Щодо застосування КЕКВ під час оплати поточного ремонту та техобслуговування обладнання, відображення вартості подарованих віконних блоків та робіт з їх заміни у довідці про надходження у натуральній формі

Редакція ББ
Лист від 31.05.2010 р. № 15-04/1260-9359

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КЕКВ ПІД ЧАС ОПЛАТИ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТА ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ, ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПОДАРОВАНИХ ВІКОННИХ БЛОКІВ ТА РОБІТ З ЇХ ЗАМІНИ У ДОВІДЦІ ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

Лист від 31.05.2010 р. № 15-04/1260-9359

 

1. Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Державного казначейства України від 25.11.2008 р. № 495 (далі — Інструкція),

оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо проводиться за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» (пп. «з» п. 1.3.4 Інструкції).

Таким чином,

якщо до загальної вартості поточного ремонту включено вартість окремих деталей, видатки необхідно здійснювати за вказаним кодом.

2 — 3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» благодійні внески та гуманітарна допомога за своєю сутністю відносяться до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ.

Згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119, усі операції з виконання бюджетів в органах Державного казначейства України підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків.

Порядком обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим наказом Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 р. за № 716/9315, визначено, що у разі проведення операцій розпорядниками

в натуральній формі зазначені операції проводяться в межах планових показників та відображаються в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету. Розпорядники не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Державного казначейства довідку про надходження в натуральній формі.

Відповідальність за законність та достовірність проведених операцій у натуральній формі несуть розпорядники бюджетних коштів.

За КЕКВ 1131

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування» здійснюються видатки на придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо (пп. «е» п. 1.3.1 Інструкції). Таким чином, подаровані віконні блоки відображаються за зазначеним кодом економічної класифікації видатків.

Якщо роботи із заміни вікон належать до ремонтних робіт, то оплата послуг з поточного ремонту

будівель, приміщень тощо проводиться за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» (пп. «з» п. 1.3.4), капітального ремонту — КЕКВ 2130 «Капітальний ремонт».

Отже,

у довідці про надходження у натуральній формі операції відображаються за відповідними кодами економічної класифікації видатків, які відповідають змісту проведених операцій.

 

Перший заступник Голови О. Даневич

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ОПЛАТА ПОСЛУГ З ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ:

РОЗ’ЯСНЮЄ ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСТВО

У цьому

листі Держказначейство роз’яснює порядок застосування КЕКВ при оплаті послуг з проведення поточного ремонту і технічного обслуговування необоротних активів. Зважаючи на особливу актуальність цих питань, зупинимося на них детальніше.

1. Відомо, що порядок застосування КЕКВ при проведенні робіт, спрямованих на підтримку об’єктів необоротних активів у робочому стані, залежить від характеру здійснюваних операцій.

Так, роботи з виконання поточного ремонту та технічного обслуговування необоротних активів можуть виконувати спеціалізовані організації (підрядники). У цьому випадку відносини між бюджетною організацією і підрядниками має бути оформлено відповідним договором. У договорі необхідно передбачити строки виконання робіт, права та обов’язки сторін, порядок оплати робіт тощо. Також у договорі слід зазначити, за рахунок якої сторони (замовника — бюджетної установи або підрядника) буде придбано матеріали (деталі) для ремонту. Після закінчення робіт оформляються акти приймання-передачі виконаних робіт, на підставі яких здійснюється оплата підрядної організації за виконані роботи.

Відповідно до

Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Держказначейства від 25.11.2008 р. № 495 (далі — Інструкція № 495), оплата послуг з поточного ремонту і технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо, здійснюється за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)». При цьому Держказначейство в листі, що коментується, звертає увагу на таке: якщо до загальної вартості ремонтних робіт уключено вартість окремих деталей (матеріалів), то вони також оплачуються за КЕКВ 1134.

Інакше кажучи, якщо вартість деталей (матеріалів)

уключено до вартості послуг з виконання поточного ремонту та технічного обслуговування (за наявності підтверджуючих документів), то такі видатки в загальній сумі списуються на фактичні видатки установи.

Також можливий варіант, коли бюджетна організація

самостійно придбаває деталі (матеріали, запчастини тощо) для ремонту і технічного обслуговування об’єктів необоротних активів. У цьому випадку необхідно пам’ятати про те, що придбані матеріальні цінності оприбутковуються на баланс і в бухгалтерському обліку відображаються на відповідних субрахунках:

— на

субрахунку 202 «Обладнання, конструкції та деталі до установки». Як зазначало Держказначейство в листі від 17.11.2008 р. № 15-04/2554-19642, на цьому субрахунку ведеться облік будівельних конструкцій і деталей, зокрема залізобетонних та дерев’яних конструкцій, блоків і збірних частин будівель і споруд; збірних елементів; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи (опалювальні казани, радіатори тощо). Крім того, на цьому субрахунку також обліковуються вітчизняне та імпортне обладнання, що вимагає монтажу і призначене для установки, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва;

— на

субрахунку 234 «Господарські матеріали та канцелярське приладдя» — у разі придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту;

— на

субрахунку 238 «Запасні частини до транспортних засобів, машин та обладнання» — у разі придбання запасних частин, призначених для ремонту й заміни відпрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, уключаючи покришки, камери і обідні стрічки тощо), незалежно від вартості. До речі, Держказначейство неодноразово підтверджувало, що запчастини до обладнання мають оприбутковуватися на субрахунок 238 (див. лист 19.06.2009 р. № 15-04/1643-10013 «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 30 і лист від 17.03.2010 р. № 15-04/569-4783 «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 15).

Після закінчення ремонтних робіт вартість таких матеріальних цінностей, придбаних установою, списується на фактичні видатки за

КЕКВ 1131.

Розглянемо на прикладах порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання ремонтних робіт.

Приклад 1.

Установою укладено договір з підрядною організацією на виконання робіт з поточного ремонту медичного обладнання. Згідно з договором загальна вартість робіт — 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.). Після виконання робіт з підрядною організацією підписано акт виконаних робіт. В акті окремо зазначено вартість деталей, використаних при проведенні поточного ремонту, — 4500 грн. Оскільки вартість використаних матеріальних цінностей згідно з договором уключено до загальної вартості робіт з виконання поточного ремонту медичного обладнання, їх вартість у складі загальної вартості виконаних робіт з поточного ремонту обладнання відноситься на фактичні видатки установи.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,грн.

КЕКВ

дебет

кредит

1

Виконано роботи з поточного ремонту медичного обладнання (на підставі акта виконаних робіт)

801 (802, 811)

675

7200

1134

2

Перераховано оплату за виконані роботи підрядній організації

675

321 (323)

7200

1134

 

Приклад 2.

Бюджетною установою для проведення поточного ремонту лабораторного обладнання за КЕКВ 1131 придбано окремі деталі (комплектуючі), загальна вартість яких склала 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.). Для виконання робіт з установлення таких деталей установою укладено договір із сервісним центром (підрядною організацією). Вартість таких робіт склала 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.), видатки проведено за КЕКВ 1134.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано деталі (комплектуючі) для проведення поточного ремонту лабораторного обладнання (без урахування ПДВ)

238

675

2000

2

Віднесено на видатки суму ПДВ

801 (802, 811)

675

400

3

Виконано ремонтні роботи (акт виконаних робіт)

801 (802, 811)

675

1200

4

Списано вартість деталей (комплектуючих), використаних під час проведення поточного ремонту лабораторного обладнання

801 (802, 811)

238

2000

5

Перераховано оплату сервісному центру за виконані роботи

675

321 (323)

1200

6

Перераховано оплату за деталі (комплектуючі)

675

321 (323)

2400

 

Приклад 3.

Бюджетною установою для проведення поточного ремонту комп’ютерної техніки за КЕКВ 1131 придбано окремі деталі (комплектуючі), загальна вартість яких склала 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.). Поточний ремонт виконано власними силами установи. В акті також зафіксовано, що після ремонту вилучаються комплектуючі, які може бути надалі використано під час ремонту іншої комп’ютерної техніки. Їх оціночна вартість склала 70 грн., про що комісією складено акт оцінки.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано деталі (комплектуючі) для проведення поточного ремонту комп’ютерної техніки (без урахування ПДВ)

238

675

1500

2

Віднесено на видатки суму ПДВ

801 (802, 811)

675

300

3

Перераховано оплату за комплектуючі (витратні матеріали)

675

321 (323)

1800

4

Списано вартість комплектуючих, використаних під час проведення поточного ремонту (акт виконаних робіт)

801 (802, 811)

238

1500

5

Оприбутковано комплектуючі, придатні до подальшого використання *

323

711

70

364

323

70

238

364

70

* До органу Держказначейства до закінчення звітного періоду подається Довідка про надходження в натуральній формі.

 

І ще один момент. Незалежно від того, яким чином виконувалися ремонтні роботи, після проведення ремонту об’єктів необоротних активів необхідно оформити Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів форми № ОЗ-2 (бюджет). Крім того, в інвентарній картці обліку основних засобів типової форми № ОЗ-6 (бюджет) необхідно зробити відповідні записи про проведення ремонту такого об’єкта.

2. Ситуації, коли бюджетні установи отримують благодійні внески та гуманітарну допомогу, стали вже звичними. Такі надходження (як у вигляді грошових коштів, так і в натуральній формі) належать до власних надходжень бюджетних установ, вимоги до надходження та використання яких визначено

постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659.

У цьому

листі Держказначейство розглядає ситуацію, коли бюджетна установа отримала у вигляді подарунку віконні блоки.

Відповідно до

Інструкції № 495 видатки на придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних і дверних блоків здійснюються за КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування».

Віконні блоки, отримані бюджетною установою як подарунок, має бути оприбутковано на баланс установи

на субрахунок 202 «Обладнання, конструкції та деталі до установки» у загальному порядку. На цей момент Держказначейство звертало увагу в листі від 17.11.2008 р. № 15-04/2554-19642. На цьому субрахунку вони обліковуватимуться до того моменту, доки їх установлять.

Після того як установою отримано віконні блоки, питання про їх установлення може бути вирішено в один із таких способів: установленням займається стороння організація або установлення здійснюється власними силами установи.

Якщо встановленням вікон займатиметься стороння організація, то виникає питання про оплату послуг за встановлення вікон. При цьому має значення, замінюються вікна при проведенні поточного чи капітального ремонту будівлі.

Так, якщо проводиться:

поточний ремонт будівель, споруд, то оплата за такі послуги здійснюється за КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»;

капітальний ремонт будівель, споруд — оплата здійснюється за КЕКВ 2130 «Капітальний ремонт».

Розглянемо на прикладах порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з отримання віконних блоків та їх установлення.

Приклад 1.

Установою як подарунок отримано віконні блоки на суму 6000 грн. Роботи з установлення віконних блоків виконано згідно з договором сторонньою організацією, що підтверджено актом виконаних робіт. Вартість робіт з установлення — 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.). Після демонтажу старих вікон залишилися відходи деревини, які може бути використано в опалювальний сезон. Комісією складено акт оцінки відходів, вартість яких склала 350 грн.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Отримано як подарунок віконні блоки *

324

712

6000

364

324

6000

202

364

6000

2

Виконано роботи з установлення вікон

(на підставі акта виконаних робіт)

801

(802, 811)

675

1800

3

Списано на фактичні видатки вартість установлених вікон

812

202

6000

4

Перераховано оплату за виконані роботи підрядній організації

675

321 (323)

1800

5

Оприбутковано відходи деревини, що залишилися після демонтажу старих вікон *

323

711

350

364

323

350

239

364

350

* До органу Держказначейства до закінчення звітного періоду подається Довідка про надходження в натуральній формі.

 

Приклад 2.

Установою як подарунок отримано віконні блоки на суму 6000 грн. Роботи зі встановлення віконних блоків виконано власними силами установи. Після демонтажу старих вікон залишилися відходи деревини, які може бути використано в опалювальний сезон. Комісією складено акт оцінки відходів, вартість яких склала 350 грн.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Отримано як подарунок віконні блоки *

324

712

6000

364

324

6000

202

364

6000

2

Списано на фактичні видатки вартість установлених вікон

812

202

6000

3

Оприбутковано відходи деревини, що залишилися після демонтажу старих вікон *

323

711

350

364

323

350

239

364

350

* До органу Держказначейства до закінчення звітного періоду подається Довідка про надходження в натуральній формі.

 

Як зазначає Держказначейство в

листі, що коментується, усі операції з виконання бюджетів в органах держказначейства підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків, у тому числі й операції з отримання подарунків бюджетними установами в натуральній формі. Інформацію про надходження в натуральній формі бюджетні установи відображають у Довідці про надходження в натуральній формі, яку необхідно подавати до органу Держказначейства не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.

Наведемо приклад заповнення такої Довідки (витяг), використовуючи дані прикладу 2.

 

 

Додаток 51

до Порядку обслуговування державного

бюджету за видатками

ДОВІДКА

ПРО НАДХОЖДЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

за

червень 2010 року
(місяць)                       

(грн.)

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

надходження

касові видатки

надходження

касові видатки

1

2

3

4

5

Надходження — усього

6350

6350

у тому числі:

 

 

 

 

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна 25010400

 

 

350

350

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами 25020100

6000

6000

Видатки — усього

6350

6350

у тому числі

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування 1131

6350

6350

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі