Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Військова частина отримала бронежилети: як їх обліковувати

Шашерін Валерій, головний бухгалтер військової частини А4502
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2014/№ 36
Друк
Військова частина придбала бронежилети для військовослужбовців особового складу, які беруть участь в АТО, а також отримала бронежилети у вигляді благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб. Як правильно оприбутковувати такі матеріальні цінності? На якому субрахунку їх обліковувати?

Що таке бронежилет, які існують класи захисту та якою є орієнтовна вартість такого жилета, сьогодні, на жаль, знає багато хто з нас.

Так, бронежилет є спеціальним засобом індивідуального захисту людини у вигляді жилета, який забезпечує захист торсу людини від дії холодної та вогнепальної зброї, а також від осколків снарядів, мін та гранат, тобто має спеціальне призначення в окремих галузях, а саме у силових структурах. Наявність бронежилетів в особового складу, який бере участь в АТО, забезпечує у багатьох випадках збереження життя військовослужбовців у період бойових дій.

Такими засобами індивідуального захисту забезпечують особовий склад військових частин, військових формувань, силових структур. У свою чергу, у бухгалтера установи при отриманні бронежилетів виникають свої професійні запитання: як правильно оприбуткувати й облікувати ці засоби індивідуального захисту? Далі ми розповімо про це детально.

Насамперед варто звернути увагу на те, що військові формування можуть отримувати бронежилети в один із таких способів:

1) у порядку планового централізованого забезпечення відповідно до потреби військового формування;

2) головний розпорядник бюджетних коштів виділяє грошові кошти за загальним та спеціальним фондами за відповідними бюджетними програмами та кодами економічної кваліфікації видатків бюджету (далі — КЕКВ). У такій ситуації військове формування придбаває бронежилети з дотриманням норм чинного законодавства у сфері проведення держзакупівель;

3) військове формування отримує цільові грошові кошти від юридичних та фізичних осіб у вигляді благодійної допомоги спеціально для придбання бронежилетів;

4) військове формування отримує бронежилети від юридичних та фізичних осіб у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі.

Порядок надходження й обліку бронежилетів військовим формуванням при кожному з цих варіантів має свої особливості та відмінності. Давайте розглянемо кожен із варіантів детальніше.

 

Отримання бронежилетів у централізованому порядку

У цьому випадку військове формування отримує бронежилети від органів матеріально-технічного забезпечення на підставі нарядів такого органу. Приймання таких матеріальних цінностей здійснює комісія військового формування, призначена командиром. Комісія складає Акт прийняття-передачі основних засобів за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет), який разом із нарядами та іншими документами на отримання передають до фінансово-економічної служби (бухгалтерії).

Якщо військове формування отримало однотипні бронежилети (тобто одного типу та однакової вартості), то для них застосовують груповий облік. Для таких матеріальних цінностей відкривають інвентарні картки групового обліку основних засобів в бюджетних установах за типовою формою № ОЗ-9 (бюджет).У цій Картці зазначають усю інформацію про отримані бронежилети: найменування, кількість одиниць, ціну та загальну суму. Причому в такій ситуації бронежилетам присвоюють один номенклатурний номер.

Якщо ж буде отримано бронежилети різних типів та різної вартості, то кожна така група матиме свій номенклатурний номер та окрему Інвентарну картку групового обліку основних засобів в бюджетних установах за типовою формою № ОЗ-9 (бюджет).

Оскільки нормативний строк використання бронежилетів більше ніж один рік і вартість перевищує 2500 грн., то цей актив слід віднести до необоротних активів спеціального призначення. Нагадаємо: активи, що мають специфічне й обмежене застосування в окремих сферах, слід обліковувати на субрахунку 119 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення». Тому військові формування оприбутковують отримані бронежилети на субрахунок 119.

У бухгалтерському обліку отримання бронежилетів у централізованому порядку відображають такими записами:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Отримано безоплатно нові бронежилети (за внутрішньовідомчим переміщенням у межах головного розпорядника бюджетних коштів)

119

401

2

Отримано бронежилети, що були в експлуатації (за внутрішньовідомчим переміщенням у межах головного розпорядника бюджетних коштів):

— на суму первісної вартості

119

401

— на суму нарахованого зносу

401

132

 

Придбання бронежилетів військовим формуванням

У цьому випадку головний розпорядник бюджетних коштів виділяє бюджетні асигнування на придбання бронежилетів. Ці операції військові формування здійснюють з урахуванням таких особливостей:

— затверджується бюджетна програма, за якою придбаваються бронежилети. Цю програму вказують у кошторисі військового формування (за загальним або спеціальним фондом) та у плані асигнувань (під час надходження коштів загального фонду бюджету).

При цьому бюджетною програмою може бути основна програма, за якою виділяють бюджетні кош­ти на утримання військової частини, або бюджетні програми, пов’язані із забезпеченням національної безпеки України (наприклад, для Міноборони — КФК 2101020 «Забезпечення Збройних Сил України та підготовка військ» та КФК 2101710 «Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення національної безпеки», а для інших силових формувань — за своїми аналогічними бюджетними програмами).

Крім того, Кабмін може приймати рішення (розпорядження) про фінансування таких заходів за рахунок виділення коштів із резервного фонду бюджету на відповідні бюджетні програми.

Щодо застосування КЕКВ, то видатки на придбання бронежилетів військові формування здійснюють за КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Причому придбання бронежилетів за цим КЕКВ здійснюється незалежно від вартості за одиницю активу.

Також майте на увазі: для обґрунтування видатків має бути зроблено детальний розрахунок потреби в бронежилетах за кількістю та вартістю;

— видатки на закупівлю бронежилетів мають бути внесені до Плану закупівель на 2014 рік або Додатка до нього.

Якщо вартість закупівлі бронежилетів перевищує 100 тис. грн., то військове формування повинне дотримуватись вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII. Детально особливості здійснення закупівель озброєння та військової техніки Мінекономрозвитку роз’яснювало в листі від 13.08.2014 р. № 3302-05/28041-03;

— оприбуткувати придбані бронежилети слід на субрахунок 119.

Однак зверніть увагу: у цьому випадку порядок відображення в бухгалтерському обліку таких операцій відрізнятиметься від першого варіанта. При цьому бухгалтерські записи матимуть такий вигляд:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Оприбутковано необоротні активи спеціального призначення (бронежилети)*

119

675

2

Одночасно виконано другий запис

801 (811)

401

3

Перераховано оплату за отримані бронежилети

675

321 (323)

* Згідно з п. 32 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від обкладення ПДВ операції з увезення на митну територію України та постачання на митній території України, зокрема, бронежилетів. Тому постачання таких необоротних активів, як бронежилети, ПДВ не обкладається.

 

Надходження благодійної допомоги для придбання бронежилетів

У разі надходження цільових коштів від юридичних та фізичних осіб у вигляді благодійної допомоги спеціально для придбання бронежилетів військове формування діє таким чином:

— обліковує грошові кошти, які надійшли, на спеціальному реєстраційному рахунку в органі Казначейства як грошові кошти, що надійшли з інших джерел власних надходжень спеціального фонду. Такі надходження належать до другої підгрупи групи 2 власних надходжень бюджетних установ. Для обліку цих коштів застосовують код класифікації доходів бюджету 25020200.

У цьому випадку військове формування повинне погоджувати зі спонсором, на які рахунки останній повинен перерахувати грошові кошти. Для цього потрібно надати реквізити номерів спеціальних реєстраційних рахунків, на які повинні надійти грошові кошти. При цьому військове формування попередньо має погодити з головним розпорядником коштів, за якою бюджетною програмою ним буде виділено (відкрито) бюджетні асигнування (кошторисні призначення), а також відкрити за цією програмою рахунок в органі Казначейства;

— надсилає заявку головному розпоряднику кош­тів на отримання кошторисних призначень. У ній зазначає цільове призначення отриманих коштів, а також додає детальне обґрунтування витрат із закупівлі бронежилетів (кількість, тип, вартість) на суму, що надійшла на рахунок. Крім того, надсилає йому довідку органу Казначейства, яка підтверджує надходження коштів на рахунок військового формування (додаток 7 до наказу Мінфіну «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 26.01.2002 р. № 57);

— після отримання кошторисних призначень військове формування може проводити закупівлю, отримувати й оприбутковувати бронежилети в порядку, описаному вище.

 

Отримання бронежилетів у вигляді благодійної допомоги

У разі надходження бронежилетів від юридичних та фізичних осіб у вигляді благодійної допомоги в натуральному вигляді необхідно виконати такі заходи:

— командир військового формування повинен створити комісію. До складу такої комісії в обов’язковому порядку потрібно включити працівника бухгалтерської служби, а якщо таке військове формування є нижчим за рівнем розпорядником бюджетних коштів, то включити і представника установи вищого рівня. До речі, на цей момент військова прокуратура звертала особливу увагу під час перевірки обліку, наявності та передання в експлуатацію необоротних активів у вигляді благодійної допомоги і зазначала це в результатах перевірки як порушення законодавства командирами військових формувань.

Комісія здійснює приймання бронежилетів і складає Акт прийняття-передачі за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет). У разі надходження бронежилетів, що були у вжитку, також потрібно визначити ступінь зносу. Цю інформацію теж слід зазначити в такому Акті. Після затвердження Акта один його примірник передають спонсору, а другий із додаванням усіх отриманих документів — до фінансово-економічної служби для оприбуткування отриманих активів в обліку;

— бронежилети, що надійшли, оприбутковують у бухгалтерському обліку на позабалансовий рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні»;

— фінансово-економічна служба (бухгалтерія) військового формування не пізніше наступного дня подає головному розпоряднику коштів заявку на отримання кошторисних призначень у вигляді грошових коштів власних надходжень спеціального фонду, що надійшли з інших джерел. Для обліку цих коштів застосовують код класифікації доходів бюджету 25020100. До такої заявки додають копії документів (акт), на підставі яких були отримані ці необоротні активи (бронежилети);

— при надходженні кошторисних призначень військове формування реєструє зміни до кошторису за спеціальним фондом в органі Казначейства, подає довідку про надходження у натуральній формі (додаток 34 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407) не пізніше останнього робочого дня місяця;

— отримані активи списують із позабалансового рахунка 02і оприбутковують на субрахунок 119.

Такий механізм оприбуткування матеріальної допомоги в натуральній формі запропоновано Міноборони (див. лист від 28.07.2014 р. № 248/2/4/1063 на с. 8 цього номера).

У цьому випадку бухгалтерські записи будуть такими:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

дебет

кредит

1

Надійшли необоротні активи на відповідальне зберігання (бронежилети) від благодійників

02

2

Списано бронежилети у зв’язку з їх оприбуткуванням на балансових рахунках

02

3

Надійшла благодійна допомога в натуральній формі (бронежилети)

324

712

364

324

119

364

4

Одночасно виконано другий запис

812

401

5

Відображено суму зносу (якщо отримано бронежилети, що були в експлуатації)

401

132

 

І останній момент. Не забудьте: при придбанні матеріальних цінностей за рахунок благодійних внесків або отриманні в натуральній формі військові формування в бюджетній та фінансовій звітності повинні відобразити такі операції у формі № 4-2д «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень».

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць