Інформаційна сторінка

В обраному У обране
Друк
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2015/№ 28
-

Затверджено типові форми для відображення результатів інвентаризації

Мінфін наказом від 17.06.2015 р. № 572 затвердив таки типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації:

— Інвентаризаційний опис необоротних активів;

— Інвентаризаційний опис запасів;

— Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;

— Звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів;

— Звіряльну відомість результатів інвентаризації запасів;

— Акт про результати інвентаризації грошових коштів;

— Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності;

— Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій;

— Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;

— Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання;

— Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;

— Протокол інвентаризаційної комісії.

Крім цього, наказом № 572 установлено, що для оформлення інвентаризації:

— майна об’єктів державної власності застосовується Акт інвентаризації об’єктів державної власності, що пропонуються до списання, за формою згідно з додатком 2 до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314;

— основних фондів, які пропонуються до відчуження, застосовується Акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за формою згідно з додатком 2 до Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2007 р. № 803;

— об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується типова форма № НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», затверджена наказом Мінфіну від 22.11.2004 р. № 732;

— наявності готівки застосовується Акт про результати інвентаризації наявних коштів за формою згідно з додатком 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Наказ № 572 набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Асистент вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням тепер з окладом

Постановою КМУ від 08.07.2015 р. № 479 внесено зміни у додаток 2 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298. Ними нарешті визначено порядок установлення посадового окладу асистенту вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Так, такому працівнику встановлюють 8 — 10-й тарифні розряди.

Нагадаємо: посада асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням є педагогічною (внесена до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 18.07.2012 р. № 635)). Тривалість його відпустки — 56 календарних днів (розд. III додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 18.07.2012 р. № 635)).

Затверджено Порядок надання одноразової допомоги випускникам ВНЗ

МОН наказом від 11.06.2015 р. № 616 затвердило Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів у 2015 році.

Цей Порядок визначає механізм надання одноразової адресної грошової допомоги у 5-кратному розмірі мінімальної зарплати випускникам ВНЗ, які у 2014/2015 навчальному році здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як 3 роки договір про роботу на посадах педпрацівників у загальноосвітніх та профтехнічних навчальних закладах.

Допомога надається випускникам денної форми навчання, які навчались за держзамовленням у ВНЗ I — IV рівнів акредитації державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування.

Кількість випускників ВНЗ державної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється МОН на підставі списків таких випускників, поданих ВНЗ I — IV рівнів акредитації, що підпорядковані МОН, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є ВНЗ, а випускників ВНЗ комунальної форми власності — управліннями (департаментами) освіти і науки облдержадміністрацій, Київською міськдержадміністрацією на підставі списків таких випускників, поданих ВНЗ комунальної форми власності за підпорядкуванням.

ВНЗ повинен до 01.08.2015 р. проінформувати випускників про необхідність подання ними документів для отримання одноразової грошової допомоги.

Виплатити допомогу слід до кінця поточного року. Підставою для цього є доведена вищестоящим органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває ВНЗ, кількість одержувачів допомоги та подані випускниками у строк до 10.10.2015 р. документи (заява про надання допомоги, копії трудової книжки та договору про роботу на посаді педагогічного працівника у загальноосвітньому або профтехнічному навчальному закладі).

Теги новини
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити