Новий антикорупційний Закон: перше знайомство (ч. 3)

Козіна Віра, директор департаменту видань для публічно-правової сфери Видавничого будинку «Фактор», юрист

Подарунки

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

старий Закон цього визначення не містив

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

подарунок

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

Закон № 3206 не містив визначення «дарунок», а лише оперував цим поняттям. Цивільний кодекс України також не містить точного визначення поняття «дарунок», а лише перелічує його ознаки. Тому, особливо зважаючи на кількість обмежень, пов’язаних з одержанням подарунків, дуже добре, що новий антикорупційний Закон чітко розтлумачує нам, що ж означає цей термін.

Розглянемо нові заборони та обмеження.

Отже, посадовим особам бюджетних установ, комунальних підприємств, установ та організацій, як і іншим суб’єктам відповідальності, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1

у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

2

якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи

Якщо ці дві умови дотримані, то приймати дарунки можна. Але лише якщо вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово. Тобто до грудня 2015 року — 1218 грн.

Сукупна вартість дарунків, які можна приймати від однієї особи (групи осіб) протягом року, не повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. Тобто з 26 квітня і до кінця 2015 року — 2436 грн.

Приймати подарунки без обмежень у сумах можна:

1

якщо дарувальником є близька особа

2

якщо подарунок одержується як загальнодоступна знижка на товари, послуги, загальнодоступний виграш, приз, премія, бонус

Увага! Хочу закцентувати вашу увагу ще на одному, не менш важливому моменті. Деклараційна кампанія, яка щойно завершилася, показала, що іноді, вчиняючи певну юридично значиму дію, ми не надто замислюємося над її наслідками. Так, нам стало відомо чимало випадків, коли суб’єкт декларування приймав гроші від сторонніх осіб, щоб передати їх своїм родичам для організації лікування, поховання, надання якоїсь допомоги. При цьому такі правочини належно не оформлювались. У таких випадках вкрай складно довести, що одержані працівником бюджетної чи комунальної установи кошти не є подарунком. В окремих випадках їх взагалі не можна було приймати, бо такі подарунки за своєю сумою порушували антикорупційні обмеження, що може мати неприємні наслідки. Тому, якщо ви вже погоджуєтесь допомогти комусь та передати гроші чи щось придбати за кошти третіх осіб за дорученням, не забувайте оформлювати це договорами, розписками, довіреностями тощо.

Також досвід показав, що більшість із нас, приймаючи подарунки, не думає про особливості їх оподаткування, а це також важливо.

Розглянемо, як дарунки мали оприбутковуватись за старою редакцією ПК, яка діяла до 01.01.2015 р., та як вони оподатковуються зараз.

Оподатковуються ці надходження за правилами пп. 164.2.10 та 165.1.15 ПК (ще раз акцентую вашу увагу: для визначення конкретних ставок треба використовувати редакцію ПК, яка діяла на момент одержання дарунка).

Для цілей оподаткування має значення термін «ступень споріднення».

Згідно з п.п. 14.1.263 ПК членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Оподатковуються операції з дарування за ставками, визначеними для спадщини у п. 174.2 ПК.

Скажімо, кошти на картку декларанта надходили з-за кордону від рідного батька та рідної сестри. Обмежень на одержання подарунків від цих осіб немає, а тому тут порушень антикорупційного законодавства не буде.

Тепер щодо оподаткування.

Якщо сестра та батько мають статус резидента України, варіант оподаткування такий:

від батька

за нульовою ставкою (перший ступень споріднення, резидент — пп. «а» пп. 174.2.1 ст. 174 ПК)

від сестри*

5 % від суми (другий ступень споріднення, резидент — пп. 174.2.2 ст. 174, п. 167.2 ст. 167 ПК)

* Якщо одержувач коштів — інвалід І групи чи дитина-інвалід, а також у інших випадках, передбачених пп. «б» пп. 174.2.1 ст. 174 ПК, дохід також оподатковується за нульовою ставкою незалежно від ступеня споріднення.

Якщо батько та сестра є нерезидентами (на статус резидента треба звернути особливу увагу у випадках, коли родич офіційно працевлаштований за кордоном і з країною, де він працює, є угода про уникнення подвійного оподаткування), то «включається» дія у сукупності п. 174.6, п.п. 174.2.3, п. 167.1 ПК. Тоді оподатковуватись цей дохід буде таким чином:

якщо сума коштів, перерахованих кожним з дарувальників протягом календарного місяця, не перевищувала 12180 грн.

за ставкою 15 %

якщо сума була більше

за ставкою 17 % (у 2014 році) Примітка. Для доходів, які одержані у 2015 році, у цьому випадку ставка буде 20 %.

Увага! З 26 квітня поточного року у нас з’явилося ще одне принципово нове правило, яке тепер також треба враховувати, приймаючи рішення про прийняття подарунка.

Згідно з ч. 4 ст. 23 Закону № 1700 рішення, прийняті особою, зазначеною у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону (тобто усіма посадовими особами юридичних осіб публічного права, у тому числі бюджетних установ та комунальних підприємств), на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів і на них поширюються правила ст. 67 нового Закону.

Статтею 67 Закону № 1700 передбачено, що нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Антикорупційного агентства, органу місцевого самоврядування. Також ч. 2 ст. 67 нового Закону передбачено, що правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, може бути визнаний недійсним.

Таким чином, якщо прийняттю того чи іншого рішення посадовця «сприяла» передача подарунка чи обіцянка передати подарунок у майбутньому, це рішення може бути скасоване. Також зверніть увагу на той факт, що для цього дарунок може бути переданий не лише особі, яка приймала рішення чи впливала на його прийняття, а й її близькій особі.

Гадаю, у зв’язку із цим нововведенням у недалекому майбутньому на нас чекають досить гучні справи про скасування рішень суб’єктів владних повноважень, нормативних актів посадових осіб. Тому будьте особливо уважні та обережні!

Як поводитись у випадках, коли хтось пропонує або вже передає подарунок? На це нам досить детально відповідає ст. 24 нового Закону.

Так, ч. 1 згаданої статті передбачено, що суб’єкт відповідальності у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язаний невідкладно вжити таких заходів:

1

відмовитися від пропозиції

2

за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію

3

залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників

4

письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції Примітка. Зверніть увагу: тут законодавець надає альтернативу у виборі особи (органу), яку (який) треба повідомити. Усіх перерахованих одночасно повідомляти не потрібно.

А як бути, коли знаходиш невідоме майно у кабінеті і є підстави вважати, що це неправомірна вигода або подарунок?

У таких випадках ч. 2 ст. 24 Закону № 1700 прописано, що посадовець, на якого поширюються обмеження, який виявив підозрілий «дар» у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, чи подарунок, зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції ( ч. 3 ст. 24 Закону № 1700).

Якщо дарунок можна приймати і його прийняття не порушить обмежень — усі перелічені «танці з бубнами» вчиняти не потрібно. Про такий подарунок ми не повідомляємо й актів не складаємо.

Борці з корупцією

Тепер поговоримо про органи, які мають право вчиняти певні дії у сфері протидії корупції.

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, якщо інше не передбачено законом

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

Це ті, хто може здійснювати контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства. Як бачите, Служба безпеки України втратила ці повноваження, а у зв’язку з реорганізацією системи МВС уточнено назву органів, які можуть здійснювати антикорупційний контроль «за міліційною лінією».

Водночас хочу звернути вашу увагу на невеличку «нестиковку», яка найближчими місяцями вам стане у нагоді. Хоча прокуратура і вказана як один із спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, з 26 квітня прокурори не мають права складати протоколи про адміністративні корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

Суб’єкти декларування

Згадаємо кілька слів і про декларування. Деклараційна кампанія завершилася, і наразі починаються перевірки декларацій. Однак і після завершення основного строку подання декларацій можуть траплятися випадки, коли потрібно буде подавати декларацію.

Нагадаю, що згідно з чинною редакцією п. 2 «Прикінцеві положення» Закону № 1700 до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом № 3206 (ср. ). Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому цим Законом.

Але зверніть увагу, що з 26 квітня решта правил, у тому числі термінів, ми використовуємо за новим Законом. Тому буде такий собі мікс з нових та старих правил.

Наприклад, у нас трохи уточняться поняття «суб’єкт декларування» та «член сім’ї».

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

суб’єкти декларування

особи, зазначені в п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

суб’єкти декларування

особи, зазначені у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону

По суті, коло осіб, які мають складати та подавати «антикорупційну»декларацію, не надто змінилося. Просто визначення поняття «перекочувало» до іншої за номером статті. Однак у Законі № 1700 уточнено, що на рівні законодавчих актів може бути визначено інших осіб, які не охоплені загальним переліком, складати декларації. Тому нам доведеться уважно відслідковувати пов’язані з антикорупційною боротьбою нововведення.


Старе поняття (визначене Законом № 3206)

члени сім’ї

особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

члени сім’ї

особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Як бачите, тут особливих змін не відбулося — є лише одне корисне уточнення. Нагадаю, що згідно з «Прикінцеві положення» Закону № 1700 (пп. 2 та 4) порядок фінансового контролю деякий час буде визначений старим Законом. А ось коло осіб, які для цілей фінансового контролю визначаються як «члени сім’ї», зміниться і буде визначатися за новими правилами.

Тому не пропустіть це уточнення та не забувайте його використовувати з 26 квітня, коли Закон № 1700 буде введений у дію.

Покажу, як це працюватиме на кількох прикладах.

Приклад 1. Суб’єкт декларування прийняв у себе родину біженців із зони АТО. Наразі доводиться обґрунтовувати, чому ці особи не є членами сім’ї декларанта в розумінні антикорупційного законодавства, прив’язувати до відсутності спільних прав та обов’язків тощо. За новими правилами (оскільки цих людей не будуть пов’язувати стосунки сімейного характеру) додатково обґрунтовувати щось не потрібно — вони просто не є членами сім’ї.

Приклад 2. Дві особи (не подружжя і не пара) спільно проживають у кімнаті гуртожитку. Просто такі у них житлові умови. Як правило, коли люди з кимось ділять дах, вони стають досить близькими — спільно готують, спільно прибирають, піклуються один про одного. Наразі дуже складно доводити, що ці люди не є членами сім’ї в розумінні антикорупційного законодавства, адже у більшості випадків у них наявні і спільне проживання, і пов’язаність спільним побутом. Якщо вони спільно купують якусь побутову техніку у свою кімнату, наприклад, холодильник, телевізор, пральну машину тощо, у них ще й з’являються спільні права та обов’язки. Але ж по суті (де-юре) для цілей застосування приписів сімейного чи цивільного законодавства ці люди не є сім’єю! Новий Закон дозволяє не тренувати мізки, шукаючи аргументи для того, щоб не витрясати інформацію про доходи, витрати та інше зі свого сусіда по гуртожитку, тепер дуже просто довести, що особи не є членами сім’ї, якщо їх не пов’язують стосунки сімейного характеру.

Правила ж щодо необхідності подавати декларації у випадку звільнення, а також протягом року з моменту припинення відповідних функцій поки що залишаються незмінними. Як і обов’язок особи, уповноваженої наказом по бюджетній установі (комунальному підприємству чи організації) перевіряти факт своєчасності подання декларації та повідомляти компетентні органи про виявлені порушення.

Виборні особи

Ще один новий термін, про який варто загадати.

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

виборні особи

Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови

Старий Закон взагалі не оперував таким терміном. У Законі № 1700 він досить часто використовується. Наприклад, при визначенні обмежень щодо прямого підпорядкування, при дотриманні вимоги щодо політичної нейтральності (виборним особам дозволено не бути політично нейтральними), повідомлення про незгоду на виконання протизаконних рішень чи доручень тощо. Тому цілком логічно, що законодавці дали розшифровку цього поняття.

На завершення

Хоча новий Закон набагато більший за обсягом від свого попередника і вас на початку, можливо, буде дратувати необхідність вивчення досить великого обсягу інформації, не падаймо духом! Новий Закон добре структурований, логічний та простий для сприйняття. Нам просто треба навчитися ним користуватися. Що ми і будемо робити разом з вами.

Прошу долучатися до обговорень на нашому форумі http://budget.factor.ua/! Будемо вдячні за запитання, ідеї, готовність ділитися власним досвідом. Чим швидше ми заповнимо прогалини, які можуть виникнути на практиці, тим менше вірогідність того, що хтось буде несправедливо притягнутий до відповідальності. Тож приєднуйтесь до нашої професійної спільноти!

Теги корупція
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі