № 44, с. 46).

Конкретні умови проведення атестації працівників доцільно зафіксувати в колективному договорі.

 

Нормативні документи

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Положення № 1922

— Положення про проведення атестації державних службовців, затверджене постановою КМУ від 28.12.2000 р. № 1922.

Положення № 359

— Положення про порядок проведення атестації лікарів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.97 р. № 359.

Положення № 310

— Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 р. № 310.

Наказ № 336

— Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»), затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

 


Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд