Як заповнити розрахунок з плати за користування надрами та додаток 2

В обраному У обране
Друк
Державна фіскальна служба України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2014/№ 34
Як заповнюються рядки 6 — 10 податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та рядки 4 — 11 додатка 2 до податкового розрахунку?

Форма податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин затверджена наказом Мінфіну від 17.09.2012 р. № 1000 (далі — податковий розрахунок).

До податкового розрахунку додається Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках) (додаток 2), який є його невід’ємною частиною.

Для кожного виду товарної продукції — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) складається окремий додаток 2.

У податковому розрахунку та додатку 2 запов­нюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення він прокреслюється.

Вартісні показники податкового розрахунку та додатків 2 зазначаються у гривнях з копійками.

Відповідно до приміток, зазначених у додатку 2:

у рядку 4 — коригуючий коефіцієнт, затверджений п. 263.10 ст. 263 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ). Водночас у формулі обчислення податкових зобов’язань у п.п. 263.7.1 п. 263.7 ст. 263 ПКУ передбачено застосування лише одного коригуючого коефіцієнта, який самостійно вибирається платником;

у рядку 5 — обсяг видобутої корисної копалини у визначених відповідним регламентуючим документом облікових одиницях (маси або об’єму) з точністю до третього десяткового знака з урахуванням одиниці обліку;

у рядку 6 — вартість одиниці видобутої корисної копалини за більшою з таких величин:

за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини;

у рядку 6.1 — вартість одиниці видобутої корисної копалини за фактичними цінами реалізації, визначена відповідно до пп. 263.6.2 — 263.6.4 п. 263.6 ст. 263 ПКУ;

у рядку 6.1.1 — дохід від реалізації відповідного виду товарної продукції — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), визначений відповідно до п.п. 263.6.2 п. 263.6 ст. 263 ПКУ. При цьому сума доходу від реалізації у звітному (податковому) періоді видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) відображається без урахування сум податку на додану вартість. Разом з цим сума доходу додатково зменшується на суму витрат платника, пов’язаних із зберіганням, транспортуванням, пакуванням, проведенням іншого виду підготовки до реалізації відповідного виду товарної продукції, включаючи передпродажну підготовку;

у рядку 6.1.2 — витрати, пов’язані з доставкою (перевезенням, транспортуванням) товарної продукції;

у рядку 6.1.3 — обсяг (кількість) корисної копалини, що за матеріалами бухгалтерського обліку реалізована у звітному податковому періоді (або у періоді, що уточнюється);

у рядку 6.2 — вартість одиниці видобутої корисної копалини за розрахунковою вартістю, визначена відповідно до пп. 263.6.5 — 263.6.10 п. 263.6 ст. 263 ПКУ;

у рядку 6.2.1 — матеріальні витрати, що належать до витрат згідно з розд. III ПКУ. До складу матеріальних витрат не включаються витрати, пов’язані із: зберіганням, транспортуванням, пакуванням, проведенням іншого виду підготовки до реалізації відповідного виду товарної продукції, включаючи перепродажну підготовку, крім операцій первинної переробки;

у рядку 6.2.2 — витрати з оплати праці, що належать до витрат згідно з розд. III ПКУ. До складу витрат з оплати праці не включаються витрати з оплати праці працівників, які не зайняті в господарській діяльності з видобування відповідного виду товарної продукції — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

у рядку 6.2.3 — витрати з ремонту основних засобів, що належать до витрат згідно з розділом III ПКУ. При цьому до складу витрат з ремонту основних засобів не включаються витрати на ремонт основ­них засобів, не пов’язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобування відповідного виду товарної продукції — видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);

у рядку 6.2.4 — інші витрати, визначені у п. 138.10 ст. 138 ПКУ, які пов’язані з господарською діяльністю з видобування відповідного виду видобутої корисної копалини. При цьому до складу інших витрат не включаються витрати:

які виникають в результаті формування фінансових резервів;

на сплату процентів боргових зобов’язань платника;

на плату за користування надрами для видобування корисних копалин;

на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

у рядку 6.2.5 — нарахована амортизація (сума рядків групи 6.2.5). Кількість рядків групи 6.2.5 визначається платником відповідно до п.п. «а» п.п. 263.6.5 п. 263.6 ст. 263 ПКУ залежно від кількості пов’язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобуванням відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) груп основних засобів та інших необоротних активів, а також нематеріальних активів, що визначені у ст. 145 ПКУ;

у рядку 6.2.6 — нарахована амортизація витрат, пов’язаних з господарською діяльністю з видобування корисних копалин, визначена згідно з нормами ст. 148 ПКУ;

рядки 6.3 та 6.3.1 — заповнюються з прокресленням, оскільки вартість одиниці видобутої корисної копалини за граничною ставкою платником не визначається;

у рядку 7 — ставка плати для виду корисної копалини (десятковим дробом), зазначеного платником у рядку 3.2 додатка 2, затверджена у п. 263.9 ст. 263 ПКУ;

у рядку 8 — сума податкового зобов’язання звітного періоду лише у тих розрахунках, які позначені платником як «звітний» або «звітний новий». У розрахунках, які позначені платником як «уточнюючий», зазначається сума податкового зобов’язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов’язання за податковий період у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка;

у рядку 9 — сума податкового зобов’язання, що зазначена у рядку 8 додатка 2 раніше поданого податкового розрахунку, що узгоджується, у зв’язку із самостійним виявленням помилки;

у рядку 9.1 — сума, на яку було занижено податкове зобов’язання;

у рядку 9.2 — сума, на яку було завищено податкове зобов’язання;

у рядку 10 — розмір штрафної санкції (десятковим дробом): 0,03 — у разі подання уточнюючого податкового розрахунку або 0,05 — у разі виправлення помилки у складі звітного (звітного нового) податкового розрахунку;

у рядку 11 — сума штрафу (р. 10 х р. 9.1).

У податковому розрахунку зазначаються:

у рядку 6 — податкове зобов’язання за звітний період, яке обчислюється як сума рядків 8 додатків 2, що позначені платником у розрахунках як «звітний» або «новий звітний», без урахування величин рядка(ів) 8 додатка(ів) 2, що позначені платником як «уточнюючий»;

у рядку 7 — податкове зобов’язання за результатами виправлення помилок, яке обчислюється як сума (р. 9.1 — р. 9.2) додатків 2, що позначені платником як «уточнюючий». При позитивному значенні рядка 7 податкового розрахунку податкове зобов’язання підлягає сплаті, а при від’ємному значенні рядка 7 податкового розрахунку податкові зобов’язання підлягають зменшенню;

у рядку 8 — сума штрафу, яка складається із суми рядків 11 додатків 2;

у рядку 9 — сума пені обчислюється платником з дотриманням норм п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ;

у рядку 10 — фактична кількість додатків 2, що додаються до податкового розрахунку, та зазначаються номери розрахунків цих додатків в окремих рядках.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити