Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до Типових договорів оренди

Редакція ББ
Наказ від 05.03.2013 р. № 276

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТИПОВИХ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ

Наказ від 05.03.2013 р. № 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 р. за № 458/22990

(витяг)

 

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та з метою приведення у відповідність до законодавства нормативно-правових актів Фонду державного майна України, наказую:

1. Затвердити:

Зміни до Типового договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 930/5151, що додаються*;

* Зміни не публікуються. — Прим. ред.

Зміни до Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152, що додаються*.

* Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна наведено у кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни у тексті виділені напівжирним курсивом. — Прим. ред.

2. Управлінню з питань управління державним майном та орендних відносин подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення забезпечити в установленому порядку розміщення цього наказу на веб-сторінці Фонду державного майна України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
 з питань регуляторної політики
 та розвитку підприємництва
 М. Бродський

 

img 1
img 2
img 3
img 4
img 5
img 6
img 7

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

ПІДКОРИГОВАНО ТИПОВІ ФОРМИ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ДЕРЖМАЙНА

Як визначено у ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. № 2269-XII, укладений сторонами договір оренди держмайна в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди. Нагадаємо, що типові договори оренди державного майна затверджені наказом Фонду держмайна від 23.08.2000 р. № 1774.

Наказом, що коментується, унесено зміни до типових договорів оренди, а саме до:

— Типового договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства);

— Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності (далі — Типовий договір).

Ці зміни направлені на удосконалення процедур адміністрування орендної плати за державне майно та посилення поточного контролю за її сплатою, а також на приведення типових договорів оренди держмайна у відповідність до вимог законодавства та полягають у наступному.

1. Приведено у відповідність посилання на Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затверджену постановою КМУ від 04.11.95 р. № 786 (далі — Методика № 786), назву якої було змінено.

Також у п. 3.1 Типового договору уточнено, що у разі якщо орендар був визначений за результатами конкурсу на право оренди державного майна, то орендна плата за базовий місяць розрахунку визначається за результатами конкурсу на право оренди державного майна.

Зазначимо, що порядок прийняття рішення про надання майна в оренду та визначення орендарів на конкурсних засадах визначено ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92 р. № 2269-XII (далі — Закон), а порядок проведення конкурсу визначається:

— для об’єктів, що перебувають у державній власності, — Кабміном. Нагадаємо: наразі діє Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна, затверджений постановою КМУ від 31.08.2011 р. № 906;

— для об’єктів, які належать АР Крим, — органами, визначеними Верховною Радою АР Крим;

— для об’єктів, що перебувають у комунальній власності, — органами місцевого самоврядування.

2. Відповідно до п. 13 Методики № 786 розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Отже, щоб визначити розмір орендної плати за кожний наступний місяць оренди, потрібно розмір орендної плати за попередній місяць помножити на індекс інфляції за поточний місяць. При цьому зауважимо, що такий механізм розрахунку застосовується незалежно від розміру індексу інфляції, тобто незалежно від того, перевищує ця величина 100 % чи ні.

Змінами уточнено, де орендарі можуть знайти оперативну інформацію про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики, на веб-сайті ФДМУ.

Що стосується бюджетних установ, які відповідно до п. 10 Методики № 786 сплачують оренду плату в розмірі 1 грн. за рік, то ця плата, як правило, сплачується протягом місяця після укладання договору оренди, а надалі індексується за кожний рік оренди нерухомого державного майна (див. лист Фонду держмайна від 10.05.2011 р. № 10-16-6393 // «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 25).

3. Уточнено порядок заліку та повернення сум орендної плати, надміру сплачених орендарем до бюджету. Зазначимо, що попередньою редакцією п. 3.9 Типового договору передбачалося, що зайва сума орендної плати, що надійшла до державного бюджету та балансоутримувачу, підлягала заліку в рахунок подальших платежів.

Тоді як оновленою редакцією п. 3.9 Типового договору передбачено, що надміру сплачена сума орендної плати, яка надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв’язку з припиненням орендних відносин — поверненню орендарю. Для забезпечення повернення зазначених коштів сторонам слід керуватися вимогами Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Держказначейства від 10.12.2002 р. № 226, та постанови КМУ «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету» від 16.02.2011 р. № 106.

4. Відповідно до ст. 10 Закону однією з істотних умов договору оренди є, зокрема, забезпечення виконання зобов’язань — неустойка
(штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо.

На підставі цієї норми Закону у п. 3.10 Типового договору передбачено, що зобов’язання орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку, а також визначено розмір забезпечення (завдатку) орендаря щодо сплати орендної плати. Завдяки змінам, що коментуються, цей пункт Типового договору дещо відкориговано. Так, якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один місяць, уноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк.

5. В оновленій редакції п. 5.4 Типового договору встановлена норма щодо надання орендодавцем орендарю при укладанні договору оренди зразка заповнення у платіжних дорученнях реквізиту «Призначення платежу». Щодо цього питання орендодавці можуть керуватися листом Фонду держмайна від 07.03.2013 р. № 10-16-2975 «Рекомендації щодо заповнення розрахункових документів у разі сплати коштів за оренду державного майна до бюджету, у разі якщо орендодавцем виступає державне підприємство (організація)». Разом з тим зазначимо, що реквізит «Призначення платежу» платіжних доручень, які подаються орендарями до органів казначейства, заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

6. До п. 1.1 Типового договору унесено уточнення про те, що вартість майна, яке орендодавець передає в строкове платне користування, визначається згідно з висновком про вартість (раніше — на підставі звіту про оцінку). Нагадаємо, що оцінка об’єктів здійснюється відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою КМУ від 10.08.95 р. № 629.

7. Відповідно до унесених змін, з п. 5.11 Типового договору вилучена вимога до орендаря щомісяця до 15 числа надавати орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення про перерахування орендної плати до Державного бюджету). Але як і раніше, орендар зобов’язан на вимогу орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків щодо орендних платежів і оформляти відповідні акти звіряння.

Зміни, що коментуються, набрали чинності 12.04.2013 р.

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі