Теми статей
Обрати теми

Про типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки

Редакція ББ
Наказ від 21.08.2009 р. № 2987

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ПРО ТИПОВІ ШТАТИ І НОРМАТИВИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ, ШКІЛ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, ЦЕНТРІВ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Наказ від 21.08.2009 р. № 2987

 

На виконання пункту 28 доручення Кабінету Міністрів України від 23.03.2009 № 15320/1-09 до постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 № 151 «Про схвалення Декларацій цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації)»

наказую:

1. Затвердити:

1.1. Типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл незалежно від їх підпорядкування та форми власності, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки згідно з додатками 1 — 3.

1.2. Порядок використання типових штатів і нормативів чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл незалежно від їх підпорядкування та форми власності, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки згідно з додатком 4.

1.3. Орієнтовний додатковий перелік професій, що встановлюється за нормами для всіх видів спортивних споруд у разі їх наявності у дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності та центрах олімпійської підготовки, згідно з додатком 5.

2. Взяти до уваги, що затверджені Типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл незалежно від їх підпорядкування та форми власності, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки рекомендовані для використання при розробці відповідних штатних розписів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дутчака М. В.

 

Міністр Ю. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці та соціальної політики України В. Онищук

 

 

Додаток 1

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

від 21 серпня 2009 р. № 2987

 

Типові штати і нормативи чисельності працівників
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Найменування посад

ДЮСШ вищої категорії, спеціалізовані

ДЮСШ першої категорії

ДЮСШ другої категорії

ДЮСШ без категорії

Примітка

1

2

3

4

5

6

Адміністративний склад

директор

1

1

1

1

 

заступник директора з навчально-тренувальної роботи

1

1

1

1

 

заступник директора з адміністративно-господарської діяльності

1

1

1

1

Передбачається за наявності власної матеріально-технічної бази

головний інженер

Вводиться у разі, якщо спортивна школа має власні спортивні споруди

головний бухгалтер

Вводиться у разі, якщо спортивна школа має самостійний баланс

Професіонали, фахівці

старший інструктор-методист спортивної школи

1

1

 

 

Передбачається введення у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох інструкторів-методистів

інструктор-методист спортивної школи

3

2

1

 

Кількість ставок визначається залежно від категорії спортивної школи

заступник головного бухгалтера

1

1

1

 

 

бухгалтер

від 1 штатної одиниці і більше відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінпраці від 26.09.2003 № 269

касир

1

1

1

1

 

завідувач господарства

1

1

1

1

При наявності власних спортивних споруд, баз

завідувач складу

1

1

1

 

При наявності складу для зберігання інвентарю та обладнання

оператор комп’ютерного набору

1

1

1

1

 

секретар-друкарка

1

1

1

1

 

інспектор з кадрів

1

1

 

 

 

Тренерсько-викладацький склад

старший тренер-викладач з виду спорту

Одна штатна одиниця для кожного відділення у разі, коли під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів або чотири сумісники

тренер-викладач з виду спорту (у т. ч. хореограф)

Штатні одиниці тренерів-викладачів з видів спорту передбачаються в штаті шкіл відповідно до кількості груп та тижневого режиму навчально-тренувальної та спортивної роботи

акомпаніатор

Для спортивних шкіл, навчально-тренувальний процес яких пов’язаний з виконанням вправ з музичним супроводженням

Медичний склад

лікар

1

1

1

 

 

сестра медична

1

1

1

 

 

сестра медична з масажу

1

1

1

 

при наявності членів збірної команди України, груп підготовки до вищих досягнень та груп спеціалізованої базової підготовки

фахівець з фізичної реабілітації

1

1

1

 

для дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів параолімпійського та дефлімпійського резерву

 

 

Додаток 2

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

від 21 серпня 2009 р. № 2987

 

Типові штати і нормативи чисельності працівників шкіл вищої спортивної майстерності

Найменування посад

Кількість одиниць

Примітка

директор

1

 

заступник директора з навчальної роботи

1

заступник директора з адміністративно-господарської роботи

1

старший інструктор-методист спортивної школи

1

інструктор-методист спортивної школи

1 одиниця на 2 — 3 відділення з видів спорту

тренер-викладач (включаючи старшого) з виду спорту

Посади тренерів-викладачів з видів спорту передбачаються в штаті шкіл відповідно до кількості груп, річним об’ємом навчально-тренувального навантаження на всі групи

тренер-методист

Вводиться у разі необхідності для надання консультативної, спеціалізованої допомоги за погодженням засновника

головний бухгалтер

1

 

бухгалтер

1

касир

1

лікар

1

сестра медична

1

сестра медична з масажу

1

 

Додаток 3

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

від 21 серпня 2009 р. № 2987

 

Типові штати і нормативи чисельності працівників центрів олімпійської підготовки

Найменування посад

Кількість одиниць

Примітка

директор

1

 

заступник директора з спортивної роботи

1

заступник директора з адміністративно-господарської роботи

1

передбачається за наявності власної матеріально-технічної бази

інструктор-методист

1 штатна одиниця на 2 — 3 відділення з видів спорту

тренер-викладач (включаючи старшого) з виду спорту

 

штатні одиниці тренерів-викладачів з видів спорту передбачаються в штаті відповідно до кількості груп, річним об’ємом навчально-тренувального навантаження на всі групи

головний бухгалтер

1

 

бухгалтер

Відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінпраці від 26.09.2003 № 269

касир

1

 

лікар

1

сестра медична

1

сестра медична з масажу

1

водій автотранспортних засобів

1 штатна одиниця на кожний автотранспортний засіб

 

 

Додаток 4

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

від 21 серпня 2009 р. № 2987

 

Порядок використання типових штатів і нормативів чисельності працівників
 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності,
 центрів олімпійської підготовки

 

Штатна чисельність (нормативи) працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки визначається виходячи з таких показників:

кількість власних спортивних споруд;

чисельність тренерсько-викладацького складу, адміністративного та

іншого персоналу;

річний обсяг кошторисів видатків;

специфіка видів спорту, що розвиваються в дитячо-юнацькій спортивній школі, школі вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки, залежно від якої визначається необхідність наявності у штатному розписі конкретних посад керівників служб та їх підлеглих.

Штатний розпис затверджується керівником за погодженням власника (засновника). Під час складання штатного розпису установи керівнику надається право у разі необхідності проводити зміни (заміни) у розписі суміжних посад в межах нормативного фонду фінансування за погодженням власника (засновника) та наявності розрахунку їх потреби (тренерсько-викладацького, господарсько-обслуговуючого персоналу тощо).

Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», Національного класифікатора України ДК 003:2005 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375, Випуску 85 «Спортивна діяльність» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого Держкомспортом від 04.11.2002, та наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1236/11516 (зі змінами), та постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» визначається перелік (посад) фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців установ, закладів, організацій фізичної культури і спорту, професій робітників, загальних для всіх установ, організацій, закладів фізичної культури, необхідних для забезпечення роботи власних спортивних споруд, баз, навчально-тренувального та спортивного процесу.

Кількість штатних одиниць тренерів-викладачів (враховуючи старшого), хореографа, концертмейстера та інших необхідних у відповідності з навчальною програмою фахівців визначається кількістю груп з видів спорту і їх наповнюваністю та річним об’ємом навчально-тренувального навантаження на всі групи.

Посада лікаря, медсестри та штатна одиниця матроса-рятувальника у спортивних школах, що мають власні веслувальні бази, що відокремлені від адміністративного корпусу, передбачається на період навчально-тренувального процесу.

 

Директор департаменту олімпійського спорту Н. Уманець

 

 

Додаток 5

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

від 21 серпня 2009 р. № 2987

 

Орієнтовний додатковий перелік професій, що встановлюється
 за нормами для всіх видів спортивних споруд у разі їх наявності
 у дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності
 та центрах олімпійської підготовки

 

1. Водій автотранспортних засобів (льодоприбиральний комбайн) — 4,5 штатні одиниці на одну льодову ковзанку.

2. Водій автотранспортних засобів — одна одиниця на кожну одиницю автотранспортного засобу, зареєстровану Державтоінспекцією за спортивною спорудою.

3. Гардеробник — одна штатна одиниця не менш як на 250 місць у гардеробі (вводиться на сезон).

4. Двірник (прибирання та догляд за трибунами) — одна штатна одиниця на 5000 посадочних місць.

5. Двірник — відповідно до місцевих нормативів прибиральної площі, затверджених органами місцевого самоврядування.

6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування — одна штатна одиниця, яка обслуговує не менш як 4000 одиниць обладнання сумарної потужності встановленого обладнання до 200 кВА.

7. Заточувальник — одна штатна одиниця на одну споруду.

8. Кінооператор — одна штатна одиниця на один заклад.

9. Коваль ручного кування — одна штатна одиниця на 40 коней.

10. Конюх — одна штатна одиниця на 5 коней.

11. Костюмер — одна штатна одиниця на один заклад.

12. Лікар ветеринарної медицини для лікування спортивних коней — одна штатна одиниця.

13. Машиніст двигунів внутрішнього згорання — одна штатна одиниця на три двигуни внутрішнього згорання.

14. Музичний оформлювач — одна штатна одиниця на один заклад.

15. Прибиральник територій (догляд за внутрішньою територією спортивних споруд — одна штатна одиниця на 4 га площі).

16. Прибиральник виробничих приміщень — одна штатна одиниця на спортивний зал площею не менш як 150 кв. м при трьохразовому прибиранні.

17. Прибиральник службових приміщень — одна одиниця на 500 кв. м прибиральної площі.

18. Психолог — одна штатна одиниця на заклад.

19. Ремонтувальник площинних споруд — одна штатна одиниця на 2000 кв. м.

20. Садівник — одна штатна одиниця на 500 дерев або 200 чагарників.

21. Слюсар-ремонтник 6 — 8 розряду (ремонт зброї) — одна штатна одиниця на 15 одиниць зброї.

22. Слюсар з ремонту рухомого складу (ремонт велосипедів, саней тощо) — одна штатна одиниця (на 30 одиниць інвентарю).

23. Слюсар-сантехнік — одна штатна одиниця на 2500 м загальної довжини труб холодного, гарячого водопостачання, опалення, каналізації.

24. Столяр судновий — одна штатна одиниця на 10 човнів, одна штатна одиниця на 1 судно.

25. Столяр — одна штатна одиниця, яка обслуговує стадіон не менш як на 1500 місць.

26. Слюсар з механоскладальних робіт (ремонт лиж) — одна штатна одиниця на 150 вихованців у спортивній школі, центрі.

27. Сторож — 4,5 штатні одиниці на спортивну споруду з цілодобовою охороною.

28. Технік — одна штатна одиниця на обладнаний радіовузол.

29. Тренер коней (коновод, берейтор) — одна штатна одиниця на 5 коней.

30. Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою — одна штатна одиниця на заклад.

31. Фотограф — одна штатна одиниця на обладнану кінофотолабораторію.

32. У штатних розписах стрільбищ і стрілецько-стендових комплексів для обслуговування одного стенду (траншейного або круглого) передбачається додатково одна штатна одиниця техніка з обслуговування і дві штатні одиниці підсобних робітників;

— для майстерень по виготовленню мішеней і спорядженню патронів — дві штатні одиниці техніка з обслуговування і три — підсобних робітників.

33. У спортивних школах, центрах, що мають санітарно-очисні споруди, вводиться штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням кількості робітників, передбачених цим пунктом.

Якщо опалення приміщень спортивних шкіл, центрів не передано систему житлово-комунального господарства, то на опалювальний сезон вводяться посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів, виходячи з таких умов:

за наявності центрального опалення:

2 штатні одиниці машиніста (кочегара) котельні в зміну в кожній — в котельнях, що опалюються твердими видами палива з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв. м;

1 штатна одиниця оператора котельні в зміну — в котельнях з газовим опаленням;

2 штатні одиниці оператора котельні в зміну — в котельнях без автоматики безпеки;

за наявності пічного опалення:

0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці на спортивну школу, центр.

У спортивних школах, центрах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів та насосів — 1 штатна одиниця в зміну.

Штатні одиниці робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні і робітників з обслуговування й ремонту будинків, передбачених цим пунктом, вводиться 1 штатна одиниця на рік.

34. Учбово-спортивним базам (центрам), які мають самостійні служби — водопровідно-каналізаційні, газові, енергетичні, опалювання та ремонту, на кожну службу додатково встановлюються посади: інженер — 1 штатна одиниця, технік — 1 штатна одиниця.

 

Коментар редакції

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТИПОВІ ШТАТИ ДЮСШ, ШВСМ ТА ЦОП

Згідно з

Декларацією цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетною декларацією), затвердженою постановою КМУ від 25.02.2009 р. № 151, спрямованою на реалізацію антикризової державної політики, одне з її завдань — вжити дієвих заходів щодо переходу на нову економічну модель функціонування галузей бюджетної сфери в умовах фінансово-економічної кризи. Один зі шляхів виконання зазначеного завдання — розробка та затвердження штатних нормативів і типових штатів закладів бюджетної сфери.

На виконання зазначених норм

Бюджетної декларації наказом, що коментується, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту затвердило:

Типові штати і нормативи чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки (далі — Типові штати і нормативи чисельності) ;

— Порядок використання типових штатів і нормативів чисельності працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки

(далі — Порядок).

Звернемо увагу на такі моменти:

1.

Типові штати і нормативи чисельності мають рекомендаційний характер.

Це випливає з

п. 2 наказу , який коментується, в якому зазначено, що затверджені Типові штати і нормативи чисельності рекомендуються для використання при розробці відповідних штатних розписів.

Конкретна чисельність (нормативи) працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки повинна визначатися виходячи з таких показників (

абз. перший Порядку):

— кількість власних спортивних споруд;

— чисельність тренерсько-викладацького складу, адміністративного та іншого персоналу;

— специфіка видів спорту, які розвиваються в ДЮСШ, ШВСМ та ЦОП, залежно від якої визначається необхідність наявності у штатному розписі конкретних посад керівників служб та їх підлеглих;

— річний обсяг кошторису видатків.

Зверніть особливу увагу на останній показник, тим більше, що з року в рік законами України про держбюджет висуваються вимоги щодо утримання чисельності працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери

в межах коштів на оплату праці, затверджених кошторисом на їх утримання.

2.

За необхідності керівник може проводити зміни (заміни) посад.

Згідно з Порядком при складанні штатного розпису установи керівнику надається право в разі потреби проводити зміни (заміни) у штатному розписі суміжних посад у межах нормативного фонду фінансування за погодженням власника (засновника) та за наявності розрахунку їх потреби (тренерсько-викладацького, господарсько-обслуговуючого персоналу тощо).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі