З вересня підвищено стипендії: вивчаємо зміни

В обраному У обране
Друк
Кунгурцева Людмила, головний спеціаліст відділу праці та нормативно-інформаційного забезпечення Департаменту економіки та фінансування
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2015/№ 40
Уряд нарешті потурбувався про матеріальне благополуччя студентів — постановою № 797 унесено зміни до постанови № 165. Відповідно до цих змін розміри усіх видів стипендій підвищено. Тож давайте розглянемо, які саме розміри стипендій чекають на студентів, та проаналізуємо усі нюанси, пов’язані з їх підвищенням.

Розміри, порядок та умови призначення стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ) та студентам вищих навчальних закладів (далі — студенти ВНЗ) визначено постановою № 165 та Порядком № 882.

Нормативно-правовими актами установлено розміри:

— мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії (далі — МАС), виходячи з якої визначаються розміри академічних стипендій для осіб, зазначених у пп. 1 — 6 п. 1 цього Порядку (з урахуванням типу навчального закладу, умов та напряму навчання, успішності стипендіата);

— соціальної стипендії учнів та студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

Розміри базових стипендій, визначені постановою № 165, та категорії осіб, яким вони призначаються згідно з п. 12 Порядку № 882, наведемо у табл. 1.

Таблиця 1
(грн. на місяць)

Учні ПТНЗ

Середній бал успішності менший ніж 10 — 12 з кожного предмета (12-бальна шкала) або менший ніж 5 (5-бальна шкала)

311

Студенти ВНЗ I — II рівнів акредитації

Середній бал успішності: 7,00 — 9,99 (12-бальна шкала) або 4,00 — 4,99 (5-бальна шкала)

622

Студенти ВНЗ III — IV рівнів акредитації

Середній бал успішності: 7,00 — 9,99 (12-бальна шкала) або 4,00 — 4,99 (5-бальна шкала)

825

Розміри соціальної стипендії для:

учнів ПТНЗ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто в період навчання у віці від 18 до 23 років залишився без батьків, складає 961 грн.;

студентів ВНЗ I — IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто в період навчання у віці від 18 до 23 років залишився без батьків, складає 1989 грн. на місяць.

Далі наведемо розміри стипендій для окремих категорій стипендіатів.

Академічні стипендії

Згідно з п. 12 Порядку № 882 МАС призначається:

— учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10 — 12 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або середній бал успішності яких нижче 5 за 5-бальною шкалою оцінювання;

— студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7,00 — 9,99 за 12-бальною шкалою оцінювання або 4,00 — 4,99 за 5-бальною шкалою оцінювання;

учням та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.

Дія п. 12 Порядку № 882 не поширюється на учнів і студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (абз. 5 п. 12 Порядку № 882).

Підвищення академічної стипендії залежно від напряму навчання та успішності стипендіата

Згідно з постановою № 334 з 01.01.2014 р. учням та студентам, які за результатами семестрового контролю мають вищий бал успішності, тобто 10 — 12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала), розмір МАС збільшується:

— для учнів — на 40 грн.;

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — на 70 грн.;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — на 100 грн.

Крім того, розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пп. 12 — 14 та п. 16 Порядку № 882, збільшується у відсотковому відношенні до встановленої МАС відповідного типу навчального закладу (п. 17 Порядку № 882).

Наведемо розміри академічних стипендій залежно від напряму навчання з урахуванням успішності учнів у табл. 2.

Таблиця 2
(грн. на місяць)

Одержувачі стипендії

Розмір ординарної

(звичайної) академічної стипендії

Збільшення розміру стипендії згідно з п. 17 Порядку № 882

на 10 %

на 18 %

на 21 %

1

2

3

4

5

Учні ПТНЗ

Середній бал успішності менше 10 — 12 (12-бальна шкала) або менше 5 (5-бальна шкала)

311

55,98

(311 х 18 %)

Середній бал успішності 10 — 12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала)

351

(311 + 40)

Студенти ВНЗ I — II рівнів акредитації

Середній бал успішності 7,00 — 9,99 (12-бальна шкала) або 4,00 — 4,99

(5-бальна шкала)

622

62,20

(622 х 10 %)

111,96

(622 х 18 %)

130,62

(622 х 21 %)

Середній бал успішності 10 — 12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала)

692

(622 + 70)

Студенти ВНЗ III — IV рівнів акредитації

Середній бал успішності 7,00 — 9,99 (12-бальна шкала) або 4,00 — 4,99 (5-бальна шкала)

825

82,50

(825 х 10 %)

148,50

(825 х 18 %)

173,25

(825 х 21 %)

Середній бал успішності 10 — 12 (12-бальна шкала) або 5 (5-бальна шкала)

925

(825 + 100)

Умови підвищення академічної стипендії встановлені п. 17 Порядку № 882.

Згідно з п. 16 Порядку № 882 учням та студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання, розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пп. 12 — 14 Порядку № 882, зменшується:

— на 50 % — особам, які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням;

— на 20 % — особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням.

Дія цього пункту не поширюється на учнів та студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів та студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

Соціальні стипендії

Соціальні стипендії призначаються особам, зазначеним у п. 6 Порядку № 882, на підставі нормативно-правових актів на отримання державних пільг і гарантій.

Соціальні стипендії учням та студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків

У п. 121 Порядку № 882 визначено: учням, студентам і курсантам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, студентам і курсантам ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабміном.

У разі, коли успішність цих осіб за результатами семестрового контролю становить 10 — 12 балів з кожного предмета або середній бал успішності дорівнює 5 (відповідно за 12- та 5-бальною шкалою оцінювання), розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з абз. 1 цього пункту, збільшується:

— для учнів — на 40 грн.;

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — на 70 грн.;

— для студентів ВНЗ III— IV рівнів акредитації — на 100 грн.

Як зазначено вище, розмір соціальної стипендії для таких осіб підвищений і складає для:

— учнів ПТНЗ — 961 грн.;

— студентів ВНЗ I — IV рівнів акредитації — 1989 грн.

До першого семестрового контролю вищезазначеним особам виплачується тільки соціальна стипендія. За результатами семестрового контролю в разі відмінного навчання їм установлюється додатково академічна стипендія в підвищеному розмірі.

Наприклад, у разі відмінного навчання студентам ВНЗ I — II рівнів акредитації з числа дітей-сиріт виплачується 2059 грн., у тому числі:

соціальна стипендія в розмірі 1989 грн. на місяць;

академічна стипендія в розмірі 70 грн. У разі задовільного навчання (менше 10 — 12 балів з кожного предмета за 12-бальною шкалою оцінювання або менше 5 — за 5-бальною шкалою оцінювання) виплачується тільки соціальна стипендія у розмірі 1989 грн.

Iнших підвищень та додаткових стипендій для цих осіб Порядком № 882 не передбачено.

Соціальні стипендії особам, яким призначається тільки соціальна стипендія (середній бал успішності нижче 7 (12-бальна шкала) або нижче 4 (5-бальна шкала))

Згідно з п. 29 Порядку № 882 студентам та курсантам, зазначеним у пп. 2 — 6 п. 6 цього Порядку, які за результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, обов’язково призначається соціальна стипендія у відсотковому відношенні до встановленої МАС ВНЗ відповідного рівня акредитації (див. табл. 3).

Таблиця 3
(грн. на місяць)

Одержувачі стипендій

Студенти ВНЗ I — II рівнів акредитації

Студенти ВНЗ III — IV рівнів акредитації

розмір стипендії

підвищення згідно з п. 31 Порядку № 882

на 18 % МАС відповідного типу навчального закладу

розмір стипендії

підвищення згідно з п. 31 Порядку № 882

на 18 % МАС відповідного типу навчального закладу

Особи, які мають сім’ї з дітьми й у яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчаються у ВНЗ на денній формі навчання

622

(100 % від МАС)

111,96

825

(100 % від МАС)

148,50

Особи, які навчаються за гірничими спеціальностями, чиї батьки загинули або стали інвалідами внаслідок отримання виробничих травм, професійного захворювання під час роботи на вуглевидобувних підприємствах

622

(100 % від МАС)

111,96

825

(100 % від МАС)

148,50

Особи з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством)

677,98

(109 % від МАС)

111,96

899,25

(109 % від МАС)

148,50

Особи з числа дітей-інвалідів та інвалідів І — III груп

677,98

(109 % від МАС)

111,96

899,25

(109 % від МАС)

148,50

Розмір соціальної стипендії, призначеної згідно з п. 29 Порядку № 882, зменшується:

— студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання (крім зазначених у п.п. 1 п. 6 Порядку № 882) та забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, — на 50 %, а тим, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — на 20 %;

— курсантам, які перебувають на державному утриманні (крім зазначених у пп. 1 і 2 п. 6 Порядку № 882), — на 50 %.

Якщо передбачається зміна розміру соціальної стипендії за двома або більше підставами, її розмір змінюється за кожною підставою окремо (п. 33 Порядку № 882).

Додаткові стипендії особам, які мають право на академічну та соціальну стипендії

Певні категорії осіб мають право на отримання академічної та соціальної стипендій одночасно. Таким особам передбачено виплату стипендії додатково до академічної. Вона встановлюється у відсотковому відношенні до МАС ВНЗ відповідного рівня акредитації (див. табл. 4 на с. 9).

Таблиця 4
(грн. на місяць)

Одержувачі стипендій

ВНЗ I — II рівнів акредитації

ВНЗ III — IV рівнів акредитації

розмір додаткової соціальної стипендії

підвищення згідно з п. 31

Порядку № 882

розмір додаткової соціальної стипендії

підвищення згідно з п. 31

Порядку

№ 882

Особи з числа інвалідів по слуху й зору

311

(50 % від МАС)

111,96

412,50

(50 % від МАС)

148,50

Особи з числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни

311

(50 % від МАС)

111,96

412,50

(50 % від МАС)

148,50

Особи з числа тих, хто входив до складу військових формувань, яких за рішенням відповідних державних органів було направлено для виконання миротворчих операцій або відряджено до держав, де в той період велися бойові дії

186,60

(30 % від МАС)

111,96

247,50

(30 % від МАС)

148,50

Особи з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством)

55,98

(9 % від МАС)

111,96

74,25

(9 % від МАС)

148,50

Особи з числа дітей-інвалідів та інвалідів I — III груп

55,98

(9 % від МАС)

111,96

74,25

(9 % від МАС)

148,50

Стипендія особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Стипендії особам, які мають статус постраждалих в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, призначаються в такому порядку (див. табл. 5):

Примітка

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 13 Закону № 1556 Кабмін затвердив Перелік № 266, який набрав чинності з 1 вересня 2015 року.

Особи, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цим Переліком, продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

Таблиця 5

Ситуація

Визначення розміру стипендії учням та студентам, які мають статус постраждалого в результаті аварії на Чорнобильській АЕС

Розмір стипендії

учні ПТНЗ

студенти ВНЗ

1

2

3

4

За результатами семестрового контролю призначено академічну стипендію

Призначаються:

а) академічна стипендія згідно з результатами семестрового контролю;

б) додаткова соціальна стипендія в розмірі, установленому п. 35 Порядку № 882, — 130 грн.

Призначаються:

а) академічна стипендія згідно з результатами семестрового контролю;

б) додаткова соціальна стипендія в розмірі, установленому п. 35 Порядку

№ 882, а саме:

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — 150 грн.;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 170 грн.

1. Для учнів ПТНЗ —

441 грн. (311 + 130)*.

2. Для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — 772 грн. (622 + 150)*.

3. Для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 995 грн.

(825 + 170)*

За результатами семестрового контролю (середній бал успішності нижче 7 (12-бальна шкала) або нижче 4 (5-бальна шкала))

Призначаються:

а) академічна стипендія в мінімальному розмірі;

б) соціальна стипендія

в розмірі, установленому п. 35 Порядку № 882, — 130 грн.

Призначаються:

а) соціальна стипендія у розмірі 50 % МАС у ВНЗ відповідного рівня акредитації (п. 2 постанови № 165)**;

б) додаткова соціальна стипендія в розмірі, установленому п. 35 Порядку № 882, а саме:

— для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — 150 грн.;

— для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 170 грн.

1. Для учнів ПТНЗ —

441 грн. (311 + 130).

2. Для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації — 461 грн. (311 + 150).

3. Для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 582,50 грн. (412,50 + 170)

* У разі успішного навчання (10 — 12 балів за 12-бальною шкалою або 5 балів за 5-бальною шкалою оцінювання) академічна стипендія збільшується з 01.01.2014 р. на розміри, установлені постановою КМУ від 13.05.2013 р. № 334.

** Розмір соціальних стипендій визначається з урахуванням п. 31 Порядку № 882.

Нормативні документи

Закон № 1556 — Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Постанова № 165 — постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 05.03.2008 р. № 165.

Постанова № 797 — постанова КМУ «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165» від 08.10.2015 р. № 797.

Постанова № 334 — постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій» від 13.05.2013 р. № 334.

Порядок № 882 — Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 p. № 882.

Перелік № 266 — Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою КМУ від 29.04.2015 р. № 266.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд