Теми статей
Обрати теми

Облік продуктів харчування в таборах із денним перебуванням дітей

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Червень, 2013/№ 23
Друк
Відповідь на запитання

ОБЛІК ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ в ТАБОРАХ іЗ ДЕННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ДІТЕЙ

 

Олена МОРЕВА, консультант

 

Як обліковувати продукти харчування у таборах з денним перебуванням дітей?

(м. Харків)

 

Табір з денним перебуванням — це табір, тимчасово утворений у навчальному закладі, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

Основне місце в режимі дня посідає харчування, яке є одним з найважливіших чинників збереження здоров’я та працездатності. Правильно організоване харчування сприяє фізичному та розумовому розвитку, зміцнює організм, створює бадьорий настрій. В окремих випадках харчування відіграє роль лікувального фактора (дієтичне, лікувальне харчування). Тому в режимі дня дитячих закладів оздоровлення та відпочинку приймання їжі дітьми слід суворо регламентувати в часі: після 3 — 4-годинної перерви, як мінімум, тричі на добу у встановлені години. Про це йдеться у Методичних рекомендаціях щодо організації оздоровлення дітей та проведення виховної роботи у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, наведених у листі МОН від 01.06.2010 р. № 1/9-384.

Відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою КМУ від 28.04.2009 р. № 422 (далі — Типове положення № 422), дитячий заклад оздоровлення та відпочинку забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їхнього нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ В ТАБОРІ З ДЕННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ДІТЕЙ

Основоположним документом у процесі харчування дітей в навчальних та оздоровчих закладах є Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений спільним наказом МОЗ та МОН від 01.06.2005 р. № 242/329 (далі — Порядок № 242/329).

Для того щоб у таборі з денним перебуванням діти своєчасно отримували повноцінне харчування, необхідно:

— розробити графік харчування дітей;

— скласти двотижневе меню, враховуючи норми харчування, визначені постановою КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 р. № 1591 (далі — постанова № 1591), та вартість добового набору продуктів на одну дитину;

— визначити постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини;

— забезпечити приймання продуктів харчування та продовольчої сировини гарантованої якості;

— створити умови, що відповідають санітарним нормам, для приготування їжі;

— організувати місце приймання їжі;

— вести облік дітей;

— встановити контроль за харчуванням;

— забезпечити контроль за якістю продуктів харчування та сировини й за харчуванням.

Згідно з п. 4 Порядку № 242/329 відповідальними за організацію харчування дітей у таборі з денним перебуванням незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні), додержання вимог санітарного законодавства є засновник (власник), керівник навчального закладу, у якому організовано табір з денним перебуванням дітей, та керівник організації (підприємства), що забезпечує харчування дітей.

Відповідальними за виконання норм харчування є засновники (власники), керівники навчального закладу (п. 25 Порядку № 242/329).

 

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ХАРЧУВАННЯ

Відповідно до п. 41 Типового положення № 422 фінансування таборів з денним перебуванням дітей, які організовано в навчальних закладах державної та комунальної форми власності, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел.

Як зазначалось вище, харчування дітей у таборах з денним перебуванням здійснюється відповідно до норм, затверджених постановою № 1591.

Якщо продукти харчування, зазначені у нормах, з будь-яких причин відсутні, їх замінюють відповідно до норм заміни продуктів за енергоцінністю ( додаток 8 до постанови № 1591).

Керівник табору з денним перебуванням дітей або керівник підприємства громадського харчування чи організації, що надають послуги із забезпечення харчування дітей (з яким попередньо було укладено договір) затверджує приблизні двотижневі меню, які погоджуються з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби (п. 19 Порядку № 242/329).

Вартість харчування однієї дитини на день розраховується відповідно до норм харчування, затверджених постановою № 1591, та цін на продукти.

Так, вартість харчування однієї дитини на день розраховується шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування у грамах (брутто), установленої для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчування), на середню ціну, що діє у відповідній місцевості на момент складання кошторису.

Кошти на харчування дітей у таборі з денним перебуванням передбачаються за КЕКВ 2230 «Продукти харчування», і їх сума залежить від установленої вартості харчування однієї дитини із розрахунку на день та кількості дитино-днів.

 

ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Відповідно до п. 13 Порядку № 242/329 перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини визначається рішеннями комітету з конкурсних торгів за погодженням із територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

Під час прийняття рішень цими комітетами надається перевага постачальникам з прямими поставками та поставками з найменшою кількістю посередників.

Згідно з п. 14 Порядку № 242/329 відповідальність за безпеку та якість продуктів харчування та продовольчої сировини, готової продукції покладається на постачальника, організацію (підприємство), що забезпечують харчування дітей, або керівника табору з денним перебуванням, якщо працівники харчоблоку входять до штатного розпису табору, відповідно до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» від 23.12.97 р. № 771/97-ВР.

Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходити до таборів з денним перебуванням дітей разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо). На кожне тарне місце (ящик, коробку, флягу) прикріплюється маркувальний ярлик із зазначенням дати, часу виготовлення продуктів і кінцевого терміну їх реалізації.

Продукти харчування, що надходять до табору, здаються на склад комірникові (завідувачу складу та ін.), який розписується в їх прийманні на супровідних документах постачальника (рахунках, накладних, актах тощо).

 

ДОКУМЕНТИ З ОБЛІКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Організація обліку продуктів харчування регламентована Інструкцією з обліку запасів бюджетних установ, затвердженою наказом Держказначейства від 08.12.2000 р. № 125.

Продукти харчування обліковуються на субрахунку 232 «Продукти харчування». За дебетом цього субрахунку відображується надходження продуктів, за кредитом — їх видача зі складу на потреби табору.

 

Складання Накопичувальної відомості надходження продуктів харчування та Меморіального ордера № 11

Надходження продуктів харчування відображається у Накопичувальній відомості з надходження продуктів харчування (форма № З-12), типова форма якої затверджена наказом Держказначейства «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000 р. № 130 (далі — наказ № 130). Цю відомість окремо складає кожна матеріально відповідальна особа, яка призначена керівником табору (комірник, шеф-кухар, кухар тощо) і з якою укладено письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Записи в Накопичувальній відомості здійснюються в кількісному і сумарному виразі на підставі первинних документів (накладних), отриманих від завідувача складу (комірника). Після закінчення зміни у Накопичувальній відомості підбиваються підсумки. Ця форма є підставою для складання Меморіального ордера № 11 «Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування» (форма № 398 (бюджет)).

Нагадаємо, що форми меморіальних ордерів та порядок їх ведення затверджені Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженою наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68 (далі — Інструкція № 68).

Меморіальний ордер № 11 «Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування» використовується в разі, коли установою, закладом складається декілька накопичуваних відомостей про надходження продуктів харчування.

Записи у зведену відомість здійснюються за результатами місяця окремо за кожною матеріально відповідальною особою (графа 2 «Матеріально відповідальна особа (установа)», а також окремо за кожним постачальником (графи 3 — 9 «Назви постачальників»).

Сума, на яку отримано продукти харчування, розподіляється за дебетом відповідних субрахунків, що кореспондують з кредитом субрахунку 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» (графи 10 — 14 «Кредит субрахунку 361 до дебету субрахунків»).

Сума оборотів за цим Меморіальним ордером дорівнює величині, відображеній у графі 9 «Разом», яка у вигляді відповідної кореспонденції субрахунків переноситься в книгу «Журнал-Головна».

 

Складання меню-вимоги

Відповідно до кількості дітей, які перебувають в таборі, та персоналу, який харчується у таборі, а також на підставі норм харчування щодня складається меню-вимога на видачу продуктів харчування (типова форма № З-4), яка є підставою для видачі продуктів харчування зі складу (комори). Типова форма меню-вимоги затверджена наказом № 130.

Складається цей документ медичним працівником табору окремо на дітей та персонал, який харчується у таборі, в одному примірнику. Протягом робочого дня меню-вимога знаходиться у шеф-кухаря (кухаря), а потім передається до бухгалтерії.

 

Складання Накопичувальної відомості з витрачання продуктів харчування та Меморіального ордера № 12

Зі складу продукти харчування видаються на підставі накладної, яка виписується комірником, завідувачем складу, в одному примірнику. Протягом робочого дня вона знаходиться у комірника, а потім разом зі звітом передається до бухгалтерії табору.

Облік продуктів харчування ведеться матеріально відповідальними особами в Накопичувальній відомості з витрачання продуктів харчування (типова форма № З-13), форма якої затверджена наказом № 130.

Записи в накопичувальних відомостях з витрачання продуктів харчування здійснюються щодня на підставі меню-вимог та інших документів (акта на недостачу, накладної на повернення продуктів тощо).

Підсумок кількості витрачених продуктів харчування і визначення їх вартості в Накопичувальній відомості здійснюються за кожну зміну роботи табору. При цьому слід звірити кількість осіб, які харчувалися, з даними журналу реєстрації прибуття та вибуття дітей.

На підставі накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування складається Меморіальний ордер № 12 «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування» (типова форма № 411 (бюджет)), форма якого затверджена Інструкцією № 68.

Зверніть увагу, що до цього Меморіального ордера також уносяться дані з інших видаткових документів (актів): актів про нестачу продуктів харчування, про повернення на базу тощо.

Одночасно з записами до відомостей надходження продуктів харчування та витрачання продуктів харчування здійснюються записи про продукти харчування, що надійшли й витрачені, до книг (карток) кількісно-сумового обліку (типові форми № З-6 і № З-7), форми яких затверджені наказом № 130.

Меморіальний ордер № 12 «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування» використовується в разі, коли закладом складається кілька накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування.

Записи у зведену відомість здійснюються за місячними результатами окремо за кожною матеріально відповідальною особою (графа 2). У графі 3 «Кредит субрахунку 232» відображається загальна сума витрачених продуктів харчування, а в графах 4 — 13 «Дебет субрахунків» ця величина розподіляється за дебетом відповідних кореспондентських субрахунків.

Звертаємо увагу, що позиція «Сума оборотів за меморіальним ордером» відповідає графі 3 «Кредит субрахунку 232», тобто обороту за кредитом субрахунку 232 «Продукти харчування», який у вигляді відповідної кореспонденції рахунків переноситься в книгу «Журнал-Головна».

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Наприкінці зміни роботи табору підбиваються підсумки, які визначають вартість витрачених продуктів. При цьому необхідно звірити кількість осіб, що харчувалися, з журналом реєстрації надходження і вибуття дітей. Для контролю за правильністю витрачання коштів на харчування дітей після кожної зміни заповнюються відомість щоденного обліку вартості харчування і накопичувальна відомість обліку витрат на харчування в оздоровчому закладі.

Зазначимо, що МОН у Методичних рекомендаціях щодо організації літнього відпочинку дітей у 2013 році, які є додатком до листа від 15.05.2013 р. № 1/9-321, визначило, що види документації, котра використовується у пришкільних таборах, можна обирати із Примірного переліку документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту від 19.01.2010 р. № 40. Також допускається використання ділової документації, затвердженої заснов-ником (власником) пришкільного табору.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі