Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо застосування КЕКВ під час придбання матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн.

Державна казначейська служба України
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2014/№ 26
Друк
Лист від 28.03.2014 р. № 17-08/320-7304

Державна казначейська служба України розглянула лист <…> щодо застосування кодів економічної класифікації видатків на придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки, кондиціонерів, обладнання, яке за вартістю не перевищує 2500 грн. (включно без ПДВ) і повідомляє.

Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування.

При розмежуванні видатків на поточні та капітальні бюджетним установам необхідно керуватись Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 р. за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2012 р. № 754) (далі — Інструкція).

Для здійснення поточних видатків, оплати послуг, придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік як основні засоби, Інструкцією передбачено код економічної класифікації видатків бюджету 2200 «Використання товарів і послуг».

За цим кодом економічної класифікації видатків здійснюється придбання матеріалів і предметів, які не беруться на облік за рахунком 10 «Основні засоби».

Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за № 1214/23746, установи зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує
2500 гривень
, та строк використання яких перевищує один рік, та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорія, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо), — телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо обліковуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи», призначеному для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об’єктів обліку на рахунку 10
«Основні засоби».

Відповідно до Інструкції за кодом 3100 «Придбання основного капіталу» передбачаються видатки на придбання або створення власними силами активів, віднесених згідно із законодавством до основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

 

Перший заступник Голови О. Даневич

Коментар редакції

Придбаваємо техніку та обладнання: як розмежувати ОЗ і МНМА

 

Доволі часто в разі придбання різної комп’ютерної техніки та обладнання (наприклад, комп’ютерна миша, клавіатура, принтер тощо) перед бухгалтерами постає запитання: як правильно оприбутковувати такий об’єкт — як малоцінний предмет чи все-таки як основний засіб?

Це питання на сторінках газети «Бюджетна бухгалтерія» ми вже неодноразово розглядали (див. матеріали «Оприбутковуємо акційний модем»// «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 21, с. 20; «Про правильну класифікацію матеріальних цінностей» //
«Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 39, с. 27). Проте наші читачі постійно звертаються з подібними запитаннями до нашої редакції, а також ставлять їх на нашому форумі (http://budget.factor.ua). До речі, підтвердженням популярності цього запитання є й лист Держказначейської служби, що коментується.

Тому далі розповімо про те, як розмежувати основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА).

Насамперед нагадаємо, що установи відносять до МНМА предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 2500 грн. При цьому строк їх використання має бути більше ніж один рік (п. 2.1 Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611 (далі — Положення № 611)).

Таким чином, до МНМА бюджетні установи відносять матеріальні активи, вартість яких не перевищує 2500 грн. включно (без урахування ПДВ), тобто становить 2500 грн. і менше за одиницю. Також до МНМА належать сценічно-постановочні засоби, вартість яких не перевищує 5000 грн. за одиницю (декорації, меблі й реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо). Оплату видатків на придбання МНМА бюджетні установи здійснюють за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

Якщо вартість матеріальних активів перевищує 2500 грн., тобто становить 2501 грн. і більше (без урахування ПДВ), то такі об’єкти зараховують до складу основних засобів. Також до об’єктів основних засобів установи відносять сценічно-постановочні засоби, первісна вартість яких становить 5001 грн. і більше за одиницю (декорації, меблі та реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо). Оплату видатків на придбання таких активів, тобто основних засобів, бюджетні установи здійснюють за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Для наочності узагальнимо вимоги до обліку ОЗ та МНМА в таблиці:

 

Основні вимоги

Основні засоби

МНМА

1

2

3

Якими критеріями керуватися

Такі матеріальні активи відповідають таким критеріям:
строк використання перевищує один рік;
— первісна вартість перевищує 2500 грн. (без урахування ПДВ).
Також до таких об’єктів установи відносять сценічні постановочні засоби, первісна вартість яких перевищує 5000 грн. за одиницю (декорації, меблі й реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо)

До таких матеріальних активів відносять предмети, що відповідають таким критеріям:
— первісна вартість не перевищує 2500 грн. (без урахування ПДВ);
строк використання не перевищує одного року.
Також до таких об’єктів установи зараховують сценічні постановочні засоби, первісна вартість яких не перевищує 5000 грн. за одиницю (декорації, меблі й реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо).
Крім того, детальну класифікацію МНМА наведено в поясненнях до субрахунку 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» у Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженому наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611

За яким КЕКВ здійснювати видатки на придбання

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

На якому рахунку обліковувати матеріальні активи

На відповідних субрахунках рахунка 10 «Основні засоби»

На субрахунку 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

Як нараховувати знос

Виходячи зі строків їх корисного використання та річних норм зносу, наведених у додатку до Положення № 611

У розмірі 50 % первісної вартості об’єкта в першому місяці передання в експлуатацію та решта 50 % первісної вартості — у місяці його ліквідації (списання з балансу)

Як вести аналітичний облік

Об’єктам присвоюють індивідуальний інвентарний номер (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання і таких, що мають специфічне призначення).
Для білизни, постільних речей, одягу, взуття та малоцінних необоротних матеріальних активів установлюються номенклатурні номери. При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни присвоюється один номенклатурний номер.
Перші три знаки інвентарного (номенклатурного) номера означають номер субрахунку, четвертий — підгрупу, усі інші знаки — порядковий номер предмета в підгрупі. Для тих субрахунків, щодо яких не виділено підгрупи, четвертий знак позначається нулем

Для відображення операцій з надходження, переміщення та вибуття ОЗ і МНМА застосовують типові форми первинних документів, затверджені наказом Держказначейства «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання» від 02.12.97 р. № 125/70. Також з метою організації обліку та забезпечення контролю за збереженням ОЗ та МНМА ведеться попредметний їх облік в інвентарних картках, які відкриваються на кожен інвентарний об’єкт (предмет). Однотипні активи обліковують у картках групового обліку за типовою формою № ОЗ-9 (бюджет).
Для обліку вибуття та переміщення ОЗ і МНМА до інших установ, організацій та матеріально відповідальних осіб використовують меморіальний ордер № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» за формою № 438 (бюджет)

 

 Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць