Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для

Міністерство молоді та спорту України
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2014/№ 25
Друк
Наказ від 05.05.2014 р. № 1407

Відповідно до статті 49 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 6 пункту 9 Положення про Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року № 766 (зі змінами), та з метою вдосконалення порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, наказую:

1. Затвердити Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

від 20 вересня 2011 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1158/19896;

від 16 січня 2012 року № 26 «Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення атестації тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реа­білітаційних та спортивних заходах для інвалідів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2012 року за № 154/20467.

<…>

4. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», регіональним центрам з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» здійснювати атестацію тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, відповідно до вимог Порядку, затвердженого цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр молоді та спорту України Д. Булатов

Погоджено:

<…>

 

 

Затверджено наказом Міністерства молоді та спорту України від 05.05.2014 р. № 1407

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.05.2014 р. за № 554/25331

Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, які працюють у закладах фізичної культури і спорту інвалідів, з метою визначення їх професійної підготовленості.

2. Атестація тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, — це система заходів, спрямованих на всебічне оцінювання їх професійної діяльності, за якою визначається їх відповідність займаній посаді та присвоюється кваліфікаційна категорія тренерам (тренерам-викладачам).

3. Обов’язковій атестації підлягають тренери штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, спортивні судді, які залучаються до суддівства змагань всеукраїнського рівня серед інвалідів, тренери (тренери-викладачі) і фахівці з фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів (далі — фахівець) і працюють у закладах фізичної культури і спорту інвалідів незалежно від підпорядкування та форми власності.

4. Атестація проводиться один раз на чотири роки за результативними показниками роботи тренерів (тренерів-викладачів) за останні чотири роки.

У разі покращення результативних показників спортсменів-інвалідів, підготовку яких здійснює тренер (тренер-викладач), він має право на проходження позачергової атестації.

5. Атестації не підлягають тренери штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, тренери (тренери-викладачі), фахівці, які працюють менше ніж 2 роки.

6. Кваліфікаційну категорію спортивним суддям присвоюють спортивні федерації з видів спорту відповідно до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 16 липня 2013 року № 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2013 року за № 1312/23844.

 

II. Документи, що подаються на розгляд атестаційної комісії

1. До атестаційних комісій, що визначені у пункті 1 розділу IV цього Порядку, подаються такі документи:

заява про проходження атестації із зазначенням письмової згоди тренера (тренера-викладача), фахівця на обробку їх персональних даних;

копія першої сторінки паспорта громадянина України;

копія трудової книжки;

копія диплома;

копії посвідчень про почесні та/або спортивні звання (у разі наявності);

клопотання закладу фізичної культури і спорту інвалідів, в якому працює тренер (тренер-викладач), фахівець;

копія свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка для тренерів (тренерів-викладачів), які працюють більше п’яти років після закінчення вищого навчального закладу;

відомості про результативні показники спортсменів, підготовку яких здійснював тренер (тренер-викладач) останні 4 роки, та копія наказу про зарахування цих спортсменів до складу навчальних груп тренера;

характеристика тренера (тренера-викладача), фахівця за підписом керівника закладу фізичної культури і спорту;

характеристика тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів за підписом уповноваженої посадової особи всеукраїнської спортивної федерації інвалідів з нозології, яка спрямовує свою діяльність на розвиток відповідного виду спорту, в якій зазначається оцінка результатів праці тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів щодо виконання вимог укладеного з ним трудового договору (контракту) — професійна компетентність.

2. Обробка персональних даних тренера (тренера-викладача), фахівця здійснюється атестаційними комісіями відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

III. Загальні вимоги до атестації тренерів (тренерів-викладачів) та фахівців

1. Загальною вимогою до атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів та фахівців закладів фізичної культури і спорту інвалідів щодо визнання їх знань і професійних навиків відповідно до займаної посади є наявність вищої освіти відповідного напряму за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

2. Загальними вимогами до атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту інвалідів щодо визнання їх кваліфікаційного рівня для присвоєння кваліфікаційних категорій є:

наявність вищої освіти відповідного напряму за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

виконання результативних показників роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

3. Тренерам (тренерам-викладачам), які працюють в закладах фізичної культури і спорту інвалідів та пройшли атестацію, присвоюються такі кваліфікаційні категорії з виду спорту:

вища категорія;

перша категорія;

друга категорія.

4. Тренерам (тренерам-викладачам), які не мають спеціальної освіти і прийняті на роботу в систему закладів фізичної культури і спорту інвалідів до 01 січня 2011 року, володіють практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові обов’язки, за умови проходження підвищення кваліфікації та виконання результативних показників роботи також присвоюються кваліфікаційні категорії.

5. Випускникам акредитованих вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання і спорту інших вищих навчальних закладів, які отримали базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки «фізична культура і спорт», за наявності диплома при прийомі вперше на посаду тренера (тренера-викладача) присвоюється друга кваліфікаційна категорія, але не більше ніж на 4 роки.

6. За особами, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія до наступної атестації. Час перебування у зазначених відпустках не включається до міжатестаційного періоду.

7. У разі невиконання результативних показників роботи тренерів тренерам (тренерам-викладачам), які мають звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» та/або спортивне звання «Заслужений тренер», може бути присвоєно першу або вищу кваліфікаційну категорію з виду спорту, але не більше ніж на 2 роки, за умови виконання результативних показників на один рівень нижче.

8. Тренерам (тренерам-викладачам), які мають відповідну кваліфікаційну категорію з певного виду спорту і перейшли на тренерську роботу зі спортсменами-інвалідами з інших видів спорту, зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія, але не більше ніж на 2 роки.

Присвоєна тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційна категорія з певного виду спорту не може поширюватися на його роботу за сумісництвом в іншому виді спорту, крім видів спорту, які є складовими паратриатлону та біатлону.

9. Мінімальний строк роботи тренера (тренера-викладача) зі спортсменом-інвалідом повинен становити не менше 2 років на дату виконання результативних показників.

10. Спортсменам-інвалідам — членам національних збірних команд України з видів спорту, що завершили професійну спортивну діяльність, мають відповідну освіту, спортивне звання і які є чемпіонами або призерами Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, при переході на посаду тренера (тренера-викладача) може бути присвоєно першу кваліфікаційну категорію.

11. Тренери (тренери-викладачі), які отримали кваліфікаційні категорії відповідно до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 січня 2014 року за № 180/24957, можуть працювати за цими кваліфікаційними категоріями у закладах фізичної культури і спорту інвалідів.

12. Фахівцям, які перейшли з організаційно-методичної та адміністративної роботи на роботу тренера (тренера-викладача) або поєднують її за сумісництвом, за результатами атестації присвою­ються кваліфікаційні категорії згідно з вимогами до присвоєння кваліфікаційних категорій фахівцям, зазначеними у додатку 2 до цього Порядку.

13. Результативні показники роботи спортсмена-інваліда, переведеного до іншого тренера (тренера-викладача), зараховуються тренеру (тренеру-викладачу), від якого він перейшов, протягом усього паралімпійського, дефлімпійського циклу, який минув після його переведення.

 

IV. Атестаційні комісії та порядок їх роботи

1. Атестацію здійснюють постійні діючі атестаційні комісії, що утворюються:

Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» — для атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів (далі — атестаційна комісія Укрцентру «Інваспорт»);

регіональними центрами з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» — для атестації тренерів (тренерів-викладачів), фахівців, які працюють у закладах фізичної культури і спорту інвалідів (далі — територіальна атестаційна комісія).

2. Кількісний і персональний склад атестаційних комісій затверджується:

атестаційної комісії Укрцентру «Інваспорт» — наказом Укрцентру «Інваспорт»;

територіальної атестаційної комісії — наказом регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

3. До складу атестаційних комісій входять фахівці закладів фізичної культури і спорту інвалідів.

Атестаційну комісію Укрцентру «Інваспорт» очолює заступник начальника (або начальник відділу).

Територіальну атестаційну комісію очолює начальник або його заступник з відповідного напряму діяльності регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

4. Основними завданнями атестаційних комісій є:

розгляд документів, що надійшли на атестацію, та їх перевірка;

проведення атестації протягом 30 робочих днів від дня надходження документів;

прийняття рішення щодо присвоєння кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу).

5. Засідання атестаційної комісії Укрцентру «Інваспорт» та територіальної атестаційної комісії вважаються правомочними, якщо в її роботі бере участь не менше половини її членів.

Рішення атестаційних комісій приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голоси голів атестаційних комісій є ухвальними.

6. Атестаційна комісія Укрцентру «Інваспорт» розглядає на засіданні документи, подані для проходження атестації тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, заслуховує уповноважену особу всеукраїнської спортивної федерації інвалідів з нозологій, яка спрямовує свою діяльність на розвиток відповідного виду спорту, про роботу цього тренера, а також особу, що атестується.

У разі відсутності тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на засіданні атестаційної комісії Укрцент­ру «Інваспорт» без поважних причин атестаційна комісія Укрцентру «Інваспорт» має право провести атестацію без нього на підставі документів, поданих всеукраїнською спортивною федерацією інвалідів з нозологій, яка спрямовує свою діяльність на розвиток відповідного виду спорту.

7. У разі відсутності тренера (тренера-викладача), фахівця на засіданні територіальної атестаційної комісії без поважних причин вона має право провести атестацію без цього тренера (тренера-викладача), фахівця на підставі поданих документів.

8. Рішення атестаційної комісії Укрцентру «Інва­спорт» для тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів і рішення територіальної атестаційної комісії для фахівців оформляється протоколом засідання атестаційної комісії Укрцентру «Інваспорт», територіальної атестаційної комісії за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, який підписується головою і секретарем атестаційної комісії.

9. Рішення територіальної атестаційної комісії для тренерів (тренерів-викладачів) оформляється протоколом засідання територіальної атестаційної комісії за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, який підписується головою і секретарем.

10. Рішення атестаційної комісії у 10-денний строк з дня їх прийняття доводяться до відома осіб, які атестуються, і заносяться до атестаційного листа тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, фахівця за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та до атестаційного листа тренера (тренера-викладача) за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

11. У 10-денний строк з дня отримання протоколів атестаційної комісії:

начальник Укрцентру «Інваспорт» встановлює тренерам штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів відповідний тарифний розряд, про що видається відповідний наказ;

керівник регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» приймає рішення про присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам), про що видається відповідний наказ.

12. У разі позитивного рішення щодо проходження атестації:

тренерам штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів та фахівцям встановлюється тарифний розряд;

тренерам (тренерам-викладачам) присвоюється відповідна кваліфікаційна категорія з виду спорту.

13. Тренеру (тренеру-викладачу), який працює у закладі фізичної культури і спорту інвалідів та пройшов атестацію, видається довідка про атестацію тренера (тренера-викладача) за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, яка дійсна на території всієї України.

 

Заступник Міністра молоді та спорту України
 О. Підгрушна

 

img 1
img 2

 

img 3

 

img 4

 

img 5
img 6

 

img 7

 

img 8

 

img 9
img 10

 

Коментар фахівця Держінспекції з питань праці

Тренерів-викладачів, які тренують спортсменів-інвалідів, атестуватимуть за новим порядком

 

Атестація метод установлення відповідності працівника обійманій посаді, а також основа для присвоєння (підвищення) кваліфікаційних категорій.

Законодавство, яке регулює процес атестації працівників бюджетної сфери, не повинне містити білих плям. Мабуть, цей факт спонукав Мінмолодьспорту вдосконалити свої нормативні документи, присвячені питанням атестації.

Наприклад, зовсім недавно вкотре оновили Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), затверджений наказом Мінмолодьспорту від 13.01.2014 р. № 45 (далі — Порядок № 45, див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 8, с. 10).

Тепер же, узявши за основу положення Порядку № 45, наказом, що коментується, Мінмолодьспорту затвердило новий Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів (далі — Порядок № 1407). Він набрав чинності 17.06.2014 р. Відповідно з цієї дати втратив силу колишній Порядок, затверджений наказом МОНМС від 20.09.2011 р. № 1078.

Розглянемо далі зміни у проведенні атестації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців, які готують спортсменів-інвалідів.

 

Розділ І. Загальні положення

Як і раніше, обов’язкову атестацію проходять:

— тренери штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів;

— спортивні судді, які залучаються до суддівства змагань всеукраїнського рівня серед інвалідів;

— тренери (тренери-викладачі);

— фахівці з фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів (далі — фахівці).

Проте тепер фахівці проходять обов’язкову атестацію в усіх закладах фізкультури і спорту інвалідів незалежно від підпорядкування та форми власності. Нагадаємо, що раніше проходити обов’язкову атестацію повинні були тільки фахівці, які працюють у бюджетних установах та організаціях фізкультури і спорту інвалідів.

Щодо періодичності такої атестації в п. 4 розд. І
Порядку № 1407
зазначено: атестація проводиться один раз на чотири роки.

При цьому для тренерів (тренерів-викладачів) ураховуються результати роботи за останні чотири роки. Інакше кажучи, для такої категорії працівників періодичність проведення чергової атестації не змінилася. Результативні показники роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховують при присвоєнні кваліфікаційних категорій, наведені в додатку 1 до Порядку № 1407.

Що стосується спортивних суддів, то кваліфікаційні категорії їм присвоюють згідно з іншим документом — Порядком присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям, затвердженим наказом Мінмолодьспорту від 16.07.2013 р. № 31.

Як і раніше, тренер (тренер-викладач) може пройти позачергову атестацію з метою отримання кваліфікаційної категорії більш високого рівня. Основна умова для цього — поліпшення результативних показників спортсменів-інвалідів, яких він готує (абз. 2 п. 4 Порядку № 1407).

Важливо! Тепер не підлягають атестації тренери штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, тренери (тренери-викладачі), фахівці, які працюють менше 2 років.

Нагадаємо, що раніше таких працівників не атестували, якщо вони пропрацювали у закладі менше 1 року.

Підкреслимо: ця норма не поширюється на випускників акредитованих вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання і спорту інших вищих навчальних закладів, які здобули базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки «фізична культура і спорт». Річ у тім, що на підставі п. 5 розд. ІІІ Порядку № 1407 таким випускникам (за наявності диплома) при прийнятті вперше на посаду тренера (тренера-викладача) присвоюють другу кваліфікаційну категорію, але не більше ніж на 4 роки.

Зверніть увагу: при прийнятті на роботу зазначених вище працівників готують усі необхідні документи та подають до відповідної атестаційної комісії на розгляд. Керівники закладів фізичної культури і спорту інвалідів самостійно при прий­нятті вперше на посаду тренера (тренера-викладача) таким випускникам кваліфікаційну категорію не встановлюють.

Після закінчення чотирьох років із дня прийняття на роботу та присвоєння другої кваліфікаційної категорії такі працівники повинні пройти чергову атестацію в загальному порядку.

Крім того, чергову атестацію не проходять особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною. Про особливості їх атестації розповімо далі.

 

Розділ II. Документи, що подаються на розгляд атестаційної комісії

Перелік документів, які подають до атестаційної комісії, доповнено такими:

— письмова згода тренера на обробку його персональних даних;

— копія трудової книжки;

— клопотання закладу фізичної культури і спорту інвалідів, в якому працює тренер (тренер-викладач), фахівець;

— копія свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка для тренерів (тренерів-викладачів), які працюють більше п’яти років після закінчення вищого навчального закладу.

Але водночас тепер не подають автобіографію, а також копію 2-ї сторінки паспорта.

 

Розділ III. Загальні вимоги до атестації тренерів (тренерів-викладачів) та фахівців

1. Тут насамперед слід звернути увагу на п. 1 розд. III Порядку № 1407. У ньому зафіксовано: загальною вимогою до атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів та фахівців є наявність вищої освіти відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

При цьому, як і раніше, таких працівників атестують на відповідність обійманій посаді.

2. Загальними вимогами до атестації тренерів (тренерів-викладачів) для присвоєння кваліфікаційних категорій є (п. 2 розд. III Порядку № 1407):

— наявність вищої освіти відповідного напряму за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

— виконання результативних показників роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій, згідно з додатком 1 до Порядку № 1407.

Кваліфікаційні категорії тренерам (тренерам-викладачам), які не мають спеціальної освіти, можуть присвоюватися тільки у випадку, якщо такі працівники (п. 4 розд. III Порядку № 1407):

— прийняті на роботу в систему закладів фізичної культури і спорту інвалідів до 01.01.2011 р.;

— володіють практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові обов’язки;

— пройшли підвищення кваліфікації;

— виконують результативні показники роботи.

Важливо! У разі позитивного рішення про проходження атестації:

тренерам штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів та фахівцям установлюють тарифний розряд;

тренерам (тренерам-викладачам) присвоюють відповідну кваліфікаційну категорію з виду спорту.

3. Змінено умови присвоєння кваліфікаційної категорії тренерам-викладачам, які не виконали результативні показники на категорію, але мають певні відзнаки.

Нагадаємо: раніше першу і вищу кваліфікаційну категорію присвоювали повторно тренерам, які мають почесне спортивне звання «Заслужений тренер України» або за підготовку члена (кандидата) національної збірної команди України, за умови виконання ними вимог другої кваліфікаційної категорії.

Тепер таке право залишене тільки за тренерами (тренерами-викладачами), які мають звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту» та/або спортивне звання «Заслужений тренер», за умови виконання результативних показників на один рівень нижче.

При цьому строк, на який повторно можуть присвоїти відповідну категорію, тепер становить 2 роки (раніше — 4 роки).

4. За аналогією з Порядком № 45 прописано механізм збереження кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам), які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною.

Принцип такий: дію кваліфікаційних категорій таким працівникам зберігають до наступної атестації. При цьому час перебування в зазначених відпустках виключають із міжатестаційного періоду (п. 6 розд. III Порядку № 1407).

 

Приклад. Строк дії першої кваліфікаційної категорії тренера-викладача закінчується 19.12.2014 р. У період з 20.02.2013 р. по 08.12.2013 р. вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.

При виході з відпустки для догляду за дитиною строк атестації тренера-викладача переноситься на 9 місяців 17 днів (період з 20.02.2013 р. по 08.12.2013 р.) починаючи з 20.12.2014 р. Відповідно на цей період за тренером-викладачем зберігатиметься присвоєна їй перша кваліфікаційна категорія.

 

5. Відповідно до п. 8 розд. III Порядку № 1407 тренерам (тренерам-викладачам), які мають відповідну кваліфікаційну категорію з певного виду спорту і перейшли на тренерську роботу зі спортсменами-інвалідами з інших видів спорту, зберігають присвоєну кваліфікаційну категорію, але не більше ніж на 2 роки.

Увага! Присвоєна тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційна категорія з певного виду спорту не може поширюватися на його роботу за сумісництвом в іншому виді спорту, крім видів спорту, які є складовими паратріатлону та біатлону.

 

Розділ IV. Атестаційні комісії та порядок їх роботи

У цьому питанні також не обійшлося без новацій, з яких можна виділити такі:

1. Прописано механізм затвердження кількісного і персонального складу атестаційних комісій.

2. Установлено строки проведення атестації. Він становить 30 робочих днів від дня надходження документів.

3. Установлено, що результати атестації мають бути доведені до відома тренера (тренера-викладача) або фахівця в 10-денний строк після проведення атестації (п. 10 розд. IV Порядку № 1407).

Нагадаємо, що раніше конкретні строки обумовлені не були, відповідно незалежно від строку подання документів атестація могла проводитись тривалий час.

Ураховуючи ці зміни, радимо в майбутньому тренерам (тренерам-викладачам), спортивним суддям, фахівцям подавати документи до атестаційної комісії не пізніше ніж за 30 робочих днів до строку закінчення дії попередньої атестації.

4. Передбачено, що рішення атестаційної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. При цьому засідання комісії вважають правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів (раніше — не менше 2/3 членів).

 

Світлана МЕРЕНКОВА,
 заступник начальника відділу
 — державний інспектор праці відділу контролю
 за дотриманням трудового законодавства
 Територіальної державної інспекції
 з питань праці в Харківській області

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць