Теми статей
Обрати теми

Про затвердження порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2013 році

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2013/№ 29
Друк
Наказ від 12.06.2013 р. № 736

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 2013 РОЦІ

Наказ від 12.06.2013 р. № 736

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2013 р. за № 1104/23636

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 року № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» та з метою упорядкування цих виплат наказую:

1. Затвердити Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2013 році, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів державної форми власності, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, до 15 жовтня поточного року подати Міністерству освіти і науки списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога.

3. Керівникам вищих навчальних закладів комунальної форми власності до 15 жовтня поточного року подати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій списки випускників, яким має бути надана одноразова адресна грошова допомога, для здійснення відповідного фінансування.

4. Керівникам департаментів загальної середньої та дошкільної освіти <…>, професійно-технічної освіти <…>, вищої освіти <…> опрацювати подані пропозиції і подати інформацію до департаменту економіки та фінансування <…> для здійснення відповідного фінансування.

5. Департаменту економіки та фінансування <…> забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату <…>.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр Д. Табачник

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України
 С. Рибак

Голова Центрального комітету
 Профспілки працівників освіти і науки України
Г. Труханов

Перший заступник
 Голови Спільного представницького органу
 сторони роботодавців на національному рівні
 О. Мірошниченко

Перший заступник
 Голови СПО об’єднань профспілок
 Г. Осовий

 

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2013 р. № 736

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2013 р. за № 1104/23636

ПОРЯДОК НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ДЕЯКИМ КАТЕГОРІЯМ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 2013 РОЦІ

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (далі — допомога) випускникам вищих навчальних закладів, які у 2012 — 2013 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (далі — випускники).

2. Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.

3. Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки України на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I — IV рівнів акредитації, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, та міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, погоджених з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами I — IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

4. Після опрацювання поданих вищими навчальними закладами списків на відповідність вимогам, визначеним у пункті 1 цього Порядку, Міністерство освіти і науки України затверджує кількість випускників та обсяг допомоги, що надається в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2013 рік на зазначені цілі, розподіляє (перерозподіляє) бюджетні призначення для виплати допомоги між підпорядкованими Міністерству освіти і науки України вищими навчальними закладами I — IV рівнів акредитації, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджують кількість випускників, яким надається допомога, та в межах коштів, врахованих на цю мету у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та місцевими бюджетами, розподіляють суми між вищими навчальними закладами I — IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

5. Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким надається допомога, та на підставі поданої випускником до 10 жовтня 2013 року заяви про надання допомоги, копії трудової книжки та копії договору. Виплата здійснюється до кінця поточного року.

6. До 15 лютого 2014 року вищі навчальні заклади I — IV рівнів акредитації, які виплачували допомогу, звітують перед органом вищого рівня щодо проведеної виплати.

7. У разі відмови випускника приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у загальноосвітньому та професійно-технічному навчальному закладі отримувач допомоги зобов’язаний повернути суму фактично одержаної допомоги згідно з укладеними договорами у вищий навчальний заклад, де була здійснена виплата. Вищий навчальний заклад повертає зазначені кошти до державного бюджету.

8. До 25 березня 2014 року Міністерство освіти і науки України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади I — IV рівнів акредитації, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформують Міністерство фінансів України щодо проведеної виплати.

 

Директор департаменту вищої освіти
Ю. Коровайченко

Директор департаменту економіки
та фінансування
 С. Даниленко

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ МІНОСВІТИ

НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ВИПУСКНИКАМ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У 2013 РОЦІ

З метою заохочення молодих фахівців до роботи у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах починаючи з 2007 року запроваджено надання одноразової адресної грошової допомоги (далі — допомога) деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів.

Наказом , що коментується, затверджено порядок надання такої допомоги у 2013 році.

Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за рахунок бюджетних коштів за державним замовленням у вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.

Слід зазначити, що допомога надається випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали договір на строк не менш як три роки про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах на посадах педагогічних працівників. Нагадаємо, що примірна форма такого договору наведена у додатку до наказу МОН від 16.08.2007 р. № 752.

Нарахування допомоги здійснюється у вищому навчальному закладі на підставі наказу, що видається після затвердження кількості випускників, яким належить її виплатити.

Розмір допомоги — п’ятикратна мінімальна заробітна плата. Така допомога нараховується виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на дату її нарахування. Нагадаємо, що ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 06.12.2012 р. № 5515-VІ установлює мінімальну заробітну плату у таких розмірах: з 1 січня — 1147 грн., з 1 грудня — 1218 грн. Отримати допомогу можна до кінця поточного року.

Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міносвіти на підставі списків. Такі списки повинні подати вищі навчальні заклади I — IV рівнів акредитації, що підпорядковані Міносвіти, і міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, випускники яких уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників. Списки підлягають погодженню з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Кількість випускників вищих навчальних закладів комунальної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі списків, поданих вищими навчальними закладами I — IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

Для отримання допомоги випускник повинен надати:

— заяву про надання допомоги;

— копію трудової книжки;

— копію договору про роботу на посадах педагогічних працівників.

Списки випускників, які у 2012 — 2013 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, приступили до роботи і яким має бути надана допомога, подаються до 10 жовтня 2013 року для здійснення відповідного фінансування.

Після опрацювання поданих списків Міносвіти затвердить кількість випускників та обсяг допомоги, що надається в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 2013 рік на зазначені цілі, та розподілить (перерозподілить) бюджетні призначення для виплати допомоги між підпорядкованими Мін-освіти вищими навчальними закладами I — IV рівнів акредитації, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, випускники яких уклали на строк не менше як три роки договір.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АР Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій затверджують кількість випускників, яким надається допомога, та в межах коштів, урахованих на цю мету у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та місцевими бюджетами, розподіляють суми між вищими навчальними закладами I — IV рівнів акредитації комунальної форми власності незалежно від підпорядкування.

Також зауважимо, що порядком надання допомоги передбачені випадки, коли випускник, що отримав допомогу, повинен її повернути у вищий навчальний заклад, який здійснив її виплату згідно з укладеним договором , а саме:

а) випускник відмовляється без поважних причин приступити до роботи за призначенням;

б) його звільняють з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни;

в) його звільняють за власним бажанням протягом трьох років від початку роботи у загальноосвітньому та професійно-технічному навчальному закладі.

Ці кошти вищий навчальний заклад повинен повернути до державного бюджету.

 

Людмила КУНГУРЦЕВА,
 головний спеціаліст відділу праці
 та нормативно-інформаційного забезпечення

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі