Теми статей
Обрати теми

Допомога замовнику: щодо способу документального підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Литвинова Ольга, консультант з питань державних закупівель, Брюхович Дмитро, фахівець з питань державних закупівель
Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII встановлює правові та еконо- мічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. У ч. 1 ст. 17 цього Закону законодавцем визначено вичерпний перелік підстав, за яких замовник прий- має рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації). Нагадаємо, що згідно з п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону № 1197 документація конкурсних торгів повинна містити квалі- фікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16, вимоги, встановлені ст. 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством. Власне про такі способи і йтиметься у цій статті.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон № 1197 — Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ.

Закон № 2210 — Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. № 2210-III.

Положення  Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 р. № 3018/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 18.01.2013 р. № 131/5).

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

Мінекономрозвитку, Уповноважений орган — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Реєстр — Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Єдиний реєстр підприємств — Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

 

Уповноважений орган у листі «Щодо видів порушень при проведенні процедур закупівель» від 11.01.2014 р., зокрема, зазначає, що відсутність способу документального підтвердження відсутності таких підстав у документації конкурсних торгів та відповідної інформації призводить до неможливості об’єктивного та неупередженого прийняття рішення замовником про відмову учаснику у процедурі закупівлі і виконання обов’язку відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника (у разі наявності таких підстав).

Поряд з цим замовниками у документації конкурсних торгів, за наявності встановлених законодавством конкретних форм документів та визначенні уповноваженого органу на їх видачу, часто встановлюються вимоги для підтвердження відсутності підстав для відхилення пропозицій конкурсних торгів, передбачених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», у довільній формі, — зауважує Мінекономрозвитку.

Разом із тим форма документального підтвердження відповідності учасників вимогам, установленим ст. 17 зазначеного Закону, не визначена цим Законом.

Таким чином, перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх встановленим вимогам, замовник визначає самостійно з дотриманням законодавства.

Водночас Уповноважений орган у роз’ясненні від 27.12.2013 р. № 3302-05/46114-06 рекомендує замовникам у документації конкурсних торгів зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема, вимогам, встановленим ч. 1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Тобто у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену ч. 1 ст. 17 цього Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, замовнику при підготовці документації конкурсних торгів встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

Тому пропонуємо вам, шановні замовники, розглянути приклади, які можуть стати вам у нагоді при встановленні способу документального підтвердження відсутності окремих підстав, визначених ч. 1 ст. 17 Закону № 1197.

 

ЩОДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОСІБ, ЯКИХ ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону № 1197 замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо службову (посадову) особу учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Реєстру, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

Тому корисною в цьому випадку є інформація, надана Департаментом антикорупційної політики Міністерства юстиції України в роз’ясненні «Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення» від 25.07.2014 р. Міністерство юстиції України в ньому повідомляє:

Враховуючи, що Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» введений в дію з 1 липня 2011 року, до Реєстру вносяться відомості щодо судових рішень про притягнення осіб до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, що були постановлені (ухвалені) після 1 липня 2011 року.

Інформаційна довідка з Реєстру (далі — довідка) — це документ, який безоплатно надається Реєстратором за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

Довідка надається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом п’яти робочих днів на письмовий запит фізичної особи (уповноваженої нею особи), в якому мають бути обов’язково вказані дані, необхідні для пошуку інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце народження та число, місяць, рік народження).

Довідка з Реєстру видається на бланку Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі за умови пред’явлення посвідчення особи особисто фізичній особі або уповноваженій нею особі та довіреності на представлення інтересів (для уповноваженої нею особи), про що робиться відповідний запис у журналі видачі інформаційних довідок.

Тобто для підтвердження відсутності підстав, установлених п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону № 1197, замовник може вимагати від учасників торгів надання Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення територіального органу Міністерства юстиції України про те, що службову (посадову) особу, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.

 

ЩОДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (УЧАСНИКА) ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИГЛЯДІ ВЧИНЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

На виконання п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону № 1197, замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої кваліфікації) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону № 2210 у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Відповідно до ст. 6 Закону № 2210 антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються:

— встановлення цін чи інших умов придбання або реалізації товарів;

— спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

Водночас згідно зі ст. 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.93 р. № 3659-XII основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема, здійснення контролю щодо створення конкурентного середо­вища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель.

У зв’язку з набранням чинності з 20.04.2014 р. Законом № 1197 Антимонопольний комітет України на офіційному веб-сайті розмістив роз’яснення від 15.05.2014 р. про таке:

Чинним законодавством не передбачено ведення Антимонопольним комітетом реєстру суб’єктів господарювання (учасників або учасників попередньої кваліфікації), які протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), а також надання органами Антимонопольного комітету інформації про непритягнення (притягнення) таких суб’єктів господарювання до відповідальності.

Відповідно до частини першої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб.

Таким чином, такою інформацією володіють безпосередньо самі суб’єкти господарювання (учасники або учасники попередньої кваліфікації), які були (не були) притягнуті до відповідальності.

Позиція Мінекономрозвитку — Уповноваженого органу — щодо інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників вимозі, установленій п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону № 1197, наведена ним у роз’ясненні від 06.06.2014 р. № 3302-05/18811-07:

Форма документального підтвердження відповідності учасників вимозі, встановленій у пункті 3 частини першої статті 17 Закону № 1197, законодавством не визначена.

Так, перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність зазначеній вимозі, визначається замовником самостійно з дотриманням законодавства та принципів, установлених статтею 3 Закону № 1197.

Водночас Антимонопольний комітет України 05.06.2014 р. повідомив про можливість урахування замовниками під час прийняття рішення про наявність підстав для застосування норми п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону № 1197, зведених відомостей Антимонопольного комітету України.

 

ДОВІДКА

Зведені відомості про рішення органів Комітету щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України розміщено на веб-порталі Антимонопольного комітету України за адресою: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=104506&schema=main

 

ЩОДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВИЗНАННЯ УЧАСНИКА БАНКРУТОМ

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону № 1197 замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Мінекономрозвитку в листі «Щодо надання методологічної допомоги замовникам» від 04.08.2014 р. № 3302-05/26720-03 повідомляє:

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 395/2011, зі змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 15.04.2013 р. № 211/2013, Мін’юст є державним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 35 пункту 4 зазначеного Положення Міністерство формує і веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

У свою чергу, Міністерство юстиції України надає лист «Порядок отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство» з відповідною інформацією Департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції України.

Згідно з положеннями чинного законодавства Міністерство юстиції формує і веде Єдиний реєстр підприємств.

Порядок ведення та користування Єдиним реєстром підприємств, а також порядок надання відомостей з цього Реєстру визначається Положенням.

Відповідно до п. 3.1 Положення відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді інформаційних довідок або витягів.

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств — це документ, який безоплатно надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи — підприємця про отримання відносно нього (заявника) довідки з Єдиного реєстру підприємств (п. 3.2 Положення).

Інформаційна довідка надається територіальними органами з питань банкрутства (відповідними структурними підрозділами головних управлінь юстиції) протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту.

Інформація стосовно графіків прийому письмових запитів та видачі довідок з Єдиного реєстру підприємств територіальними органами з питань банкрутства розміщена на веб-сайті Міністерства юстиції України: http://www.minjust.gov.ua/40509.

Витяг з Єдиного реєстру підприємств — це документ, який надається адміністратором Єдиного реєстру підприємств (державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України) або його філією на письмовий запит юридичної або фізичної особи про видачу витягу з Єдиного реєстру підприємств стосовно суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація (п. 3.6 Положення).

Витяг надається на платній основі не пізніше наступного робочого дня з дати отримання запиту про видачу витягу з Єдиного реєстру підприємств, складеного за формою, наведеною в додатку 3 до Положення, підписаного заявником (керівником — для юридичних осіб) та скріпленого його печаткою (за наявності).

Відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у вигляді скороченого або повного витягу.

Розмір плати за пошук у Єдиному реєстрі підприємств інформації про суб’єкта підприємницької діяльності з видачею витягу за результатами цього пошуку встановлено наказом Міністерства юстиції України від 10.10.2011 р. № 3142/5. Відповідно до нього розмір плати:

— за пошук з видачею скороченого витягу становить 170 гривень 00 копійок;

— за пошук з видачею повного витягу — 221 гривню 00 копійок.

Таким чином, для отримання витягу з Єдиного реєстру підприємств необхідно звернутися з належно оформленим запитом та документом про внесення плати за пошук та формування витягу до державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України або його філії.

Тому для підтвердження відсутності підстав, визначених п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону № 1197, замовник може вимагати від учасників торгів відповідні відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство у вигляді інформаційної довідки або витягу (скороченого або повного).

 

Ураховуючи викладене, якщо замовником у документації конкурсних торгів визначено спосіб документального підтвердження відповідності учасника вимогам, передбаченим ст. 17 Закону № 1197, та визначено уповноважений орган на видачу відповідного документа, учасник при підготовці пропозиції конкурсних торгів керується вимогами, встановленими у документації конкурсних торгів, оскільки пропозиція конкурсних торгів подається замовнику відповідно до вимог документації конкурсних торгів згідно з п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону № 1197 (що є позицією Уповноваженого органу).

Увага! Законом № 1197 встановлено обов’язок замовника відхилити пропозицію конкурсних торгів, зокрема, у разі якщо наявні підстави, зазначені у ст. 17 цього Закону (п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону № 1197). Також згідно з ч. 6 ст. 36 Закону № 1197 замовник відхиляє цінову пропозицію учасника запиту цінових пропозицій, в тому числі з підстав, зазначених у ст. 17 цього Закону.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі