Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

З 1 листопада діють нові розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2009/№ 44
Друк
Стаття

З 1 ЛИСТОПАДА ДІЮТЬ НОВІ РОЗМІРИ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ ТА МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ

 

Донедавна реалізація положень Закону України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI ставилася під сумнів зважаючи на невідповідність цього Закону Конституції України. Адже зміни розміру мінімальної заробітної плати законами України та іншими нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до закону про державний бюджет України на відповідний рік.

З набуттям чинності Законом № 1715 (опубліковано на с. 4 цього номера), яким безпосередньо в Законі про держбюджет-2009 продубльовано положення Закону № 1646 про встановлення з 1 листопада 2009 року нових розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, стає можливим застосування нових розмірів таких соціальних стандартів.

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

На сьогодні Президентом України підписано та набули чинності:

Закон № 1715*, яким внесено зміни до ст. 54 і 55 Закону про держбюджет-2009 у частині встановлення збільшених розмірів прожиткового мінімуму (ПМ) та мінімальної заробітної плати (МЗП);

Закон № 1688*, яким внесено зміни в частині збільшення прибуткової та видаткової частин держбюджету.

* Опубліковано в газеті «Голос України» від 18.11.2009 р. № 218.

Таким чином,

з’явилися всі законні підстави застосовувати нові розміри ПМ та МЗП з 1 листопада 2009 року.

Далі розглянемо, що слід урахувати у зв’язку з підвищенням МЗП та ПМ.

 

Підвищення мінімальної
заробітної плати

З 1 листопада 2009 року МЗП установлено в розмірі 744 грн.

Такий розмір МЗП діятиме в листопаді — грудні 2009 року та відповідатиме новому розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (744 грн.). Це цілком відповідає Закону № 466, який набув чинності з 1 січня 2009 року. Нагадаємо: ним було внесено зміни до КЗпП та Закону про оплату праці , якими встановлено, що МЗП має бути не нижче ПМ для працездатних осіб.

 

Посадові оклади

У зв’язку з підвищенням МЗП

змінюються розміри посадових окладів для працівників 1 — 5-го тарифних розрядів.

Так, згідно з

постановою № 1117 на рівні МЗП має бути встановлено посадові оклади працівників бюджетної сфери, які визначаються на основі Єдиної тарифної сітки, якщо вони менше ніж розмір МЗП.

Тобто

з 1 листопада 2009 року на рівні МЗП (744 грн.) має бути встановлено посадові оклади працівників з 1-го по 5-й тарифні розряди.

Для решти працівників (

з 6-го по 25-й тарифні розряди) посадові оклади у зв’язку зі збільшенням МЗП не змінюються.

Зауважимо: якщо і далі триватиме така тенденція, коли посадові оклади працівників, які менше МЗП, установлюються на її рівні, а решта посадових окладів не змінюється, то рушиться саме поняття «єдина тарифна сітка». Адже виходить, наприклад, таке: оклади прибиральника службових приміщень (1 — 2-й тарифні розряди) та керівника групи обліку централізованої бухгалтерії районного відділу освіти (6 — 8-й тарифні розряди) майже зрівняються.

У листопаді 2009 року на рівні мінімальної заробітної плати має бути встановлено посадові оклади:

держслужбовців та службовців, якщо вони менше мінімальної заробітної плати (згідно з постановою КМУ «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, які фінансуються з бюджету» від 20.05.2009 р. № 482);

робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, якщо їх оклади менше мінімальної заробітної плати (згідно з наказом Мінпраці «Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 р. № 77» від 06.04.2009 р. № 129).

Зверніть увагу: підвищення посадових окладів має відбуватися саме в порядку встановлення у

штатних розписах посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати.

Здійснювати доплату до посадового окладу до рівня МЗП не слід

.

Усі надбавки, доплати, премії, які встановлено працівнику, розраховуються виходячи з посадового окладу, установленого на рівні мінімальної зарплати. Це має принципове значення. Адже у випадку якщо проводиться доплата до МЗП, то її розмір не враховують при визначенні доплат та надбавок, що призводить до необґрунтованого заниження заробітної плати.

 

Індексація заробітної плати

У зв’язку зі збільшенням МЗП відбудуться зміни в порядку індексації заробітної плати.

За загальним правилом місяць підвищення МЗП вважається базовим для проведення індексації. Індексацію в такому місяці не проводять

за умови, що сума, на яку підвищено заробітну плату, перевищує суму індексації, яку могло бути нараховано в цьому місяці. В іншому разі підвищення заробітної плати у зв’язку зі збільшенням МЗП не вплине на механізм проведення індексації.

Базовим місяцем для проведення індексації в листопаді 2009 року буде для працівників:

1 і 2-го тарифних розрядів — листопад 2009 року. Востаннє МЗП підвищувалася в жовтні 2009 року і становила 650 грн. Однак це не впли-нуло на порядок індексації — базовим місяцем залишився грудень 2008 року. У листопаді 2009 року заробітна плата підвищується на 94 грн. (744 грн. - 650 грн.), що більше суми індексації, яку могло бути нараховано в цьому місяці, — 55,90 грн. (650 грн. х 8,6 %). У зв’язку з цим листопад 2009 року — базовий місяць для проведення індексації. Індексація в ньому не проводиться;

3-го тарифного розряду — листопад 2009 року. Тут ситуація, подібна до розглянутої вище. Підвищення посадових окладів у жовтні 2009 року також не вплинуло на порядок індексації — базовим місяцем для працівників 3-го тарифного розряду залишився жовтень 2008 року. У листопаді 2009 року їх заробітна плата підвищилася на 94 грн. (744 грн. - 650 грн.), що більше суми індексації, яку могло бути нараховано в цьому місяці, — 81,25 грн. (650 грн. х 12,5 %). У зв’язку з цим листопад 2009 року — базовий місяць для проведення індексації. Індексація в ньому не проводиться;

4 і 5-го тарифних розрядів — жовтень 2008 року. Останнім базовим місяцем для таких працівників був жовтень 2008 року. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації в листопаді становить 12,5 %. Однак у зв’язку зі збільшення МЗП з 1 листопада 2009 року оклади таких працівників буде підвищено. Подивимося, на скільки підвищення зарплати працівникам 4 і 5-го тарифних розрядів перекриє суму індексації, яку могло б бути їм нараховано в листопаді.

 

Тарифний розряд

Посадовий оклад, грн.

Сума підвищення, грн.

Сума індексації, яку могло б бути нараховано, грн.

до 01.11.2009 р.

з 01.11.2009 р.

4

692

744

52

86,50 (692 х 12,5 %)

5

741

744

3

92,63 (741 х 12,5 %)

 

Як бачимо, сума підвищення окладів не перекриває суму індексації, яку могло б бути нараховано працівникам 4 і 5-го тарифних розрядів у листопаді 2009 року, тому

базовим місяцем для проведення індексації для них залишається жовтень 2008 року. Заробітна плата таких працівників продовжує індексуватися в загальному порядку. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації в листопаді становить 12,5 %.

Для решти працівників

(з 6-го по 25-й тарифні розряди) останнім базовим місяцем є жовтень 2008 року — місяць останнього підвищення заробітної плати. У зв’язку з цим у листопаді 2009 року заробітна плата таких працівників продовжує індексуватися в загальному порядку. Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації в листопаді становить 12,5 %.

У таблиці на с. 26 наведено величини приросту індексів споживчих цін для індексації зарплати за листопад та грудень 2009 року.

 

Прожитковий мінімум

З 1 листопада 2009 року встановлено такі розміри ПМ:

 

Категорії осіб

Листопад — грудень 2009 року

На одну людину в розрахунку на місяць (загальний)

701,00

Діти віком до 6 років

632,00

Діти віком від 6 до 18 років

776,00

Працездатні особи

744,00

Особи, які втратили працездатність

573,00

 

У зв’язку з цим з 1 листопада 2009 року змінилися:

максимальна величина фактичних витрат на оплату праці працівників, з якої справляються страхові внески (як у частині нарахувань, так і в частині утримань). Нагадаємо: вона становить 15 прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи. Отже, тепер ця величина становить 11160 грн.;

межа для проведення індексації заробітної плати. Як відомо, заробітну плату індексують у межах ПМ, установленого для працездатних осіб. Отже, зарплату в листопаді — грудні 2009 року необхідно індексувати в межах 744 грн. Частина зарплати, що перевищує цю межу, не індексується.

Нагадаємо також, що від розміру ПМ, установленого для працездатної особи, залежить

ставка утримань до ФССТВП, зокрема, вона становить:

0,5 %, якщо заробітна плата працівника менше ПМ;

1 %, якщо заробітна плата працівника більше ПМ.

 

Індексація грошових доходів за листопад — грудень 2009 року

Насамперед нагадаємо загальні правила проведення індексації.

1.

Індексацію заробітної плати проводять усі роботодавці незалежно від своєчасності її виплати працівникам.

2.

Індексувати заробітну плату необхідно в межах ПМ, установленого для працездатних осіб. Згідно із Законом № 1715 у листопаді — грудні 2009 року величину ПМ на одну працездатну особу встановлено в розмірі 744 грн. Отже, як у листопаді, так і у грудні 2009 року заробітна плата індексується виходячи з фактично нарахованої її суми, але не більше ніж 744 грн.

Наприклад

. Зарплата працівника — 743 грн., отже, індексувати потрібно всю суму заробітної плати (тобто 743 грн.). Якщо ж заробітна плата дорівнює або перевищує 744 грн., то проіндексувати необхідно тільки 744 грн.

3. У базовому місяці індексація не проводиться.

Базовим для проведення індексації вважається місяць:

а) прийняття працівника на роботу;

б) підвищення заробітної плати (окладу, тарифної ставки), не пов’язане з підвищенням МЗП. При цьому підвищення має відбуватися за рахунок збільшення постійних складових зарплати;

в) підвищення МЗП (якщо таке підвищення МЗП супроводжується зростанням заробітної плати працівника).

4.

Місяць підвищення зарплати (МЗП) вважається базовим тільки у випадку, якщо сума підвищення більше суми індексації, яку могло бути нараховано в цьому місяці.

Особливості проведення індексації у зв’язку з підвищенням мінзарплати розглядалися вище.

5.

Заробітна плата індексується як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 7 Порядку № 1078). Дохід за сумісництвом індексується в розмірі, який з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи.

У таблиці наведемо індекси споживчих цін

для проведення індексації заробітної плати, що нараховується за листопад і грудень 2009 року.

 

Базовий місяць (місяць підвищення заробітної плати або прийняття на роботу)

Індекс інфляції, %

Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

Сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 744 грн.

1

2

3

4

5

Місяць проведення індексації — листопад 2009 року

2008 рік

Січень

102,9

29,1

216,50

Лютий

102,7

25,7

191,21

Березень

103,8

21,1

156,98

Квітень

103,1

17,4

129,46

Травень

101,3

15,9

118,30

Червень

100,8

15,0

111,60

Липень

99,5

15,6

116,06

Серпень

99,9

15,7

116,81

Вересень

101,1

14,4

107,14

Жовтень

101,7

12,5

93,00

Листопад

101,5

10,8

80,35

Грудень

102,1

8,6

63,98

2009 рік

Січень

102,9

5,5

40,92

Лютий

101,5

4,0

29,76

Березень

101,4

2,5

18,60

Квітень

100,9

1,6

11,90

Травень

100,5

1,1

8,18

Червень

101,1

Не індексується

Не індексується

Липень

99,9

Не індексується

Не індексується

Серпень

99,8

Не індексується

Не індексується

Вересень

100,8

Не індексується

Не індексується

Жовтень

100,9

Не індексується

Не індексується

Листопад

Не індексується

Не індексується

Грудень

Не індексується

Не індексується

Місяць проведення індексації — грудень 2009 року

2008 рік

Січень

102,9

30,9

229,90

Лютий

102,7

27,4

203,86

Березень

103,8

22,8

169,63

Квітень

103,1

19,1

142,10

Травень

101,3

17,5

130,20

Червень

100,8

16,6

123,50

Липень

99,5

17,2

127,97

Серпень

99,9

17,3

128,71

Вересень

101,1

16,0

119,04

Жовтень

101,7

14,1

104,90

Листопад

101,5

12,4

92,26

Грудень

102,1

10,1

75,14

2009 рік

Січень

102,9

7,0

52,08

Лютий

101,5

5,4

40,18

Березень

101,4

4,0

29,76

Квітень

100,9

3,0

22,32

Травень

100,5

2,5

18,60

Червень

101,1

1,4

10,42

Липень

99,9

1,5

11,16

Серпень

99,8

1,7

12,65

Вересень

100,8

Не індексується

Не індексується

Жовтень

100,9

Не індексується

Не індексується

Листопад

Не індексується

Не індексується

Грудень

Не індексується

Не індексується

 

Користуватися цією таблицею дуже просто. Для визначення відсотка, на який індексується зарплата за листопад 2009 року в

колонці 2 таблиці необхідно знайти базовий місяць для кожного працівника (тобто рік і місяць прийняття на роботу або останнього підвищення заробітної плати). Наприклад, працівника прийнято на роботу в жовтні 2008 року і його заробітна плата відтоді не підвищувалася, отже, жовтень 2008 року для нього є базовим місяцем.

Далі в

колонці 4 зазначено вже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, що застосовуються для індексації доходів у листопаді та грудні 2009 року. Якщо базовим місяцем для працівника є жовтень 2008 року, то відсоток, на який проводиться індексація зарплати за листопад, становить 12,5 %, а відсоток, на який проводиться індексація його зарплати за грудень, — 14,1 % (у таблиці виділено жирним шрифтом).

Крім того, у

колонці 5 зазначено суму індексації зарплати, яка дорівнює або перевищує 744 грн. Так, якщо базовим місяцем працівника є жовтень 2008 року (відсоток індексації в листопаді — 12,5 %, у грудні — 14,1 %), при цьому якщо його зарплата дорівнює або перевищує 744 грн., то сума індексації складе за листопад — 93,00 грн., а за грудень — 104,90 грн.

Дані про проведену індексацію за листопад відображаються в розрахунково-платіжній відомості за листопад, а суми індексації грудневої зарплати має бути відображено в розрахунково-платіжній відомості за грудень 2009 року.

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП —

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон № 1646 —

Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI.

Закон № 1715 —

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 06.11.2009 р. № 1715-VI.

Закон № 1688

— Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 23.10.2009 р. № 1688-VI.

Закон про держбюджет-2009

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 р. № 835-VI.

Закон № 466 —

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб» від 14.12.2006 р. № 466-V.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Порядок № 1078

— Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

Постанова № 1117 — постанова КМУ «Про внесення змін до постанов КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 та від 25.10.2008 р. № 939» від 20.12.2008 р. № 1117.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі