Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Благодійники поклали тротуарну плитку: як її обліковувати

МАТВЄЄВА ВІКТОРІЯ
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2014/№ 28
Друк
На балансі бюджетної організації як самостійний інвентарний об’єкт значиться тротуар з асфальтобетонним покриттям. Такий об’єкт було введено в експлуатацію в 1950 році, й обліковується він на субрахунку 103 «Будинки та споруди». У зв’язку з тривалою експлуатацією цей тротуар перебуває в непридатному стані (оформлено дефектний акт). Керівник організації прийняв рішення про заміну старого асфальтового покриття на сучасну тротуарну плитку. Плитку та всі будівельні матеріали надає спонсор, він же виконує роботи з її укладення. У зв’язку з цим виникла низка запитань: 1. Чи обов’язково списувати з балансу старий тротуар? 2. Як правильно документально оформити отриману від благодійника тротуарну плитку? 3. Як саме такі операції відображаються в бухгалтерському обліку?

Останнім часом бюджетні установи отримують благодійну допомогу не лише у вигляді грошових коштів та матеріальних цінностей, а й у вигляді виконаних робіт (наданих послуг). Звісно, у разі отримання таких подарунків від благодійників потрібно їх оформити, оприбуткувати й відобразити в бухгалтерському обліку. Тому давайте разом розберемося, як це правильно зробити.

Насамперед поговоримо про те, що робити установі зі старим асфальтобетонним покриттям. Судячи із запитання читача, це покриття обліковувалося як самостійний інвентарний об’єкт на субрахунку 103 «Будинки та споруди». Такий об’єкт було введено в експлуатацію в 1950 році.

У ситуації, що розглядається, судячи з усього, територія, на якій перебуває старе асфальтове покриття, не є частиною архітектурного об’єкта. Принаймні така інформація має бути підтверджена технічною документацією. Саме на цій підставі таке асфальтове покриття установа обліковує як окремий об’єкт основних засобів. На цей момент Держказначейство звертало увагу в листі від 15.09.2008 р. № 15-04/2054-15637.

Цілком природно, що у зв’язку з тривалою експлуатацією асфальтобетонне покриття стало непридатним і потребує оновлення. Як правильно класифікувати такі роботи? Вважати це ремонтом, добудовою (дообладнанням) або створенням (спорудженням) нового об’єкта?

Розглянемо поняття «капітальний ремонт». Так, капітальним ремонтом будівель вважається:

— комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, оновлення й модернізацію конструкцій;

— оновлення будівель у зв’язку з їх фізичним зносом та руйнуванням;

— поліпшення експлуатаційних показників;

— поліпшення планування будівлі й благоустрій території без зміни будівельних габаритів об’єкта.

Для розмежування таких заходів, як поточний та капітальний ремонт, звернемося до Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Держкомітету України з питань ЖКГ від 10.08.2004 р. № 150.

Зокрема, у п.п. 1.2.17 цього Переліку зазначено, що до різних робіт при поточному ремонті належать: ремонт вибоїн в асфальтових тротуарах дворів, вирівнювання просілих плит у тротуарах.

У свою чергу, до різних робіт при капітальному ремонті (п. 2.17 Переліку) належать: відновлення або улаштування нових асфальтових тротуарів та вимощення навколо будівель, відновлення або улаштування нових внутрішньоквартальних доріг.

Також існує ще один документ, яким організації керуються при проведенні капітального ремонту об’єктів благоустрою. Це Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 р. № 154 (далі — Порядок № 154). При цьому в п. 1.4 цього Порядку зазначено: до капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів належать роботи, що спрямовані на відновлення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об’єктів і окремих їх частин у межах норм.

Номенклатура робіт із капітального ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів наведена в додатку 1 до Порядку № 154.

Зокрема, до капітального ремонту вулично-дорожньої мережі належать:

— асфальтування проїзної частини, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок з використанням на основі існуючих булижних мостових, асфальтобетонних, цементобетонних, щебеневих, гравійних та інших покриттів;

— перевлаштування зношеного асфальтобетонного покриття проїзної частини або заміна його новим асфальтобетоном;

заміна всіх видів покриттів тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок досконалішим покриттям з виправленням їх основ;

улаштування нових та розширення існуючих тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок;

— улаштування бордюрів, повна або часткова заміна існуючих бордюрних каменів та поребриків.

Що стосується робіт із добудови, дообладнання, реконструкції та модернізації необоротних активів, то такі роботи повинні спричинити додаткове укомплектування необоротних активів. При цьому суть таких робіт полягає в розширенні існуючих можливостей об’єкта необоротних активів, отриманні якихось нових технічних характеристик, раніше не властивих цьому об’єкту необоротних активів.

Оскільки в ситуації, що розглядається, йдеться про заміну старого асфальтобетонного покриття на нове, такі заходи вважаються капітальним ремонтом.

 

Надходження благодійної допомоги

Благодійні внески можуть бути надані благодійниками у грошовій формі, а також у вигляді товарів, робіт або послуг.

Найчастіше ініціатором надання благодійної допомоги є безпосередньо благодійник. Своє бажання надати благодійну допомогу конкретній бюджетній організації благодійник може оформити у вигляді заяви. Таку заяву оформляють на ім’я керівника бюджетної установи в довільній формі.

Благодійна допомога, отримана бюджетними установами, належить до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ, які включаються до спеціального фонду бюджету (ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI). Як правило, розпорядники бюджетних коштів не планують у кош­торисі благодійні надходження. Тому в разі фактичного отримання таких коштів, у тому числі і в натуральній формі, необхідно внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду. Зокрема, зміни до спеціального фонду кошторису щодо власних надходжень протягом бюджетного періоду вносять на підставі довідки Держказначейської служби про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки і довідки про зміни до кошторису. Цю вимогу зафіксовано в п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Зазначимо, що до закінчення звітного періоду установа-одержувач повинна подати до органу Держказначейства Довідку про надходження в натуральній формі, якщо благодійна допомога надходила в натуральній формі (як товари, роботи або послуги).

Далі розглянемо порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних із виконанням робіт з укладання тротуарної плитки за рахунок коштів благодійника. При цьому все залежить від того, у якій формі така допомога надається установі. Можливі такі варіанти документального оформлення й відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з отриманням благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт.

Варіант перший — благодійник передає за накладною у вигляді благодійної допомоги матеріальні цінності — тротуарну плитку. Він же виконує роботи з її укладання. При цьому факт виконання таких робіт оформляють Актом приймання-передачі виконаних робіт.

Варіант другий — благодійник та бюджетна установа на підтвердження отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт оформляють Акт приймання-передачі виконаних робіт. При цьому вартість виконаних робіт з укладання тротуарної плитки зазначають разом із вартістю використаної тротуарної плитки та інших будівельних матеріалів.

Розглянемо детально обидва варіанти.

При першому варіанті бюджетна установа повин­на оприбуткувати на баланс благодійну допомогу, отриману у вигляді запасів (тротуарну плитку). Їх приймає комісія, створена наказом керівника установи, до складу якої обов’язково входять працівник бухгалтерії та представник організації вищого рівня. Комісія складає акт, у якому вказує найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей згідно із супровідними документами або за ринковими вільними цінами на аналогічні їм види, якщо їх вартість не зазначена.

У цьому випадку необхідно пам’ятати про те, що отримані матеріальні цінності оприбутковуються на баланс і в бухгалтерському обліку відображаються на субрахунку 204 «Будівельні матеріали». На цьому субрахунку відображають рух будівельних матеріалів, які призначені для капітального будівництва й використовуються у процесі будівельних та монтажних робіт.

Також на підтвердження робіт з укладання тротуарної плитки, виконаних благодійником, складають Акт приймання-передачі виконаних робіт. Такий акт затверджує керівник бюджетної установи. Підставою для списання використаних будівельних матеріалів є Акт списання за типовою формою № З-2.

У цьому випадку як вартість матеріалів, витрачених на проведення ремонту, так і вартість виконаних робіт установи відображають за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів». Підстава — пп. 1 і 4 п.п. 3.1.3.2 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333.

Порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт з укладання тротуарної плитки покажемо на прикладах.

 

Приклад 1. Санаторій отримав благодійну допомогу — тротуарну плитку. Також благодійник безоплатно виконав роботи з укладання цієї плитки на території санаторію (оформлено акт виконаних робіт).

Передання тротуарної плитки оформлене накладною, згідно з якою вартість плитки дорівнює 18000 грн. Вартість робіт з її укладання згідно з актом виконаних робіт становила 7600 грн.

У бухгалтерському обліку ці операції відображають так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Оприбутковано будівельні матеріали у вигляді благодійної допомоги для благоустрою території

324

712*

18000

364

324

18000

204

364

18000

2

Відображено надходження благодійної допомоги у вигляді робіт

324

712*

7600

364

324

7600

812

364

7600

3

Списано вартість витрачених будівельних матеріалів

802

204

18000

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до органу Держказначейської служби слід подати Довідку про надходження в натуральній формі.

 

Тепер розглянемо другий варіант — коли вартість будівельних матеріалів (тротуарної плитки) не виділена окремо, а разом із вартістю робіт з укладання плитки включена до загальної вартості виконаних робіт.

 

Приклад 2. Санаторій отримав благодійну допомогу у вигляді виконаних робіт з укладання тротуарної плитки на території цього закладу. Загальна вартість робіт з урахуванням вартості тротуарної плитки та інших використаних будівельних матеріалів становила 25600 грн. Виконані роботи прийняті установою на підставі Акта приймання-передачі виконаних робіт.

 

Установа в бухгалтерському обліку ці операції повинна відобразити так:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Відображено надходження благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт

324

712*

25600

364

324

25600

812

364

25600

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця до органу Держказначейської служби слід подати Довідку про надходження в натуральній формі.

 

Крім того, незалежно від обраного варіанта, при оформленні приймання-здавання основних засобів після капітального ремонту бюджетна установа складає Акт прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів за типовою формою № ОЗ-2 (бюджет), затвердженою спільним наказом Головного управління Держказначейства і Держкомстату від 02.12.97 р. № 125/70.

Акт складають у двох примірниках, його підписують представник установи, уповноваженої на прий­мання основних засобів після ремонту, і представник підприємства (організації), що виконувало їх ремонт, реконструкцію або модернізацію. Перший примірник Акта здають до бухгалтерії установи, де виконують відповідні записи в інвентарних картках обліку основних засобів за типовою формою № ОЗ-6 (бюджет). Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонтні роботи (у нашому випадку — благодійнику).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць