(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
3/7
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Квітень , 2015/№ 16

Щодо оплати праці голови ради та його заступників

http://tinyurl.com/y6fppvlm
Лист від 30.01.2015 р. № 85/13/84-15

Департамент заробітної плати та умов праці розглянув лист про надання роз’яснення щодо оплати праці голови ради, його заступників до затвердження відповідного рішення ради і в межах компетенції повідомляє.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», а посадові оклади — згідно з додатками 48 — 54 і 57 до цієї постанови.

Посадові оклади посадових осіб місцевого самоврядування установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. Надбавка за ранг установлюється відповідно до рангу, присвоєного посадовій особі місцевого самоврядування. Надбавка за стаж служби в органах місцевого самоврядування виплачується залежно від стажу такої служби або державної служби.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 працівникам зазначених органів передбачено виплату надбавки за почесне звання «заслужений», за знання та використання в роботі іноземної мови та доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності.

Отже, зазначені вище складові заробітної плати відносяться до тих, які підлягають обов’язковій виплаті.

Водночас керівникам відповідних органів надано право установлювати працівникам надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років та преміювати працівників в межах установленого фонду оплати праці.

Зазначені виплати здійснюються диференційовано у межах фонду оплати праці, за наявності коштів, після здійснення обов’язкових виплат.

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 преміювання голів районних і районних у містах рад, їх заступників, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

Нормами законодавства не встановлено періодичність прийняття рішення районної ради (щомісяця або при затвердженні бюджету на рік) щодо розмірів преміювання голови та його заступника, тому це доцільно визначати в такому локальному нормативно-правовому документі органу місцевого самоврядування, як регламент районної ради.

З урахуванням зазначеного, на нашу думку, до прийняття рішення відповідною радою щодо стимулюючих виплат виплата заробітної плати голові ради та заступникам голови здійснюється за обов’язковими складовими заробітної плати. У разі відсутності рішення відповідної ради про преміювання виплату надбавок за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи голові районної ради, його заступникам преміювання та виплата надбавок не здійснюються.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Оплата праці голови ради та його заступників: роз’яснює Мінсоцполітики

У листі, що коментується, фахівці Мінсоцполітики, крім загальних питань визначення складових зарплати посадових осіб органів місцевого самоврядування (голови районної ради та його заступників), звернули увагу на деякі особливості. Які саме — розглянемо далі.

Складові зарплати, які підлягають обов’язковій виплаті

Мінсоцполітики підкреслило, що обов’язковій виплаті підлягають, зокрема, такі складові зарплати, як:

— надбавка за почесне звання «заслужений»;

— надбавка за знання та використання іноземної мови;

— доплата за науковий ступінь.

Проте ми б хотіли додати, що такі виплати є обов’язковими тільки в тому випадку, коли працівник дійсно має на них право. Пояснимо детальніше, звернувшись до основного документа з оплати праці посадових осіб органів місцевого самоврядування — постанови КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268).

Надбавка за почесне звання «заслужений». Підпунктом 3 п. 3 постанови № 268 керівникам відповідних органів надано право встановлювати працівникам надбавку за почесне звання «заслужений» у розмірі 5 % посадового окладу.

Важливо! Надбавку за почесне звання виплачуюють тільки, якщо діяльність працівника збігаєтся за профілем з його почесним званням (абз. 8 п. 3 постанови № 268).

Таким чином, голові ради та його заступникам надбавка за почесне звання може бути встановлена, якщо їх діяльність збігається за профілем з наявним почесним званням. У постанові № 268 не сказано, хто саме має віршувати це питання. Проте виходячи зі змісту абз. 2 п 6 цієї постанови, прийняття такого рішення — компетенція відповідної ради. Зазначимо, що Положення про почесні звання України затверджено Указом Президента України від 29.06.2001 р. № 476/2001.

Отже, тільки у разі прийняття радою рішення щодо відповідності почесного звання, наявного у голови ради (його заступників), його профілю діяльності виплата надбавки є обов’язковою. Звісно, наявність почесного звання має бути підтверджена відповідним документом.

Доплата за науковий ступінь. Із цією виплатою така ж сама ситуація. Так, відповідно до п.п. 2 п. 3 постанови № 268 працівникам установлюють доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з певної спеціальності у розмірі відповідно 5 і 10 % посадового окладу.

Увага! Доплату за науковий ступінь виплачуюють тільки, якщо діяльність працівника збігається за профілем з його науковим ступенем (абз. 8 п. 3 постанови № 268).

Отже, радою має бути прийнято рішення щодо відповідності наявного наукового ступеня профілю діяльності голови ради (його заступників). У цьому питанні можна керуватися Переліком наукових спеціальностей, затвердженим наказом МОНМС від 14.09.2011 р. № 1057 (ср. 025069200).

Тільки за наявності такого рішення та документів, що підтверджують наявність наукового ступеня, голові ради (його заступникам) може бути встановлено відповідну доплату, яка має обов’язковий характер.

Надбавка за використання іноземної мови. Відповідно до п.п. 1 п. 3 постанови № 268 працівникам виплачується надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — у розмірі 10 %, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15 %, двох і більше мов — 25 % посадового окладу.

Як бачимо, установити таку надбавку можна лише в тому випадку, коли працівник не тільки знає іноземну мову, а й використовує її в роботі. Відразу зустрічне запитання: що саме мається на увазі під використанням іноземної мови в роботі?

Свого часу відповідь на це запитання надало Мінсоцполітики в листі від 26.05.2010 р. № 477/13/84-10. Так, критеріями для визначення використання працівником іноземної мови можна вважати, наприклад, спілкування без перекладача з іноземними громадянами, які звертаються з питань, що належать до компетенції органу управління, використання в роботі іноземної літератури тощо.

Більш детально порядок та розміри надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови доцільно передбачати в положенні про оплату праці.

Важливо! Знання працівником іноземної мови має бути підтверджено відповідним документом, який засвідчує відповідність цих знань державним стандартам.

Виплати, які здійснюють у межах фонду оплати праці

Керівникам відповідних органів надано право установлювати працівникам надбавки:

а) за високі досягнення у праці;

б) за виконання особливо важливої роботи.

Розмір зазначених надбавок складає до 50 % посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років.

Важливо! Надбавки не встановлюють сільським, селищним головам, їх заступникам та іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (абз. 3 п.п. «в» п.п. 1 п. 2 постанови № 268).

Надбавка за високі досягнення у праці може встановлюватися працівникам за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання функцій (обов’язків), установлених положеннями про відповідні органи та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого внеску в загальні результати роботи.

Надбавки за виконання особливо важливої роботи встановлюються на чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи, з метою стимулювання прискорення її виконання та підвищення якості виконуваної роботи. При встановленні такої надбавки повинна бути чітко визначена кінцева мета роботи і терміни її виконання. На це звертало увагу Мінсоцполітики в листі від 07.11.2007 р. № 8379/0/14-07/13.

Крім цього, керівники мають право преміювати працівників.

Вищезазначені надбавки та премії не є обов’язковими виплатами. Вони здійснюються диференційовано у межах фонду оплати праці, за наявності коштів та тільки після здійснення обов’язкових виплат.

Відповідно до абз. 2 п. 6 постанови № 268 рішення щодо преміювання голови ради та його заступників, установлення їм надбавок приймає відповідна рада у межах затверджених видатків на оплату праці.

Як зазначило Мінсоцполітики в листі, що коментується, нормами законодавства не встановлено періодичність прийняття рішення ради (щомісяця або при затвердженні бюджету на рік) щодо розмірів преміювання голови та його заступника, тому це доцільно визначати в такому локальному документі органу місцевого самоврядування, як регламент ради.

На думку Мінсоцполітики, до прийняття рішення відповідною радою щодо стимулюючих виплат голові ради та його заступникам слід виплачувати тільки обов’язкові складові зарплати. У разі відсутності такого рішення цим працівникам не виплачують премії та надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи.

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
оплата праці додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті