Теми статей
Обрати теми

Коефіцієнти для коригування заробітної плати при розрахунку відпускних (за січень — червень 2013 року)

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2013/№ 9
Друк
Стаття

КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ КОРИГУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРИ РОЗРАХУНКУ ВІДПУСКНИХ (ЗА СІЧЕНЬ — ЧЕРВЕНЬ 2013 РОКУ)

 

Валерій ШАШЕРІН, головний бухгалтер військової частини А4502

 

Пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої заробітної плати.

Згідно з абз. 1 п. 10 Порядку № 100 у випадках підвищення тарифних ставок та посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, упродовж якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, уключаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Виходячи з відкоригованої в такий спосіб заробітної плати в розрахунковому періоді визначається середньоденний (годинний) заробіток. Якщо підвищення тарифних ставок та окладів відбулося в періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюються нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої заробітної плати із дня підвищення тарифних ставок (окладів) (абз. 2 п. 10 Порядку № 100).

Коефіцієнт, на який необхідно коригувати виплати, що включаються до середнього заробітку, розраховується шляхом ділення окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення. Для кожного працівника необхідно розраховувати свої коефіцієнти коригування.

Особливо актуальне проведення коригування середньої заробітної плати для тих працівників бюджетних організацій, посадові оклади яких визначаються на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС). Так, відповідно до постанови КМУ від 11.01.2012 р. № 10 у 2012 році розміри посадових окладів змінювалися кілька разів. Так, посадові оклади працівників:

1 — 5-го тарифних розрядів з 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня, 1 грудня 2012 року встановлювалися у фіксованих розмірах;

6 — 25-го тарифних розрядів розраховувалися виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого дорівнював: з 1 січня — 773 грн.; 1 квітня — 794 грн.; 1 липня — 802 грн.; 1 вересня — 807 грн., 1 жовтня — 823 грн., 1 грудня — 839 грн.

Що стосується 2013 року, то досі Кабмін не визначив порядок установлення у 2013 році посадових окладів працівників за ЄТС. У зв’язку з цим посадові оклади таких працівників залишилися на рівні грудня 2012 року (тобто базовий посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС залишається в розмірі, який було встановлено у грудні 2012 року — 839 грн.). При цьому посадові оклади працівників, менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, у штатних розписах повинні встановлюватися на рівні мінімальної заробітної плати.

Так, посадові оклади працівників 1 — 2-го тарифних розрядів з 1 січня 2013 року має бути встановлено на рівні 1147 грн. Аналогічні рекомендації щодо встановлення посадових окладів працівників за ЄТС надано Мінсоцполітики в листі від 29.01.2013г. № 959/0/14-13/13. Слід зауважити: у цьому листі рекомендується працівникам 1 — 2-го тарифних розрядів здійснювати доплату до розміру мінімальної заробітної плати. Проте варто відмітити, що тут тут фахівці Мінсоцполітики допустили неточність. Дійсно, таке поняття як «доплата до рівня мінімальної заробітної плати» існувало в законодавстві до 01.01.2006 р. Проте з цієї дати Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 18.11.2004 р. № 2190-IV було внесено зміни до ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР. Чинна редакція цієї статті передбачає, що оплата праці за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) не може здійснюватися нижче мінімальної зарплати. До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Отже, ураховуючи вимоги чинного законодавства, з 1 січня 2013 року посадові оклади працівників 1 — 2-го тарифних розрядів у штатному розписі має бути встановлено на рівні 1147 грн. Усі доплати та надбавки потрібно встановлювати вже виходячи з такого розміру окладу.

Далі в таблиці на с. 26 — 29 наведемо коефіцієнти коригування середньої заробітної плати при обчисленні відпускних, що нараховуються за період січень — червень 2013 року. Коефіцієнти розраховані виходячи з розмірів посадових окладів, що діють на сьогодні.

Зауважимо, що плани Кабміну щодо підвищення посадових окладів за ЄТС наразі невідомі. Якщо ж буде прийнято постанову про підвищення посадових окладів з 1 січня 2013 року, тобто заднім числом, то потрібно буде провести перерахунок заробітної плати працівників виходячи з нових розмірів посадових окладів, а також виплат, розрахованих виходячи із середньої зарплати (для оплати відпускних, періоду службових відряджень тощо).

Розповімо, як користуватися таблицею. У колонці 1 таблиці зазначено місяць виходу працівника у відпустку, у колонці 2 — тарифний розряд згідно з ЄТС. В інших колонках (з 3-ї по 20-ту) указані місяці 2012 і 2013 років, що включаються до розрахункового періоду для обчислення відпускних (прокреслення у графі означає, що цей місяць до розрахункового періоду не входить), та зазначено вже розраховані коефіцієнти коригування заробітної плати за тарифними розрядами. Коригування здійс­нюється шляхом множення нарахованої заробітної плати за кожний розрахунковий місяць на свій коригуючий коефіцієнт.

Приклад. Працівник іде у відпустку в березні 2013 року, йому встановлено 12-й тарифний розряд. У колонці 1 таблиці знаходимо березень (місяць виходу у відпустку), а в колонці 2 — тарифний розряд працівника (12-й). Напроти 12-го тарифного розряду в колонках 3 — 20 таблиці наведені коефіцієнти коригування зарплати за кожний місяць розрахункового періоду (при розрахунковому періоді менше 12 місяців ураховується фактична кількість відпрацьованих місяців у розрахунковому періоді до виходу у відпустку).

Визначимо коефіцієнти підвищення для проведення коригування:

 

Розмір посадового окладу

Коефіцієнт підвищення

З 1 квітня 2012 року — 1683 грн.

К1 = 1,026846 (1683 грн. : 1639 грн.)

З 1 липня 2012 року — 1700 грн.

К2 = 1,010101 (1700 грн. : 1683 грн.)

З 1 вересня 2012 року — 1711 грн.

К3 = 1,006471 (1711 грн. : 1700 грн.)

З 1 жовтня 2012 року — 1745 грн.

К4 = 1,019871 (1745 грн. : 1711 грн.)

З 1 грудня 2012 року — 1779 грн.

К5 = 1,019484 (1779 грн. : 1745 грн.)

 

Таким чином, заробітна плата за березень 2012 року коригується на коефіцієнти підвищення посадового окладу К1, К2, К3, К4, К5, тобто на коефіцієнт 1,0854 (1,026846 х 1,010101 х 1,006471 х 1,019871 х 1,019484).

Розраховані в такий спосіб коефіцієнти коригування наведено в таблиці напроти відповідного місяця розрахункового періоду.

При виконанні вимог п. 10 Порядку № 100 коригуванню підлягають ті виплати, які враховуються при обчисленні середнього заробітку згідно з цим Порядком. Виплати, що враховуються під час обчислення середнього заробітку, наведено в п. 3 Порядку № 100. Перелік виплат, які не беруть участі в розрахунку середнього заробітку, наведено в п. 4 цього Порядку. Наприклад, сума індексації включається до розрахунку середньої заробітної плати, що розраховується згідно з Порядком № 100 (див. лист Мінпраці від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07), тому сума індексації зарплати, разом із заробітною платою, що бере участь у розрахунку середнього заробітку, при проведенні коригування заробітної плати помножується на відповідні коефіцієнти коригування.

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівника у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не здійснюється (абз. 3 п. 10 Порядку № 100). Тут мається на увазі, що при проведенні коригування зарплати не враховується підвищення окладу в місяці присвоєння вищого розряду, переведення на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо. Якщо в розрахунковому періоді працівника було переведено на роботу з вищим або нижчим тарифним розрядом, то коригування здійснюється за коефіцієнтами відповідного місяця розрахункового періоду з урахуванням конкретних тарифних розрядів у таких місяцях (з віднесенням кожної з цих посад до певного тарифного розряду). Приклади проведення коригування в цих випадках наведено в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 29, с. 29; 2011, № 16, с. 39.

Також нагадаємо, що при підвищенні окладів (ставок) коригування середньої заробітної плати здійснюється не лише при обчисленні відпускних, а і в інших випадках визначення середнього заробітку згідно з Порядком № 100 (для оплати відряджень, виплати вихідної допомоги, направлення працівників на обстеження до медичних закладів, звільнення працівників-донорів від роботи, визначення суми матеріальної допомоги, що виплачується в розмірі середньомісячної заробітної плати, тощо).

Зверніть увагу: бюджетні організації зобов’язані дотримуватися вимог п. 10 Порядку № 100. Непроведення коригування заробітної плати є порушенням законодавства про оплату праці.

 

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ ПРИ ВИХОДІ У ВІДПУСТКУ В ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2013 РОКУ

Місяць виходу у відпустку
в 2013 році

Тарифний розряд за ЄТС

Коригуючі коефіцієнти за місяцями розрахункового періоду

2012 рік

2013 рік

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Січень

1

1,0690

1,0690

1,0690

1,0484

1,0484

1,0484

1,0408

1,0408

1,0408

1,0259

1,0259

1,0115

2

1,0640

1,0640

1,0640

1,0437

1,0437

1,0437

1,0361

1,0361

1,0361

1,0214

1,0214

1,0070

3

1,0561

1,0561

1,0561

1,0361

1,0361

1,0361

1,0286

1,0286

1,0286

1,0141

1,0141

1,0000

4

1,0556

1,0556

1,0556

1,0357

1,0357

1,0357

1,0284

1,0284

1,0284

1,0140

1,0140

1,0000

5

1,0551

1,0551

1,0551

1,0354

1,0354

1,0354

1,0281

1,0281

1,0281

1,0139

1,0139

1,0000

6

1,0856

1,0856

1,0856

1,0573

1,0573

1,0573

1,0464

1,0464

1,0402

1,0201

1,0201

1,0000

7

1,0857

1,0857

1,0857

1,0564

1,0564

1,0564

1,0462

1,0462

1,0394

1,0197

1,0197

1,0000

8

1,0852

1,0852

1,0852

1,0568

1,0568

1,0568

1,0464

1,0464

1,0401

1,0193

1,0193

1,0000

9

1,0853

1,0853

1,0853

1,0560

1,0560

1,0560

1,0461

1,0461

1,0394

1,0190

1,0190

1,0000

10

1,0853

1,0853

1,0853

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0194

1,0194

1,0000

11

1,0854

1,0854

1,0854

1,0569

1,0569

1,0569

1,0462

1,0462

1,0396

1,0197

1,0197

1,0000

12

1,0854

1,0854

1,0854

1,0570

1,0570

1,0570

1,0465

1,0465

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

13

1,0855

1,0855

1,0855

1,0572

1,0572

1,0572

1,0461

1,0461

1,0398

1,0198

1,0198

1,0000

14

1,0850

1,0850

1,0850

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0394

1,0191

1,0191

1,0000

15

1,0858

1,0858

1,0858

1,0566

1,0566

1,0566

1,0464

1,0464

1,0399

1,0198

1,0198

1,0000

16

1,0853

1,0853

1,0853

1,0569

1,0569

1,0569

1,0460

1,0460

1,0395

1,0196

1,0196

1,0000

17

1,0854

1,0854

1,0854

1,0567

1,0567

1,0567

1,0461

1,0461

1,0397

1,0194

1,0194

1,0000

18

1,0854

1,0854

1,0854

1,0565

1,0565

1,0565

1,0462

1,0462

1,0398

1,0193

1,0193

1,0000

19

1,0851

1,0851

1,0851

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0192

1,0192

1,0000

20

1,0853

1,0853

1,0853

1,0567

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0398

1,0194

1,0194

1,0000

21

1,0853

1,0853

1,0853

1,0566

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0396

1,0192

1,0192

1,0000

22

1,0854

1,0854

1,0854

1,0565

1,0565

1,0565

1,0461

1,0461

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

23

1,0854

1,0854

1,0854

1,0569

1,0569

1,0569

1,0461

1,0461

1,0398

1,0196

1,0196

1,0000

24

1,0855

1,0855

1,0855

1,0566

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0395

1,0195

1,0195

1,0000

25

1,0855

1,0855

1,0855

1,0567

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0396

1,0194

1,0194

1,0000

Лютий

1

1,0690

1,0690

1,0484

1,0484

1,0484

1,0408

1,0408

1,0408

1,0259

1,0259

1,0115

1,0000

2

1,0640

1,0640

1,0437

1,0437

1,0437

1,0361

1,0361

1,0361

1,0214

1,0214

1,0070

1,0000

3

1,0561

1,0561

1,0361

1,0361

1,0361

1,0286

1,0286

1,0286

1,0141

1,0141

1,0000

1,0000

4

1,0556

1,0556

1,0357

1,0357

1,0357

1,0284

1,0284

1,0284

1,0140

1,0140

1,0000

1,0000

5

1,0551

1,0551

1,0354

1,0354

1,0354

1,0281

1,0281

1,0281

1,0139

1,0139

1,0000

1,0000

6

1,0856

1,0856

1,0573

1,0573

1,0573

1,0464

1,0464

1,0402

1,0201

1,0201

1,0000

1,0000

7

1,0857

1,0857

1,0564

1,0564

1,0564

1,0462

1,0462

1,0394

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

8

1,0852

1,0852

1,0568

1,0568

1,0568

1,0464

1,0464

1,0401

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

9

1,0853

1,0853

1,0560

1,0560

1,0560

1,0461

1,0461

1,0394

1,0190

1,0190

1,0000

1,0000

10

1,0853

1,0853

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

11

1,0854

1,0854

1,0569

1,0569

1,0569

1,0462

1,0462

1,0396

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

12

1,0854

1,0854

1,0570

1,0570

1,0570

1,0465

1,0465

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

13

1,0855

1,0855

1,0572

1,0572

1,0572

1,0461

1,0461

1,0398

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

14

1,0850

1,0850

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0394

1,0191

1,0191

1,0000

1,0000

15

1,0858

1,0858

1,0566

1,0566

1,0566

1,0464

1,0464

1,0399

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

16

1,0853

1,0853

1,0569

1,0569

1,0569

1,0460

1,0460

1,0395

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

17

1,0854

1,0854

1,0567

1,0567

1,0567

1,0461

1,0461

1,0397

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

18

1,0854

1,0854

1,0565

1,0565

1,0565

1,0462

1,0462

1,0398

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

19

1,0851

1,0851

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

20

1,0853

1,0853

1,0567

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0398

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

21

1,0853

1,0853

1,0566

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0396

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

22

1,0854

1,0854

1,0565

1,0565

1,0565

1,0461

1,0461

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

23

1,0854

1,0854

1,0569

1,0569

1,0569

1,0461

1,0461

1,0398

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

24

1,0855

1,0855

1,0566

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0395

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

25

1,0855

1,0855

1,0567

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0396

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

Березень

1

1,0690

1,0484

1,0484

1,0484

1,0408

1,0408

1,0408

1,0259

1,0259

1,0115

1,0000

1,0000

2

1,0640

1,0437

1,0437

1,0437

1,0361

1,0361

1,0361

1,0214

1,0214

1,0070

1,0000

1,0000

3

1,0561

1,0361

1,0361

1,0361

1,0286

1,0286

1,0286

1,0141

1,0141

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0556

1,0357

1,0357

1,0357

1,0284

1,0284

1,0284

1,0140

1,0140

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0551

1,0354

1,0354

1,0354

1,0281

1,0281

1,0281

1,0139

1,0139

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0856

1,0573

1,0573

1,0573

1,0464

1,0464

1,0402

1,0201

1,0201

1,0000

1,0000

1,0000

7

1,0857

1,0564

1,0564

1,0564

1,0462

1,0462

1,0394

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

1,0000

8

1,0852

1,0568

1,0568

1,0568

1,0464

1,0464

1,0401

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

1,0000

9

1,0853

1,0560

1,0560

1,0560

1,0461

1,0461

1,0394

1,0190

1,0190

1,0000

1,0000

1,0000

10

1,0853

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

11

1,0854

1,0569

1,0569

1,0569

1,0462

1,0462

1,0396

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

1,0000

12

1,0854

1,0570

1,0570

1,0570

1,0465

1,0465

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

13

1,0855

1,0572

1,0572

1,0572

1,0461

1,0461

1,0398

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

1,0000

14

1,0850

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0394

1,0191

1,0191

1,0000

1,0000

1,0000

15

1,0858

1,0566

1,0566

1,0566

1,0464

1,0464

1,0399

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

1,0000

16

1,0853

1,0569

1,0569

1,0569

1,0460

1,0460

1,0395

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

1,0000

17

1,0854

1,0567

1,0567

1,0567

1,0461

1,0461

1,0397

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

18

1,0854

1,0565

1,0565

1,0565

1,0462

1,0462

1,0398

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

1,0000

19

1,0851

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

1,0000

20

1,0853

1,0567

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0398

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

21

1,0853

1,0566

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0396

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

1,0000

22

1,0854

1,0565

1,0565

1,0565

1,0461

1,0461

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

23

1,0854

1,0569

1,0569

1,0569

1,0461

1,0461

1,0398

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

1,0000

24

1,0855

1,0566

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0395

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

25

1,0855

1,0567

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0396

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

Квітень

1

1,0484

1,0484

1,0484

1,0408

1,0408

1,0408

1,0259

1,0259

1,0115

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,0437

1,0437

1,0437

1,0361

1,0361

1,0361

1,0214

1,0214

1,0070

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0361

1,0361

1,0361

1,0286

1,0286

1,0286

1,0141

1,0141

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0357

1,0357

1,0357

1,0284

1,0284

1,0284

1,0140

1,0140

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0354

1,0354

1,0354

1,0281

1,0281

1,0281

1,0139

1,0139

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0573

1,0573

1,0573

1,0464

1,0464

1,0402

1,0201

1,0201

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

7

1,0564

1,0564

1,0564

1,0462

1,0462

1,0394

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

8

1,0568

1,0568

1,0568

1,0464

1,0464

1,0401

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

9

1,0560

1,0560

1,0560

1,0461

1,0461

1,0394

1,0190

1,0190

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

10

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

11

1,0569

1,0569

1,0569

1,0462

1,0462

1,0396

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

12

1,0570

1,0570

1,0570

1,0465

1,0465

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

13

1,0572

1,0572

1,0572

1,0461

1,0461

1,0398

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

14

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0394

1,0191

1,0191

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

15

1,0566

1,0566

1,0566

1,0464

1,0464

1,0399

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

16

1,0569

1,0569

1,0569

1,0460

1,0460

1,0395

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

17

1,0567

1,0567

1,0567

1,0461

1,0461

1,0397

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

18

1,0565

1,0565

1,0565

1,0462

1,0462

1,0398

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

19

1,0567

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

20

1,0567

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0398

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

21

1,0566

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0396

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

22

1,0565

1,0565

1,0565

1,0461

1,0461

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

23

1,0569

1,0569

1,0569

1,0461

1,0461

1,0398

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

24

1,0566

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0395

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

25

1,0567

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0396

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Травень

1

1,0484

1,0484

1,0408

1,0408

1,0408

1,0259

1,0259

1,0115

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,0437

1,0437

1,0361

1,0361

1,0361

1,0214

1,0214

1,0070

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0361

1,0361

1,0286

1,0286

1,0286

1,0141

1,0141

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0357

1,0357

1,0284

1,0284

1,0284

1,0140

1,0140

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0354

1,0354

1,0281

1,0281

1,0281

1,0139

1,0139

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0573

1,0573

1,0464

1,0464

1,0402

1,0201

1,0201

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

7

1,0564

1,0564

1,0462

1,0462

1,0394

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

8

1,0568

1,0568

1,0464

1,0464

1,0401

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

9

1,0560

1,0560

1,0461

1,0461

1,0394

1,0190

1,0190

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

10

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

11

1,0569

1,0569

1,0462

1,0462

1,0396

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

12

1,0570

1,0570

1,0465

1,0465

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

13

1,0572

1,0572

1,0461

1,0461

1,0398

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

14

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0394

1,0191

1,0191

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

15

1,0566

1,0566

1,0464

1,0464

1,0399

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

16

1,0569

1,0569

1,0460

1,0460

1,0395

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

17

1,0567

1,0567

1,0461

1,0461

1,0397

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

18

1,0565

1,0565

1,0462

1,0462

1,0398

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

19

1,0567

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

20

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0398

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

21

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0396

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

22

1,0565

1,0565

1,0461

1,0461

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

23

1,0569

1,0569

1,0461

1,0461

1,0398

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

24

1,0566

1,0566

1,0460

1,0460

1,0395

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

25

1,0567

1,0567

1,0462

1,0462

1,0396

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Червень

1

1,0484

1,0408

1,0408

1,0408

1,0259

1,0259

1,0115

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,0437

1,0361

1,0361

1,0361

1,0214

1,0214

1,0070

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0361

1,0286

1,0286

1,0286

1,0141

1,0141

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0357

1,0284

1,0284

1,0284

1,0140

1,0140

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0354

1,0281

1,0281

1,0281

1,0139

1,0139

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0573

1,0464

1,0464

1,0402

1,0201

1,0201

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

7

1,0564

1,0462

1,0462

1,0394

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

8

1,0568

1,0464

1,0464

1,0401

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

9

1,0560

1,0461

1,0461

1,0394

1,0190

1,0190

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

10

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

11

1,0569

1,0462

1,0462

1,0396

1,0197

1,0197

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

12

1,0570

1,0465

1,0465

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

13

1,0572

1,0461

1,0461

1,0398

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

14

1,0567

1,0459

1,0459

1,0394

1,0191

1,0191

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

15

1,0566

1,0464

1,0464

1,0399

1,0198

1,0198

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

16

1,0569

1,0460

1,0460

1,0395

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

17

1,0567

1,0461

1,0461

1,0397

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

18

1,0565

1,0462

1,0462

1,0398

1,0193

1,0193

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

19

1,0567

1,0459

1,0459

1,0395

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

20

1,0567

1,0462

1,0462

1,0398

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

21

1,0566

1,0460

1,0460

1,0396

1,0192

1,0192

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

22

1,0565

1,0461

1,0461

1,0397

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

23

1,0569

1,0461

1,0461

1,0398

1,0196

1,0196

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

24

1,0566

1,0460

1,0460

1,0395

1,0195

1,0195

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

25

1,0567

1,0462

1,0462

1,0396

1,0194

1,0194

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі