Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Коефіцієнти для коригування заробітної плати при виході у відпустку в липні — грудні 2014 року

ШАШЕРІН ВАЛЕРІЙ
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2014/№ 28
Друк
Пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої зарплати.

Пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), передбачено коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої зарплати.

Так, у разі підвищення посадових окладів (тарифних ставок) відповідно до актів законодавства як у розрахунковому періоді, так і в періоді, коли за працівником зберігають середній заробіток, зарплату (включаючи премії та інші виплати, які враховують при обчисленні середньої зарплати) за проміжок часу до підвищення коригують на коефіцієнт їх підвищення (абз. 1 п. 10 Порядку № 100).

Виходячи з відкоригованої в такий спосіб у розрахунковому періоді зарплати визначають середньоденний (годинний) заробіток. Якщо підвищення ставок і окладів відбулося в періоді, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, за цим заробітком здійснюють нарахування тільки в частині, що стосується днів збереження середньої зарплати з дня підвищення ставок і окладів
(абз. 2 п. 10 Порядку № 100).

Коефіцієнт коригування розраховують шляхом ділення посадового окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (ставку) до підвищення.

Важливо! Коефіцієнти коригування визначають для кожного працівника окремо.

Коригування середньої зарплати актуальне для працівників, посадові оклади яких визначають на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС). При виході працівників у відпустку у другому півріччі 2014 року коригувати середній заробіток потрібно буде, як і раніше, не всім. Адже зарплата підвищується з грудня 2013 року тільки для працівників 1 — 5-го тарифних розрядів, а з жовтня 2014 року — для працівників 1 — 6-го тарифних розрядів.

Нагадаємо: згідно з постановою КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 25.03.2014 р. № 110 з 1 жовтня 2014 року працівникам 1 — 6-го тарифних розрядів посадові оклади встановлюються в таких розмірах: 1-й та­рифний розряд — 1218 грн.; 2-й тарифний розряд — 1223 грн.; 3-й тарифний розряд — 1233 грн.; 4-й тарифний розряд — 1243 грн.; 5-й тарифний розряд — 1253 грн.; 6-й тарифний розряд — 1263 грн.

Посадові оклади працівників 7 — 25-го тарифних розрядів з 1 жовтня 2014 року не змінюватимуться, оскільки посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду, як і раніше, становить 852 грн.

Отже, при виході у відпустку в липні — вересні 2014 року зарплату працівників:

а) 1 — 5-го тарифних розрядів коригують на коефіцієнт підвищення окладів у грудні 2013 року;

б) 6 — 25-го тарифних розрядів не коригують, оскільки їх зарплата не підвищувалася з січня 2013 року.

При виході у відпустку в жовтні — листопаді 2014 року зарплату працівників:

а) 1-го тарифного розряду коригують на коефіцієнт підвищення окладів у грудні 2013 року та жовтні 2014 року (щодо зарплати за жовтень — листопад 2013 року);

б) 2 — 5-го тарифних розрядів коригують на кое­фіцієнт підвищення окладів у грудні 2013 року та жовтні 2014 року;

в) 6-го тарифного розряду коригують на коефіцієнт підвищення окладів у жовтні 2014 року;

г) 7 — 25-го тарифних розрядів не коригують, оскільки їх зарплата не підвищувалася з січня 2013 року.

У разі виходу у відпустку в грудні 2014 року зарплату працівників:

а) 1-го тарифного розряду не коригують;

б) 2 — 6-го тарифних розрядів коригують на коефіцієнт підвищення окладів у жовтні 2014 року;

в) 7 — 25-го тарифних розрядів не коригують, оскільки їх зарплата не підвищувалася з січня 2013 року.

Далі в таблиці наведемо коефіцієнти коригування середньої зарплати працівників 1 — 6-го тарифних розрядів при обчисленні відпускних, що нараховуються за період з липня по грудень 2014 року.

Розповімо, як користуватися таблицею. У колонці 1 таблиці зазначено місяць виходу працівника у відпустку, у колонці 2 — тарифний розряд згідно з ЄТС. У решті колонок (з 3-ї по 20-ту) зазначені місяці 2013 і 2014 років, які включають до розрахункового періоду для обчислення відпускних (прокреслення у графі означає, що місяць до розрахункового періоду не входить), і проставлені вже розраховані коефіцієнти коригування за тарифними розрядами. Коригування здійснюється шляхом множення нарахованої зарплати за кожен розрахунковий місяць на свій коригуючий коефіцієнт.

 

Приклад. Працівник іде у відпустку в листопаді 2014 року. Йому встановлено 4-й тарифний розряд. Розрахунковий період для обчислення відпускних: листопад 2013 року — жовтень 2014 року. У колонці 1 таблиці знаходимо листопад (місяць виходу у відпустку), а в колонці 2 — тарифний розряд працівника (4-й). Напроти 4-го тарифного розряду в колонках 3 — 20 наведені коефіцієнти коригування зарплати за кожним місяцем розрахункового періоду (при розрахунковому періоді менше
12 місяців ураховуємо фактичну кількість відпрацьованих місяців у розрахунковому періоді до виходу у відпустку).

У розрахунковому періоді посадовий оклад підвищувався двічі — у грудні 2013 року і жовтні 2014 року. Розрахуємо коефіцієнт коригування.

 

Розмір посадового окладу

Коефіцієнт коригування

З 1 грудня 2013 року — 1218 грн.

К1 = 1,03925 (1218 грн. : 1172 грн.), де 1172 грн. — посадовий оклад до підвищення.
К2 = 1,02053 (1243 грн. : 1218 грн.), де 1218 грн. — посадовий оклад до підвищення.
Сумарний коефіцієнт у листопаді становитиме: К = 1,0606 (1,03925
х 1,02053)

З 1 жовтня 2014 року — 1243 грн.

 

Таким чином, зарплата за листопад 2013 року коригується на коефіцієнт 1,0606. Розраховані в такий спосіб щомісячні коефіцієнти наведені в таблиці напроти відповідного місяця розрахункового періоду.

Майте на увазі: коригують виплати, які враховують при обчисленні середнього заробітку. Вони наведені в п. 3 Порядку № 100. Виплати, які не враховують, містить п. 4 цього Порядку. Наприклад, суму індексації (у тому числі й фіксовану її величину) включають до розрахунку середнього заробітку (див. лист Мінпраці від 11.06.2007 р. № 371/13/155-07), тому таку виплату у складі зарплати, що бере участь у розрахунку середнього заробітку, коригують на відповідні коефіцієнти.

Важливо! Якщо посадовий оклад працівника збільшився завдяки присвоєнню вищого розряду, переведенню на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо, зарплату не коригують (абз. 3 п. 10 Порядку № 100).

Тут мається на увазі, що при проведенні коригування не враховують підвищення окладу в місяці присвоєння вищого розряду, переведення на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо. Але якщо крім цього в розрахунковому періоді посадовий оклад підвищувався згідно з актами законодавства, то зарплату на ці коефіцієнти коригують. Причому коригування здійснюється за коефіцієнтами відповідного місяця розрахункового періоду з урахуванням конкретних тарифних розрядів у таких місяцях (з віднесенням кожної з цих посад до певного тарифного розряду). Із прикладами коригування в цих випадках ви можете ознайомитися в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2010, № 29, с. 29; 2011, № 16, с. 39.

Нагадаємо, що при підвищенні окладів (ставок) коригують не лише відпускні, а й інші виплати, що розраховуються згідно з Порядком № 100 (оплата відряджень, виплата вихідної допомоги та матеріальної допомоги, що виплачується в розмірі середньомісячної заробітної плати, тощо).

Зверніть увагу: бюджетні організації зобов’язані дотримуватись вимог п. 10 Порядку № 100. Непроведення коригування заробітної плати є порушенням законодавства про оплату праці.

 

Місяць виходу у відпустку у 2014 році

Тарифний розряд

Коригуючі коефіцієнти за місяцями розрахункового періоду

2013 рік

2014 рік

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Липень

1

1,0619

1,0619

1,0619

1,0619

1,0619

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,0573

1,0573

1,0573

1,0573

1,0573

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0482

1,0482

1,0482

1,0482

1,0482

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0392

1,0392

1,0392

1,0392

1,0392

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0305

1,0305

1,0305

1,0305

1,0305

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

7 — 25

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Серпень

1

1,0619

1,0619

1,0619

1,0619

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,0573

1,0573

1,0573

1,0573

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

10000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0482

1,0482

1,0482

1,0482

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0392

1,0392

1,0392

1,0392

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0305

1,0305

1,0305

1,0305

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

 

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

7 — 25

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Вересень

1

1,0619

1,0619

1,0619

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,0573

1,0573

1,0573

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3

1,0482

1,0482

1,0482

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

1,0392

1,0392

1,0392

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5

1,0305

1,0305

1,0305

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

6

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

7 — 25

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Жовтень

1

1,0619

1,0619

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1.0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,0616

1,0616

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

3

1,0611

1,0611

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

4

1,0606

1,0606

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

5

1,0601

1,0601

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

6

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

7 — 25

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Листопад

1

1,0619

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1.0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,0616

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0000

3

1,0611

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0000

4

1,0606

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0000

5

1,0601

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0000

6

 

 

 

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0000

 

7 — 25

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1.0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Грудень

1

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0041

1,0000

1,0000

3

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0123

1,0000

1,0000

4

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0205

1,0000

1,0000

5

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0287

1,0000

1,0000

6

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0227

1,0000

1,0000

 

7 — 25

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1.0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць