Теми статей
Обрати теми

Щодо навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2013/№ 23
Друк
Лист від 20.03.2013 р. № 1/11-5726

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Лист від 20.03.2013 р. № 1/11-5726

 

<…> Щодо внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Положення про кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» від 14 грудня 2012 року № 1423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
3 січня 2013 року за № 44/22576 (далі — Положення), повідомляємо.

Вимоги Положення щодо чисельності класів для визначення кількості навчальних кабінетів встановлені Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63. Крім того, у загальноосвітніх навчальних закладах із малою наповнюваністю класів допускається використання навчальних кабінетів комбінованого типу (з двох предметів) за вимогами до упорядкування та удосконалення організаційно-педагогічних умов функціо-нування цих кабінетів відповідно до пункту 3.2 Положення. Внесення змін до Положення є можливим за умови попереднього внесення відповідних змін до зазначеного нормативного акта, що належить до компетенції Міністерства охорони здоров’я, яке відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формування та забезпеченні реалізації державної політики, зокрема, у сфері охорони здоров’я, у формуванні державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Міністерство звернулося до Міністерства охорони здоров’я з відповідними пропозиціями.

Керівництво кабінетом з природничо-математичних предметів вимагає достатнього досвіду педагогічної та практичної роботи, що відповідає кваліфікаційним вимогам вищої категорії, передбаченим пунктом 7.1 Положення. У випадках, коли у загальноосвітньому навчальному закладі відсутні спеціалісти відповідної категорії, обов’язки завіду-вання кабінетом можуть бути покладені на вчителя, визначеного адміністрацією школи відповідно до пункту 7.1 Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2004 року за № 1121/9720, та пункту 82 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778.

З урахуванням зазначеного вище, Положення не обмежує прав та інтересів, не погіршує умов та оплати праці вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у частині завідування навчальними кабінетами.

 

Заступник Міністра Б. Жебровський

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ

 

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ
З ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ПРЕДМЕТІВ ЗНЗ

Лист , що коментується, зацікавить, насамперед, керівників загальноосвітніх навчальних закладів (далі — ЗНЗ). У ньому розглянуто окремі питання застосування норм Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОНмолодьспорту від 14.12.2012 р. № 1423 (далі — Положення № 1423), яке набрало чинності 14.12.2012 р. Цей документ визначає загальні та спеціальні вимоги до розташування, матеріально-технічного обладнання та науково-методичного оснащення кабінетів з природничо-математичних предметів (далі — кабінети з ПМП) та є обов’язковим для використання у ЗНЗ незалежно від типу та форми власності.

Слід зауважити, що Положення № 1423 розроблено на виконання Державної цільової програми підвищення якості природничо-математичної освіти до 2015 року, затвердженої постановою КМУ від 13.04.2011 р. № 561, і в цілому відповідає базовому Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженому наказом Міносвіти від 20.07.2004 р. № 601 (далі — Положення № 601).

Розглянемо далі запитання, з якими звернулися до Міносвіти.

 

Визначення кількості кабінетів з ПМП

Перше запитання пов’язане з визначенням кількості кабінетів з ПМП. Слід зауважити, що з набуттям чинності Положенням № 1423 у цьому питанні нічого не змінилося.

Так, нагадаємо, що п. 2.4 Положення № 601 установлено: державні санітарні правила та норми влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу повинні відповідати вимогам, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 (далі — ДСанПіН 5.5.2.008-01) та ДБН В.2.2 -3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

Тому при створенні кабінетів з ПМП також слід керуватися ДСанПіН 5.5.2.008-01, що підтверджується й нормами п. 2.1 Положення № 1423.

Так, щодо створення навчальних кабінетів ДСанПіН 5.5.2.008-01 висуваються дві вимоги:

— певна площа приміщення на одного учня;

— кількість класів на один навчальний кабінет. Зокрема, передбачено, що один кабінет географії створюється на 15 класів. Аналогічно створюються кабінети біології та хімії.

Саме друга вимога щодо необхідності наявності певної кількості класів для створення кабінету з ПМП стала приводом для звернення до Міносвіти. Так, наприклад, у ЗНЗ є необхідність створення кабінету географії. При цьому вимоги щодо площі приміщення на одного учня дотримано, але кількість класів у ЗНЗ менше 15. Як діяти в цьому випадку?

Як підкреслило Міносвіти в листі, що коментується, у ЗНЗ із малою наповнюваністю класів допускається використання навчальних кабінетів комбінованого типу (з двох предметів) за вимогами до впорядкування та вдосконалення організаційно-педагогічних умов функціонування цих кабінетів (п. 3.2 Положення № 1423).

Крім того, Міносвіти звернулося до МОЗ із пропозицією переглянути положення ДСанПіН 5.5.2.008-01 у частині створення навчальних кабінетів залежно від кількості класів.

 

Завідування кабінетом з ПМП

Друге запитання пов’язане із застосуванням п. 7.1 Положення № 1423, згідно з яким роботою кабінету з ПМП керує завідувач, який призначається директором ЗНЗ із числа вчителів вищої категорії або вчителів-методистів за профілем. Таке формулювання дещо спантеличило керівників ЗНЗ. Дійсно, з одного боку, завідування кабінетом з ПМП потребує достатнього досвіду педагогічної та практичної роботи, а з іншого — у навчальному закладі фахівців відповідної категорії може й не бути. Що ж робити в такій ситуації?

Як випливає з листа, що коментується, Міносвіти в подібних випадках рекомендує керуватися базовим Положенням № 601, яке не висуває як обов’язкову умову наявність у завідувача кабінету відповідної кваліфікаційної категорії. Так, згідно з п. 7.1 Положення № 601 роботою навчального кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по ЗНЗ.

Слід зауважити: Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327, передбачено посаду «завідувач кабінету навчального». Проте Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міносвіти від 06.12.2010 р. № 1205, що набрали чинності 01.09.2012 р., не передбачено введення до штату ЗНЗ посади завідувача навчального кабінету.

У зв’язку з цим обов’язки із завідування навчальним кабінетом покладаються наказом керівника навчального закладу на працівника з числа вчителів.

За виконання додаткового обсягу робіт, не пов’язаного безпосередньо з педагогічною роботою, Інструкцією № 102 передбачено встановлення додаткової оплати.

Так, у п. 41 Інструкції № 102 передбачено: учителям, іншим працівникам ЗНЗ за завідування навчальними кабінетами здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 — 13 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням із профспілковим комітетом.

Підставою для встановлення доплат за завідування кабінетами є відповідний наказ керівника навчального закладу про призначення завідувачів кабінетів та фактичне виконання працівниками покладених на них відповідних обов’язків.

Додамо: згідно з п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну та Мін’юсту від 28.06.93 р. № 43, виконання вчителями загальноосвітніх шкіл обов’язків із завідування кабінетом не є сумісництвом.

 

Владислав СТАНКУС,
 завідувач сектора інспектування установ
 та організацій, що фінансуються з бюджету,
 Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі