Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1414

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2010/№ 11
Друк
Постанова від 02.03.2010 р. № 244

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 29 ГРУДНЯ 2009 р. № 1414

Постанова від 02.03.2010 р. № 244

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1414 «Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. № 244

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1414

 

1. В абзаці першому пункту 3 слова і цифри «на I квартал 2010 року» виключити.

2. Пункт 4 доповнити підпунктами 14 і 15 такого змісту:

«14) Міністерству фінансів як головному розпоряднику бюджетних коштів здійснювати платежі за використання спеціальних прав запозичення за рахунок видатків за бюджетною програмою щодо обслуговування зовнішнього боргу;

15) Міністерству фінансів вирішити питання щодо передачі бюджетних призначень від Міністерства внутрішніх справ та Державного комітету у справах національностей та релігій до Державної міграційної служби як відповідального виконавця в системі Міністерства внутрішніх справ на підставі узгоджених пропозицій зазначених центральних органів виконавчої влади, а також внести зміни до тимчасового розпису державного бюджету на відповідний період.».

3. У пункті 6:

в абзаці першому слова «Національній комісії з питань регулювання електроенергетики» замінити словами «Національній комісії регулювання електроенергетики»;

абзац другий після слів «у березні» доповнити словами і цифрами «, у II кварталі 2010 р. у сумі 357661 тис. гривень, у тому числі 119220,2 тис. гривень — у квітні, 119220,5 тис. гривень — у травні, 119220,3 тис. гривень — у червні»;

в абзаці третьому слова «у березні.» замінити словами і цифрами «у березні, у II кварталі 2010 р. у сумі 6861 тис. гривень, у тому числі 2287 тис. гривень — у квітні, 2287 тис. гривень — у травні, 2287 тис. гривень — у червні;»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«коштів від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 7 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» щомісяця у сумі 31488,9 тис. гривень починаючи з квітня 2010 р. до прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».».

4. Доповнити постанову пунктом 61 такого змісту:

«61. Міністерству палива та енергетики, державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» забезпечити до прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» починаючи з квітня 2010 р. перерахування до державного бюджету коштів відповідно до статті 7 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» за кодом бюджетної класифікації 24063100 «Надходження коштів від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» щомісяця у сумі 31488,9 тис. гривень».

5. В абзаці першому пунктів 9, 10 і 13 цифри і слова «I кварталі 2010 р.» замінити цифрами і словом «2010 році».

6. В абзаці першому пункту 14 цифри і слова «I кварталі 2010 р.» замінити словами і цифрами «до прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

7. У пункті 15:

абзац перший після слів і цифр «на I квартал 2010 р.» доповнити словами і цифрами «, не пізніше 1 квітня 2010 р. — тимчасовий розпис Державного бюджету України на II квартал»;

абзац третій після слів «бюджетного законодавства» доповнити словами і цифрами «, а також з урахуванням вимог, установлених постановами Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек», від 5 жовтня 2009 р. № 1130 «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» та від 29 грудня 2009 р. № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я»»;

абзаци шостий і восьмий доповнити реченням такого змісту: «Обсяги видатків за такими бюджетними програмами плануються в обсягах, що не перевищують половини суми, передбаченої зазначеним проектом Закону;»;

абзац дев’ятий після слів «спеціальним фондом державного бюджету» доповнити словами «, у тому числі за бюджетними програмами Міністерства вугільної промисловості «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» і «Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах» за рахунок частини збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію»;

в абзаці десятому цифри і слова «I кварталі 2010 р.» замінити цифрами і словами «I і II кварталах 2010 р.».

8. Пункт 16 після слів «балансу бюджету;» доповнити словами і цифрами «погашення кредиторської заборгованості з урахуванням пункту 3 частини першої статті 46 Бюджетного кодексу України;».

9. Пункт 17 після слів і цифр «у сумі 969,6 млн. гривень» доповнити словами і цифрами «та у II кварталі 2010 р. — фінансування заходів з проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в обсягах, що не перевищують передбачені проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2009 р. № 974 «Про схвалення проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», виходячи з прийнятих Верховною Радою України актів і».

10. У пункті 19 слова «за рахунок коштів державного бюджету» замінити словами «за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка».

 

Коментар редакції

 

ПОСТАНОВА КМУ № 1414 РЕГУЛЮВАТИМЕ БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
ДО ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖБЮДЖЕТ НА 2010 РІК

Постановою

, що коментується, унесено зміни до постанови КМУ «Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році» від 29.12.2009 р. № 1414 (далі — постанова № 1414), якими термін дії вказаної постанови поширено на 2010 рік до прийняття закону про Держбюджет на 2010 рік, а не лише на I квартал 2010 року, як це було раніше.

Крім цього, тепер безпосередньо в

постанові № 1414 зазначено, що при визначенні щомісячних обсягів видатків слід ураховувати видатки на збільшення оплати праці окремих категорій працівників за рахунок установлення нових надбавок, які передбачені:

постановою КМУ «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» від 30.09.2009 р. № 1073;

постановою КМУ «Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I — II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників» від 05.10.2009 р. № 1130;

постановою КМУ «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 29.12.2009 р. № 1418.

Ці зміни нарешті вирішать питання щодо обов’язковості призначення надбавок, передбачених зазначеними

постановами КМУ. У своїх коментаріях до цих постанов ми вказували, що надбавки, які передбачені в цих постановах, обов’язково повинні виплачуватися (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2009, № 41, № 42; 2010, № 3), але в деяких розпорядників бюджетних коштів усе ж були сумніви щодо обов’язковості їх виплати. З появою зазначених змін усілякі сумніви повинні розвіятися.

Як зазначено в оновленому

п. 15 постанови № 1414, тимчасовий розпис бюджету на II квартал слід подати не пізніше 01.04.2010 р.

Що стосується терміну, за який розпорядники коштів повинні складати тимчасові кошториси (накопичені з 01.01.2010 р. чи лише на II квартал 2010 року), то чинними нормативними документами це питання не врегульовано, але логічно припустити, що тимчасовий кошторис має бути складено

на І півріччя з урахуванням тимчасового кошторису на І квартал зі змінами.

Нагадаємо, що складання тимчасових кошторисів передбачено Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228 (далі — Порядок № 228). Так, згідно з п. 45 Порядку № 228 у разі коли бюджетний розпис на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету на відповідний період. Бюджетні установи складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси (з довідками про зміни до них у разі їх унесення), а вищі навчальні заклади та наукові установи — також тимчасові індивідуальні плани використання бюджетних коштів і тимчасові індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів, які затверджуються їх керівниками.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі