(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
2/7
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Квітень , 2015/№ 16

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59

http://tinyurl.com/yychvjp8
Постанова від 08.04.2015 р. № 173

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 173

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59

1. Пункт 2 постанови виключити.

2. У Типовому положенні про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Це Типове положення визначає завдання та функціональні обов’язки бухгалтерської служби бюджетної установи (далі — бухгалтерська служба) та повноваження її керівника.»;

2) в абзаці другому пункту 2 слова «вимоги до» замінити словом «повноваження», а після слова «виконання» доповнити словами «завдань та функціональних»;

3) пункти 4 і 9 викласти в такій редакції:

«4. Бухгалтерська служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами керівника бюджетної установи, а також положенням про бухгалтерську службу.»;

«9. Керівником бухгалтерської служби є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним керівникові бюджетної установи або його заступникові.

Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади керівником бюджетної установи відповідно до законодавства про працю.»;

4) пункт 10 виключити;

5) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Призначення на посаду головного бухгалтера бюджетної установи та/або спеціаліста, на якого покладається виконання завдань та функціональних обов’язків бухгалтерської служби, здійснюється згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців або Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.»;

6) пункт 111виключити;

7) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Казначейство забезпечує в межах повноважень організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності.».

Коментар редакції

Приймати на посади головних бухгалтерів стало простіше

Нагадаємо, що після внесення Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 р. № 79-VIII змін до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) в останньому передбачено, що Уряд визначає лише завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах — головного бухгалтера.

Тож з 01.01.2015 р. Уряд не визначає вимоги відносно професійно-кваліфікаційного рівня головного бухгалтера.

Саме у зв’язку з цим були внесені зміни до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59 (далі — Типове положення № 59), в якому тепер зазначено, що це Типове положення визначає лише завдання та функціональні обов’язки бухгалтерської служби бюджетної установи та повноваження її керівника. З цього документа виключено перелік вимог щодо професійно-кваліфікаційного рівня головних бухгалтерів.

Тепер призначення на посаду головного бухгалтера бюджетної установи та/або спеціаліста, на якого покладається виконання завдань та функціональних обов’язків бухгалтерської служби, здійснюється згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Нацдержслужби від 13.09.2011 р. № 11, або Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 (далі — Довідник № 336).

При цьому зазначимо, що згідно з п. 11 Загальних положень Довідника № 336 особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, установлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути як виняток залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Це вирішує проблему кадрів насамперед у сільській місцевості, адже знайти головного бухгалтера з вищою освітою та стажем роботи там досить важко.

Також нагадаємо, що згідно з оновленою редакцією БКУ призначення та звільнення головного бухгалтера бюджетної установи здійснюються відповідно до законодавства про працю.

Таким чином, тепер узгоджувати призначення та звільнення головного бухгалтера з органом Держказначейства не потрібно.

Це знайшло своє відображення й у новій редакції Типового положення № 59, адже з нього виключено вимоги щодо погодження призначення головних бухгалтерів на посаду. Тепер у п. 9 цього Типового положення прописано, що головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади керівником бюджетної установи, тобто без будь-яких погоджень з органом Держказначейства чи з іншими органами.

Органи Держказначейства забезпечують у межах повноважень організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності. Така оцінка проводиться відповідно до вимог Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, затвердженого наказом Мінфіну від 01.12.2011 р. № 1537.

Також відмітимо: у новій редакції Типового положення № 59 уточнено, що бухгалтерська служба, окрім раніше перелічених у цьому Положенні нормативних документів, має керуватися постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Дарина Давиденко,
економіст-аналітик

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
бухгалтерська служба, бюджетна установа додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті