Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2013/№ 12
Друк
Наказ від 15.02.2013 р. № 201

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ОРЕНДОДАВЦЕВІ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ МАЙНА, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Наказ від 15.02.2013 р. № 201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 р. за № 346/22878

(витяг)

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» наказую:

1. Затвердити Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності (додається).

<…>

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 року № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 року за № 29/11903 (із змінами).

<…>

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду О. Рябченко

 

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
 Міністра економічного розвитку
 і торгівлі України
 А. Максюта

В. о. Голови Антимонопольного комітету України
Р. Кузьмін

Голова Державної служби України
 з питань регуляторної політики
 та розвитку підприємництва
 М. Бродський

 

 

Затверджено наказом Фонду державного майна України від 15.02.2013 р. № 201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.03.2013 р. за № 346/22878

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ОРЕНДОДАВЦЕВІ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ МАЙНА, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

1. Разом із заявою про оренду цілісного майнового комплексу підприємства (організації), його (її) структурного підрозділу (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб / реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об’єкта;

копія відповідного рішення органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на концентрацію відповідно до підпункту 3.9.9.3 пункту 3.9 глави 3 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572, або копія попередніх висновків органів Антимонопольного комітету України про відсутність необхідності отримання дозволу на концентрацію;

копії установчих документів орендаря / копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу та щодо створення господарського товариства;

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

2. Разом із заявою про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб / реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об’єкта;

копії установчих документів орендаря / копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками);

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

3. Разом із заявою про оренду іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб / реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:

проект договору оренди об’єкта;

звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта оренди (у разі якщо майно знаходиться на балансі господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається);

копії установчих документів орендаря / копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання);

копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

 

Начальник Управління
 з питань управління державним майном
 та орендних відносин
В. Пількевич

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО НОВИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
 ЯКІ ОРЕНДАРІ ПОДАЮТЬ
ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 р. № 2269-XII (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 22) фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти договір оренди, направляють орендодавцю заяву, проект договору оренди, а також інші документи відповідно до переліку, який визначає Фонд державного майна України (далі — ФДМУ). До сьогодні такі документи були вказані в Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженому наказом ФДМУ від 14.11.2005 р. № 2975. Тепер же орендарі при поданні документів для укладення договору оренди керуються Переліком, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 р. № 201, що коментується.

Головне, на що варто звернути увагу орендарю при підготовці документів, — це істотне зменшення їх кількості. Так, тепер орендарі не повин­ні подавати орендодавцю такі документи для укладення договору оренди, як:

— розрахунок орендної плати за перший (базовий) місяць оренди;

— звіт про незалежну оцінку нерухомого майна;

— акт оцінки нерухомого майна;

— довідка балансоутримувача про загальну площу об’єкта оренди;

— довідка балансоутримувача про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду, про відсутність (наявність) боргу перед бюджетом або податкової застави об’єкта оренди та про те, що майно є вільним для оренди.

Для зручності сприйняття узагальнимо інформацію про документи, які орендар направляє орендодавцю — бюджетній установі для укладення договору оренди, у таблиці.

 

№ з/п

Назва документа

Об’єкт оренди

нерухоме майно, що перебуває на балансі установ, організацій

інше окреме індивідуально визначене майно, що перебуває на балансі установ, організацій

1

Заява про оренду нерухомого майна1

+

+

2

Проект договору оренди об’єкта2

+

+

3

Копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи3

+

+

4

Інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ4

+

-

5

Погодження органу охорони культурної спадщини 5

+

-

6

Копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню)

+

+

7

Звіт про незалежну оцінку6 іншого (крім нерухомого майна) окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта оренди (якщо майно перебуває на балансі господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається)

-

+

 

1 Подається в довільній формі. При цьому в ньому вказуються ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це до відповідного органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

2 Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого чи іншого) майна, що належить до державної власності, затверджено наказом ФДМУ від 23.08.2000 р. № 1774.

3 Подають сторінки 1, 2 і сторінку із зазначенням останнього місця проживання.

4 Реєстрація неприбуткових установ і організацій здійснюється відповідно до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2013 р. № 37. На підтвердження внесення установ та організацій до Реєстру органом ДПС видається рішення за формою, наведеною в додатку 2 до зазначеного Положення.

5 У разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, які є пам’ятками. Питання, що стосуються віднесення об’єктів культурної спадщини до пам’яток, урегульовано Законом України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. № 1805-III.

6 Результати незалежної оцінки є дійсними протягом 6 місяців із дня її проведення, якщо інший строк не вказано у звіті про незалежну оцінку. Оцінка об’єктів оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою КМУ від 10.08.95 р. № 629.

Сподіваємося, що поява цього документа не тільки зменшить кількість документів, які подаються потенційним орендарем орендодавцю, а й позбавить їх необхідності звертатися до балансоутримувача за необхідною інформацією, а також урегулює відносини, що виникають з уповноваженими органами управління державним майном щодо строків та повноти подання їм пакета документів.

Перелік, що коментується, набрав чинності 22.03.2013 р.

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі