Щодо надання соціальної послуги догляду вдома

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Бюджетна бухгалтерія Травень, 2015/№ 20
Лист від 27.01.2015 р. № 927/0/14-15/014

Міністерство соціальної політики розглянуло звернення <…> щодо організації надання соціальної послуги догляду вдома відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Запитання 1.

До територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або до відділення соціальної допомоги вдома звернувся пенсіонер, інвалід війни, для отримання соціальних послуг. Згідно з наданими ним документами його донька досягла пенсійного віку, але є приватним підприємцем, не проживає і не прописана разом з ним. Чи має право такий пенсіонер на безоплатне отримання соціальних послуг?

Діяльність територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) регулюється Типовим положенням про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і Переліком соціальних послуг, умовами та порядком їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 (далі — Перелік).

Відповідно до пункту 6 Переліку територіальний центр забезпечує безоплатне, в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку, інвалідів, хворих (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше чотирьох місяців), що не здатні до самообслуговування та не мають рідних, які повинні забезпечити їм нагляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку.

Громадянами похилого віку відповідно до статті 10 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» визнаються особи, які досягли пенсійного віку, установленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більше півтора року.

Ураховуючи зазначене, пенсіонер, який потребує соціальної послуги догляду вдома в територіальному центрі та має дочку пенсійного віку, може користуватися цією послугою безоплатно.

Крім того, відповідно до пункту 14 Переліку пенсіонер, який є інвалідом війни, має право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома територіального центру.

Для отримання соціальних послуг йому необхідно подати письмову заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації за місцем проживання.

Запитання 2.

Чи має право територіальний центр безоплатно обслуговувати пенсіонерів, діти яких отримали посвідчення пенсіонерів не за віком, а за вислугою років (військові, лікарі, вчителі тощо)?

Особи похилого віку, інваліди, які потребують надання соціальних послуг у територіальному центрі та мають дітей-пенсіонерів, що вийшли на пенсію за вислугою років та не належать до категорії осіб похилого віку, визначених у статті 10 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», не можуть безоплатно обслуговуватися територіальним центром.

Громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, що не здатні до самообслуговування, мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу, територіальний центр може надавати платні соціальні послуги. Також цим громадянам в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, територіальний центр може надавати соціальні послуги з установленням диференційованої плати.

Відповідно до пункту 20 Переліку місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який створив територіальний центр, може приймати як виняток рішення (розпорядження) про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Водночас відповідно до пункту 71Переліку рішення про звільнення може приймати комісія, створена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який створив територіальний центр.

Запитання 3.

Районний територіальний центр обслуговує будинки одиноких непрацездатних громадян, які проживають у декількох населених пунктах (селах). У таких пунктах створено робочі місця для соціальних робітників. При цьому в населеному пункті працює один соціальний робітник і обслуговує громадян зі значно зниженою руховою активністю. Якщо такий працівник іде в щорічну відпустку, як його замінити? Чи можна на період відпустки оформити строковий трудовий договір з іншою особою?

Згідно з пунктом 12 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65 (далі — Заходи), передбачено тимчасове припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (крім лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою та науковців, які допущені до медичної діяльності, молодших медичних сестер, соціальних робітників, вихователів, помічників вихователів, учителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних і вищих навчальних закладів).

Таким чином, соціальним робітникам територіальних центрів соціального обслуговування та інших установ соціального захисту населення може встановлюватися доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника слід розуміти заміну працівника, відсутнього у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, відпусткою, виконанням громадських обов’язків тощо, коли відповідно до чинного законодавства за ним зберігається робоче місце (посада). За вакантною посадою, яка є у штатному розписі, але не заповнена, доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюватися не може.

Працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх основних обов’язків у межах установленої графіком роботи (змінності) тривалості робочого дня (зміни).

Доручення додаткової роботи в порядку виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника оформляється наказом по закладу, установі за узгодженням з працівником. Відповідно до статті 31 Кодексу законів про працю України власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Відповідно до пункту 3.1 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519, конкретний розмір доплат працівнику визначається залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, ступеня витрат основного робочого часу і не може перевищувати 50 відсотків посадового окладу за основною посадою, яку він обіймає.

Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру такої роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Укладення строкового трудового договору на час щорічної відпустки працівника не заборонено законодавством, але за доцільне вважаємо покласти обов’язки тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника установи.

Заступник Міністра В. Мущинін

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити