Теми статей
Обрати теми

Стипендія студентам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Редакція ББ
Відповідь на запитання

СТИПЕНДІЯ СТУДЕНТАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

 

Людмила КУНГУРЦЕВА, головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення Міністерства освіти і науки України

 

У грудні 2010 року студент коледжу подав заяву на надання йому пільг при нарахуванні стипендії як студенту-чорнобильцю. До заяви додаються такі документи:

— посвідчення дитини, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, серія Д;

— посвідчення батька, громадянина, який постраждав унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорія 3, серія Б;

— посвідчення матері, громадянки, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорія 3, серія Б;

— довідка з місця проживання про те, що місцевість входить до зони гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на ЧАЕС та належить до 3-ї зони радіологічного контролю (наразі студент прописаний у гуртожитку коледжу).

Усі посвідчення видані Рівненською облдержадміністрацією.

16 січня 2011 року студенту виповнилося 18 років. З якого моменту, на який строк та які виплати слід призначити студенту?

(Львівська обл.)

 

Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII

(далі — Закон № 796) студентам із числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, гарантується виплата підвищеної стипендії.

 

Умови призначення стипендій

Порядок призначення стипендій особам, які мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, має свої особливості. У цьому питанні слід керуватися:

Порядком призначення і виплати стипендій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 р. № 882 (далі — Порядок № 882);

п. 2 постанови КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165 (далі — постанова № 165), згідно з якою з 1 січня 2009 року в разі отримання такими особами за результатами семестрового контролю середнього балу успішності нижче 7-ми за 12-бальною шкалою або нижче 4-х за 5-бальною шкалою оцінювання в обов’язковому порядку призначається соціальна стипендія в розмірі 50 % мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації.

Відповідно до

Закону про Держбюджет на 2011 рік розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії діють у тих самих розмірах, що й у 2010 році, а саме:

— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації — 400 грн.;

— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 530 грн.

Стипендії студентам, які мають статус особи, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, призначаються в такому порядку (див. табл. 1):

 

Таблиця 1

Ситуація

Розмір стипендії студентам, які мають статус особи, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС

Розмір стипендії

За результатами семестрового контролю призначена академічна стипендія

Виплачується:
а) академічна стипендія згідно з результатами семестрового контролю
(п. 6 Порядку № 882);
б) додаткова соціальна стипендія в розмірі, установленому п. 35 Порядку № 882, а саме:
— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації — 150 грн.;
— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 170 грн.

1. Для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації — 550 грн.
(400 грн. + 150 грн.).
2. Для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 700 грн. (530 грн. + 170 грн.)

За результатами семестрового контролю не призначена академічна стипендія

Виплачується:
а) соціальна стипендія в розмірі 50 % мінімальної ординарної академічної стипендії у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації (п. 2 постанови № 165);
б) додаткова соціальна стипендія в розмірі, установленому п. 35 Порядку № 882, а саме:
— для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації — 150 грн.;
— для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 170 грн.

1. Для студентів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації — 350 грн.
(200 грн. + 150 грн.).
2. Для студентів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації — 435 грн. (265 грн. + 170 грн.)

 

Згідно з

п. 14 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936, кошти на виплату підвищеної стипендії перераховуються закладам за місцем навчання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на підставі паспортних даних, які подаються навчальним закладом протягом 20 днів після початку семестру, та щомісячних розрахунків, наданих не пізніше ніж до 20 числа місяця, який передує місяцю виплати.

 

Документи, які необхідно подати для призначення стипендії

Підвищена стипендія виплачується на підставі:

— посвідчення встановленого зразка, видані згідно з

Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою КМУ від 20.01.97 р. № 51 (далі — Порядок № 51), та, за необхідності, відповідних довідок.

До досягнення повноліття дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, видаються довідки встановленого зразка, наведені в

додатках 3 — 7 до Порядку № 51. Зазначені довідки засвідчують право дитини на отримання після досягнення повноліття посвідчення «Особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи» відповідної категорії;

— заяви на надання підвищеної стипендії.

Згідно з

п. 4 ч. 3 ст. 30 Закону № 796 виплата підвищених стипендій проводиться, зокрема, постраждалим дітям (неповнолітні діти, зазначені у
ст. 27 Закону № 796) (див. табл. 2).

 

Таблиця 2

Категорія дітей, що постраждали

Підстави для виплати підвищеної стипендії

1) яким установлена інвалідність, пов’язана з Чорнобильською катастрофою

— посвідчення жовтого кольору, серія Д;
— вкладиш до посвідчення
(додаток 12 до Порядку № 51)

2) які після досягнення повноліття матимуть підстави для отримання категорії 2 (особи, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до затвердження постанови про відселення).
Зверніть увагу: незважаючи на те що в Законі № 796 ще фігурує така категорія студентів, однак на сьогодні таких немає (останні — 1986 року народження)

— посвідчення жовтого кольору, серія Д;
— завірена копія посвідчення сірого кольору, серія Б;
— або відповідно до завіреної копії, довідки згідно з додатком 4
до Порядку № 51

3) які після досягнення повноліття матимуть підстави для отримання категорії 3*:
— особи, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або прожили станом на 1 січня 1993 року на території зони безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років, і відселені або самостійно переселилися з цих територій;
— особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються в зонах безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення — не менше трьох років)

— посвідчення жовтого кольору, серія Д;
— завірена копія довідки згідно з додатками 5 і 6 до Порядку № 51, видані держадміністрацією за місцем проживання

* Студентам із числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 3, виплачується підвищена стипендія незалежно від місця навчання (п. 6 ст. 22 Закону № 796). Законодавством не передбачено встановлення підвищеної стипендії учням ПТНЗ із числа осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та мають дорослі посвідчення категорії 3. Тому в разі навчання у професійно-технічних закладах підвищена стипендія надається учням до досягнення повноліття (до 18 років). Після 18 років право на підвищену стипендію мають тільки учні, яким присвоєно категорії 1 і 2 (ч. 4 ст. 30 Закону № 796).

4) які після досягнення повноліття матимуть підстави для отримання категорії 4 (особи, які постійно проживають або постійно працюють, або постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили, або відпрацювали, або постійно навчалися в цій зоні не менше чотирьох років)**

— посвідчення жовтого кольору, серія Д;
— завірена копія довідки згідно з додатком 7 до Порядку № 51, яка видається держадміністрацією за місцем проживання

** Після досягнення такими особами 18 років (із числа студентів) у разі відсутності посвідчення категорії 4 виплата підвищеної стипендії може здійснюватися на підставі довідки за формою згідно з додатком 7 до Порядку № 51 до 23 років (ч. 6 ст. 30 Закону № 796). Після досягнення 23 років таким студентам виплачують підвищену стипендію за умови, що вони нададуть доросле посвідчення категорії 4. Якщо студенти живуть у населеному пункті, територію якого віднесено до зони радіоекологічного контролю, доросле посвідчення вони зобов’язані надати при виповненні 18 років.

 

У випадку, що розглядається, студент надав посвідчення жовтого кольору, серія Д, і копію довідки згідно з

додатком 5 або 6 до Порядку № 51, видані держадміністрацією за місцем проживання. Такі документи видаються постраждалим дітям, в яких після досягнення повноліття можуть бути підстави для отримання категорії 3.

Згідно зі

ст. 14 Закону № 769 до категорії 3 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать особи, котрі постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони гарантованого добровільного відселення за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися в цій зоні не менше трьох років.

Діти, які прожили в зоні гарантованого добровільного відселення

менше ніж три роки на 1 січня 1993 року, не мають права на отримання посвідчення категорії 3 після 18 років.

Отже, особа, зазначена в запитанні, після досягнення 18 років не має права на отримання посвідчення категорії 3 (дата народження — 1993 рік). Це означає, що після досягнення 18 років цей студент права на виплату підвищеної стипендії не має. Стипендія йому повинна виплачуватися на загальних підставах.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі