Де взяти кошти на розробку містобудівної документації?

В обраному У обране
Друк
Станкус Тетяна, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Бюджетна бухгалтерія Грудень, 2014/№ 48
Сільська рада отримала надходження від відшкодування втрат, пов’язаних з нецільовим використанням земель сільськогосподарського призначення. Чи може сільська рада витратити ці кошти на розробку містобудівної документації, у першу чергу Генплану?

У зв’язку з відсутністю Генпланів розвитку населених пунктів унеможливлюється будівництво об’єктів на території міст, селищ і сіл. Пов’язано це з відсутністю фінансів на розробку містобудівної документації, тому міські, селищні, сільські ради намагаються знайти кошти на такі цілі.

Одним із джерел, які в цьому випадку хоче використати сільська рада на розробку містобудівної документації, є надходження від відшкодування втрат, пов’язаних з нецільовим використанням земель сільськогосподарського призначення. Але ж чи можна використати такі надходження на зазначені у запитанні цілі? Давайте розберемося разом.

Спочатку зазначимо: Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III (далі — ЗКУ) передбачає, що в разі вилучення чи викупу земельних ділянок, крім збитків, власникам землі й землекористувачам мають бути відшкодовані також втрати сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва.

Підстави та порядок відшкодування таких втрат зазначені у ст. 207 — 209 ЗКУ.

Зокрема, у ст. 207 ЗКУ визначено поняття таких втрат, а також умови їх відшкодування.

Так, під втратами сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва слід розуміти зміну цільового призначення сільськогосподарських угідь, лісових земель та ділянок під чагарниками у зв’язку з необхідністю їх використання для не­сільськогосподарських потреб, а також неможливість використання земельної ділянки в повному обсязі у зв’язку зі встановленням обмежень у землекористуванні та погіршенням якості земель.

Визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам проводиться відповідно до вимог Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою КМУ від 19.04.93 р. № 284 (ср. 025069200).

Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, регламентовано ст. 209 ЗКУ.

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, згідно з цією статтею використовуються на:

— освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб;

— поліпшення відповідних угідь;

— охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою;

— проведення інвентаризації земель;

— проведення нормативної грошової оцінки землі.

Увага! Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

Згідно із п.п. 4 п. 2 ст. 69 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що зараховуються у розмірі:

— 100 % — до бюджету міста Києва;

— 25 % — до обласних бюджетів;

— 75 % — до бюджетів міст обласного значення;

— 15 % — до районних бюджетів;

— 60 % — до бюджетів міст районного значення, селищ і сіл.

Отже, кошти, що надходять до відповідних бюджетів у визначених БКУ розмірах, можуть витрачатись лише за тими призначеннями, які встановлені у ст. 209 ЗКУ. При цьому варто зазначити, що передбачене в цій статті цільове використання бюджетних надходжень від компенсації втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва є узагальненим і не розкриває конкретного переліку робіт, виконання яких може фінансуватися за рахунок цих коштів.

У зв’язку з цим свого часу Держкомзем у листі від 23.04.96 р. № 720/07 конкретизував цільове призначення використання бюджетних надходжень від втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва. Так, ці кошти можуть витрачатися на:

1) освоєння боліт, мілководь, водоймищ, чагарників, лісів, кам’янистих місць, солонців і солончаків, ділянок, що вивільняються з-під господарських дворів, садиб тощо, та інших непродуктивних земель у сільськогосподарські угіддя або створення лісових насаджень;

2) засипання й виположування ярів, освоєння схилових земель під багаторічні насадження та кормові угіддя, будівництво комплексу гідротехнічних споруд для захисту земель від ерозії, підтоплення, зсувів тощо та під’їзних схилів до земельних ділянок, що освоюються;

3) рекультивацію порушених земель, хімічну меліорацію, залуження багаторічними травами еродованої та забрудненої шкідливими речовинами ріллі, посів сільгоспкультур на ділянках біологічної рекультивації земель, проведення інших робіт з освоєння нових земель і підвищення їх родючості;

4) будівництво й реконструкцію зрошувальних систем із джерелами зрошення, осушувальних систем, захист сільгоспугідь і лісових насаджень від підтоплення і висушення, розкорчовування списаних лісових і багаторічних плодових насаджень;

5) проведення топографо-геодезичних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і розвідок, а також проектних робіт, пов’язаних з освоєнням нових земель та підвищенням їхньої родючості або поліпшенням наявних земель, а також розробку проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією території, регіональних програм і схем з охорони земель.

На сьогодні до цього переліку додано можливість проведення робіт з інвентаризації земель та нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Отже, витрачання коштів, які надійшли від відшкодування втрат, пов’язаних з нецільовим використанням земель сільськогосподарського призначення, на розробку містобудівної документації чинним законодавством не передбачено.

Уже не один рік представниками органів місцевого самоврядування складаються та подаються звернення Голові комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики щодо внесення змін до ст. 209 ЗКУ в частині витрачання коштів, що надходять від відшкодування втрат, пов’язаних з нецільовим використанням земель сільськогосподарського призначення. У цих зверненнях зазначається, що при практичному застосуванні діючих норм законодавства було виявлено деяку їх недосконалість, а тому пропонується усунути правові прогалини ст. 209 ЗКУ та допов­нити перелік напрямків використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, встановивши додаткове використання зазначених коштів на виготовлення:

1) Генерального плану населених пунктів та містобудівної документації;

Але, на жаль, на сьогодні такі зміни так і не прийняті.

2) документації на введення земельних ділянок в межі села.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити