Теми статей
Обрати теми

Про затвердження типових штатів дошкільних установ

Редакція ББ
Наказ від 31.12.1971 р. № 103

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ СРСР

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ШТАТІВ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ

Наказ від 31.12.71 р. № 103

 

З метою впорядкування штатів дошкільних установ наказую:

1. Затвердити Типові штати дитячих садків (додаток № 1) та Типові штати ясел-садків (додаток № 2).

Зберегти існуючі у штатах ясел-садків деяких союзних республік посади вихователів в ясельних групах дітей віком від 2 до 3 років.

2. Увести в дію Типові штати дитячих садків та Типові штати ясел-садків з 1 березня 1972 року.

3. Органам народної освіти привести штати дитячих садків та ясел-садків у відповідність до цих Типових штатів у межах планів з праці, затверджених для установ освіти.

4. Дозволити міністрам освіти (народної освіти) союзних республік вносити зміни до штатів окремих дитячих садків та ясел-садків, якщо за умовами та обсягом роботи до них не може бути застосовано ці Типові штати, у межах плану з праці, затвердженого для установ освіти союзної республіки.

5. Установити, що дитячі садки та ясла-садки можуть бути з 9-годинним, 10-годинним, 12-годинним та цілодобовим перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем та з 9-годинним, 10,5-годинним, 12-годинним та цілодобовим перебуванням дітей при п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями.

Штати дитячих садків та ясел-садків при шестиденному робочому тижні з 10,5-годинним перебуванням дітей установлюються за нормативами, передбаченими для цих установ з 10-годинним перебуванням дітей, з додаванням по 0,08 одиниці посади вихователя на кожну групу дітей дошкільного віку і по 0,05 одиниці посади медичної сестри та санітарки-няні на кожну групу дітей ясельного віку.

У дошкільній установі можуть бути одночасно групи з різним часом перебування дітей.

Час роботи дошкільних установ (груп) з 12-годинним перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні в передвихідні та передсвяткові дні скорочується на дві години. Відповідна тривалість роботи в ці дні встановлюється районними (міськими) відділами народної освіти і для дошкільних установ (груп) з цілодобовим перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні.

6. Штат вихователів у дошкільних установах (групах) з цілодобовим перебуванням дітей установлено з розрахунку їх роботи у групах протягом 14 годин на день.

7. В одногрупових дитячих садках та двохгрупових яслах-садках із 9-годинним перебуванням дітей при п’ятиденному робочому тижні та в дошкільних установах (групах) з 12-годинним перебуванням дітей при п’ятиденному робочому тижні вихователі довантажуються в цьому місяці до встановленої тижневої норми годин навчально-виховною та методичною роботою.

У дошкільних установах (групах) з цілодобовим перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні нічні няні довантажуються в цьому місяці до встановленої тижневої норми годин іншою відповідною роботою.

8. Передбачати в кошторисах дошкільних установ асигнування:

а) на оплату праці музичних керівників з розрахунку 0,25 ставки заробітної плати на кожну групу в дитячих садках та на кожну групу дітей віком 2 роки і старше в яслах-садках;

б) на оплату праці осіб, які заміщають завідувачів установ, медичних сестер, вихователів, санітарок-нянь, прибиральниць-нянь, нічних нянь, працівників кухні та праль, що йдуть у відпустку.

У межах асигнувань, передбачених на оплату праці осіб, які заміщають вихователів, що йдуть у відпустку, у дошкільних установах може бути встановлено додатково посади вихователів.

9. При виїзді дитячих садків та ясел-садків у літній період на дачі штати на цей час встановлювати відповідно до типових штатів дитячих садків та ясел-садків з цілодобовим перебуванням дітей, з урахуванням роботи у вихідні дні.

10. Установити таку наповнюваність груп у дошкільних установах:

у ясельних групах дітей віком до 1 року та в санаторних ясельних групах (для дітей із малими та затихаючими формами туберкульозу) — 15 осіб;

у ясельних групах дітей віком від 1 до 3 років, в ясельних змішаних групах та в санаторних дошкільних групах — 20 осіб;

у дошкільних групах (у групах дітей віком 3 роки і старше) — 25 осіб;

у групах дітей, які страждають на недорозвинення фонетичного боку мовлення, — 15 осіб;

у групах дітей з важкими порушеннями мови та дітей, які страждають на заїкання, — 12 осіб;

у групах дітей з порушеннями слуху (глухих та слабочуючих дітей) — 10 — 12 осіб.

11. Вважати такими, що втратили чинність:

пункт 2 наказу Міністра освіти СРСР від 31 серпня 1970 р. № 64 «Про оплату праці вчителів IV класів загальноосвітніх шкіл» щодо штатів вихователів дитячих садків та ясел-садків системи Міністерства освіти СРСР;

циркулярний лист Міністерства освіти СРСР від 22 січня 1968 р. № 4-м «Про роботу дошкільних установ в умовах переведення робітників та службовців на п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями» у частині тривалості роботи дошкільних установ;

циркулярний лист Міністерства освіти СРСР і ЦК профспілки працівників освіти, вищої школи та наукових установ від 15 лютого 1971 р. № 10-м «Про порядок роботи вихователів дошкільних установ з режимом роботи 12 і більше годин на день при п’ятиденному робочому тижні» — за погодженням з ЦК профспілки.

 

Міністр освіти СРСР М. Прокоф’єв

 

 

Додаток № 1

до наказу

Міністра освіти СРСР

від 31.12.71 р. № 103

 

ТИПОВІ ШТАТИ ДИТЯЧИХ САДКІВ

Найменування посад

Штатні одиниці залежно від кількості груп

1 група

2 групи

3 групи

4 групи

5 груп

6 груп

7 груп

8 груп

9 груп

10 груп

11 груп

12 груп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Завідувач

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Вихователь-методист

0,5

0,5

1

1

1

Помічник завідувача з господарської частини

1

Завідувач господарства

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

 —

Старший бухгалтер

1

1

1

1

1

Бухгалтер

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Діловод

 —

0,5

Шеф-кухар

1

1

1

Кухар

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Помічник кухаря

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Підсобний робітник

0,5

1

1

1

1

2

Столяр-тесляр

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Комірник

1

1

1

Праля

0,25

0,5

0,75

1

1

1,5

1,5

2

2

2

2,5

2,5

Прибиральниця

1

1

1

 

Найменування посад

Штатні одиниці в розрахунку на одну групу

при 6-денному робочому тижні з перебуванням дітей протягом

при 5-денному робочому тижні з перебуванням дітей протягом

9 годин

10 годин

12 годин

24 годин

9 годин

10,5 години

12 годин

24 годин

Вихователь

1,5

1,67

2

2,2

1,25

1,55

2

2

Прибиральниця-няня

1

1,25

1,5

1,5

1

1,15

1,25

1,5

 

Примітки. 1. Завідувачі одно- і двогрупових дитячих садків (крім дитячих садків з цілодобовим перебуванням дітей) зобов’язані вести виховну роботу з дітьми у групі протягом 3 годин на день. Тому у зазначених дитячих садках при шестиденному робочому тижні кількість вихователів скорочується на 0,5 одиниці та при п’ятиденному робочому тижні — на 0,4 одиниці. В одногрупових дитячих садках з 9-годинним перебуванням дітей при п’ятиденному робочому тижні кількість вихователів скорочується на 0,25 одиниці.

2. У дитячих садках (групах) з цілодобовим перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні встановлюються посади нічних нянь з розрахунку дві одиниці на кожні дві групи та при п’ятиденному робочому тижні — 1,3 одиниці на кожні дві групи, а в дитячих садках, що мають одну групу з цілодобовим перебуванням дітей або декілька подібних груп, але розміщені по одній групі в різних будівлях або мають ізольовані входи з вулиці, — з розрахунку відповідно дві одиниці або 1,3 одиниці на одну групу.

У дитячих садках, що мають непарне число груп з цілодобовим перебуванням дітей, в одній із груп посада нічної няні встановлюється за нормативами, передбаченими для дитячих садків, які мають одну таку групу.

3. У дитячих садках, що обслуговуються централізованими бухгалтеріями, посади старшого бухгалтера та бухгалтера не встановлюються.

4. В одногрупових дитячих садках з 12-годинним та цілодобовим перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні встановлюється додатково 0,14 одиниці посади кухаря.

У дитячих садках з 12-годинним та цілодобовим перебуванням дітей:

за наявності двох і трьох груп установлюється додатково по 0,5 одиниці посади помічника кухаря;

за наявності шести і семи груп установлюється додатково по 0,5 одиниці посади підсобного робітника.

5. Посади праль установлюються у випадках, коли немає можливості користуватися послугами комунальних пралень.

6. У дитячих садках, що мають самостійне центральне (водяне, газове, парове) опалення, на опалювальний сезон установлюються посади машиністів (кочегарів) з розрахунку одна одиниця на зміну. Із загального числа машиністів (кочегарів) одна посада встановлюється на цілий рік.

При централізованому теплопостачанні (ТЕЦ) у дитячих садках, що мають тепловий пункт або елеватор, установлюється одна посада слюсаря-електромонтера, а за наявності бойлерів та насосів, коли потрібне цілодобове чергування, установлюються посади слюсарів-електромонтерів з розрахунку одна одиниця на зміну.

При пічному опаленні на опалювальний сезон установлюється посада опалювача з розрахунку 0,5 одиниці на кожні 5 печей.

7. За наявності холодильних установок, електроплит та інших електронагрівальних приладів у дитячих садках, що мають 4 і більше групи (якщо у штаті не передбачено посаду слюсаря-електромонтера), установлюється 0,5 одиниці посади слюсаря-електромонтера.

8. За наявності кінного або автомобільного транспорту (моторолера), який обслуговує цей дитячий садок або декілька дошкільних установ, установлюється посада конюха-візника або шофера (водія моторолера).

9. У дитячих садках, що розташовані в окремих будівлях та мають дві і більше групи дітей, установлюється посада двірника відповідно до затверджених виконкомами Рад депутатів трудящих норм площі, яка прибирається.

У дитячих садках, що мають фруктовий сад або земельну ділянку з декоративними насадженнями, може бути встановлено посаду садівника. У цих випадках посада двірника не встановлюється.

10. Посада сторожа встановлюється в необхідних випадках за рішенням виконкому Ради депутатів трудящих.

11. У санаторних дитячих садках (для дітей із малими і затихаючими формами туберкульозу) кількість нічних нянь при п’ятиденному робочому тижні та кількість прибиральниць-нянь збільшується на 0,14 одиниці в розрахунку на кожну одиницю цих посад.

Штати санаторних дитячих садків інтернатного типу встановлюються відповідно до типових штатів дитячих садків з цілодобовим перебуванням дітей, із урахуванням роботи у вихідні та святкові дні.

У санаторних дитячих садках посади праль установлюються незалежно від наявності можливості користуватися комунальними пральнями.

12. У дитячих садках для дітей з порушеннями слуху та в дитячих садках загального типу, де створено спеціальні групи для таких дітей, додатково встановлюється по одній посаді сурдопедагога на кожну зазначену групу, а посада нічної няні в кожній такій групі з цілодобовим перебуванням дітей установлюється за нормативами, передбаченими для дитячих садків, що мають одну групу з цілодобовим перебуванням дітей.

13. У дитячих садках для дітей з порушеннями мови та в дитячих садках загального типу, де створено спеціальні групи для таких дітей, додатково встановлюється по одній посаді логопеда на кожну зазначену групу.

14. Штат персоналу (за винятком завідувачів дитячих садків та групового персоналу) у дитячих садках для дітей з порушеннями слуху і мовлення та в дитячих садках загального типу, де створено спеціальні групи для таких дітей, установлюється виходячи з кількості груп, що визначається шляхом ділення облікового складу дітей на 25.

 

 

Додаток № 2

до наказу

Міністра освіти СРСР

від 31.12.71 р. № 103

 

ТИПОВІ ШТАТИ ЯСЕЛ-САДКІВ

Найменування посад

Штатні одиниці залежно від кількості груп

2 групи

3 групи

4 групи

5 груп

6 груп

7 груп

8 груп

9 груп

10 груп

11 груп

12 груп

Завідувач

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Вихователь-методист

0,5

0,5

1

1

1

1

1

Старша медична сестра

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Помічник завідувача з господарської частини

1

Завідувач господарства

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

Старший бухгалтер

1

1

1

1

1

Бухгалтер

0,5

0,5

1

1

1

1

Діловод

0,5

Шеф-кухар

1

1

1

Кухар

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

Помічник кухаря

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Підсобний робітник

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

2

2

2

Столяр-тесляр

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Комірник

1

1

1

Кастелянша-швачка

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

Праля (у яслах-садках, що мають групи з цілодобовим перебуванням дітей)

0,75

1

1,5

1,5

2

2

2,5

2,5

3

3

4

Праля (у яслах-садках, що не мають груп з цілодобовим перебуванням дітей)

0,75

1

1,25

1,25

1,75

1,75

2

2

2,5

2,5

3

Прибиральниця

1

1

1

 

Найменування посад

Штатні одиниці в розрахунку на одну групу

при 6-денному робочому тижні з перебуванням дітей протягом

при 5-денному робочому тижні з перебуванням дітей протягом

9 годин

10 годин

12 годин

24 годин

9 годин

10,5 години

12 годин

24 годин

Ясельні групи

 

 

 

 

 

 

 

 

Медична сестра

1,33

1,45

1,75

3,33

1,1

1,3

1,5

2,75

Санітарка-няня

1,33

1,45

1,75

2,75

1,1

1,3

1,5

2,5

Дошкільні групи

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь

1,5

1,67

2

2,2

1,25

1,55

2

2

Прибиральниця-няня

1

1,25

1,5

1,5

1

1,15

1,25

1,5

 

Примітки. 1. Завідувачі двогрупових ясел-садків (крім ясел-садків з цілодобовим перебуванням дітей) зобов’язані вести виховну роботу з дітьми в дошкільній групі протягом 3 годин на день. Тому у зазначених яслах-садках при шестиденному робочому тижні кількість вихователів скорочується на 0,5 одиниці і при п’ятиденному робочому тижні — на 0,4 одиниці. У двогрупових яслах-садках, що мають дошкільну групу з 9-годинним перебуванням дітей при п’ятиденному робочому тижні, кількість вихователів скорочується на 0,25 одиниці.

2. У яслах-садках, що мають одну ясельну групу з цілодобовим перебуванням дітей, посади санітарок-нянь установлюються: при шестиденному робочому тижні в кількості 3,33 одиниці, при п’ятиденному робочому тижні — 2,75 одиниці.

3. У яслах-садках (групах) з цілодобовим перебуванням дітей при шестиденному робочому тижні встановлюються посади нічних нянь з розрахунку дві одиниці на кожні дві дошкільні групи і при п’ятиденному робочому тижні — 1,3 одиниці на кожні дві дошкільні групи. У яслах-садках, що мають декілька дошкільних груп з цілодобовим перебуванням дітей, які розміщено по одній групі в різних будівлях або мають ізольовані входи з вулиці, а також в одній із груп ясел-садків, що мають непарне число дошкільних груп з цілодобовим перебуванням дітей, посади нічних нянь установлюються з розрахунку відповідно дві одиниці або 1,3 одиниці на одну групу.

В яслах-садках, що мають одну ясельну та одну дошкільну групи з цілодобовим перебуванням дітей, для обслуговування дітей обох груп у вечірній та нічний час додатково до штату санітарок-нянь, передбачених для груп з 12-годинним перебуванням дітей, установлюються дві одиниці санітарок-нянь. Посади нічних нянь у цих випадках не встановлюються.

4. В яслах-садках, що мають 4 і більше груп дітей ясельного віку, установлюється 0,5 одиниці посади патронажної медичної сестри.

5. У цілодобових яслах-садках, що мають 4 і більше груп дітей ясельного віку, за наявності ізолятора встановлюються додатково посади санітарок-нянь за штатними нормативами цих посад з розрахунку на одну групу.

6. В яслах-садках, що обслуговуються централізованими бухгалтеріями, посади старшого бухгалтера та бухгалтера не встановлюються.

7. В яслах-садках з 12-годинним та цілодобовим перебуванням дітей:

за наявності чотирьох, п’яти та шести груп установлюється додатково по 0,5 одиниці посади підсобного робітника;

за наявності дев’яти груп установлюється додатково одна посада підсобного робітника.

8. В яслах-садках, що мають самостійне центральне (водяне, газове, парове) опалення, на опалювальний сезон встановлюються посади машиністів (кочегарів) з розрахунку одна одиниця на зміну. Із загального числа машиністів (кочегарів) одна посада встановлюється на цілий рік.

При централізованому теплопостачанні (ТЕЦ) у яслах-садках, що мають тепловий пункт або елеватор, установлюється одна посада слюсаря-електромонтера, а за наявності бойлерів та насосів, коли потрібне цілодобове чергування, встановлюються посади слюсарів-електромонтерів з розрахунку одна одиниця на зміну.

При пічному опаленні на опалювальний сезон установлюється посада опалювача з розрахунку 0,5 одиниці на кожні 5 печей.

9. За наявності холодильних установок, електроплит та інших електронагрівальних приладів в яслах-садках, що мають 4 і більше груп (якщо у штаті не передбачено посаду слюсаря-електромонтера), установлюється 0,5 одиниці посади слюсаря-електромонтера.

10. За наявності кінного або автомобільного транспорту (моторолера), що обслуговує цей ясла-садок або декілька дошкільних установ, установлюється посада конюха-візника або шофера (водія моторолера).

11. В яслах-садках, розташованих у самостійних будівлях, установлюється посада двірника відповідно до затверджених виконкомами Рад депутатів трудящих норм площі, що прибирається.

В яслах-садках, що мають фруктовий сад або земельну ділянку з декоративними насадженнями, може бути встановлено посаду садівника. У цих випадках посада двірника не встановлюється.

12. Посада сторожа встановлюється в необхідних випадках за рішенням виконкому Ради депутатів трудящих.

13. У санаторних яслах-садках (для дітей з малими і затихаючими формами туберкульозу) кількість нічних нянь при п’ятиденному робочому тижні та кількість групових медичних сестер, санітарок-нянь і прибиральниць-нянь збільшується на 0,14 одиниці в розрахунку на кожну одиницю цих посад.

Штати санаторних ясел-садків інтернатного типу встановлюються відповідно до типових штатів ясел-садків з цілодобовим перебуванням дітей з урахуванням роботи у вихідні та святкові дні.

14. В яслах-садках для дітей з порушеннями слуху та в яслах-садках загального типу, де створено спеціальні групи для таких дітей, додатково встановлюється по одній посаді сурдопедагога на кожну зазначену дошкільну групу, а посада нічної няні в кожній такій групі з цілодобовим перебуванням дітей установлюється за нормативами, передбаченими для ясел-садків, що мають дошкільні групи з цілодобовим перебуванням дітей, розміщені по одній групі в різних будівлях.

15. В яслах-садках для дітей з порушеннями мови та в яслах-садках загального типу, де створено спеціальні групи для таких дітей, додатково встановлюється по одній посаді логопеда на кожну зазначену дошкільну групу.

16. Штат персоналу (за винятком завідувачів ясел-садків та групового персоналу) в яслах-садках для дітей з порушеннями слуху та мовлення і в яслах-садках загального типу, де створено спеціальні групи для таких дітей, установлюється виходячи з кількості груп, що визначається шляхом ділення облікового складу дітей в ясельних групах, дітей віком один рік і старше на 20 та в дошкільних групах — на 25.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі