Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про виконання рішень Окружного адміністративного суду міста Києва по справах № 2а-8893/12/2670, № 2а-4753/09/2670

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2013/№ 41
Друк
Постанова від 04.09.2013 р. № 15-1

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПРО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ МІСТА КИЄВА ПО СПРАВАХ № 2А-8893/12/2670, № 2А-4753/09/2670

Постанова від 04.09.2013 р. № 15-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.09.2013 р. за № 1661/24193

 

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України постановляє:

1. Затвердити форми довідок про заробітну плату, що додаються:

форму довідки про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу»;

форму довідки про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію;

форму довідки про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 30 жовтня 2008 року № 19-11 «Про затвердження форм довідок про заробітну плату, що подаються для призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2008 року за № 1161/15852.

3. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови правління В. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Спільного представницького органу об’єднань профспілок
 С. Кондрюк

Перший заступник Голови Спільного представницького органу
 сторони роботодавців на національному рівні
 О. Мірошниченко

Заступник Міністра соціальної політики України — керівник апарату
 В. Коломієць

 

 

Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 04.09.2013 р. № 15-1

ДОВІДКА

про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, або кваліфікаційні класи,
або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за вислугу років),
що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу»

Видана про те, що_______________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

він (вона) справді працює (працював(ла)) в_____________________________________________________________
                                                                                                                   (найменування державного органу)

на посаді _________________, заробітна плата за станом на _________________________ становить:

грн

Посадовий оклад

 

Надбавка за ранг (___ ранг), або кваліфікаційний клас (___ клас), або класний чин (___чин), або спеціальні звання (___ звання), або дипломатичний ранг (___ ранг)

 

Надбавка за вислугу років (___ %) (за стаж державної служби _________ років)

 

Винагорода за вислугу років (___ %)

 

Усього:

 

 

На всі виплати, уключені в довідку, нараховано страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, становить __________.

Довідка видана на підставі _________________ (особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату).

Довідка про розмір інших виплат, зокрема матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань, що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу», та з яких сплачено страхові внески, а з 01 січня 2011 року — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, додається*.

* Форма довідки затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 14 лютого 2011 року № 5-1 «Про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі № 2а-4753/09/2670», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 210/18948.

 

Керівник ________________________ _____________________________________
                                  (підпис)                                                (ініціали)

М. П.

Головний бухгалтер ________________________ _____________________________________
                                                             (підпис)                                                       (ініціали)

 

 

Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 04.09.2013 р. № 15-1

ДОВІДКА

про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію

Видана______________________________________________________________________________про те, що
                                                          (прізвище, ім’я, по батькові)

він (вона) справді працював (працювала) в _________________________________________________________ ,
                                                                                                           (найменування державного органу)

заробітна плата за посадою _________________________________________________________________, з якої

призначено пенсію, для її перерахунку з ____________________ становить:
                                                                                            (дата)

грн

Посадовий оклад

 

Надбавка за ранг (___ ранг), або кваліфікаційний клас (___ клас), або класний чин (___ чин),
або спеціальні звання (___ звання), або дипломатичний ранг (___ ранг)

 

Надбавка за вислугу років (___ %) (за стаж державної служби ___ років)

 

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови (___ %)

 

Надбавка за почесне звання «заслужений» (___ %)

 

Надбавка за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації (___ %)

 

Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук (___ %)

 

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (___ %)

 

Премія (___ %)

 

Премія (1/12 від середнього розміру цієї премії)

 

Інші виплати (винагорода за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення
та для вирішення соціально-побутових питань)*

 

* Інші виплати __________________________________________________________________________________.
                                                                                                         (розшифровка виплат)

 

На всі виплати, уключені в довідку, нараховано страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, становить _________.

Довідка видана на підставі _________________ (особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату).

 

Керівник ________________________ _____________________________________
                                           (підпис)                                                         (ініціали)

М. П.

Головний бухгалтер ________________________ _____________________________________
                                                             (підпис)                                                            (ініціали)

 

 

Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 04.09.2013 р. № 15-1

ДОВІДКА

про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах,
з яких призначено (перераховано) пенсію

Видана про те, що_______________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

він (вона) справді працює в  _______________________________________________________________________
                                                                                              (найменування державного органу)

на посаді________________________________________________ , з якої призначено пенсію.

Заробітна плата для перерахунку пенсії з __________________ становить:
                                                                                         (дата)

грн

Посадовий оклад

 

Надбавка за ранг (___ ранг), або кваліфікаційний клас (___ клас), або класний чин (___ чин), або спеціальні звання (___ звання), або дипломатичний ранг (___ ранг)

 

Надбавка за вислугу років (___ %) (за стаж державної служби ____ років)

 

Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови (___ %)

 

Надбавка за почесне звання «заслужений» (___ %)

 

Надбавка за роботу з таємними документами залежно від ступеня таємності інформації (___ %)

 

Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук (___ %)

 

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи (___ %)

 

Премія (___ %)

 

Премія до державного свята (професійного свята, ювілейної дати)

 

Інші виплати (винагорода за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення
та для вирішення соціально-побутових питань)*

 

* Інші виплати_______________________________________________________________________________ .
                                                                                                           (розшифровка виплат)

 

На всі виплати, уключені в довідку, нараховано страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Сума заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а з 01 січня 2011 року — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, становить _________.

Довідка видана на підставі _________________ (особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату).

 

Керівник ________________________ _____________________________________
                                        (підпис)                                                                (ініціали)

М. П.

Головний бухгалтер ________________________ _____________________________________
                                                                (підпис)                                                          (ініціали)

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

ДОВІДКА ПРО ЗАРПЛАТУ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ:
ФОРМА-ТО НОВА, А ОТ ПЕНСІЯ…

Почнемо з передісторії. У 2011 році постановою «Про виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справі № 2а-4753/09/2670» від 14.02.2011 р. № 5-1 ПФУ затвердив нову форму Довідки про складові заробітної плати (за останні 24 календарні місяці роботи або за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» (далі Довідка № 5-1). На вимогу суду до неї була включена графа «Iншi виплати», куди передбачалося вносити допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, винагороду за вислугу років та інші виплати, що не увійшли до Довідки про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України про державну службу», затвердженої постановою ПФУ від 30.10.2008 р. № 19-11.

Водночас це була тільки формальність. Річ у тім, що до Закону України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII (далі — Закон про держслужбу) та постанови КМУ «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії» від 31.05.2000 р. № 865 (далі — постанова № 865) зміни щодо розширення переліку складових зарплати держслужбовця, які враховуються при розрахунку пенсії, не вносилися. Такі види виплат, як матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків тощо, не включаються до зарплати держслужбовця при обчисленні пенсії. І хоча логічного пояснення цьому немає, адже зазначені виплати — складові зарплати держслужбовця, ПФУ наполягав на тому, що перелічені види виплат не беруться до уваги при призначенні пенсії держслужбовцю (див. лист від 01.08.2011 р. № 15757/02-20, а також консультацію фахівця ПФУ в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 19, с. 23).

Тепер ситуація повторюється: на виконання вимог служителів Феміди постановою, що коментується, ПФУ затвердив нові форми довідок для призначення (перерахунку) пенсії держслужбовцям (див. таблицю). Зверніть увагу: форма Довідки № 5-1 змін не зазнала.

Назва довідки

Нововведення

Довідка про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу»

Введена колонка «Винагорода за вислугу років (___ %)». Ідеться про винагороду за вислугу років посадовим особам податкових інспекцій, що виплачується на підставі постанови КМУ від 12.09.97 р. № 1013

Довідка про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію

Введена колонка «Інші виплати (винагорода за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань)*»

Довідка про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію

Введена колонка «Інші виплати (винагорода за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань)*»

 

Однак майте на увазі, що наразі ані до Закону про держслужбу, ані до постанови № 865 змін щодо розширення переліку складових зарплати держслужбовця, які враховуються при призначенні (перерахунку) пенсії, не внесено. А це означає: незважаючи на те, що нові колонки довідок потрібно заповнювати згідно з їх призначенням, на порядок обчислення пенсії це навряд чи вплине.

Постанова, що коментується, набрала чинності 18.10.2013 р.

 

Дарина ДАВИДЕНКО, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць