Теми статей
Обрати теми

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Кабінет Міністрів України
Друк
Постанова від 16.03.2016 р. № 200 (витяг)

Відповідно до частини другої статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;

Розподіл* у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад**.

* Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснено згідно з переліком, визначеним у додатку № 10 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», та відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» за такою формулою:

Vi = Vo х (Xi / X + Yi / Y) / 2,

де Vi — обсяг субвенції об’єднаної територіальної громади;

Vo — загальний обсяг субвенції;

Xi — кількість сільського населення об’єднаної громади;

X — кількість сільського населення всіх об’єднаних територіальних громад;

Yi — площа території об’єднаної територіальної громади;

Y — площа територій усіх об’єднаних територіальних громад.

** Не публікується. — Прим. ред.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити погодження розподілу, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 200

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік (далі — субвенція).

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

3. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

Субвенція спрямовується місцевим бюджетам об’єднаних територіальних громад, які утворилися відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

4. Субвенція надається для створення, модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади та може спрямовуватися на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності (у тому числі на виготовлення проектної та містобудівної документації), а саме:

підвищення якості адміністративних послуг: створення центрів надання адміністративних послуг, сучасних систем організації управління громадою — комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;

реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій;

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг, мостів, переходів комунальної форми власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;

закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення;

будівництво водогонів, систем водовідведення, нових полігонів твердих побутових відходів та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади.

5. Умовами надання субвенції є:

1) спрямування субвенції на фінансування проектів згідно з планом соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, межі якої повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, та відповідно до напрямів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, оформлених за формою, встановленою Мінрегіоном, та календарний план реалізації яких становить не більш як три роки;

2) погодження поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад проектних заявок, оформлених за формою, встановленою Мінрегіоном, спеціально утвореною для їх розгляду при Мінрегіоні комісією (далі — комісія);

3) наявність рішення відповідної сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади про затвердження проектів та їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах.

6. Проектні заявки на проекти, які фінансуватимуться за рахунок субвенції, та зміни до них формуються відповідними виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад та подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям для надання протягом п’яти робочих днів висновку щодо зазначених проектних заявок.

Проектні заявки разом з висновками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій подаються виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження комісії.

Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження проектних заявок погоджує їх або подає відповідним виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад зауваження для їх усунення та повторного подання на погодження.

Після погодження комісією проектних заявок виконавчими комітетами рад розробляються відповідні проекти, що затверджуються відповідними міськими, селищними, сільськими радами.

7. Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції, формується виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад та затверджується відповідними міськими, селищними, сільськими радами.

8. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560.

9. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764, постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461.

10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації сприяють міським, селищним, сільським радам об’єднаних територіальних громад у реалізації проектів з метою ефективного використання субвенції.

11. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132, і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

інформує щомісяця до 15 числа Мінрегіон і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об’єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

12. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 5 числа Мінрегіону інформацію про використання субвенції в розрізі проектів, що фінансуються за її рахунок.

15. Мінрегіон подає щомісяця до 10 числа Мінфіну інформацію про використання субвенції у розрізі проектів.

16. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Коментар фахівця Мінфіну

Субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад: Кабмін прийняв порядок надання

Як відомо, на сьогодні в Україні успішно створено і функціонують об’єднані територіальні громади (далі — ОТГ).

З метою формування на території громади належної інфраструктури, яка б сприяла виконанню органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень і відповідно наданню якісних послуг жителям громади, ст. 10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII (далі — Закон № 157) передбачено, що держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання ОТГ коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.

На виконання цієї норми Закону № 157 у бюджеті на 2016 рік передбачена субвенція на формування інфраструктури ОТГ (далі — субвенція) в обсязі 1,0 млрд гривень.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII (далі — Закон про Держбюджет-2016) така субвенція розподіляється між місцевими бюджетами, наведеними у його додатку № 10, тобто між бюджетами ОТГ, у яких 25 жовтня 2015 року відбулися перші вибори до місцевих рад і які мають міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Критерії розподілу такої субвенції між бюджетами громад установлено Законом № 157: 50 % обсягу субвенції розподіляється пропорційно до площі території ОТГ, 50 % — до кількості сільського населення ОТГ.

Зазначимо, що фінансування будь-якої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам може здійснюватися лише за наявності порядку та умов надання субвенції, які відповідно до п. 2 ст. 97 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (далі — БКУ) визначаються Кабміном.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ (далі — Порядок) затверджено постановою, що коментується.

Давайте розглянемо основні положення цього Порядку.

Насамперед зазначимо, що головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

Для надання такої субвенції Кабмін визначив певні умови, а саме:

1) спрямування субвенції на фінансування проектів згідно з планом соціально-економічного розвитку ОТГ, межі якої повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад АР Крим, області, та відповідно до напрямів, визначених у п. 4 Порядку, оформлених за формою, встановленою Мінрегіоном, та календарний план реалізації яких становить не більш як три роки;

2) погодження поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад ОТГ проектних заявок, оформлених за формою, встановленою Мінрегіоном, спеціально утвореною для їх розгляду при Мінрегіоні комісією;

3) наявність рішення відповідної сільської, селищної, міської ради ОТГ про затвердження проектів та їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах.

Чітко регламентовано можливі напрями використання цієї субвенції.

Так, субвенція надається для створення, модернізації інфраструктури ОТГ та може спрямовуватися на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності (у тому числі на виготовлення проектної та містобудівної документації), а саме:

— підвищення якості адміністративних послуг: створення центрів надання адміністративних послуг, сучасних систем організації управління громадою — комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;

— реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб ОТГ з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій;

— будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг, мостів, переходів комунальної форми власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;

— закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення;

— будівництво водогонів, систем водовідведення, нових полігонів твердих побутових відходів та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;

— будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади.

Зазначимо, що спочатку відповідними виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад ОТГ формуються проектні заявки на проекти, які фінансуватимуться за рахунок субвенції.

Ці заявки необхідно подати облдержадміністраціям, які, в свою чергу, протягом 5 робочих днів мають надати висновки щодо зазначених проектних заявок.

Разом з такими висновками проектні заявки подаються виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження комісії, спеціально утвореної для їх розгляду при Мінрегіоні.

Ця комісія протягом 5 робочих днів з дня надходження проектних заявок погоджує їх або подає відповідним виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад зауваження для їх усунення та повторного подання на погодження.

Після погодження комісією проектних заявок виконавчими комітетами рад розробляються відповідні проекти, що затверджуються відповідними міськими, селищними, сільськими радами.

Зауважимо, що в подальшому місцеві держадміністрації мають сприяти міським, селищним, сільським радам ОТГ у реалізації проектів з метою ефективного використання субвенції.

Також Порядком визначено терміни звітування про використання коштів субвенції:

— розпорядники субвенції подають щомісяця до 5-го числа Мінрегіону інформацію про використання субвенції в розрізі проектів, що фінансуються за її рахунок;

— Мінрегіон подає щомісяця до 10-го числа в Мінфін інформацію про використання субвенції у розрізі проектів;

— Казначейство щомісяця до 15-го числа інформує Мінрегіон і Мінфін про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об’єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

Окрім Порядку, постановою, що коментується, затверджено розподіл субвенції, передбаченої в бюджеті на 2016 рік, між бюджетам ОТГ. Перелік ОТГ відповідає даним, визначеним у додатку № 10 до Закону про Держбюджет-2016.

На сьогодні цю постанову направлено Комітету Верховної Ради України з питань бюджету на погодження, оскільки відповідно до ч. 6 ст. 108 БКУ Кабмін може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій між місцевими бюджетами лише за погодженням з Комітетом. Після її погодження Казначейство перераховуватиме субвенцію місцевим бюджетам відповідно до помісячного розпису державного бюджету.

Також Мінрегіоном підготовлено наказ, яким встановлено форми, за якими виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад ОТГ подаватимуть проектні заявки на проекти, що фінансуватимуться за рахунок субвенції. На момент підготовки цього номера наказ знаходиться на державній реєстрації в Мін’юсті.

Галина МАРКОВИЧ, заступник директора Департаменту місцевих бюджетів — начальник управління планування місцевих бюджетів Міністерства фінансів України, заслужений економіст України, кандидат економічних наук

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі