Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Модернізація комп’ютерної техніки

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2013/№ 19
Друк
Стаття

МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

 

Комп’ютерна техніка найбільшою мірою серед інших видів необоротних активів підвладна моральному старінню. Причиною цього явища є невпинність розвитку інформаційних технологій у сучасних умовах. Тому для якісної та оперативної обробки інформації комп’ютерна техніка потребує періодичної модернізації та дообладнання. Про це й ітиметься у цій консультації.

Наталія СЕВОСТЬЯНОВА, заступник начальника Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області

 

За своєю технічною суттю модернізація є комплексом робіт, який передбачає зміну техніко-експлуатаційних (паспортних) якостей (характеристик, властивостей) необоротних активів з метою підвищення їх техніко-економічного рівня.

Згідно з п. 1.6 Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства від 17.07.2000 р. № 64 (далі — Інструкція № 64), зміна первісної (відновлювальної) вартості необоротних активів проводиться у разі індексації їх первісної вартості відповідно до чинного законодавства України, а також при добудові, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об’єктів та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування не-оборотних активів.

Критерієм при визначенні зміни вартості активу насамперед є зміна його техніко-експлуатаційних (паспортних) характеристик, що обов’язково має бути підтверджено Актом прийняття-здавання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів типової форми № ОЗ-2 (бюджет). Форма цього акта затверджена спільним наказом Головного управління Держказначейства та Держкомстату «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання» від 02.12.97 р. № 125/70.

Разом з тим у п. 6.29 Інструкції № 64 зазначено, що зміни в характеристиці об’єкта, пов’язані з його ремонтом, реконструкцією чи модернізацією, вносяться до відповідного розділу згаданого акта та в технічний паспорт обладнання. У свою чергу, такий акт є підставою для здійснення записів про роботи з добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації й капітального ремонту існуючого об’єкта до Інвентарної картки обліку основних засобів у бюджетних установах типової форми № ОЗ-6 (бюджет), відкритої на відповідний об’єкт обліку — ПЕОМ.

Держказначейство у листі від 23.04.2008 р. № 3.4-04/1153-6784 також звернуло увагу на деякі нюанси відображення видатків на модернізацію необоротних активів у бухгалтерському обліку установи, зокрема: якщо підтвердний документ містить вартість модернізації однією сумою, яка включає вартість придбаного обладнання та вартість виконаних робіт, то первісна вартість необоротного активу збільшується на зазначену суму. У випадку, коли установа придбає окремо додаткове укомплектування або його вартість у підтвердних документах зазначена окремо, то первісна вартість збільшується на вартість додаткового укомплектування необоротних активів (відповідно до підтвердних документів).

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Держказначейства від 10.12.99 р. № 114, обчислювальна техніка (електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.)), а також комп’ютерна техніка і її комплектуючі (комп’ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп’ютера) обліковується на субрахунку 104 «Машини та обладнання», а облік запасних частин, призначених для ремонту та заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання ведеться на субрахунку 238 «Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання» незалежно від їх вартості.

Далі розповімо про особливості застосування КЕКВ.

Звертаємо увагу: відповідно до п. 1.6 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333), з урахуванням змін, унесених наказом Мінфіну від 01.03.2013 р. № 348 (далі — наказ № 348 // див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 12, с. 4), видатки, які спрямовуються на придбання основного капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), ремонт, модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об’єктів), на створення державних запасів і резервів, належать до капітальних видатків. Відтак із дати набуття чинності наказом № 348 (22.03.2013 р.) усі видатки, пов’язані з модернізацією та дообладнанням комп’ютерної техніки (у тому числі на придбання комплектуючих засобів та оплату послуг з їх установлення), слід проводити за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Нагадаємо, що до 22.03.2013 р. видатки на купівлю комплектуючих засобів для модернізації та дообладнання комп’ютерної техніки або іншого обладнання здійснювалися за відповідними кодами економічної класифікації видатків, що належать до поточних видатків.

Порядок відображення операцій, пов’язаних з модернізацією та дообладнанням комп’ютерної техніки, в бухгалтерському обліку розглянемо на умовному прикладі.

Приклад. У зв’язку з невідповідністю параметрів комп’ютерної техніки вимогам сучасного програмного забезпечення, а також з метою збільшення запам’ятовування інформації та можливості її накопичення, керівництвом бюджетної установи прийнято рішення про модернізацію комп’ютера, який використовується в бухгалтерії установи.

Варіант А. Для модернізації комп’ютерної техніки установою придбано такі комплектуючі:

1) модуль пам’яті DDR-3 вартістю 624 грн. (у тому числі ПДВ — 104 грн.);

2) жорсткий диск HDD вартістю 480 грн. (у тому числі ПДВ — 80 грн.);

3) оптичний привід DVD-RW вартістю 150 грн.
(у тому числі ПДВ — 25 грн.)).

Роботи із заміни застарілих деталей на нові були виконані власними силами установи. Комплектуючі, використані для модернізації обладнання, списані з бухгалтерського обліку установи на підставі акта списання.

Варіант Б. На підставі договору, укладеного між бюджетною установою та підрядною організацією, проведено роботи з модернізації комп’ютерної техніки (замінено модуль пам’яті та жорсткий диск на більш сучасні, встановлено оптичний привід). Відповідно до умов договору необхідні для модернізації комплектуючі придбані установою самостійно. Вартість комплектуючих дорівнює 1254 грн. (у тому числі ПДВ — 209 грн.). Згідно з актом виконаних робіт вартість послуг підрядної організації становить — 252 грн. (у тому числі ПДВ — 42 грн.).

Варіант В. Між бюджетною установою та підрядною організацією укладено договір на виконання робіт з модернізації комп’ютерної техніки (заміна модуля пам’яті, жорсткого диска на більш сучасні та встановлення оптичного привода). Згідно з умовами договору вартість використаних комплектуючих уключено до загальної вартості робіт з модернізації комп’ютерної техніки. Вартість послуг підрядної організації становить 1506 грн. (у тому числі ПДВ — 251 грн.). Факт заміни модуля пам’яті, жорсткого диска та встановлення оптичного привода підтверджено актом виконаних робіт.

Залежно від варіанта виконання робіт з модернізації комп’ютерної техніки до облікових регістрів установи вносяться такі записи:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

Варіант А

1

Оприбутковано комплектуючі до комп’ютера (без ПДВ):

 

 

 

— модуль пам’яті

238

675

520

— жорсткий диск

238

675

400

— оптичний привід

238

675

125

2

Списано суму ПДВ на фактичні видатки установи

801 (802)

675

209

3

Перераховано кошти за отримані запасні частини постачальнику

675

321

1254

4

Списано комплектуючі

801 (802)

238

1045

5

Збільшено вартість комп’ютера на вартість комплектуючих, установлених з метою модернізації

104

401

1045

Варіант Б

1

Оприбутковано комплектуючі до комп’ютера (без ПДВ)

238

675

1045

2

Списано суму ПДВ на фактичні видатки

801 (802)

675

209

3

Перераховано кошти постачальнику за отримані запасні частини

675

321

1254

4

На підставі акта виконаних робіт відображено фактичні видатки установи на проведення модернізації комп’ютерної техніки (у тому числі ПДВ)

801 (802)

675

252

5

Перераховано виконавцю кошти за виконані ремонтні роботи

675

321

252

6

Списано комплектуючі засоби

801 (802)

238

1045

7

Збільшено вартість комп’ютера на вартість установлених комплектуючих

104

401

1045

Варіант В

1

Виконано роботи з модернізації комп’ютерної техніки (на підставі акта виконаних робіт)

801 (802)

675

1506

2

Перераховано підрядній організації кошти за виконані роботи

675

321

1506

3

Збільшено вартість комп’ютера

104

401

1506

 

Нагадаємо, що постійно діюча комісія установи обов’язково має визначити можливості подальшого використання деталей та комплектуючих, заміну яких було проведено в ході модернізації комп’ютерної техніки, а також провести їх оцінку. Адже більшість із таких деталей містять у своєму складі кольорові метали і підлягають здаванню спеціалізовану підприємству, окремі з них можуть застосовуватися для ремонту іншого обладнання. У будь-якому разі такі комплектуючі мають бути оприбутковані в обліку установи. Більш докладно про порядок документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку оприбуткування та використання таких матеріалів читайте у публікації «Списання комп’ютерної та офісної техніка» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2012, № 39, с. 16).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць