Щодо кодів класифікації доходів бюджету

В обраному У обране
Друк
Міністерство фінансів України, Олександр ЛЕВІЧЕВ, завідувач сектору контролю установ і організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2015/№ 43
Лист від 14.09.2015 р. № 31-11210-12-10/28827

Міністерство фінансів України розглянуло звернення <…> щодо визначення кодів класифікації доходів бюджету для обліку надходжень коштів, стягнутих за рішеннями судів з державних, комунальних та приватних підприємств, на яких органами Державної фінансової інспекції України встановлено порушення законодавства, та в межах компетенції повідомляє.

За інформацією Держфінінспекції (лист від 13.06.2012 р. № 02-15/634) за результатами контрольних заходів до бюджету надходять суми відшкодування незаконних та нецільових витрат бюджетних коштів (а саме, встановлені суми завищених витрат на оплату праці, зайвої оплати за виконані роботи, надані послуги внаслідок завищення їх обсягів чи вартості одержувачами бюджетних коштів повертаються в дохід відповідних бюджетів, що витрачені не за цільовим призначенням, тощо). При цьому обсяги відшкодованих незаконних та нецільових витрат за порушеннями, допущеними у попередніх бюджетних періодах, спрямовуються в дохід бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження».

Проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106» за Держфінінспекцією додатково закріплюється, в межах компетенції, контроль справляння надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження» (зміни погоджені Держфінінспекцією листом від 02.04.2015 р. № 25-15/266).

Враховуючи зазначене, пропонуємо для зарахування коштів, стягнутих за рішеннями судів з державних, комунальних та приватних підприємств, на яких органами Держфінінспекції встановлено порушення законодавства, використовувати код класифікації доходів бюджету 24060300 «Інші надходження».

Заступник Міністра О. Макеєва

Консультують фахівці Держфінінспекції

Стягнення коштів за рішенням суду: який код класифікації доходів бюджету застосувати

Право посадових осіб органів Держфінінспекції звертатися до суду в інтересах держави визначено у п. 10 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII та п. 50 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2006 р. № 550.

Так, орган державного фінансового контролю має право звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів.

У свою чергу, суд, розглянувши матеріали справи, має право прийняти рішення щодо стягнення коштів з державних, комунальних та приватних підприємств, на яких органами Держфінінспекції встановлені порушення законодавства.

У листі, що коментується, Мінфін розглядає питання — який код бюджетної класифікації застосовувати для стягнення таких коштів.

Нагадаємо: перелік кодів бюджетної класифікації затверджений наказом Мінфіну «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 р. № 11.

Зазначимо, що конкретний перелік кодів бюджетної класифікації в розрізі органів, які контролюють справляння надходжень бюджету, затверджений постановою КМУ «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету» від 16.02.2011 р. № 106.

Так, Держфінінспекція має контролювати надходження за результатами ревізій і перевірок за такими кодами:

— 21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність»;

— 21010100 «Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону»;

— 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету»;

— 21010500 «Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність»;

— 21010800 «Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність»;

— 21080500 «Інші надходження»;

— 21080600 «Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації»;

— 22080000 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном»;

— 24030000 «Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності»;

— 24061900 «Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

— 24062000 «Кошти, отримані від учасника — переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику — переможцю»;

— 24160000 «Концесійні платежі»;

— 24160300 «Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності»;

— 25000000 «Власні надходження бюджетних установ».

Як бачимо, код 24060300 «Інші надходження» у цьому переліку не передбачений.

У той же час Мінфін у листі зазначає, що контроль за справлянням надходжень за кодом 24060300 «Інші надходження» додатково закріплюється за Держфінінспекцією.

Саме цей код Мінфін і пропонує використовувати для зарахування коштів, стягнутих за рішенням суду щодо порушень законодавства, встановлених Держфінінспекцією.

Олександр ЛЕВІЧЕВ, завідувач сектору контролю установ і організацій, які фінансуються з бюджету, Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити