Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до додатка 6 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2013/№ 38
Друк
Наказ від 31.07.2013 р. № 39

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОДАТКА 6 ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВІД 23 ВЕРЕСНЯ 2005 РОКУ № 2097

Наказ від 31.07.2013 р. № 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1418/23950

(витяг)

 

Відповідно до Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, та з метою упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту наказую:

1. Затвердити Зміни до пункту 9 додатка 6 до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 23 вересня 2005 року № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2005 року за № 1236/11516 (зі змінами), що додаються.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 

Міністр Р. Сафіуллін

Погоджено <…>

 

 

Затверджено наказом Міністерства молоді та спорту України від 31.07.2013 р. № 39

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1418/23950

ЗМІНИ ДО ПУНКТУ 9 ДОДАТКА 6 ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВІД 23 ВЕРЕСНЯ 2005 РОКУ № 2097 «ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ», ЗАРЕЄСТРОВАНОГО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 20 ЖОВТНЯ 2005 РОКУ ЗА № 1236/11516

1. В абзаці першому цифри «40» замінити цифрами «50».

2. Таблицю викласти у такій редакції:

«

Вид змагань

Розмір доплат у відсотках до ставки заробітної плати з урахуванням діючих підвищень за кожного спортсмена і за зайняте ним місце

1

2

3

4

5

6

Олімпійські ігри

50

45

40

35

30

25

Юнацькі олімпійські ігри

20

15

10

Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту;

Чемпіонат світу;

Всесвітня шахова олімпіада

35

30

25

20

15

10

Паралімпійські ігри;

Дефлімпійські ігри;

Чемпіонат світу серед спортсменів-інвалідів

30

25

20

15

10

5

Чемпіонат Європи;

Всесвітні ігри серед спортсменів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального паралічу;

Глобальні ігри серед спортсменів-інвалідів з вадами розумового
та фізичного розвитку;

Всесвітні ігри сліпих;

Всесвітня шахова олімпіада серед спортсменів-інвалідів

25

20

15

Чемпіонат світу

(юніори і юніорки)

20

15

10

Чемпіонат Європи

(юніори і юніорки, молодь)

15

10

5

Чемпіонат України

15

10

5

Чемпіонат України (юніори і юніорки, молодь)

10

».

3. Після таблиці доповнити пункт абзацами такого змісту:

«За досягнення спортсменами високих результатів у командних видах програми, ігрових видах спорту тренеру-викладачу встановлюється доплата у розмірі:

не більш як 50 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, — якщо у складі команди виступали від двох до п’яти спортсменів-вихованців зазначеного тренера-викладача;

не більш як 30 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, — якщо у складі команди виступали шість і більше спортсменів-вихованців зазначеного тренера-викладача.

Доплата за місце, зайняте спортсменом на Чемпіонаті України, Чемпіонаті України серед юніорів (юніорок, молоді), встановлюється тільки тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.».

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий уважати відповідно абзацами шостим — восьмим.

4. Друге речення абзацу шостого замінити двома реченнями такого змісту: «Доплата встановлюється також першому тренеру-викладачу, який працював зі спортсменом не менше двох років. Призначення зазначеної доплати, а також підтвердження статусу першого тренера-викладача та підтвердження результату спортсмена здійснюються в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту.».

 

Начальник фінансово-економічного управління
 Держмолодьспорту
 Р. Мироненко

 

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ МІНМОЛОДЬСПОРТУ

ПІДВИЩЕННЯ РОЗМІРУ ДОПЛАТ ТРЕНЕРАМ-ВИКЛАДАЧАМ ЗА ДОСЯГНЕННЯ
ЇХ СПОРТСМЕНАМИ ВИСОКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Наказом, що коментується, внесено зміни у розміри та порядок виплати доплат тренерам-викладачам за досягнення їх спортсменами високих результатів на головних змаганнях, які наберуть чинності з 01.01.2014 р. А саме зазнав змін п. 9 додатка 6 до наказу Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097 (далі — наказ № 2097). Див. порівняльну таблицю на с. 8

Нагадаємо: відповідно до цього пункту особистим тренерам-викладачам у разі досягнення їх спортсменами високих результатів на змаганнях, наведених у таблиці до цього пункту, встановлюється доплата до ставки зарплати з урахуванням підвищень (за старшого тренера-викладача, за спеціалізацію, за роботу з інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку). Доплата встановлюється за кожного спортсмена і за зайняте ним місце. Якщо спортсмен зайняв декілька призових місць із зазначених у таблиці змагань, тренеру-викладачу встановлюється тільки одна доплата з найвищого показника.

Доплата встановлюється з наступного дня після досягнення спортсменом результату і діє до першого дня проведення наступних змагань такого самого рівня.

Розглянемо, які ж саме зміни внесено.

1. Значно розширено перелік видів змагань, за досягнення на яких встановлюється доплата. Зокрема, відповідну таблицю доповнено такими змаганнями, як:

— Юнацькі олімпійські ігри;

— Всесвітня шахова олімпіада;

— Всесвітні ігри серед спортсменів-інвалідів з наслідками дитячого церебрального паралічу; Глобальні ігри серед спортсменів-інвалідів з вадами розумового та фізичного розвитку; Всесвітні ігри сліпих; Всесвітня шахова олімпіада серед спортсменів-інвалідів;

— Чемпіонат Європи серед молоді;

— Чемпіонат України;

— Чемпіонат України серед юніорів, юніорок та молоді.

При цьому доплата за місце, зайняте спортсменом на Чемпіонаті України, Чемпіонаті України серед юніорів, юніорок, молоді, встановлюється тільки тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

2. Розміри доплат збільшено порівняно з нормами, які діяли до затвердження наказу, що коментується. Так, верхня межа виплат становить 50 % від ставки зарплати з урахуванням підвищень — за I місце на Олімпійських іграх (раніше — 40 %). Підвищено також розміри доплат за досягнення на чемпіонатах Європи серед дорослих спортсменів, юніорів, юніорок та молоді та на чемпіонатах світу серед юніорів, юніорок та молоді.

3. Визначено механізм встановлення доплати тренеру-викладачу за досягнення його спортсменами високих результатів у командних видах програми та ігрових видах спорту. У такому разі доплата встановлюється у розмірі:

— не більш як 50 % розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, — якщо у складі команди виступали від двох до п’яти спортсменів-вихованців зазначеного тренера-викладача;

— не більш як 30 % розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, — якщо у складі команди виступали шість і більше спортсменів-вихованців зазначеного тренера-викладача.

4. Уточнено механізм встановлення доплати тренерам-викладачам, які раніше (до моменту проведення відповідних змагань) працювали зі спортсменами, що посіли відповідні місця. Тепер така доплата встановлюватиметься тільки першому тренеру-викладачу за умови, що він працював із зазначеним спортсменом не менше двох років. Нагадаємо, що згідно з п. 1.2 розд. І Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом МОНмолодьспорту від 13.12.2012 р. № 1413, першим тренером є особа, під керівництвом якої спортсмен виконав початковий спортивний розряд у певному виді спорту, що підтверджується витягом з наказу про присвоєння спортивного розряду.

У зв’язку з цим постає питання про підтвердження статусу першого тренера-викладача, а також порядок підтвердження результату спортсмена. Відповідний нормативний документ має бути розроблено та затверджено Мінмолодьспортом до набрання чинності наказом, що коментується (до 01.01.2014 р.).

 

Оксана ЛЕВЧЕНКО, головний спеціаліст
відділу економіки державних підприємств
та умов оплати праці Департаменту економіки
та фінансів

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до п. 9 наказу № 2097

Попередня редакція

Нова редакція (з 01.01.2014 р.)

9. Тренерам-викладачам (особистим) за досягнення спортсменами високих результатів на головних змаганнях установлюється доплата у розмірах від 5 до 40 відсот­ків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за старшого тренера-викладача, спеціалізацію, за роботу з інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку) за кожного спортсмена і за зайняте ним місце згідно з таблицею:

 

 

Абзаци відсутні

Якщо зі спортсменом працюють два чи більше тренерів-викладачів, розмір доплати у відсотках ділиться на кількість тренерів, що працюють зі спортсменом. Доплата встановлюється також тренерам-викладачам, які раніше, перед проведенням зазначених у таблиці видів змагань, безпосередньо брали участь у підготовці спортсмена протягом не менше ніж три роки.

 

<…>

9. Тренерам-викладачам (особистим) за досягнення спортсменами високих результатів на головних змаганнях установлюється доплата у розмірах від 5 до 50 відсотків ставки заробітної плати з урахуванням підвищень (за старшого тренера-викладача, спеціалізацію, за роботу з інвалідами та дітьми, які мають вади в розумовому або фізичному розвитку) за кожного спортсмена і за зайняте ним місце згідно з таблицею:

 

 

За досягнення спортсменами високих результатів у командних видах програми, ігрових видах спорту тренеру-викладачу встановлюється доплата у розмірі:

не більш як 50 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, — якщо у складі команди виступали від двох до п’яти спортсменів-вихованців зазначеного тренера-викладача;

не більш як 30 відсотків розрахованої загальної суми доплат, передбачених за кожного спортсмена, — якщо у складі команди виступали шість і більше спортсменів-вихованців зазначеного тренера-викладача.

Доплата за місце, зайняте спортсменом на Чемпіонаті України, Чемпіонаті України серед юніорів (юніорок, молоді), встановлюється тільки тренерам-викладачам дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Якщо зі спортсменом працюють два чи більше тренерів-викладачів, розмір доплати у відсотках ділиться на кількість тренерів, що працюють зі спортсменом. Доплата встановлюється також першому тренеру-викладачу, який працював зі спортсменом не менше двох років. Призначення зазначеної доплати, а також підтвердження статусу першого тренера-викладача та підтвердження результату спортсмена здійснюються в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

<…>

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі