Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду ві

Фонд соціального страхування із тимчасової втрати працездатності
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2014/№ 26
Друк
Постанова від 30.05.2014 р. № 18

Відповідно до статті 11 та статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце­здатності та витратами, зумовленими похованням» правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановляє:

1. Внести до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25 лютого 2009 року № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за № 339/16355, такі зміни:

1) у пункті 1.2 розділу I слова та цифри «(форма № 072/о — для дорослого, форма № 076/о — для дітей та підлітків, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»)» замінити словами та цифрами «(форма № 072/о — для дорослого, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)», форма № 076/о — для дітей віком 0 — 17 років включно, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522»;

2) пункт 2.9 розділу II доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадку отримання відповідною районною, міжрайонною, міською виконавчою дирекцією відділення Фонду двох письмових відмов страхувальників від запланованої путівки виконавчою дирекцією відділення Фонду може здійснюватися її перерозподіл іншій районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції відділення Фонду із внесенням відповідних змін до плану розподілу путівок.»;

3) у розділі IV:

у пункті 4.1:

слова та цифри «наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» замінити словами та цифрами «наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Рішення про виділення путівки добровільно застрахованій особі приймає директор районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду з урахуванням вимог цього розділу»;

пункт 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Відповідно до рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємство, установа, організація, а також фізична особа, у якої працює за трудовим договором (контрактом) найма­ний працівник (далі — підприємство), яке є основним місцем роботи застрахованої особи, видає путівку до санаторію в період відпустки, а до санаторію-профілакторію — у період відпустки або без відриву від виробництва, за умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду, окрім осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1, яким путівки видаються без оформлення відпустки.»;

абзац третій пункту 4.11 викласти в такій редакції:

«Путівки для лікування дитини та дорослого або двох дітей та дорослого не підлягають поділу для спільного санаторно-курортного лікування відповідно двох дорослих або двох дорослих та дитини. Поділ таких путівок можливий тільки для лікування одного дорослого та дітей.»;

пункт 4.13 викласти в такій редакції:

«4.13. Часткова оплата вартості путівки до санаторію вноситься до каси або на поточний рахунок страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи, або через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника із зазначенням у призначенні платежу номера путівки, за яку здійснюється часткова сплата. Часткова оплата вартості путівки до санаторію-профілакторію вноситься до каси або на поточний рахунок підприємства, на утриманні якого перебуває цей санаторій-профілакторій.

Сума оплати часткової вартості путівки, внесена застрахованою особою до каси або на поточний рахунок страхувальника, має бути перерахована на транзитний рахунок робочого органу Фонду протягом трьох банківських днів після її внесення.

Повернення коштів, що перераховані страхувальником або застрахованою особою на рахунок робочого органу Фонду як часткова сплата за санаторно-курортну путівку, яка використана частково або не була використана застрахованою особою, здійснюється за умови надання застрахованою особою, її законним представником, спадкоємцями або членом її сім’ї (у разі гострого захворювання або смерті застрахованої особи) до робочого органу Фонду звернення, документів, які підтверджують факт повернення (часткового використання) путівки та пояснюють причини неможливості її використання, копії платіжного доручення про перерахування страхувальником часткової вартості путівки або квитанції до прибуткового касового ордеру про сплату застрахованою особою часткової вартості путівки на рахунок робочого органу Фонду.

У разі часткового використання путівки повернення коштів оплаченої часткової вартості путівки здійснюється у пропорційних розмірах за фактично ненадані послуги.»;

у пункті 4.16 абзац перший після слів «скріпленою печаткою цього підприємства» доповнити словами «(за наявності)»;

4) пункт 6.2 розділу VI викласти в такій редакції:

«6.2. Сума витрат Фонду за путівки, що видані або використані з порушенням цього Порядку, у тому числі, що залишилися невикористаними, відшкодовується за рахунок страхувальника.»;

5) у таблиці додатка 1 до Порядку:

назву колонки 11 «для дитини в супроводі дорослого» замінити назвою «для дитини та дорослого»;

назву колонки 12 «для двох дітей в супроводі дорослого» замінити назвою «для двох дітей та дорослого»;

6) додаток 4 до Порядку викласти в новій редакції:

 

img 1 

Коментар редакції

Путівки від ФСС ТВП: є зміни

 

У розпал літа — найпопулярнішого оздоровчого сезону — ФСС ТВП вирішив підкоригувати положення Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФСС ТВП від 25.02.2009 р. № 12 (далі — Порядок № 12). Зазначимо одразу: нічого революційного постанова, що коментується, не привносить, але все-таки є зміни, на які варто звернути увагу. Далі розглянемо їх детальніше.

1. Норми Порядку № 12 приведені у відповідність до чинного законодавства.

Так, у тексті цього документа зроблено правильні посилання на документи, на підставі яких застраховані особи отримують санаторно-курортне лікування. Зокрема, уточнили, що:

а) застрахована особа щодо дітей та підлітків (віком від 0 до 17 років включно) повинна надати до санаторно-курортного закладу путівку та санаторно-курортну карту за формою № 076/о, затвердженою наказом МОЗ від 29.05.2013 р. № 435 (раніше — наказом МОЗ від 27.12.99 р. № 302). Підкреслимо: нову форму № 076/о застосовують уже майже рік, але відповідні зміни внесено до п. 1.2 Порядку № 12 тільки зараз;

б) рішення про виділення путівки застрахованій особі комісія (уповноважений) із соцстрахування приймає на підставі її особистої заяви та довідки для одержання путівки за формою № 070/о, затвердженою наказом МОЗ від 14.02.2012 р. № 110 (раніше — наказом МОЗ від 27.12.99 р. № 302). Відповідні зміни внесено до п. 4.1 Порядку № 12.

2. Визначено категорію працівників, яким для отримання санаторно-курортного лікування не потрібно оформляти відпустку.

Як і раніше, у п. 4.2 Порядку № 12 встановлено: путівку до санаторію надають у період відпустки.Проте тепер для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, зроблено виняток. Їм путівки видають без оформлення відпустки.

3. Уточнено порядок поділу путівки при оздоровленні дітей у супроводі дорослого.

Як і раніше, в абз. 3 п. 4.11 Порядку № 12 зазначено: путівки для лікування дитини та дорослого або двох дітей та дорослого не підлягають поділу для спільного санаторно-курортного лікування відповідно двох дорослих або двох дорослих і дитини. Постановою, що коментується, уточнено, що поділ таких путівок можливий тільки для лікування дорослого та дітей.

4. Підкориговано порядок унесення часткової оплати за путівку — викладено в новій редакції п. 4.13 Порядку № 12.

Як і раніше, працівник може одержати путівку на руки тільки після того, як сплатить відповідну частину її вартості. Проте перелік способів, якими він може скористатися для внесення відповідних коштів, розширено. Наведемо їх.

Якщо путівка до санаторію. Тоді застрахована особа може внести кошти за путівку трьома способами, а саме:

а) до каси роботодавця за основним місцем роботи. Зауважимо, що така можливість була і раніше;

б) на поточний рахунок роботодавця за ос­новним місцем роботи. Це нововведення. Раніше Порядок № 12 такої можливості не надавав;

в) через установу банку на транзитний рахунок органу ФСС ТВП за місцем обліку роботодавця-страхувальника. Скористатися цим способом у разі відсутності каси в установі працівник міг і раніше. Проте тепер уточнили, що у призначенні платежу обов’язково потрібно вказати номер путівки.

Якщо путівка до санаторію-профілакторію. Часткову оплату за путівку тепер можна внести не тільки до каси підприємства, на утриманні якого перебуває такий санаторій-профілакторій, а й на поточний рахунок цього підприємства.

Підкреслимо: як і раніше, отримана часткова вартість путівки, внесена працівником до каси (або на поточний рахунок роботодавця), має бути перерахована на транзитний рахунок органу ФСС ТВП протягом трьох банківських днів після її внесення (абз. 2 оновленого п. 4.13 Порядку № 12).

Додамо, що приймання часткової оплати вартості путівки оформляють прибутковим касовим ордером (для установи банку — квитанцією), який видають одержувачу путівки.

Важливо! У разі відсутності прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки, путівку на санаторно-курортне лікування застрахованій особі не видають (п. 4.14 Порядку № 12).

У разі недотримання зазначених вище вимог путівка вважатиметься виданою з порушеннями.У такому разі згідно з п. 6.2 Порядку № 12 роботодавцю доведеться відшкодувати ФСС ТВП не лише вартість путівки, а й сплатити штраф.

5. Конкретизовано порядок повернення коштів за оплату вартості путівки в особливих випадках.

Як і раніше, в абз. 3 п. 4.13 Порядку № 12 йдеться про те, що в разі гострого захворюванні або смерті застрахованої особи часткова оплата вартості путівки може бути повернена, якщо така путівка не була використана.

Постановою, що коментується, зроблено важливе доповнення: при частковому використанні путівки повернення коштів здійснюють у пропор­ційних розмірах за фактично не надані послуги.

6. Розширено відповідальність за порушення норм Порядку № 12 (викладено в новій редакції п. 6.2 Порядку № 12).

Так, тепер роботодавець несе відповідальність не лише за путівки, видані з порушенням норм Порядку № 12, а й за ті путівки, які використані з порушення норм цього документа.

7. Довідку, наведену в додатку 4 до Порядку № 12, викладено в новій редакції. Нагадаємо, що йдеться про Довідку для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Постанова, що коментується, набере чинності з дня її опублікування.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць